News

02-Mar-2019
ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းေဆာင္ရည္သာမက တစ္ဖြဲ႔လံုး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး အားလံုးက ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ရန္လိုပါသည္။ ေနာက္လိုက္မ်ားက မိမိကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသျခင္းတို႔လည္း ရွိရန္လိုအပ္သည္။
02-Mar-2019
တ႐ုတ္တို႔တည္ေဆာက္ေနသည့္ စုစုေပါင္း ဧရိယာမွာ ဧက ၂၀၀၀ (ဟက္တာ ၈၀၀ ေက်ာ္) ရွိသည္။ တ႐ုတ္၏ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုပမာဏျဖင့္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ယူရမည္ ျဖစ္သည္။
27-Feb-2019
အကုန္အက်မ်ားသည့္ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးထြန္းထြန္း၏ လစာမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္သည့္အခါ ေဆးဖိုးထက္ ပိုမိုကုန္က်သည္မွာ လမ္းစရိတ္၊ ေဆး႐ံုတက္ခ်ိန္ စားေသာက္စရိတ္တို႔ျဖစ္သည္။ ဌာနခ်ဳပ္ထံ တင္ျပလွ်င္ ေဆးဖိုးကိုသာ ျပန္ရႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားစရိတ္မ်ားကိုမူ ကိုယ္တိုင္က်ခံရသည္ဟု ဆိုသည္။
27-Feb-2019
တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ကို ေဒသခံအခ်ိဳ႕ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ံဳရွင္းခ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ ကိစ္ၥ၊ ထား၀ယ္ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စာခ်ဳပ္တြင္ ကြက္လပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေန သည့္ကိစ္ၥ၊ ထား၀ယ္ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ကိစ္ၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအေပၚ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဗဟို သို႔ အစီရင္ခံခဲ့သည္။
26-Feb-2019
ယန္ကူးရွက္က အသက္ ၂၇ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အီတလီမာဖီးယားမ်ားႏွင့္ ဆလိုဗက္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ပူးေပါင္းကာ အဆင့္ျမင့္ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္ ေရးသားေနေသာ သတင္းသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔ထံ သတင္းအမွန္မ်ားကို တင္ျပေပးေနသူ သတင္းသမားတစ္ဦး လုပ္ႀကံခံလိုက္ရသည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တုန္လႈပ္သြားၿပီး ျပည္သူေတြ လမ္းေပၚထြက္လာ၍ ဆႏၵျပၾကရာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးၿပီးလွ်င္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
24-Feb-2019
အခုဆို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္နဲ႔ ဂိတ္ေၾကးကိစၥျပႆနာတက္ၿပီး လမ္းပိတ္လိုက္တဲ့ မဂၤလာဒံုက ေဇကမၻာဆိုရင္လည္း ဒီလိုပဲေလ။ အစိုးရဆီက ေဈးေပါေပါနဲ႔ ေျမေတြဝယ္။ ၿပီးေတာ့ တံတိုင္းခတ္ၿပီး အကြက္ေဖာ္။ အိမ္ကြက္တင္မဟုတ္။ စက္မႈဇုန္အကြက္ပါေဖာ္တာ။ သူဆို ေဈးေတြေတာင္ ပိုႀကီးေသးတယ္။ တစ္ကြက္ကို သိန္းကို ေထာင္နဲ႔ခ်ီတယ္။ စိုေျပ့ေျမေတြကေတာ့ အဲ့ေလာက္ ေဈးႀကီးႀကီးနဲ႔ မေရာင္းပါဘူး။
22-Feb-2019
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စာအုပ္ေဈးကြက္ေရာင္းအားသည္ ေဒၚလာ ၅၅ ဘီလီယံခန္႔အထိ ရွိလာသည္ဟု Alibaba အြန္လိုင္းအေရာင္းအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ပင္ေနာက္ ေကာက္က်သြားခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ စာအုပ္တန္ဖိုး စုစုေပါင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာတြင္ပါ တ႐ုတ္စာအုပ္ေဈးကြက္သည္ အႀကီးဆံုးေဈးကြက္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္သြားခဲ့ရသည္။
19-Feb-2019
ဖမ္းဆီးျခင္းခံေနရေသာ လိုဂ်င္းကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေရႏွစ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖင့္တို႔ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သူ၏အစ္မျဖစ္သူ အလီယာက ေျပာၾကားသည္။ မိသားစုကို ေတြ႔ခြင့္ျပဳရာတြင္လည္း လိုဂ်င္းသည္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေနၿပီး ေကာင္းေကာင္းပင္ မတ္တတ္မရပ္ႏိုင္ေၾကာင္းမိသားစုက ေျပာၾကားသည္။ သူ႔ကို မုဒိမ္းက်င့္သတ္မည္ဟု မၾကာခဏ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ႐ံုမက၊ မိလႅာတြင္းထဲ၌ ႏွစ္ထားျခင္းကိုပင္ ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ လိုဂ်င္းကို ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံေထာင္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း ခံေနရမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ကလည္း လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။
