News

05-Jan-2018 tagged as ကေလးငယ္
ကေလးဆိုတာ အားေပးဖို႔လိုတယ္။ ေလးဖက္သြားတဲ့အ႐ြယ္၊ မတ္တတ္ရပ္တဲ့အ႐ြယ္ ေဘာလံုးပဲပစ္ပစ္၊ ေျမေပၚမွာ စက္ဝိုင္းေလးတစ္ဝိုင္းပဲ ေရးေရး “ေတာ္လိုက္တာ”ဆိုတဲ့ စကားေလးဟာ သူတို႔အတြက္ အားေဆးေလးပဲ။ သူတို႔ကို အားေပးၾကည့္လိုက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္တာေတြဟာ အလိုလို ၿပီးသြားတာ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။
၎တို႔၏စိတ္ထဲတြင္ သူတို႔ဘဝေတြ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီ၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနၾကရေတာ့မည္ဟု ထင္ခဲ့ၿပီး ထိုစိတ္ကူးျဖင့္ပင္ ကမ္းနားလမ္းေပၚတြင္ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း၍ လူအမ်ားကိုေကၽြးကာ လြတ္လပ္ေရး အထိမ္းအမွတ္ပြဲ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း
04-Jan-2018 tagged as
အစိုးရကလည္း မုဆိုးမမ်ား ခိုလံႈရန္ ေဂဟာတစ္ခု ဖြင့္ထားၿပီး မုဆိုးမ ၅၁၅ ဦးေလာက္သာ လက္ခံႏိုင္သည္။ အမွန္တကယ္ ရွိေနသည့္ မုဆိုးမ အေရအတြက္၏ အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခုသာ လက္ခံေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မုဆိုးမေတြက အစိုးရဖြင့္ထားသည့္ ေဂဟာမ်ားတြင္ မေနလိုၾကေပ။ ပုဂၢလိကႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဂဟာမ်ားတြင္သာ ေနထိုင္လိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မုဆိုးမ အမ်ားစုမွာ လမ္းေပၚတြင္သာ ေနထိုင္ၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘဝေတြက လွဴသူေမွ်ာ္ ဘဝႏွင့္ ေနထိုင္ၾကရသည္။
ဘယ္မီဒီယာ၊ ဘယ္သတင္းကို သင္ဖတ္သလဲဆိုသည့္အေပၚ မွီခိုၿပီး အေၾကာင္းမ်ိဳးစံု ဖတ္႐ႈရပါလိမ့္မည္။ ကုန္ေဈးႏႈန္း က်ဆင္းေစခ်င္သည္၊ စီးပြားေရး ပိုေကာင္းေစခ်င္သည္ဆိုေသာ အေျခခံမွသည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အစိုးရတစ္ခုလံုး ျပဳတ္က်ေစခ်င္သည္ဆိုေသာ လိုအင္ဆႏၵအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီး အင္အားမေကာင္းေသာ ကန္႔ကြက္မႈတစ္ခုအျဖစ္မွသည္ အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးပမာ အရွိန္အဟုန္ႀကီးလာေတာ့မည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏ နိဒါန္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးစံုရွိေနသည္။
02-Jan-2018 tagged as NCA
NCA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးညႇိႏိႈင္းမႈ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ FPNCC အၾကား မယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကြဲလြဲမႈ နက္႐ိႈင္းေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္က အေလွ်ာ့ေပးသည္းခံမႈက်င့္သံုးေစရန္ ေဘဂ်င္းက စည္း႐ံုးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္းသည္ ႏံုအရာ ေရာက္ေပသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၏ တကယ့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ ေနာက္ထပ္ ပူးေပါင္းတန္ျပန္ထိုးစစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစမည့္ ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
31-Dec-2017 tagged as
ရပ္႐ြာတစ္ခုျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္သည္ အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းရွိတတ္သည္။ ေဒသ၏ ကံၾကမၼာကို အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ ဆံုးျဖတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကသည္ရွိေသာ္ လူတစ္ရာလုပ္ရမည့္အလုပ္ကို လူငါးဆယ္ျဖင့္လုပ္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။
31-Dec-2017 tagged as New Year အထူးက႑
ဘာဘာဗန္ဂါ။ ဘူေဂးရီးယားႏိုင္ငံသူ မ်က္မျမင္အဘြားအိုႀကီး။ သူမ၏ ထူးျခားခ်က္သည္ကား အနာဂတ္ေဟာကိန္းမ်ား။
31-Dec-2017 tagged as
