News

06-Jan-2019
အလို...ငါမွားပါေပါ့လား။ ခုန ဒါမ်ိဳးလက္မခံလို႔ ေျပာမိတာ အမွားႀကီး မွားပါေပါ့လား။ တကယ္ခံခဲ့ရတဲ့သူေတာင္ ဒီလို ႀကီးျမတ္တဲ့ သေဘာထားရွိခဲ့တာ။သူ႔ေလာက္မခံခဲ့ရတဲ့ ငါဟာ ခႏၲီစ သည္းခံျခင္း တရားကိုေတာင္ နားမလည္တဲ့ လူ႔အ႐ိုင္းအစိုင္းႀကီး ျဖစ္ပါေပါ့လား။
05-Jan-2019
အမည္အျပည့္အစံုမွာ ဂလိုးရီးယား မာရီးစတိုင္းနမ္ (Gloria Marie St einem) ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည့္အျပင္ သတင္းစာဆရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ပါ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ၁၉၆၀ မွသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။
05-Jan-2019
ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သြားလာေရးမွာ ယေန႔တိုင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနဆဲျဖစ္သည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိျခင္းအျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေမာင္းႏွင္သည့္ယာဥ္မ်ားအား စီးနင္းရျခင္းမွာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ားမရွိသျဖင့္ သံုးဘီးအငွားယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္သည့္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
05-Jan-2019
ကမၻာႀကီးသည္ အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ ပ်က္စီးမႈေတြကလည္း မ်ားသည္။ နည္းပညာက ေနရာတကာကို လႊမ္းမိုးဝင္ေရာက္လာသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားက ကမၻာႀကီးကို နယ္စည္းျခားထားမႈမ်ားအား ျဖဳတ္ပစ္ေနသည္။ လူငယ္ေတြ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာႀကီးေပၚ ေျခခ်လာသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖြရွာၿပီး အနာဂတ္ကို ေျခလွမ္းျပင္ေနၾကသည္။ အလုပ္ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္တို႔အတြက္ အလုပ္ေနရာေတြ ရွိေနပါသလား။ လုပ္ခ်င္သည့္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ခြင့္ရၾကပါသလား၊ ရေသာအလုပ္တိုင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါသလား။
03-Jan-2019
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာဆိုသည္မွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စီမံခ်က္ျဖင့္ ေမြးထုတ္မွသာ ရႏိုင္ေပသည္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ပညာေရး၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္သာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတြ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး ထြက္သူထြက္၊ ပညာရွင္ေတြ ပင္စင္ယူ၊ ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ သင္မည့္သူမရွိဘဲ တကၠသိုလ္ခြဲမ်ားကို အေရအတြက္အရ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မျပည့္စံုသည့္ဘဝမ်ားကို ပညာသင္ၾကားသူေရာ၊ သင္ယူသူတို႔ပါ စိတ္ပ်က္ သြားေစေအာင္ ျပဳလုပ္သလိုလည္းျဖစ္ခဲ့ရသည္
02-Jan-2019
သူ ဖမ္းခံရသည့္အခ်ိန္မွ ၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအထိ သူႏွင့္ေတြ႔ ခြင့္မရေသးေသာ ဇနီးျဖစ္သူကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကယ္ပါ၊ အေမစုကယ္ပါဟူေသာ စကားမ်ားျဖင့္ မ်က္ရည္ တၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်လ်က္ ဝမ္းနည္းပူးေဆြးေနရသည္။
30-Dec-2018
အင္းေလ... ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာမွ ေအးလြန္းတာကိုး။ အရင္အစိုးရေတြလက္ထက္က ဘယ္ေအးလို႔ တံုး။ ေအးခဲ့ရင္ေတာင္ ဒီအစိုးရေလာက္ ဘယ္ေအးမတံုး။ ဒီအစိုးရေခတ္မွာ တကယ္ကိုေအးတာပဲ။ စီးပြားေရးလည္းေအး...။ ႏိုင္ငံေရးလည္းေအး...။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္းေအး...။ အကုန္လံုးေအးေနမွေတာ့ အခုဆို ေဆာင္းတြင္းလည္း ေအးၿပီေပါ့ေလ။
29-Dec-2018
လုပ္ငန္းခြင္ဟု ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သေဘာေဆာင္လာေၾကာင္း သတိထားမိၾကေပလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုသည္မွာ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ကာယ သို႔မဟုတ္ ဉာဏအားစိုက္ကာလုပ္ေဆာင္ၾကရသည့္ ေနရာတစ္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ သဘာဝ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနအထား၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ေလ့လာၿပီးမွ လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ေနရာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။
