News

29-Apr-2017 tagged as
၂၀၁၇ မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္၏ ပံုရိပ္မ်ားထဲတြင္ လူတိုင္းလိုလို သေဘာက်ခဲ့ေသာ ျမင္ကြင္းေလးတစ္ခု ရွိသည္။ ေအာင္သမာဓိ ေရႊဆိုင္မ႑ပ္ေရွ႕က အေရာင္စံု ပုသိမ္ထီးကေလးမ်ားပင္။ မ်က္စိပသာဒ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ား တြဲဖက္ ႐ိုက္ၾကသည္။
29-Apr-2017 tagged as
သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိေတာက္တစ္မ်က္ႏွာတည္းကိုသာ ၾကည့္သူမ်ား ရွိေနသည္။
သန္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ သန္းတစ္ေထာင့္ခုႏွစ္ရာ၊ ‘ေရႊသုခ’ အေသးစားလုပ္ငန္းသို႔ သန္းတစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းေငြမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ သမၼတ႐ုံးက ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္ ေရႊသုခလုပ္ငန္း ဥကၠ႒ ဦးၾကည္ထြန္းထံသို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။
29-Apr-2017 tagged as စီးပြားေရး
ယခင္ေခတ္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳလႊာတင္ရာ၌ ၾကန္႔ၾကာသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ သံေခ်းမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ တစ္႐ုံးဝင္ တစ္႐ုံးထြက္ လုပ္ကိုင္ေနရမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကို ပိုမိုကုန္က်ေစသည္။
YBS သည္ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ မထသစနစ္မွ YBS စနစ္သို႔ စတင္ေျပာင္းလဲသူသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ျပည္သူသန္းႏွင့္ခ်ီ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ စနစ္တစ္ခုအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တြင္ တာဝန္ရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
သမၼတအျဖစ္ က်မ္းမက်ိန္မီတြင္ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး အစိုးရကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့သလို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလာဆင္ကလည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြၽန္းတုမ်ားကို ပိတ္ဆို႔မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာက စစ္ေရးပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု တု႔ံျပန္သည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အၿမဲပင္တေစ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေပ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NLD အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အၾကား ထိလြယ္ရွလြယ္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (စစ္တပ္က ခြဲထြက္ေရးဝါဒီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္သေဘာထားၿပီး ယင္းအုပ္စုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈကို စစ္တပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္အျဖစ္ ခံယူထားသည္) တစ္နည္းဆိုပါက အကယ္၍ စစ္တပ္က NLD အစိုးရကို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အေပးအယူ လုပ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္မည္ဆိုပါက ၎အေနႏွင့္ (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္) ရရွိမည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္လာဖြယ္ ရွိသည္။
27-Apr-2017 tagged as ဆန္
ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ ရေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ တရားမဝင္အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ မေရရာမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား အေနႏွင့္ အေႂကြးျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ် မရွိေပ။
NLD အစိုးရသစ္မွာမူ တ႐ုတ္ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားကို ဆက္လက္ ပံ့ပိုးသြားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း စီးပြားေရး အာဂ်င္ဒါ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးခံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အပါအဝင္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ေဘဂ်င္း၏ အကူအညီကိုရယူမည္ ေလာ အစရွိသည့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ေစေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အခ်က္ႀကီးႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ပက္ပင္းႀကံဳေတြ႔ရေလသည္။
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ေဘဂ်င္းအေနႏွင့္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း ဟူသည္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ မူတည္မည္ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တူညီမႈ ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲမႈ ရွိ၊ မရွိ ဟူသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါလိမ့္မည္။
24-Apr-2017 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားမွ မၾကာခဏ ကာကြယ္ေပးေနသည္မွာ ထိုသို႔ေသာ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏိုင္သည္။
23-Apr-2017 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလးခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္သာ ရွင္းလိုက္ႏိုင္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာသည္ ထင္သည္ထက္ ျမန္စြာ ၿပီးသြားႏိုင္သည္။ ရွင္းလည္းရွင္းရမည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ယခုမရွင္းႏိုင္က ေနာင္တ႐ုတ္ ယခုထက္ ႀကီးထြားလာလွ်င္၊ ယခုတ႐ုတ္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ေမာ္စီတုန္း ေခတ္ကကဲ့သို႔ ေတာ္လွန္ေရးကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔လိုသည့္ ေထာင္လႊားေသာ တ႐ုတ္ျဖစ္လာလွ်င္ ျမန္မာအတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။ ရွင္းတာက ဟုတ္ၿပီ။ ဘယ္လိုရွင္းမလဲ။ How။ မည္သို႔နည္း။
23-Apr-2017 tagged as နည္းပညာ
တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အားေပးသည့္ ပညာေရးကို မရခဲ့ေစကာမူ မူလ ဗီဇဝါသနာကို လက္မေလွ်ာ့ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဝီလီယမ္ကမ္ကြမ္ဘာ တစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔ေအာင္ျမင္မႈက ရပ္႐ြာအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိသည္။ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးသည္ ျပင္ပမွ တင္ပို႔လို႔မရ။ ရပ္ထဲ႐ြာထဲမွ ထြက္လာသည္။ ထိုသို႔ ထြက္လာႏိုင္ေအာင္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကလည္း အက်ဳိးေက်းဇူး ႀကီးမားေၾကာင္း ထိုဇာတ္လမ္းက ေထာက္ျပထားသည္။ တီထြင္ဖန္တီးေသာ လူငယ္မ်ား လိုသလို သူတို႔အတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားလည္း ရွိထားသင့္သည္။
23-Apr-2017 tagged as သႀကၤန္
“ဆရာရယ္... လူငယ္ေတြသဘာဝ ေပ်ာ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါေတာ့လား... ဒီႏွစ္ဆို မ႑ပ္ေတြ နည္းလြန္းလို႔ အခ်ဳိ႕အဆိုေတာ္ေတြဆို မ႑ပ္မရဘဲ ေတာျပန္ၿပီး ေဘာကန္ေနၾကရၿပီ... အခု သက္ေထြးက မ႑ပ္ရၿပီ ဆိုေတာ့ ကံေကာင္းတာရွင္... ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ လမ္းထိပ္က ၿခံဝင္းထဲမွာ မိသားစု မ႑ပ္ေလးပဲ ထိုးမွာပါရွင္”