ဘာလို႔ ဒီရက္ပိုင္း အဖမ္းၾကမ္းလဲ စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့မွ ...။ အေမစု ျပန္ေရာက္ေနလို႔တဲ့ ....။ ငါးဖမ္းတာကို အေမစုႀကိဳက္ မႀကိဳက္ေတာ့ မသိဘူး။ ဦးရဲႀကီးေတြကေတာ့ ဖမ္းတာပဲ။ စိုေျပ့ စိတ္ထင္ လံုၿခံဳေရးယူတာေနမယ္။ ငါးမွ်ားတဲ့ လူေတြက ကိုင္းတံေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ လက္နက္လား ဘာလားဆိုၿပီး တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ထင္ပံုရတယ္။
30-Dec-2017 tagged as
လူတိုင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္လာရင္းႏွင့္ ၿငီးေငြ႔စိတ္မ်ား ဝင္လာတတ္သည္မွာ သဘာဝသာ ျဖစ္သည္။ ၿငီးေငြ႔စိတ္ဝင္လာျခင္းကို “ေႏြဦးေဝဒနာ” (Spring Fever) ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ စိတ္ပညာ သေဘာတရားအရဆိုလွ်င္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ မရွိေအာင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္
29-Dec-2017 tagged as New Year အထူးက႑
လူတိုင္း ခရစ္ႏွစ္သစ္ကို မည္သို႔ကူးမလဲ၊ ႀကိဳဆိုမလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္းက ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာျပည္လူထု သိပ္မရင္းႏွီးခဲ့သည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ႏွစ္ကူးျဖစ္ျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်ေနမႈတို႔ႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြအရ စိတ္ဝင္စားသူ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
28-Dec-2017 tagged as
ျပည့္တန္ဆာခန္းမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ကယ္တင္ရသည္မွာ မလြယ္ပါ။ ကယ္လွ်င္လည္း ျပႆနာ၊ ကယ္ၿပီးလွ်င္လည္း သူတို႔ဘဝ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကို လုပ္ေပးရသည္ကလည္း ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။
ကေလးဆိုသည္မွာ အ႐ုပ္ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔သာ ကစားရမည္ဆိုျခင္းကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေတာ္လွန္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ေတာထဲသြားရမွာ ပ်င္းတယ္ဟုေျပာသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္မွမရွိ။ ဆရာမ ပီလိုက “ေဆာင္းတြင္းေရာက္လာရင္ေတာင္ တစ္ခါတေလ ကၽြန္မတို႔ ႏွင္းေတြကို ထြက္ၾကည့္ၾကတယ္”ဟု ေျပာျပသည္။ ႏွင္းေတြႏွင့္ ေပါက္ကစားၾကရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳကိုလည္း ကေလးေတြက ႏွစ္သက္ၾကသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ခ်မ္းေအးလွသည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ည ၇ နာရီခန္႔က ေဒသခံမ်ားအားလံုး ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားသည့္ အမည္မသိ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးတစ္ဦး မီး႐ိႈ႕အသတ္ခံရမႈ က်ိဳင္းတံု-လြိဳင္ေမြ ကားလမ္းမႀကီးေဘး မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၈/၄) တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
26-Dec-2017 tagged as ဂ်ပန္
သူ႔လႈပ္ရွားမႈက ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္လာသည္။ ကေလးေတြက လြယ္အိတ္ေလးမ်ားတြင္ ဝယ္ကပ္လာၾကသည္။ ရထားရဲမ်ားကလည္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ၿပီး လက္သရမ္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရပါက မည္သို႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို ပညာေပးၿပီး လိုက္လံေဟာေျပာေနသည္။ ကေလးေတြကို စတစ္ကာရဲရဲတပ္ၿပီး လက္သရမ္းသူမ်ားကို သတိေပးေနသည့္စနစ္ကို သူတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘဝအတြက္ မေရရာမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္အတြက္ ခရစၥမတ္သည္ အမ်ားသူငါနည္းတူ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းလာမည္ဟု စစ္ေရွာင္မ်ားက ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းရင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္