29-Dec-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝက္ေမြးျမဴေရးၿခံ ၂၀ ခန္႔မွ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုသို႔ ဝက္သားတင္ပို႔မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ခရစၥမတ္ပြဲႏွင့္အမီေပၚထြက္ လာျခင္းမွာ သတိထားစရာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးက စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီျဖစ္သည္။
29-Dec-2018
အမွန္ေတာ့ ပန္းသီးတစ္လံုးဆိုျခင္းထက္ ပန္းသီးေလးတစ္လံုးကို တစ္ကိုက္,ကိုက္ၿပီးေနာက္ ထားခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာဟု ေျပာလွ်င္ ပိုမွန္မည္။ Apple ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စတိေဂ်ာ့ (Steve Jobs) ကား ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သူကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သူ၏ အရင္းႏွီးဆံုးေသာ သူငယ္ခ်င္း လာရီအယ္လီဆင္အား Forbes မဂၢဇင္းႀကီးက ေတြ႔ဆံုၿပီး အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အယ္လီဆင္ေျပာခဲ့သည့္ စကားေလးတစ္ခြန္းမွာ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။
25-Dec-2018
တ႐ုတ္သည္ စက္ဘီးေခတ္က စက္ဘီးေဈးကြက္ကိုပ်က္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဖုန္းေတြကိုလည္း အကုန္ရေအာင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအနာဂတ္ ပစ္မွတ္က ဆီလီကြန္အ႐ုပ္ေတြျဖစ္လာႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္က ဘာထုတ္ထုတ္ ေဈးကို အေပါဆံုးထုတ္သည္။ တ႐ုတ္စက္သည္ တစ္ရက္ႏွင့္စုတ္ သြားေကာင္း စုတ္သြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အျမင္ေကာင္းသည္။ အျပေကာင္းသည္။ စြဲမက္စရာေကာင္းသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကမၻာကသူ႔ကို မယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ ေဈးႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္ထုတ္လုပ္ၿပီး Made in China လမ္းစဥ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္မွာ ကမၻာကို ၿခိမ္းေျခာက္စရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္ကိုေတာ့ သတိထားၾကရေပလိမ့္မည္။
25-Dec-2018
ႏွစ္စဥ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အသံုးျပဳသည့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုက ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားကို ပို႔ခ် ရာတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။
23-Dec-2018
တ႐ုတ္ျပည္မွာ လူေတြစာဖတ္ေအာင္ ဥပေဒလိုအပ္ေနၿပီဆိုတဲ့ ေလသံေတြရယ္၊ စာဖတ္ေအာင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔လိုၿပီဆိုတဲ့ အသံေတြ ထြက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္ေအာင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔လိုသလားဆိုတဲ့ ေဝဖန္သံေတြလည္း ညံလာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေရာ စာဖတ္ေအာင္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔လိုသလားဆိုတာ စဥ္းစားမိပါတယ္။
23-Dec-2018
“ရွင္ ေတာ္ေတာ္တံုးတာပဲ...ကိုေမာင္ၿဗိရယ္...ဆက္စပ္ေတြးစမ္းပါ...က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တစ္ေသာင္းတန္က အတုေတြမ်ားလို႔... ဗဟိုဘဏ္က ေဒၚလာေျပာင္း ေပးသံုးခိုင္းမလို႔...ဒီေလာက္ေဒၚလာေတြ ေဈးေကာင္း ေပးဝယ္ေနတာျဖစ္မွာေပါ့” အိမ္း...စီးပြားေရးပညာရွင္ ေျဗာ္ကတိ...ေျပာသလို ေဒၚလာမေျပာင္းခင္ေတာ့...လက္ထဲရွိတဲ့ တစ္ေသာင္းတန္ေလး ရေအာင္ထုတ္မွာပါပဲ။
22-Dec-2018
လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းဆိုသည္ကို ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ ကိုယ္တိုင္က အခ်ိန္ဆြဲမႈကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းႏွင့္ လြယ္ေနသည္ကို ခက္ေအာင္မလုပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ မိမိက အႀကီးအကဲေနရာက ေနရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳျခင္းျဖင့္သာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။