News

13-Jun-2019
အဆိုပါ ဘာသာတြဲ ၈ တြဲတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အယူမ်ားေသာ ဘာသာတြဲမ်ားမွာ ဘာသာတြဲ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၇ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဘာသာတြဲ ၂ မွာ ဝိဇၨာတြဲသီးသန္႔ျဖစ္ကာ ဘာသာတြဲ ၇ မွာ သိပၸံတြဲ သီးသန္႔ျဖစ္သည္။ ဘာသာတြဲ ၁ ကို ဝိပၸံဟု အလြယ္ ေခၚေနၾကသည္။ ထိုအေခၚမွားပါသည္။ တရားဝင္ အသံုးမရွိပါေပ။ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာပါေသာ အတြဲ ၃၊ ၄ ႏွင့္ ၆ တို႔ကို ယူေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အေနႏွင့္ဆိုေသာ္ နည္းပါးပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါစိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ သင္ျပႏိုင္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမလည္း ရွားမည္ျဖစ္ကာ စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကလည္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
11-Jun-2019
ေခတ္မီျခင္းဆိုသည္မွာလည္း ပံုေသေျပာင္းလဲပ်က္ယြင္းကာ၊ ယခင္က မရွိခဲ့ေသာေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္အသစ္မ်ား ပြင့္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းက အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ေကာင္းသည္။ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ သည့္တိုင္ေအာင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မေပးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသို႔ ကူးေျပာင္းခိုလံႈလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ယေန႔ေခတ္ လစ္ဘရယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ရွိေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္အဆင့္သည္ပင္လွ်င္လူသားတို႔ကို စည္းျခားကာ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာမ်ားျဖစ္ေစသည္။
10-Jun-2019
မမီးမီးသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုးတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကို ဆက္တိုက္ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သလို တစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) WLB တြင္ မူဝါဒေရးရာအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Peace Mission Team) အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ႏွင့္ Law Home ေခၚ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔တြင္လည္း အႀကံေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူျဖစ္သည္။
09-Jun-2019
“ငါတို႔က ကိုယ့္အသက္ႏွင့္ ကိုယ့္ဘဝသာ စြန္႔လႊတ္စေတးေန႐ံုသာမဟုတ္၊ အနာဂတ္တြင္လည္း ကိုယ့္မိသားစု တစ္စုလံုးကို စေတးပစ္မယ့္သူေတြျဖစ္တယ္”ဆိုသည့္သေဘာမ်ိဳးကို အျခားဂ်ီဟတ္စစ္သည္မ်ား သိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
09-Jun-2019
စံျပေဈးမွ ငါးသည္ မအုန္းၾကည္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သံုးၿပီ။ လိႈင္သာယာမီးခြက္ေဈးက ဆိုက္ကားဆရာ ကိုတင္ေဌးလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးၿပီ။
05-Jun-2019
“အမႈက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ေနတာ။ ႐ံုးခ်ိန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာနဲ႔ အလုပ္ပ်က္အကိုင္ပ်က္ စီးပြားေရးပါထိလာၿပီ။ ႏွစ္ဖက္စလံုး စရိတ္ေထာင္းတယ္။ သက္ေသတင္လိုက္ ျပန္ကန္႔ကြက္လိုက္နဲ႔ မၿပီးမၿပီးႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းက ဆိုသည္။
04-Jun-2019
ထို႔အျပင္လက္ဝဲစြန္းအသြင္စြဲႏိုင္ငံေရးသည္ ဒီမိုကေရစီဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အခ်က္က်က်ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္တို႔ကို ထိပါးလ်က္ရွိသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ စိတ္ကူးစံေပါင္းစံုအားေျပာဆိုခြင့္ကို အခိုင္အမာကာကြယ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသြင္သ႐ုပ္ကိုစြဲကိုင္ထားမႈသည္ အမ်ားျပည္သူကို ေဟာေျပာရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျဖစ္လာသည္။
02-Jun-2019
ကာမဆႏၵ က်န္းမာေရးဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ပဲ၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ေက်ာ္မသြားၾကပါနဲ႔ ႏွမတို႔၊ အစ္မတို႔။ ကိုယ့္အတြက္ေရာ၊ ကိုယ့္ခင္ပြန္းကို အႀကံေကာင္းေပးဖို႔ေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း သိသင့္တဲ့ ဗဟုသုတျဖစ္ပါသဗ်ာ။ အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ က်န္းမာတဲ့ လိင္မႈေရးရာ အသက္တာကို ပိုင္ဆိုင္ေစဖို႔ ေသခ်ာဖတ္ေပေတာ့ဗ်ိဳ႕။ လိင္မႈေရးရာက်န္းမာေရးဆိုတာက သိထားသင့္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္း႐ုပ္ပိုင္းက်န္းမာ ရႊင္လန္းေနမွ လူမႈဘဝက အဆင္ေျပမယ္မဟုတ္လား။
30-May-2019
“ကိုယ့္ေသြးနဲ႔ တျခားလူတစ္ေယာက္ကို အသက္ကယ္တင္ေပးခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။ ကူးစက္ေရာဂါေတြ မျဖစ္ေအာင္ အၿမဲဂ႐ုစိုက္ရပါတယ္”
28-May-2019
ဝင္ေငြႏွင့္ လူမႈအေျခအေန ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ လူတန္းစားေပၚ အေျခခံသည့္ သာမန္လက္ဝဲစြန္း အယူအဆထက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီႏွင့္အေျခခံဝါဒီမ်ား အယူအဆမ်ားက ပိုမိုထိေရာက္သည္ကို သက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဝါဒီမ်ားက သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကအင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေရေပၚဆီ အီလစ္ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔က ယင္းတို႔အေနအထားကိုဆြဲခ်ရန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ၾကသည္ဟု အဓိက မေက်နပ္ခ်က္အျဖစ္ေျပာၾကသည္။
27-May-2019
သတင္းအမွားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေန ထိခိုက္ေစသည္အထိ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚသည္အထိ သတင္းအမွား ထုတ္လႊင့္မႈက သက္ေရာက္မႈ အားႀကီးခဲ့သည္။
26-May-2019
ဆႏၵျပသူမ်ားက မေက်မနပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ျပင္သစ္ျပည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ ဗာဆိုင္း (Versaille) ၌ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ ဂ်ာမန္ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျပည္၏ (Shandong) နယ္ကို တ႐ုတ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ပါဘဲ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသို႔ အပ္ႏွံလိုက္ျခင္းကို မေက်နပ္၍ ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
26-May-2019
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာျပည္မွာ "ကိုးမိနစ္" ကို လူတစ္ဦးႏႈန္း ေခြးကိုက္ခံေနၾကရပါသတဲ့။ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေဒသေတြကေတာ့ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးနဲ႔ စစ္ကိုင္းတို႔မွာပါတဲ့။ ႏွစ္စဥ္ေခြး ႐ူးျပန္ေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးသူေပါင္း "တစ္ေထာင္" ေလာက္ ရွိသတဲ့ ခင္ဗ်ာ။ ဘုရား ဘုရား ဘုရား ...။