News

POST TYPE

ARTICLE

ပတၱျမားေျမက ဘားနာဒ္ စစ္သခၤ်ဳိင္း
01-Jan-2017


ပတၱျမား ထြက္ရွိရာ ရတနာေျမဟု ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးက သိၾကသည့္ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဘားနာဒ္ဟူေသာ ေက်း႐ြာ (ယခု ႐ြာသာယာေက်း႐ြာ) ငယ္ေလး တစ္ခုရွိသည္။ ထိုေက်း႐ြာငယ္ေလးတြင္ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုေနသည့္ စစ္သခၤ်ဳိင္း တစ္ခုလည္း ရွိေနသည္။ ယင္းစစ္သခၤ်ဳိင္း၏ အမည္မွာလည္း ဘားနာဒ္ျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္ၿမဳိ႕မွေန၍ ေျမာက္ဘက္စူးစူးဆီသို႔ ခုနစ္ မိုင္ခန္႔ ကားေမာင္းသြားလွ်င္ ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဘားနာဒ္ ေက်း႐ြာကိုလြန္ပါက လမ္း၏ညာဘက္ျခမ္း ေတာင္ကမူ တစ္ခုေပၚတြင္ ဘားနာဒ္ စစ္သခၤ်ဳိင္းကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ား၏ အလယ္တြင္ တည္ရွိေနသည့္ ယင္းစစ္သခၤ်ဳိင္းသည္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားတို႔ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ရွာေဖြႏိုင္မည့္ ရတနာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုစစ္သခၤ်ဳိင္းတည္ရာ ေတာင္ကမူသည္ ျမက္႐ိုင္းပင္ႏွင့္ သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္တို႔၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းကို ခံေနရသည္။ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားေအာက္ရွိ စစ္သခ်ဳိင္းသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးနီး ျဖစ္ေနသည္။ သမိုင္းတန္ဖိုးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနသည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ႏိုင္သည္။

ဘားနာဒ္စစ္ သခ်ဳႋင္းသည္ သက္တမ္း ၁၂၀ ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

၁၈၈၆ ခုႏွစ္က အဂၤလိပ္တို႔ အထက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး မိုးကုတ္ၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဝန္ရွင္မင္းႀကီး မစၥတာဘားနာဒ္ (Mr.Bernard) ကို အစြဲျပဳကာ ဘားနာဒ္ၿမဳိ႕ဟူ၍ ၿမဳိ႕တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမဳိ႕တည္ၿပီးေနာက္ ရတနာ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ ေရာဂါမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ စစ္သားမ်ားကို ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ရာမွ စစ္သခၤ်ဳိင္းအျဖစ္ အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိုးကုတ္ေဒသခံတို႔၏ အဆိုအရ သိရသည္။

“ဒီစစ္သခ်ဳႋင္းမွာ ျမႇဳပ္ထားတဲ့စစ္သားေတြက စစ္တိုက္ရင္း ေသဆုံးခဲ့သူေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕ကို အဂၤလိပ္ေတြ ေရာက္လာၿပီး ေက်ာက္ရွာ၊ ေရႊရွာ၊ သစ္ရွာရင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ခံစားၿပီး ေသဆုံးသြားတဲ့ စစ္သားေတြကို ျမႇဳပ္ထားတာလို႔ ေရွးလူႀကီးေတြ ေျပာျပဖူးပါတယ္”ဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိတြင္ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕နယ္ ေရွာလီဝိုင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦးစိုးျမင့္က ဘားနာဒ္ စစ္သခ်ဳႋင္း၏ သမိုင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ေျပာျပသည္။

ဘားနာဒ္ စစ္သခ်ဳႋင္းတြင္ စစ္သားေပါင္း တစ္ရာခန္႔ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး သခ်ဳိင္းေျမသည္လည္း ေပတစ္ရာ ပတ္လည္ခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။ 

ယင္းသခ်ဳႋင္းေျမကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ နံရံကာေပးခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္၌ ကာရံထားသည့္ နံရံပင္ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ပ်က္ေနၿပီျဖစ္သည္။

သခ်ဳႋင္းေျမအတြင္း၌ အဂၤလိပ္စာမ်ား ေရးထိုးထားၿပီး ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္၏ သေကၤတျဖစ္သည့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ပုံ ထြင္းထုထားသည့္ ႏွစ္ေပခန္႔ျမင့္ေသာ ေက်ာက္တိုင္အခ်ဳိ႕ကို ျမက္႐ိုင္းပင္မ်ားအၾကား၌ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိးျဖင့္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာက္တိုင္မ်ားမွာ ညီညီညာညာ မရွိ က်ဳိးပဲ့ေနေပၿပီး၊ အခ်ဳိ႕သည္လည္း ေျမျပင္တြင္လဲ က်ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဘားနာဒ္ စစ္သခၤ်ဳိင္းႏွင့္ မေဝးလွသည့္ေနရာတြင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္၏ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းရာ ယမ္းတိုက္ေဟာင္း တစ္ခုလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ယင္းယမ္းတိုက္သည္ အလ်ား ၁၈ ေပ၊ အနံ ၁၄ ေပခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည္။

စစ္သခၤ်ဳိင္းႏွင့္ ယမ္းတိုက္ေဟာင္းတို႔သည္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုဒဏ္၊ ထိန္းသိမ္းသူ မရွိ လ်စ္လ်ဴျပဳထားမႈတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနေပၿပီ။ ယမ္းတိုက္၏ ေခါင္မိုးေပၚတြင္ သစ္ပင္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးစြာ ေပါက္ေနေပၿပီ။ စစ္သခၤ်ဳိင္းကိုလည္း သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္မ်ားက ဝါးမ်ဳိထားသည့္ အေနအထား။

