News

21-Apr-2017
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ဖမ္းဆီးေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအေနႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းေပၚပ်ံ႕က်ဲေနၿပီ ျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာက အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း တံခါးလာေခါက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
20-Apr-2017
အစ္မႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ဂ်ီလ္မာႏွင့္ ဂရင္ဒီတို႔သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္သာ ရွိၾကေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူငယ္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းကို သူတို႔အား မပို႔ရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတာင္းပန္ၾကေသာ္လည္း သူတို႔ အပို႔ခံလိုက္ၾကရသည္။
19-Apr-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ ကာလအတြင္း ကမၻာႏွင့္ စီးပြားေရး အဆက္ျပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တပ္မေတာ္က အလိုရွိခဲ့သည္။
13-Apr-2017
အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သံခ်ပ္အသင္းမ်ား ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအျပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစေရး၊ သံခ်ပ္အသင္းမ်ား ပုသိမ္သႀကၤန္ပြဲေတာ္မွ မေပ်ာက္ကြယ္ေစေရးတို႔မွာ ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ။
13-Apr-2017
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ည ၁၀ နာရီေက်ာ္လွ်င္ ညမထြက္ရ အမိန္႔ မထုတ္ထားေသာ္လည္း ထုတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီဟု ၿမိဳ႕ခံတို႔က ဆိုၾကပါၿပီ။ ည ၁၀ နာရီေက်ာ္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အျပင္ မထြက္ၾကေတာ့သနည္း။
10-Apr-2017
ေႏြေလ႐ူးႏွင့္အတူ သႀကၤန္သီခ်င္းေတြ ဟိုက သည္က ပ်ံ႕လြင့္လာၿပီဆိုလွ်င္ျဖင့္ အတာသႀကၤန္ ေရာက္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း ျပကၡဒိန္မၾကည့္ဘဲ သိႏိုင္ၿပီ။ အတာကူးသည့္ တန္ခူးလရာသီတြင္ သႀကၤန္ရက္မ်ားကို မည္သို႔ ျဖတ္သန္းၾကမည္ကို ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၾကသူေတြ မနည္းမေနာ ရွိၾကမည္။
09-Apr-2017
မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ခုအနက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ က်င္းပခြင့္ မရခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္ခု ပါဝင္သည္။ အစိုးရသစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစိုးရ၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို တိုင္းတာခဲ့ျခင္းေလာ။
08-Apr-2017
ျမန္မာတို႔ သႀကၤန္တြင္း မုန္႔လုပ္ၾကသလို ရခိုင္သႀကၤန္မွာလည္း မုန္႔လုပ္ၾကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဆတ္ႏွံလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဆတ္ႏွံဟု ေခၚတဲ့ အေစ့တစ္မ်ိဳးကို ေရစိမ္ၿပီး က်ိဳရပါတယ္။ အုန္းသီး၊ အုန္းႏို႔၊ စပ်စ္သီးေျခာက္၊ ေျမပဲဆန္လည္း ထည့္ရပါတယ္။
08-Apr-2017
ၿမိဳ႕တည္ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမယ့္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ က်င္းပဖို႔ ရွိေနပါတယ္။
08-Apr-2017
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားသူ၊ အခြန္ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္ ရထားသူတိုင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုးတက္မႈ၊ မတည္ရင္းႏွီးေငြ အေျပာင္းအလဲ၊ ေျမ အသံုးခ်မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ၊ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ရမည္
06-Apr-2017
ကိုးကန္႔လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရက တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ၁၃၅ မ်ဳိးေသာ လူမ်ဳိးမ်ားထဲက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယခင္ ဗမာ (သို႔) တိဘက္ဟု သိထားၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ၁၈၉၇ ေဘဂ်င္း ညီလာခံအရ ယင္းေဒသကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကိုလိုနီျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
06-Apr-2017
စတိဗ္ေဂ်ာ့စ္တစ္ေယာက္ ကမၻာေျမက ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၆ ႏွစ္တိုင္ ရွိေပေတာ့မည္။ သူအဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သနည္း။ သူ အဘယ္ေၾကာင့္ ေတြးႏိုင္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သနည္းဆိုျခင္းကို ယေန႔တိုင္ ေျပာမကုန္၊ ေရးမကုန္၊ အတုယူ၍ မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။
05-Apr-2017
အစိုးရျဖစ္ၿပီး ၁၀ လအၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးတစ္ဦး လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ယင္းကိစၥအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။