News

06-Nov-2016 tagged as
လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ အဂတိ လိုက္စားမႈ ကိစၥမ်ဳိးကို ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျဖစ္ေစ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားစရာ မလိုဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မေကာင္းလွ်င္ သန္႔ရွင္းသည့္ အစိုးရ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ၎တို႔ အစိုးရအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့
အစိုးရအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔၏ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ခရီးစဥ္ႏွစ္ခုက ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ ခရီးစဥ္ ႏွစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ပြဲအဆူဆုံး ျမန္မာ့အေရးႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရး အလႈပ္အခတ္မ်ားကို ထိုခရီးစဥ္ႏွစ္ခုက မည္မွ် ထိန္းညႇိႏိုင္မည္နည္း။
05-Nov-2016 tagged as အိမ္ေဖာ္
ျမန္မာ အိမ္အကူ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ေတာ့ ေငြအသျပာႏွင့္ စာရိတၱ ခ်ိန္စက္လာေသာအခါ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္အကူသည္လည္း တစ္မိုးေအာက္ အတူေန ရန္သူမ်ားသဖြယ္။ ႏိုင္သူက ညႇဥ္းစတမ္းပင္။ အျပန္ အလွန္ သံသယတို႔ျဖင့္ တုတ္ေႏွာင္ၾကလ်က္။
05-Nov-2016 tagged as
လူမႈေရး တရားမွ်တမႈအရဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူထုကို ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ဆံုကိစၥတြင္ ျမစ္ဆံု ေဒသခံမ်ားအသံက အေရးႀကီးလွသည္။ ျမစ္ဆံုသည္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘူမိနက္သန္။
01-Nov-2016 tagged as ငါးပိ
ကင္ဆာနဲ႔ ေရာဂါစံု ျဖစ္ပြားေနျခင္းဟာ လူသံုးမ်ားတဲ့ ငါးပိထဲ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတုေဆး ပါဝင္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီး ဒီျပႆနာကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္
“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ အားနည္းသြားရျခင္း အဓိက အခ်က္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦနဲ႔ တရားေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အားနည္းမႈေၾကာင့္ပါ” ဟု အိုဆာဒါက ဆိုသည္။
31-Oct-2016 tagged as
အစိုးရ ကူးေျပာင္းရန္ လပိုင္း၊ ရက္ပိုင္း အလိုတြင္ မႏၲေလးရွိ ေျမကြက္ မ်ားစြာကို ကာလ ေပါက္ေစ်းထက္ အဆမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေစ်းျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လြယ္လင့္တကူ ခ်ထားေပးမႈမ်ား ရွိၿပီး အဆိုပါ ခ်ထားေပးမႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ လက္သိပ္ထိုး ေပးခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆို တစ္ခုကို ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အထူး အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့ရာမွ ဇာတ္လမ္းစလာျခင္းျဖစ္သည္။
“ကင္းလဲလို႔ အခ်ိန္မၾကာေသးဘူး။ အုပ္စုလိုက္ႀကီး ဝင္လာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ျပန္ခုခံတာပဲ” ဟု အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရစဥ္က ျမင္ကြင္းကို တပ္ၾကပ္အာကာက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ကို ဓားနဲ႔ထိုးေနေတာ့ လဝက မွတ္တမ္းထိန္းက ဝင္႐ိုက္လိုက္တာ လဲသြားတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ေပမယ့္ က်ည္ကုန္မထြက္ဘဲ ညပ္သြားတယ္။ ပစ္လို႔ မရေတာ့ဘူးေလ”
30-Oct-2016 tagged as
ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးက ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ အႏုပညာ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပသည္လည္း ျဖစ္ေလသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက အရိပ္႐ုပ္ေသး၊ အဂၤလန္က လက္ထိုး ႐ုပ္ေသး၊ ကေမၻာဒီးယားက စပိုက္တြန္ အရိပ္႐ုပ္ေသး စသျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ေသးေတြရွိသလို အျခားေသာ ႐ုပ္ေသး ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားသည့္ အီတလီ၊ ပီ႐ူး၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ တို႔ကလည္း သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ႏွင့္သူ ႐ုပ္ေသးတို႔ ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းလ်က္ ရွိေနၾကသည္။
30-Oct-2016 tagged as
ဧရာဝတီဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္ လတ္တေလာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆုံး ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ထက္ပင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည္။
႐ုရွား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ရည္မွန္းခ်က္ အထေျမာက္ျခင္း ရွိ မရွိႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး တိုင္းတာရမည္ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေျခမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ကရင္မလင္ ျမင္ခ်င္သည့္အရာ မဟုတ္ေပ။ တတိယအႀကိမ္ စကားစစ္ထိုးပြဲတြင္ ပူတင္ႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနေရး အခြင့္အေရးကို ထရမ့္ ေဘးဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထရမ့္သာ သမၼတ ျဖစ္လာပါက ခန္႔မွန္း၍ မရေသာ သမၼတ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ပူတင္မွာမူ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ကစားဆုံး ကစားသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္သာ သမၼတ ျဖစ္လာပါက ပူတင္၏ စတိုင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။
29-Oct-2016 tagged as
''ေဟ့ မျဖစ္ဘူးဗ်ဳိ႕ ... က်ဳပ္လည္းျပန္မွပဲ... အဲ့ႏိုင္ငံက က်ဳပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းဗ်။ ေတာ္ၾကာ သူတို႔ မိုးေပၚ ေထာင္ေဖာက္လို႔ က်ဳပ္တို႔ မိုးနတ္မင္းႀကီး သြားမွန္ေနဦးမယ္ ...ျမန္ျမန္ေျပး သတိေပးမွပဲဗ်ဳိ႕”
ယခု မိုင္းလား နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ ျပႆနာက ပေဟဠိမ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ သေဘာထား သိသိသာသာ ကြဲလာေသာ မဟာမိတ္ကို ပညာေပးလိုသည့္ သေဘာဟ ယူဆႏိုင္သလို အေတြ႔အႀကံဳႏုသည့္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္သူအခ်ဳိ႕ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယူဆခ်က္အခ်ဳိ႕အရ တကြဲတျပား ျဖစ္ေနေသာ ‘ဝ’ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ပန္ဆန္းကို ေပါင္းစည္းရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္းဟုလည္း ဆိုၾကသည္။