News

08-Dec-2018
အေမရိကန္တိုင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာကို တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေတာ့ အနည္းဆံုးသံုးၾကသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာဆိုသည္မွာ လူတိုင္း၏ဘဝတြင္ ေန႔စဥ္မရွိမျဖစ္၊ မသံုးမျဖစ္ သေဘာေဆာင္လာသည္။ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ စသည္တို႔ႏွင့္ လူႀကီးလူငယ္မေ႐ြး သံုးေနၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ထိုဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို လူတိုင္း အဘယ္ေၾကာင့္ စြဲမက္စြာ သံုးစြဲေနၾကသနည္းဆိုျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုပါသည္။
08-Dec-2018
သူ႔နာမည္က လီဆာ ရန္ရန္ဟူ (Lisa Ranran Hu) ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ Time မဂၢဇင္းႀကီး၏ ကမၻာ့အထူးခၽြန္ဆံုး လူငယ္ ၃၀ ထဲတြင္ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။
08-Dec-2018
ကိုယ္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ္ထံျပန္လာသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အျပဳသေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုက္လွ်င္ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ထြက္လာႏိုင္ပါသလား။ ကိုယ္က မည္သို႔စိတ္ေဆာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္းဆိုျခင္းကို ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။
03-Dec-2018
ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ တ႐ုတ္က နီေပါတပ္မေတာ္အတြက္ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ယြမ္သန္း ၁၅၀ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၿပီး တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူရန္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
02-Dec-2018
အဆိုပါအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အိႏၵိယမွာ ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့သည္။ ရထားလမ္းကြန္ရက္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္မလာခဲ့သည့္တိုင္ အိႏၵိယ၏ နီေပါႏိုင္ငံအေပၚ အစဥ္အလာ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ က်ဆင္းလာသည္မွာမူ ရွင္းလင္းျမင္သာ ျဖစ္ေနေပသည္။
02-Dec-2018
ဒါေတြကို ရန္ကုန္အစိုးရ သိလာပံုရသည္။ လူၿပိန္းႀကိဳက္တာေတြ သိပ္မလုပ္ေတာ့...။ လမ္းေတြလည္း မျပင္ေတာ့...။ လမ္းေဘးေဈးသည္ေတြလည္း အရင္လို ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္။ ကြမ္းယာဆိုင္ေတြ ေရာင္းေကာင္း၊ မာဆတ္ေကတီဗီအသစ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုဖြင့္။ ေျမာင္းေရလွ်ံ႐ံုမလို႔ ေလွေတြပါေလွာ္ကုန္သည္။ ကားလမ္းကေတာ့ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ ရွင္းႏိုင္မည္မထင္။
01-Dec-2018
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဒူတာေတးလို လူကို အန္တုရဲသူမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္ဆိုလွ်င္ သင္မည္သို႔ထင္မည္နည္း။ မူးယစ္စစ္ပြဲကို စစ္ေၾကညာ ၿပီး ေတြ႔သမွ်သတ္ပစ္ဟု အမိန္႔ ထုတ္ထားသည့္ လူၾကမ္း သမၼတကို ဂုဇ္မန္းက ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ယခုအထိေတာ့ ဂုဇ္မန္းကို မည္သူမွ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳေသး။ သူက ဒူတာေတးကိုသာမဟုတ္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ မားကို႔စ္ကိုလည္း ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။
01-Dec-2018
ကမၻာအႏွံ႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္ (Volunteer) ဆိုသည္က လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ အလြန္ေရပန္းစားသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ ၾကင္နာသနားစိတ္၊ ညႇာတာေထာက္ထားစိတ္မ်ားရွိၾကသျဖင့္ သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။
01-Dec-2018
ေက်ာင္းေတြက ေခတ္ကိုထင္ဟပ္ၿပီး လက္ေတြ႔အက်ိဳးရွိေစမည့္ပညာမ်ားကို ဘာေတြသင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သနည္းဟု ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လာၾကသည္။ ေက်ာင္းေတြက စာေတြ႔ေတြသင္ေပးၿပီး လက္ေတြ႔ႏွင့္ကင္းေဝးခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ သံသယမ်ားလည္း ျဖစ္လာၾကသည္။
01-Dec-2018
outh China Morning Post သတင္းစာသည္ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္ဆိုသျဖင့္ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၅ ႏွစ္တိုင္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ေဟာင္ေကာင္မွ သတင္းစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အတိုေကာက္အားျဖင့္ SCMP သို႔မဟုတ္ The Post ဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ အထူးထုတ္ကို Sunday Morning Post ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ေဟာင္ေကာင္ သတင္းစာေလာကတြင္ မွတ္တမ္းဝင္သမိုင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ထိုသတင္းစာကို Alibaba Group က ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
30-Nov-2018
အမ်ိဳးသားေန႔ က်င္းပတဲ့ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြမွာ ပညာေခတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကိုလိုနီစနစ္ သက္ဆိုးရွည္တဲ့ ကၽြန္ပညာေရး စနစ္အစား၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ အစားထိုးဖို႔ ႀကံရြယ္ခဲ့ၾကတယ္။ ပညာေခတ္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ဖိအားေတြ ဘယ္လိုမ်ားေနေန၊ အေျမာ္ျမင္ႀကီးမႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ နစ္ျမဳပ္မႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ လႊတ္မႈ၊ မွန္ကန္စြာဦးေဆာင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွသာ “ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ေပၚေပါက္ေရး စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးစားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
24-Nov-2018
အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေရးဆြဲၿပီးလုပ္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္ကိုလည္းသိသည္။ ဘာျဖစ္လာႏိုင္မည္ကိုလည္း သိသည္။ အလုပ္ကလည္း အလိုလို ေရွ႕ဆက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ေရာက္သြားမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား မည္သို႔ေရးဆြဲသင့္သနည္း။
24-Nov-2018
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားထံက လုပ္ငန္းဦးေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကသည္။ သူတို႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသနည္း ဆိုသည္မ်ားကို အတူယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စံျပဳေလာက္သူမ်ားကို စံအျဖစ္ထားကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းမွာ သူတို႔လို ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္လိုၾကေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘီလ္ဂိတ္ဆိုသည့္ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ထံမွလည္း ေလ့လာသင္ယူစရာေတြ မ်ားစြာရွိပါသည္။
24-Nov-2018
“လူေတြက ကၽြန္မတို႔ အနာဂတ္ကို ေမးၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကမၻာႀကီးဟာ ေနထိုင္ဖို႔ သာယာတဲ့ေနရာတစ္ေနရာ၊ သာယာတဲ့ကမၻာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ကၽြန္မတို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ခံစားရေတာ့မယ္”
22-Nov-2018
ဆယ္လ္မန္ကို သူ႔ဖခင္နန္းတက္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွ လူသိလာၾကသည္။ ယခု အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဆယ္လ္မန္သည္ ကမၻာ့ေရနံတင္ပို႔မႈတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ေနသည့္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသးေသာ ဘုရင္တစ္ဆူဘဝကို ေရာက္ေနၿပီဟူ၍လည္း သံုးသပ္ေနၾကသည္။