News

09-Oct-2016 tagged as
၂ဝ၁၃ ကမွ စတင္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈသည္ ျပည္သူ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္မႈ မခြဲျခားဘဲ အသက္ကိုရင္းကာ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ဗုံးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ၿပဳိက်ေနေသာ ကြန္ကရက္ အက္ကြဲေၾကာင္းေတြ ၾကားဝင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေနေသာ တကယ့္ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္ သမား၊ အပ္ခ်ဳပ္ဆရာ၊ အေရာင္းသမား၊ ေက်ာင္းဆရာ အကုန္ပါၾကသည္။
09-Oct-2016 tagged as
. . . အစိုးရမင္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို လူဆိုး သူခိုးမ်ား မၾကားေစရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လူဆိုးမွတ္တမ္းရွိသူ အားလုံး၏ နားႏွစ္ဖက္ကို ေလာ္ခံ ဂြမ္းမ်ား လိုက္ဆို႔ေပးရန္ စီမံခ်က္ ဆြဲရေတာ့၏။
08-Oct-2016 tagged as ေဆး
က်န္းမာေရး အသိပညာ အားနည္းမႈႏွင့္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသ၍ ေဆးကုသမႈ မခံယူဘဲ အလြယ္တကူ စပ္ေပးလိုက္သည့္ ေဆးမ်ားကို ေသာက္သုံးေနရသူမ်ား ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ တြင္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနသည္။
06-Oct-2016 tagged as
သူ႔အေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံ သတင္းေပါင္းစုံတြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ အေကာင္းႀကဳိက္၊ အေျမႇာက္ႀကဳိက္၊ ဇိမ္အလြန္ခံတတ္ၿပီး ကမာၻ႔အသုံးအျဖဳန္း အႀကီးဆုံး အာဏာရွင္ တစ္ေယာက္ဟူ၍ပင္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စီရင္ခ်က္မ်ား၊ ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားသည္ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရား၊ သိကၡာ သူဂ႐ုစိုက္ခ်င္မွ စိုက္တတ္သည္။ ကုလသမဂၢ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ကင္ဂ်ဳံအန္း တစ္ေယာက္၏ သုံးျဖဳန္းေနထိုင္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနရသည္။ တစ္တိုင္းျပည္လုံး၏ GDP က အနိမ့္ဆုံး အေနအထားတြင္ သူအဘယ္ေၾကာင့္ သုံးျဖဳန္းကာ ေနႏိုင္သနည္း။
“သူေျပာတဲ့အရာ၊ သူလုပ္တဲ့အရာေတြက တစ္ေန႔ ကြၽန္မ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ေကာင္းျပန္ရလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈမ်ဳိး တကယ္ကို ျဖစ္ေစတယ္”
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး သုံးလအၾကာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ အႏိႈင္းမဲ့ ႏိုင္ငံေရးရာ လႊမ္းမိုးမႈကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ညြန္းကိန္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ ဒူတာေတးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သုံးဆယ္ခန္႔တြင္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ အာဏာရွင္ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္ ေနာက္ပိုင္း ၾသဇာအႀကီးမားဆုံးေသာ ဖိလစ္ပိုင္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဒူတာတီးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို အလုံးစုံ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး ထူးျခားသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
02-Oct-2016 tagged as ကား
ရန္ကုန္လိုင္စင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား တင္သြင္းရန္ အေရးပါေသာ ပါကင္ပါမစ္ ပိတ္ထားျခင္း၊ Consignment ကားမ်ား ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးခြင့္ မျပဳျခင္းမ်ားမွာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကားေစ်းမ်ားမွာ ဆက္လက္တက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။
02-Oct-2016 tagged as ဆရာဝန္
ကင္ညာ၏ အေရွ႕ပိုင္းကမ္းေျခသည္ ယခုအခါ အႏၲရာယ္ထူႁပြမ္းေသာ ဖုန္းဆိုးေဒသ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရာ နယ္ေျမ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ယေန႔ေတာ့ အယ္ရွာဘတ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အႏၲရာယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေဝးေဝးေနၾကရန္ အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားသည္။ အခ်ဳိ႕က ထိုဧရိယာမွ ျပန္ထြက္ေျပးလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာအြန္ရာအိုမာကေတာ့ သြားၿမဲသြားလ်က္ေပတည္း။
02-Oct-2016 tagged as
တစ္လတစ္ခါ လကုန္ရက္ ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ျမစ္ငယ္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔ ေပ်ာ္ၾကၿပီ။ အျခားၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕မွာ ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရမည့္ ေစ်းေလး တစ္ခုရွိသည္။ ထိုေစ်းမွာ လခခ်ေစ်းဟု ေခၚသည့္ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕က ေစ်းကေလးပင္။
02-Oct-2016 tagged as မႏၲေလး
အစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ပဲ့ကိုင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မည္မွ်ထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္နည္း ဟူသည္က မႏၲေလးသူ မႏၲေလးသားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္။
02-Oct-2016 tagged as mlm
အစိုးရအဖြဲ႔ကိုပါ မန္ဘာအျဖစ္ သိမ္းသြင္းၿပီး မန္ဘာအစိုးရ၊ မန္ဘာလႊတ္ေတာ္ႀကီး ဖြဲ႔မည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဘာအလုပ္မွ လုပ္စရာ မလိုဘဲ ဝင္ေငြ ကိုယ္စီရမည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး မန္္ဘာ ျဖစ္ၿပီးသြားလွ်င္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြဆီ ေလယာဥ္မ်ား စင္းလုံး ငွားၿပီး စည္း႐ုံးေရး ဆင္းၾကမည္။
01-Oct-2016 tagged as ငလ်င္
ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပုဂံဘုရားမ်ား ၿပိဳပ်က္ခဲ့ရသည့္နည္းတူ ရန္ကုန္တြင္သာ ငလ်င္လႈပ္ပါက မည့္သည့္အရာမ်ား ပ်က္စီး ႏိုင္မည္နည္း ေမးလာအံ့။ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းနီးပါး ေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္တြင္သာ ငလ်င္လႈပ္ပါက ဦးစြာစိတ္ပူရမည္မွာ အထပ္ျမင့္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။
Charismatic Leadership သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ Style ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မရွိလွ်င္ ၿပိဳက်ႏိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးပန္းသည့္ အခါတြင္ပင္ ယင္းေပ်ာ့ကြက္ကို အားလုံး ျမင္လိုက္ရသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိလွ်င္ ဟူေသာ အယူအဆကို လူ႔ျပည္က အပ္တစ္စင္းႏွင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္က အပ္တစ္စင္းႏွင့္ ေတြ႔သည့္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ အရာထက္ တကယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ထည့္တြက္ျပင္ဆင္ထားရမည္။