News

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိက ပင္မလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
05-May-2017 tagged as ေက်ာက္စိမ္း
အေလးခ်ိန္ ခုနစ္တန္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေရမေဆးသမားအခ်ိဳ႕ကို ေဒသခံ အာဏာပိုင္တို႔က ေထာင္ဒဏ္ဆယ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ ခုနစ္တန္ ဆိုသည္မွာ ၄၃၀ဝ ပိႆာ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိသည္။
‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အၾကား တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သစၥာရွိေသာ ေနာက္လိုက္ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေလသည္။
တ႐ုတ္အတြက္မူ ေကအိုင္ေအတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား မေသခ်ာမေရရာ ျဖစ္ေနျခင္းက မေဝးကြာေတာ့သည့္ အနာ တ္တြင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚေပါက္လာဖြယ္ မရွိဟူေသာ အခ်က္ကို (ဤအစီရင္ခံစာ အေစာပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း) အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေလသည္။
03-May-2017 tagged as ကမၻာ့ဘဏ္
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေခ်းေငြမွာ ပမာဏနည္းသည္ ဆိုေသာ္လည္း အစိုးရက လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေခ်းေငြ ရပ္တန္႔ပစ္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္
02-May-2017 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
Yecheng Group ကမူ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ Belt and Road မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီးကို ပ့ံပိုးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီး၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ ‘ဝ’ အထူးေဒသကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ အတြက္ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်က္မတစ္ခု ျဖစ္လာေရးပင္ ျဖစ္ေလသည္။
02-May-2017 tagged as မုန္တုိင္း
အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏုတ္ယူသြားခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္မွာ ကိုးႏွစ္တာကာလသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
01-May-2017 tagged as မႏၲေလး
အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေနအထား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
တ႐ုတ္တို႔သည္ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးမ်ား၊ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကိုပါ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။
01-May-2017 tagged as လစာ အလုပ္သမား
က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္ရင္း အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရး ႐ုန္းကန္ေနရေသာ သူတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္လာေရး။ သို႔ေသာ္ အဲ့ဒါက သူတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ ဖူလုံမည္လား ဆိုသည္ကား။
30-Apr-2017 tagged as
ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ကူညီေပးသည့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းတြင္ အႏုပညာကို ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ ရလဒ္ကလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္က ၿပီးသြားတိုင္း ကေလးမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
30-Apr-2017 tagged as
ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ လူတိုင္းလိုလို ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မကင္းႏိုင္ျဖစ္လာၾကသည္။ လူတိုင္းသံုး၊ ေန႔တိုင္းသံုး တိုးပြားၿပီးရင္း တိုးပြားေနေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုရွယ္ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳမည့္သူေပါင္း ၂ ဒသမ ၄၄ ဘီလီယံခန္႔ ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေစတနာျဖင့္ ရန္ကုန္လူထုစိတ္ကို ထပ္မံကိုင္လႈပ္ခဲ့သည့္ YBS မွာ ေျခာက္အိပ္မက္လို ယေန႔တိုင္ ဒုကၡေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သုံးလေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ယာဥ္အေရအတြက္ မလုံေလာက္သည့္ ျပသနာေၾကာင့္ ေနပူပူတြင္ ေခြၽးရႊဲလူပိသည့္ဒဏ္ကို ရန္ကုန္ျပည္သူတို႔ ခံစားေနရသည္။
ထရမ့္အစိုးရသည္ အေမရိကန္၏ အီရန္ဆိုင္ရာ မူဝါဒတစ္ခုလုံးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေနသည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း အီရန္ဘက္က လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိကိုသာ မကဘဲ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡတြင္ အီရန္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အစၥေရးတို႔ႏွင့္ အားၿပဳိင္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္မည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။
“ေသခ်ာပါတယ္...ကြီး...ေအးေအးေဆးေဆး သာ ႐ုံးတက္ပါေတာ့... ေနလည္းသိပ္ေကာင္းတာမဟုတ္ေတာ့... ႏွလုံးက်န္းမာေရးကို ဂ႐ုုစိုက္ပါ...ဟတ္ထိမယ့္ အလုပ္ေတြ သိပ္မလုပ္ပါနဲ႔”