17-Feb-2019
ေဟာ့ဒီ စက္ဝိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ေမာင္ၿဗိသာ စည္ပင္လူႀကီးျဖစ္လွ်င္ ရဲရဲေတာက္ ကတိတစ္ခုေပးလိုက္ခ်င္သည္။ ရန္ကုန္ကို တစ္လအတြင္း စင္ကာပူလို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပမည္။ မယံုမရွိႏွင့္။
15-Feb-2019
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်န္ေနခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီး ၆၅၀၀၀ ခန္႔က်န္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၂၅၀၀ ခန္႔မွာ အဓမၼလက္ထပ္ေပးျခင္း ခံထားရကာ၊ ၂၃၀၀ ခန္႔မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေပးထားၾကရေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
14-Feb-2019
ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ပ်က္က်ျခင္း၊ ေလွ်ာေမြးျခင္းမ်ားအျပင္ ေမြးၿပီးေသာ ကေလးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေတြလည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ ေလွ်ာေမြးအေရအတြက္က ကမၻာေပၚတြင္ ကင္ညာသည္ တတိယေနရာတြင္ရွိေၾကာင္း
13-Feb-2019
လံုၿခံဳေရးဌာန ၄ ခု စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရသည့္ ဧရာမ ေငြလိမ္မႈႀကီးကို က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရသူက CB ဘဏ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား အတုျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
12-Feb-2019
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ အေနႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္ျခင္းအား လာမည့္ေမလကစတင္ၿပီး ခံယူရန္ ျပင္ဆင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ သူ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္မွာ “သန္႔ရွင္းေသာ အိႏၵိ” (Swachh Bharat) စီမံခ်က္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္အတြင္း တစ္တိုင္းျပည္လံုးတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးအသြင္ျဖင့္ အိမ္သာတည္ေဆာင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းကလည္း သူ႔အတြက္ မဲဆြယ္ေပးသလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
10-Feb-2019
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ၾကည္ညိဳသူေတြကလည္း တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ခါေလာက္ အေလးျပဳလို႔ရမည္။ ပန္းပုဆရာ၊ ပန္းရန္ဆရာ၊ ေၾကးသြန္းဆရာေတြအေနႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းေကာင္းၿပီး ဝင္ေငြရမည္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါ။ ျပည္မမွာေတာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကို တစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ခါေလာက္ပဲသြားေတြ႔ ၾကတာ။ ဒီၾကားထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ တစ္ေယာက္တည္း။ ဘယ္ေလာက္ပ်င္းစရာေကာင္းလိုက္မလဲ။ ဘယ္ေလာက္ အထီးက်န္လိုက္မလဲ။ စိတ္ဓာတ္ေတြပါ က်လာႏိုင္သည္။
08-Feb-2019
ဆူနန္သာ ရပ္ခ်ာဝပ္ကို တစ္ခုခုက ထိသြားသည္။ ေကာင္မေလး မလႈပ္ရွားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနသည္။ ဘားဆိုင္၏ အေမွာင္ခန္းတစ္ေနရာတြင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ညတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လူငယ္ေတြက ဘားဆိုင္တြင္ ေသာက္စားကာ ကခုန္ေနၾကသည္။ ဆိုင္ထဲတြင္ လူအျပည့္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ဟစ္ေဟာ့ တီးလံုးေတြက ျမဴးႂကြစြာျဖင့္ ေဆာင္းေဘာက္စ္ႀကီးမ်ားကတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚေနသည္။