“စစ္သခ်ဳႋင္းထဲက မွတ္တိုင္ေတြ (ဂူမ်ားေရွ႕တြင္ စိုက္ထူထားသည့္ ေက်ာက္သား မွတ္တိုင္မ်ား) ကို ေဒသခံ႐ြာသား အခ်ဳိ႕က ႐ိုက္ခ်ဳိးတာေတြ၊ ျဖဳတ္ယူတာေတြ လုပ္ေနတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆို အိမ္မွာ ေလွကားတက္ လုပ္တာေတာင္ ေတြ႔ဖူးတယ္။ အဲဒီလိုေတြေၾကာင့္ မွတ္တိုင္ အေရအတြက္ ေတာ္ေတာ္ နည္းလာၿပီ”ဟု ဦးစိုးတင့္က စစ္သခၤ်ဳိင္း၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

ထိုနည္းတူ ယမ္းတိုက္ႀကီး၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ အေျခအေနကိုလည္း ဦးစိုးတင့္ ေျပာျပခဲ့ေသးသည္။

“အဂၤလိပ္ေတြ ေဆာက္ခဲ့တုန္းက ၾကမ္းခင္းကို ကြၽန္းသားေတြနဲ႔ ခင္းထားခဲ့တယ္။ အဲဒီကြၽန္းသားေတြ ေျပာင္လက္ေနေအာင္လည္း တိုက္ထားတယ္လို႔ မွတ္သားဖူးတယ္။ အလံနီ၊ အလံျဖဴေခတ္က အလံနီေတြ မိုးကုတ္ကို လာတိုက္ၾကေတာ့ အဲဒီယမ္းတိုက္ႀကီးကို မီးတင္႐ိႈ႕ၾကလို႔ ကြၽန္းေတြ အကုန္ ေလာင္သြားတာလို႔ အဲဒီေခတ္ကို မီခဲ့တဲ့ အဘိုး တစ္ေယာက္က ေျပာျပဖူးတယ္”ဟု ယမ္းတိုက္ႀကီး၏ ပ်က္စီးမႈ သမိုင္းေၾကာင္းကို ဦးစိုးတင့္က ထပ္ဆင့္ ေဖာက္သည္ခ်သည္။

လည္ပတ္စရာ နည္းပါးသည့္ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕တြင္ စစ္သခၤ်ဳိင္းႏွင့္ ယမ္းတိုက္ေဟာင္းတို႔က ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထားသည္။ အဂၤလိပ္စစ္သားတို႔ကို ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လည္ပတ္စရာ နည္းပါးလွသည့္ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕သို႔ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀ ဦးလွ်င္ ၇၀ ခန္႔က စစ္သခ်ဳိင္းသို႔ အေရာက္ သြားၾကသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ေျပာဆိုသည္။ 

“လက္ရွိ ဘားနာဒ္စစ္သခ်ဳႋင္းက ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္ေတြရဲ႕ ပတ္လည္မွာ ရွိေနတယ္။ သစ္ေတာ ဦးစီးအပိုင္ထဲကိုလည္း ေရာက္ေနတယ္။ ဆိုေတာ့ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက စီမံပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကိုျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ထဲ ထည့္သြင္းႏိုင္မွ အဆင္ေျပမယ္။ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ထဲ ထည့္ေပးဖို႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြးထားတယ္”ဟု မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းတင့္က ဘားနာဒ္စစ္သခၤ်ဳိင္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခြင့္အတြက္  ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ယင္းစစ္သခၤ်ဳိင္းကို ေဒသခံတို႔ အေနႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

“သူတို႔ (ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား) မ်ားမ်ားဝင္ေလ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးမ်ားေလေပါ့။ ေဒသ ထြက္ကုန္ေတြ ေရာင္းရမယ္။ ဒါတင္မက အျခားလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိလာႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပဳျပင္ေစခ်င္တာ”ဟု မိုးကုတ္ၿမဳိ႕ခံ ေက်ာက္မ်က္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ၎၏ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။

ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားက ဘားနာဒ္စစ္သခၤ်ဳိင္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေနၿပီျဖစ္ရာ သမိုင္း အေမြအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိုးကုတ္ေဒသသို႔ ေဒၚလာေငြမ်ား စိမ့္ဝင္လာႏိုင္သည့္ ရတနာ တစ္ပါးျဖစ္၍ ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ကလည္း ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။

ယခင္က အေရအတြက္ တစ္ရာနီးပါး ရွိခဲ့သည့္ အုတ္ဂူ အမွတ္အသားမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ ၂၀ ခုပင္ မျပည့္ေတာ့ေသာ ဘားနာဒ္စစ္သခ်ဳႋင္းႏွင့္ ယမ္းတိုက္ေဟာင္းတို႔သည့္ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳပါက ခရီးသြား လုပ္ငန္း အေျခတည္ရာ ဇာစ္ျမစ္တစ္ခု ေနရာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ပတၱျမား ထြက္ရွိရာေျမဟု ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးက သိၾကသည့္ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕၏ေျမာက္ဘက္ ဘားနာဒ္ ဟူေသာေက်း႐ြာတြင္ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုေနသည့္ စစ္သခၤ်ဳိင္း တစ္ခုရွိေနသည္။ ယင္း စစ္သခၤ်ဳိင္းအမည္က ဘားနာဒ္စစ္သခ်ဳႋင္း။

ေမာင္သန္႔

  • VIA