News

အသစ္ စတင္လိုက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို အတူတကြ စုေဝးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလုံးစုံ ေခ်ာေမြ႔ျခင္း မရွိခဲ့။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ မူးယစ္စစ္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဆိုး႐ြားသည့္ အေနအထားတစ္ခုသို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သမၼတတစ္ဦး၏ ရက္စက္ေသာ စတန္႔ထြင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူေတြကလည္း ကန္႔ကြက္လာၾကသည္။
11-Sep-2016 tagged as အက္ဆစ္
မလျပည့္ဝိုင္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အက္ဆစ္ကို လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳ ရက္စက္ယုတ္မာမႈသည္ ၾကားရသူႀကံဳရသူ ျမန္မာတိုင္းအတြက္ အထူးတဆန္း။ ျမန္မာလူမႈဝန္းက်င္တြင္ ထိုအက်ည္းတန္လုပ္ရပ္က အစိမ္းသက္သက္မွ်သာ။ အက္ဆစ္လက္နက္ကို အလိုမရွိၾက။ ျမန္မာအားလုံး ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ၾကမည္က အမွန္။
11-Sep-2016 tagged as ဆရာ လက္သမား
တိုင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္႔ေပးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ျပည္သူတစ္ဦး အေနႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ျပသရန္ ဒန္ေဝါရက္က အိမ္မ်ား လိုက္လံတည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ အေဆာက္အအံုေလးလုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီးၿပီ ျဖစ္ကာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေဆာက္အအံု ငါးလုံးလည္း ရွိေသးသည္။ သူ႔လႈပ္ရွားမႈကို Operationa Finally Home ဟု အမည္ေပးထားၿပီး အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္လာေအာင္လည္း လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည္။
10-Sep-2016 tagged as NLD ဦးဝင္းထိန္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းသတင္းမ်ားမွာ NLD အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ ထိုကိစၥ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ထုတ္ၾကည့္သည္။
အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ခ်မွတ္ရန္ အခ်ိန္ယူရသကဲ့သို႔ ျဖဳတ္သိမ္းရန္လည္း အခ်ိန္ယူရသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနစဥ္၊ အိုဘားမား ရွိေနစဥ္တြင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မရုပ္သိမ္းႏုိင္လ်င္ ေနာင္တြင္ျဖဳတ္ရန္ ပိုခက္မည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလည္း ခံၿမဲတိုင္း ခံေနရေပဦးမည္။
06-Sep-2016 tagged as မာသာထရီဇာ
ဗာတီကန္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ကက္သလစ္ သီလရွင္ ဆရာႀကီး မာသာထရီဆာကို သူေတာ္စင္အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ အခမ္းအနားအား စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔) က က်င္းပသြားခဲ့သည္။ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ဆင္းရဲသားမ်ားကို အားေပးကူညီျခင္းျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ မာသာထရီဆာအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္က သူေတာ္စင္ သီလရွင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
05-Sep-2016 tagged as ျမန္မာ တရုတ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ ျမစ္ဆုံတမံ စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ လူထုအေပၚ သူမ၏ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားမႈကို ထိခိုက္ေစမည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရး ျပႆနာေပါင္းစုံကို ဖိတ္ေခၚဖန္တီးရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။
ကြၽန္မတို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားေတြ စိုက္ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္မ်ားစြာထဲက အပင္ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း အသက္ရွင္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားလာခဲ့သလဲ၊ အပင္ေပါက္ ဘယ္ႏွပင္ကို ေရလိုက္ေလာင္းတာ အပါအဝင္ ရာသီဥတုဒဏ္ကေန ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈကို ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ကာကြယ္မႈႏွင့္ ဖာေထးမႈ ေပးႏိုင္ခဲ့သလဲ စတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေမးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ရရွိလာမယ့္ အေျဖေတြကလည္း ေလာက္ေလာက္လားလား အားရေက်နပ္စရာ ရလဒ္ရွိမယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။
ဘယ္လူမ်ဳိးလဲ၊ ဘယ္လိုဘာသာ ကိုးကြယ္သလဲ ဆိုသည္ကို ခြဲျခားလို႔ မရသည့္ အလုပ္အကိုင္တစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ ထိုအလုပ္ကား ဆရာဝန္ အလုပ္ေပတည္း။ ဆရာဝန္မ်ားသည္ မိမိလူနာကို ထိုသို႔ ခြဲျခားေလ့ မရွိၾက။ ႏိုင္ငံသားလား၊ ခိုးဝင္လား၊ စာ႐ြက္စာတမ္း ရွိသလား၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမဲ့လား၊ မြတ္ဆလင္လား၊ ဂ်ဴးလား၊ က်ား/မ လား ခြဲျခားျခင္း မရွိၾက။ အစၥေရးတြင္ နတ္လူသာဓုေခၚေလာက္ေသာ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ရွိပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ဆရာဝန္မ်ားက ဦးေဆာင္ ၾကသည္။ ဆရာဝန္မ်ားထဲတြင္ ဂ်ဴးလည္းပါသည္။ အာရပ္လည္း ပါသည္။
02-Sep-2016 tagged as ေလွ နတ္
နတ္ပြဲေတြအေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ ရတနာ့ဂူပြဲသည္ မပါမျဖစ္။ နတ္ပြဲဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ထိပ္ဆုံးက ေျပးျမင္ၾကမွာကေတာ့ ေတာင္ျပဳန္း သူၿပီးလွ်င္ေတာ့ ရတနာ့ဂူ။ ရက္အားျဖင့္လည္း ရတနာ့ဂူနတ္ပြဲက ေတာင္ျပဳန္းအၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ျခား ဝါေခါင္လဆုတ္ ၈ ရက္မွသည္ ဝါေခါင္လကြယ္ေန႔အထိ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ဘီကီနီဝတ္စုံ မေပၚတေပၚေလးမ်ားျဖင့္ ဝတ္ဆင္ကာ ေရကူးၾကျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဝတ္စုံအျပည့္ လုံၿခံဳစြာျဖင့္ ေရကူးျခင္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအား ပိတ္ပင္ရာေရာက္သည္ဟု ယူဆၿပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ဝတ္စုံျပည့္ျဖင့္ ေရဆင္းမကူးရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားအေရး ပဋိပကၡတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာအုပ္စု ေျမာက္ျမားစြာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းလမ္းတို႔ ဟန္ခ်က္ညီရန္ အခက္အခဲ ရွိလိမ့္မည္။
30-Aug-2016 tagged as ေငြ ကြၽန္
အိမ္ေဖာ္ပြဲစားမ်ား၏ ေစ်းကြက္ကုန္ၾကမ္းမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးၿပီး၊ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ နယ္ဘက္မွ ႐ိုးသားေသာ အမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံျခားသားထံတြင္ လုပ္ရမည့္ အိမ္ေဖာ္ေစ်းကြက္သည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ရွည္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အငွားမယားေစ်းကြက္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။
ျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ သေကၤတေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာသေလာက္နီးပါး ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာလက NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အုပ္စုမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ျမားလွေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အားလုံးနီးပါး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္။