News

24-Sep-2016
“သံဃာေတာ္ေတြကို သက္သက္ႏွိပ္ကြပ္တာပဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္တာပဲ” ဟု မႏၲေလး မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ နာယက ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက မိန္႔ၾကားသည္။
23-Sep-2016
နံနက္ေစာေစာဆိုလွ်င္ပင္ လွည္းတန္းခုံးေက်ာ္တံတားေအာက္တြင္ ႀကီးေတာ္အလုပ္႐ႈပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ႀကီးေတာ္ေဘးတြင္ ဆယ္ႏွစ္သား၀န္းက်င္အရြယ္ ေကာင္ေလး သုံးဦးလည္းပါသည္။ ေကာင္ေလးသုံးဦးတြင္ အႏွီးပတ္ထားေသာ လသားကေလးတစ္ဦးလည္း ပါလာသည္။
23-Sep-2016
အိမ္ဟုဆိုလိုက္လ်င္ လုံၿခံဳေႏြးေထြးရာ နားခိုစရာဟု မွတ္ယူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မေမသူဟန္အပါအ၀င္ မိန္းကေလးအခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္မမွန္
23-Sep-2016
'အစိုးရသစ္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အာ႐ုံမစိုက္' ဟူသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ား အလြန္တြင္ ကာလနဂါး ျမန္မာ့စီးပြားကို လႈပ္ႏိုးလိုက္သည့္ အသံက အေတာ္လည္းက်ယ္သည္
20-Sep-2016
အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကမ္ပါၿမဳိ႕မွ ဗီကာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ခန္႔က ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရသည္။ ဖခင္၏ လယ္လုပ္ငန္းကို ကူမည့္သူမရွိ မိသားစုကလည္း ဆင္းရဲသျဖင့္ ထုံးစံအတိုင္း ေက်ာင္းေစာေစာထြက္ကာ ပိုက္ဆံရွာေပးရေတာ့သည္။
20-Sep-2016
ျခစ္ကုပ္ စုေဆာင္းထားသည့္ ေခြၽးႏွဲစာအျပင္ ေခ်းထားသည့္ ေငြမ်ားကို ျပန္ဆပ္ၿပီးေနာက္ မပိုပို တစ္ေယာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေက်ာခိုင္းလိုက္ရၿပီ ျဖစ္သည္။
20-Sep-2016
“ဆရာမ ... ကြၽန္မေတာ့ ပါသြားၿပီ”ဟု ကူရာ ကယ္ရာမဲ့ စူးစူးဝါးဝါး ေအာ္ဟစ္သံ အဆုံး ငမင္ေခ်ာင္းသည္ ဆရာမေလး ေဒၚလင္းစႏၵာကို မျပန္လမ္းသို႔ အၿပီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီ။
19-Sep-2016
စီးပြားေရး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒအရ အေရးယူထားမႈကိုပါ ဖယ္ရွားေပးမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားသြားေစမည္ျဖစ္သည္။
19-Sep-2016
ကမၻာ့အသိဉာဏ္ အရွိဆုံး သတၱဝါ ျဖစ္ေသာ လူသားတို႔၏ အသက္ဇီဝိန္ကို အမ်ားဆုံး ေျခြေနသည့္ သတၱဝါကို သိပါသလား။ေတာေကာင္တို႔၏ ဘုရင္ ျခေသၤ့၊ ခႏၶာကိုယ္ အႀကီးဆုံး ကုန္းသတၱဝါ ဆင္၊ ေရဘုရင္ မိေက်ာင္း၊ တြင္းေအာင္းႏွင့္ အဆိပ္ျပင္းတဲ့ ေျမြတို႔ႏွင့္ လားလားမွ် မသက္ဆိုင္သည့္ “ျခင္”ဟုပင္ ေျဖရမည္ ျဖစ္သည္။
18-Sep-2016
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က UWSA ေနာက္ဆုံး ရရွိထားေသာ လက္နက္မွာ မီတာ ၃၅ဝဝ အထိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္လုပ္ FN 6 အေပါ့စား ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ၿပီး ဆီးရီးယား သူပုန္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳေနေသာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။
18-Sep-2016
မွတ္သားေလာက္သည့္ အခ်က္မွာ အေရးယူမႈ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ညစ္ညမ္းလွေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ပိတ္ဆို႔ထားမႈ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈသည္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီတန္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေမွာင္ရိပ္ထဲရွိ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားတြင္ တရားမဝင္ဂိုဏ္းမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ စစ္အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည္။
18-Sep-2016
အမ်ားျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔ တာဝန္က်ရာေနရာတြင္ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ကို ထမ္းေစျခင္း ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ျပည္သူကသာ ထိုသူတို႔၏ တာဝန္ကို ထမ္းေနရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ေရာက္ရွိရာ ေဒသမ်ားစြာတြင္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားေတာ့ ရွိေနတတ္သည္။
18-Sep-2016
ဆရာဝန္ႀကီးသည္ ေနာက္ဆုံး သူ၏ သုေတသနစာတမ္းကို အသက္ ၁၀၀ ျပည့္ခါနီးတြင္ ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး လူသားမ်ားကို ကူညီဖို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိက ကုထုံးေတြကို ရွာေဖြဖို႔ရာပဲ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္။ တစ္သက္လုံး အခေၾကးေငြယူၿပီး တစ္ခါမွ ေဆးမကုဖူးခဲ့ပါဟု သူ႔အေၾကာင္း ေရးၾကေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ သူ႔အမည္ကား ဂ်ာဆင္တိုကြန္ဗစ္ ျဖစ္သည္။
18-Sep-2016
ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းခန္႔ သည္ လူသတ္မႈကို က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ကမၻာ့ လူသတ္မႈေပါင္း၏ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို လူငယ္မ်ား က်ဴးလြန္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရသည္။