News

ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔က ျပဳစုထားသည့္ ကမၻာ့ေျမပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံတြင္ ၁၃၆ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္တြင္ အီရတ္၊ ယီမင္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆူဒန္၊ ဆိုမာလီ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားသာရွိၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အနီေရာင္စက္ကြင္းအတြင္း က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။
21-Feb-2018 tagged as ခ်င္းျပည္နယ္
ေခါင္ကၽြဲပြဲေတာ္ကို ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားလက္ထက္က ေစာ္ဘြားမ်ားက မိမိတို႔၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ၊ ဂုဏ္ရွိန္ႀကီးျမင့္မႈကိုျပသရန္ႏွင့္ ဇနီးသည္ကို ပရိသတ္ ဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ ေခ်ာေၾကာင္း၊ လွေၾကာင္း ဂုဏ္တင္ခ်ီးမြမ္းရန္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြေပၚက တိုက္ပြဲမွာ ပိုၿပီးျပင္းထန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို မခံရပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ #MeToo ဆိုသည့္ လူထုအံုႂကြ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ပါကစၥတန္ ျပည္သူေတြကလည္း သူတို႔ကေလးေတြအတြက္ တစ္ခုခု လုပ္ေပးရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ကိစၥတစ္ခုမွာ ရခိုင္သို႔ မီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ခြင့္ ရရွိေရးျဖစ္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးအဖြဲ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ အေျပာင္းအလဲမရွိဟု ဆူရာ ကီယတ္ကဆိုသည္။
19-Feb-2018 tagged as
ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ပင္ ေက်ာင္းတြင္းပစ္ခတ္မႈ ၁၈ ႀကိမ္ထက္ မနည္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားသည့္အႀကိမ္ ေရေျခာက္ႀကိမ္မွ် ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ေက်ာင္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သမၼတထရမ့္ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးထက္ ေက်ာင္းမ်ား လံုၿခံဳေရးဘက္ကို ဦးစားေပးဖြယ္ ရွိေနသည္။
NCA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္လြန္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပထမဆံုး အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ႀကံ့ခိုင္ေရး (USDP) အစိုးရလက္ထက္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔ အထိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
17-Feb-2018 tagged as
စိုေျပစိတ္ထင္ ကိုၿဖိဳးဟာ အခုတစ္ေလာ မ်က္မွန္ေတြ ဘာေတြ လက္ေဆာင္ရထားတယ္ ထင္တယ္။ မ်က္မွန္အစိမ္းျဖစ္ဖို႔ မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔မ်က္စိထဲ အစိမ္းေတြပဲ ျမင္ေနတာျဖစ္မယ္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဂ်ာဟာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား FGM ျပဳလုပ္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္မွာ သမၼတအိုဘားမား လက္ထက္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ကုလသမဂၢကလည္း FGM ဆန္႔က်င္ေရး သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ႐ံုမက Safe Hands for Girls ဆိုသည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္လာသည္။ သူသည္ယခုအခါ ဂမ္ဘီယာတြင္ ေနထိုင္ၿပီး အာဖရိကတိုက္တြင္ FGM အေလ့အထဆိုးမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္။
သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႀကီးေလး႐ံုတည္ေဆာက္မည္ဆိုေသာ ေၾကညာခ်က္သည္ နဂိုေနမပ်က္ေသးသည့္ သံလြင္ျမစ္၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး ဆည္ႀကီးမ်ားေဘးမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ေလာ။
မိန္းကေလးမ်ား၏ အပ်ိဳရည္ စစ္ေဆးမႈကို လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မရွိေစရန္ စတင္ကန္႔ကြက္သူမွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဗီဗက္တာမီခ်ာကာ ျဖစ္သည္။ သူက အိႏၵိယလူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေခတ္ေနာက္ ျပန္ဆြဲေနသည့္ အယူအဆ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဟု ဆန္႔က်င္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
13-Feb-2018 tagged as တပ္မေတာ္
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ သံုးပြင့္ဆိုင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး ေအာင္ျမင္မႈကို လိုလားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္မႈအၾကား ဟန္ခ်က္ညီရန္ လိုအပ္သည္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားက လာၾကကာ သန္႔ရွင္းက်န္းမာေသာ စားစရာမ်ားကို ဝယ္ယူစားသံုးပိုင္ခြင့္ နည္းပါးၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို အမ်ိဳးအမည္ပင္ မသိၾကသည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ တိုနီ လန္႔သြားခဲ့၏။ ေက်ာင္း၏ တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ရပ္႐ြာဥယ်ာဥ္တစ္ခုရွိေလရာ တိုနီ အႀကံတစ္ခုရသြားသည္။ ဖုန္းေတာ့နည္းနည္းဆက္လိုက္ရသည္။
10-Feb-2018 tagged as
ဒါေၾကာင့္ စိုေျပ အာဏာရွိရင္ ...။ အာဏာရွင္ ျဖစ္ရင္ ...။ ပထမဆံုး တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို လြတ္လပ္ေရး ေပးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး လိုခ်င္ရင္ စိုေျပ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရင္ မဲေပးၾကပါ။
10-Feb-2018 tagged as
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ UNICEF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲေနသူ သံုးဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသည္ ဆဲလ္ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္ႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားလို ေနရာအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ လူငယ္ထုအတြင္း ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ကာ ကေလးေတြ၏ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့ပါသည္။