25-Jun-2017 tagged as
ဆံပင္ညႇပ္သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အလုပ္ကို တစ္ပတ္ တစ္ရက္ လုပ္ေပးေနရင္း ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ အိမ္ေျခမဲ့ခိုလံႈရာ အိမ္မ်ားသို႔ ရိကၡာမ်ား ပို႔ျခင္းကိုလည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကားေမာင္းေပးပါသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး မည္သည္ကို ဦးစားေပးမည္နည္း။ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုလုံး ဘက္စုံဦးစားေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျမန္မာတြင္ ရွိေနၿပီလား။ ဤသို႔မဟုတ္လွ်င္ ေရြးခ်ယ္ၾကရပါလိမ့္မည္။ ဤပုံစံအတိုင္း အျငင္းပြားေန႐ုံျဖင့္ မီးထိန္ထိန္လင္းလာမည္ မဟုတ္ပါ။ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံးကို ကန္႔ကြက္၍မရ။ ကန္႔ကြက္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးမရ၊ မီးမရလွ်င္ စီးပြားေရးမေကာင္း။
25-Jun-2017 tagged as လႊတ္ေတာ္
အခုဆို အမတ္တခ်ဳိ႕က သူတို႔ ဘယ္နယ္က အေ႐ြးခံခဲ့လဲ ဆိုတာေတာင္ ေမ့ေနၾကၿပီ ဆိုလားပဲ။ အဲ့ေတာ့ သူ႔ကို မဲေပးခဲ့တဲ့နယ္ကို မေရာက္ျဖစ္တာလည္း မဆန္းေတာ့ဘူး။
24-Jun-2017 tagged as
အလင္းေရာင္ ခပ္မွိန္မွိန္က်ေနေသာ အလုပ္႐ံုကေလးသည္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ မထည္ဝါလွေသာ္လည္း စိတ္ဝင္စားစရာေတြ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။
24-Jun-2017 tagged as မႏၲေလး
မိုးရာသီေရာက္တိုင္း မျဖစ္မေနလက္ခံေနၾကရသည့္ ဧည့္သည္ဆိုးရွိသည္။ ျငင္းပယ္ခ်င္ေသာ္လည္း ထိုဧည့္သည္က ႏွစ္စဥ္ေရာက္ရွိလာသည္ပင္။
24-Jun-2017 tagged as ဆရာဝန္ ရခိုင္
တံငါသည္သား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာစုံ ဂုဏ္ထူးရွင္ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့သူ၊ ဆရာဝန္အိပ္မက္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ေမာင္သန္းေဝက အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ အာဏာရရွိလာၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာေသာ အခ်ိန္အထိ ထိပ္တန္း စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္မ်ား ေဖာ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
22-Jun-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမာဆုံးေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္မသြားေရး မဟုတ္ဘဲ မလြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီသည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အေရးသာျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ႐ိုးသားရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေဝဖန္ ေစာေၾကာရေတာ့မည္ ျဖစ္ကာ ၂၁ ရာစု ျမန္မာအမွတ္အသား သ႐ုပ္လကၡဏာတြင္ လူမ်ဳိးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသစ္တစ္ဖန္ ရွာေဖြရေတာ့မည္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
21-Jun-2017 tagged as
ႏိုင္ငံအတြင္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ရွိလာသည့္ အာဟာရျဖည့္ဆန္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သိနားလည္မႈ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိလာေသာ္လည္း သမား႐ိုးက် ဆန္မ်ားထက္ ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနမႈေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ နည္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အာဟာရျဖည့္ဆန္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ေပးထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
19-Jun-2017 tagged as
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရ၊ ေစာ္ကားဖို႔ ႀကံစည္ခံရသူ အမ်ားစုဟာ ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုဖို႔၊ တိုင္တန္းၾကဖို႔ ခဲယဥ္းလွပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြလည္း ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ႀကံဳရတဲ့အခါ တရားခြင္ကို ေရာက္လာဖို႔ဟာ ေတာ္႐ံုခံႏိုင္ရည္နဲ႔ေတာ့ မရႏိုင္ပါဘူးလို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။
18-Jun-2017 tagged as
ေခတ္ကာလ သားသမီးမ်ား ကံေကာင္းၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔တြင္ ယခင္လူငယ္မ်ားထက္ ေပ်ာ္စရာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ နည္းပညာ သံုးစြဲႏိုင္မႈမ်ား ပိုၿပီး အားသာေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ အမွန္တကယ္ ကံေကာင္းသူမ်ားလားဟု ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။
18-Jun-2017 tagged as
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာသည္ သူအာဏာမရမီကပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေနၿပီးျဖစ္ရာ အာဏာရခ်ိန္တြင္ ၾသဇာႏွင့္ အာဏာ ႏွစ္ခုေပါင္းမိသြားသျဖင့္ ပိုၿပီးပင္ ႀကီးမားလာသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး လည္ပတ္သလို ျဖစ္လာသည္။ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျဖန္႔ေဝေပးရန္ ႀကိဳးစားမႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ တာဝန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ျပန္ျပန္ေရာက္လာသည့္ သေဘာ ျမင္ေနရသည္။
18-Jun-2017 tagged as အင္းစိန္
ေထာင္ထဲက ခုနစ္ရက္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဒီလိုေပါေၾကာင္ေၾကာင္ ေတြးေနရင္း... အခုေတာ့.. ျပန္ထြက္လာရၿပီေပါ့။ အခုက တရားစြဲဆိုရန္ မသင့္ဆိုေတာ့ ကိုယ္ဟာ ဘာမွမဟုတ္ပဲ ေထာင္ထဲမွာ ထမင္းနဲ႔ပဲဟင္းလာ ညာစားသလိုႀကီး ျဖစ္ေနတယ္ မဟုတ္လား။
17-Jun-2017 tagged as
အႏုပညာေျပးလမ္းေပၚတြင္ သူ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားျဖင့္ မရပ္မနား ေျပးေနၿပီ။ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထုဆစ္ပံုေဖာ္ေနမႈမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္လံုး ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။
17-Jun-2017 tagged as
အမည္ဆန္းသည့္ ဓမၼာ႐ံုတစ္ခု ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။ အမည္ဆန္းသလို လွဴဒါန္းခဲ့ပံုကလည္း ဆန္းပါသည္။