POST SECTION

AUTOVOICE

06-Feb-2019
ဟြန္ဒိုင္းကားကုမၸဏီက အသစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ ေလအိတ္စနစ္မွာ ဘာေတြထူးထူးျခားျခား ပိုေကာင္းလာသလဲ ......
06-Feb-2019
ဟြန္ဒိုင္းကားကုမၸဏီက အသစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ ေလအိတ္စနစ္မွာ ဘာေတြထူးထူးျခားျခား ပိုေကာင္းလာသလဲ ......
05-Feb-2019
ကားပုိင္ဆုိင္မႈ လိမ္လည္တယ္ဆုိၿပီး ေဟာလိ၀ုဒ္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဂ်ယ္ရီဆိန္းဖီးလ္ကုိတရားစြဲလိုက္ၿပီ
04-Feb-2019
ေဗာ့က္(စ္)ဝပ္ဂြန္း ကားကုမၸဏီက လွ်ပ္စစ္ကားေတြအတြက္ ေရြ႔လွ်ားအားသြင္းစင္တာေတြ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။