News

23-Sep-2016 tagged as
'အစိုးရသစ္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အာ႐ုံမစိုက္' ဟူသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ား အလြန္တြင္ ကာလနဂါး ျမန္မာ့စီးပြားကို လႈပ္ႏိုးလိုက္သည့္ အသံက အေတာ္လည္းက်ယ္သည္
20-Sep-2016 tagged as ေက်ာက္ကပ္
အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကမ္ပါၿမဳိ႕မွ ဗီကာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ခန္႔က ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရသည္။ ဖခင္၏ လယ္လုပ္ငန္းကို ကူမည့္သူမရွိ မိသားစုကလည္း ဆင္းရဲသျဖင့္ ထုံးစံအတိုင္း ေက်ာင္းေစာေစာထြက္ကာ ပိုက္ဆံရွာေပးရေတာ့သည္။
20-Sep-2016 tagged as mlm
ျခစ္ကုပ္ စုေဆာင္းထားသည့္ ေခြၽးႏွဲစာအျပင္ ေခ်းထားသည့္ ေငြမ်ားကို ျပန္ဆပ္ၿပီးေနာက္ မပိုပို တစ္ေယာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေက်ာခိုင္းလိုက္ရၿပီ ျဖစ္သည္။
20-Sep-2016 tagged as
“ဆရာမ ... ကြၽန္မေတာ့ ပါသြားၿပီ”ဟု ကူရာ ကယ္ရာမဲ့ စူးစူးဝါးဝါး ေအာ္ဟစ္သံ အဆုံး ငမင္ေခ်ာင္းသည္ ဆရာမေလး ေဒၚလင္းစႏၵာကို မျပန္လမ္းသို႔ အၿပီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီ။
စီးပြားေရး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒအရ အေရးယူထားမႈကိုပါ ဖယ္ရွားေပးမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားသြားေစမည္ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အသိဉာဏ္ အရွိဆုံး သတၱဝါ ျဖစ္ေသာ လူသားတို႔၏ အသက္ဇီဝိန္ကို အမ်ားဆုံး ေျခြေနသည့္ သတၱဝါကို သိပါသလား။ေတာေကာင္တို႔၏ ဘုရင္ ျခေသၤ့၊ ခႏၶာကိုယ္ အႀကီးဆုံး ကုန္းသတၱဝါ ဆင္၊ ေရဘုရင္ မိေက်ာင္း၊ တြင္းေအာင္းႏွင့္ အဆိပ္ျပင္းတဲ့ ေျမြတို႔ႏွင့္ လားလားမွ် မသက္ဆိုင္သည့္ “ျခင္”ဟုပင္ ေျဖရမည္ ျဖစ္သည္။
18-Sep-2016 tagged as
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က UWSA ေနာက္ဆုံး ရရွိထားေသာ လက္နက္မွာ မီတာ ၃၅ဝဝ အထိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္လုပ္ FN 6 အေပါ့စား ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ၿပီး ဆီးရီးယား သူပုန္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳေနေသာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။
မွတ္သားေလာက္သည့္ အခ်က္မွာ အေရးယူမႈ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ညစ္ညမ္းလွေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ပိတ္ဆို႔ထားမႈ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈသည္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီတန္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေမွာင္ရိပ္ထဲရွိ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားတြင္ တရားမဝင္ဂိုဏ္းမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ စစ္အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည္။
18-Sep-2016 tagged as ဝန္ထမ္း
အမ်ားျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔ တာဝန္က်ရာေနရာတြင္ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ကို ထမ္းေစျခင္း ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ျပည္သူကသာ ထိုသူတို႔၏ တာဝန္ကို ထမ္းေနရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ေရာက္ရွိရာ ေဒသမ်ားစြာတြင္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားေတာ့ ရွိေနတတ္သည္။
18-Sep-2016 tagged as ဆရာဝန္
ဆရာဝန္ႀကီးသည္ ေနာက္ဆုံး သူ၏ သုေတသနစာတမ္းကို အသက္ ၁၀၀ ျပည့္ခါနီးတြင္ ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး လူသားမ်ားကို ကူညီဖို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိက ကုထုံးေတြကို ရွာေဖြဖို႔ရာပဲ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္။ တစ္သက္လုံး အခေၾကးေငြယူၿပီး တစ္ခါမွ ေဆးမကုဖူးခဲ့ပါဟု သူ႔အေၾကာင္း ေရးၾကေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ သူ႔အမည္ကား ဂ်ာဆင္တိုကြန္ဗစ္ ျဖစ္သည္။
18-Sep-2016 tagged as
ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းခန္႔ သည္ လူသတ္မႈကို က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ကမၻာ့ လူသတ္မႈေပါင္း၏ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို လူငယ္မ်ား က်ဴးလြန္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရသည္။
18-Sep-2016 tagged as
''ညီေလး...မုန္႔ဖိုး...အခုတစ္ေခါက္ေတာ့ သုံးေထာင္ပဲ ယူေတာ့... အစ္ကိုတို႔ ေအ့...စီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ အကုန္ေျပာင္းလဲေနတာကြ...ေအ့...အရင္လို ငါးေထာင္ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးကြာ...ကေလးမေတြေတာင္ မုန္႔ဖိုး တစ္ေသာင္းစီပဲ ေပးခဲ့ႏိုင္တယ္ကြာ...ညီေလး...ကားၾကည့္ထားေပးတာ ေက်းဇူး..ေက်းဇူး''
အေမရိကန္ စီးပြားေရး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုဝင္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အေျခခံမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္း၊ တံတား၊ ေရ၊ မီး အေျခခံအေဆာက္အဦ မျပည့္စုံမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း မၿပီးျပတ္မႈ၊ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ အစရွိသည္တို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
17-Sep-2016 tagged as NLD ANP
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆုံး အေရးအရာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္အေရးကို ေျဖရွင္းရန္ ANP ႏွင့္ NLD တို႔ ရွားေစာင္းေစးႏွင့္ မ်က္ေခ်းျဖစ္ေနပါက မေျဖထြက္ရန္ မလြယ္လွ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျဖသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ သာမက ျမန္မာ၏ ဂုဏ္က်က္သေရလည္း ျဖစ္သည္။