POST TYPE

ARTICLE

ကမ္းနီးေရလုပ္သားမ်ား ေထာင္ေဘးလြတ္ေရး အေျဖဘာလဲ
09-Jan-2019ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္မွ ကမ္းနီး ေရလုပ္သား ၅၃ ဦး ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲအက်ဥ္းေထာင္တြင္း အခ်ဳပ္သားအျဖစ္ ေရာက္ေနသည္။

၎တို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ငပလီၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေမာင္းမကန္၊ ပန္းတင္အင္း၊ ေက်ာက္ဆင္ေက်း႐ြာသားတို႔၏ ေလွ ၆ စီးပါ ပဲ့နင္း၊ ေလွပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္။

သူတို႔အား လိုင္စင္မရွိဘဲ ငါးဖမ္းသျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၈ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲထားသည္။

ပုဒ္မ ၄၄ အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ ၃ သိန္းအထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၄၈ အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ ၅ ေသာင္းအထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄ သည္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္း ကမ္းနီးေရလုပ္သားမ်ားအား အခ်ိန္မေ႐ြး ေထာင္ထဲပို႔ႏိုင္ေသာ ပုဒ္မျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေရလုပ္သားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ခ်ီၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၄၄ ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရကာ ၿမိတ္ေထာင္ အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ေနသူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ၄ လအတြင္း ေရလုပ္သား ၁၀၆ ဦးထိ ရွိေနသည္။

လိုင္စင္မရွိဘဲ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းကို က်ဴးလြန္ပါက ပုဒ္မ ၄၄ အရ တရားစြဲခံရမည္ ကို ေရလုပ္သားတို႔ သိရွိၾကသည္။

သို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကမ္းနီး ငါးဖမ္းေလွ ပိုင္ရွင္တို႔က တရားဝင္ငါးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ကမ္းနီးလိုင္စင္သည္ ေလွအလ်ား ေပ ၃၀၊ ေလွစက္ ျမင္းေကာင္ေရအား ၂၅ ေကာင္ေအာက္ ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားရာ လက္ရွိေခတ္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွအမ်ားစုမွာ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၾကသည္။

ယင္းသို႔ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမွာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကမ္းနီးတြင္ ငါးဖမ္းဆီးရရွိမႈ က်ဆင္းလာျခင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းခြင္ အလွမ္းေဝးလာျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေလွႏွင့္ စက္အင္အားမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုႀကီးမားေအာင္ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္လာရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ကမ္းနီး ငါးဖမ္းေလွ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အထက္ပါ ငါးဖမ္းလိုင္စင္မရသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႀကံေပး ဦးေဇာ္သူရထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ကမ္းနီးငါးဖမ္း လိုင္စင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ မိ႐ိုးဖလာ ေမွ်ာပိုက္ေလွအမ်ားစုမွာ ကမ္းနီး ငါးဖမ္းေလွတစ္စီး၏ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ ႀကီးမားေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ျငင္းဆိုခံေနရေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရလုပ္သားမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ေရလုပ္သားတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ထမ္းကာ တည္ဆဲဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရားဝင္ လုပ္ကိုင္လိုၾကသည္။

ငါးဖမ္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ငါးထြက္ဖမ္းသည့္ ေလွမ်ားမွာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ တာဝန္ရွိသူတို႔၏ စစ္ေဆးမႈ ရင္ဆိုင္ခံယူရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကရျခင္း၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေလွမ်ားႏွင့္တကြ အျခားလိုင္စင္ရွိ ငါးဖမ္း ေလွမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းရင္း ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳေတြ႔ပါက အေထာက္အထား မျပည့္စံုသျဖင့္ မိမိတို႔ဘက္မွ မွန္ေနသည့္တိုင္ အ႐ံႈးႏွင့္သာ အေလွ်ာ့ေပး ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ဥပေဒအတိုင္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ အခက္ႀကံဳေနရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ သမၼတႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားထံ လိုင္စင္ထုတ္ေပးပါရန္ ေလွပိုင္ရွင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္က အသနားခံစာ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုထိ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မထူးခဲ့ေပ။

သို႔ေၾကာင့္ လက္ငင္းစားဝတ္ေနေရးအတြက္ မိ႐ိုးဖလာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေရလုပ္ငန္းကို အရဲစြန္႔လုပ္ကိုင္ၾကရင္း ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူခံၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလာင္းလံုးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ေထြးက လႊတ္ေတာ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူစဥ္က ေရလုပ္သားမ်ား လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေန ရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ (ယခုႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ) ထံ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခု ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္သား ကမ္းနီးေရလုပ္သားမ်ား အခ်ဳပ္ခံ၊ တရားစြဲခံေနရသည့္ ကိစၥအတြက္လည္း ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ဦးဗိုလ္ေထြးက ေျပာသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ဒီ (တနသၤာရီတိုင္း) ဘက္က သေဘာထားေတြ ျပန္ေမးေနတယ္ ၾကားပါတယ္၊ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသင့္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးဗိုလ္ေထြးက ေျပာသည္။

ကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကိစၥအား တိုင္းလႊတ္ေတာ္အဆင့္တြင္ လုပ္ႏိုင္သမွ်၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္သမွ် အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ခဲ့၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑ကုန္သြားၿပီဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ေပးထားခ်က္အရ ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုကသာ ျပဳ၊ ျပင္၊ ဖ်က္ လုပ္ႏိုင္သည္။

ယခုတည္ဆဲ ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒမွာ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ အိုေဟာင္းေနေသာ ဥပေဒျဖစ္သည့္အတြက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေရး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥကၠာမင္းက ေျပာသည္။

“ဥပေဒက ေခတ္ေနာက္က် က်န္ခဲ့တယ္။ ဥပေဒျပင္ဆင္မွသာလွ်င္ ေျဖရွင္းနည္း အစစ္အမွန္ ျဖစ္လိမ့္မယ္”ဟု ဦးဥကၠာမင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳေနဆဲျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္မလာေသးဘဲ ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဥပေဒကို အျမန္ျပင္ဆင္သင့္ၿပီကို ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏွီးႏြယ္သူတို႔ကလည္း သေဘာတူၾကသည္။

“ဥပေဒ မျပင္သေ႐ြ႕ေတာ့ ဒီျပႆနာ တက္ေနမွာပဲ”ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သက္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္မူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေထာင္အခ်ဳပ္ေရာက္ တနသၤာရီတိုင္းသားမ်ားအတြက္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔က ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အသနားခံေနၾကသည္။

“ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္ဆိုရင္လည္း သက္သက္ညႇာညႇာ ျဖစ္ဖို႔ရယ္၊ ေလွေတြမဆံုး (ျပည္သူပိုင္မသိမ္း) ဖို႔ရယ္ေပါ့၊ တရားရင္ဆိုင္ရင္း (အခ်ိန္ၾကာၿပီး) ေလွေတြဆံုးသြားမွာ အရမ္းေၾကာက္ေနတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သက္က ေျပာသည္။

ယခု ဖမ္းထားသည့္ ေလွတစ္စင္း၏ ေလွ၊ စက္၊ ငါးဖမ္းပိုက္တို႔ တန္ဖိုးမွာ သိန္း ၅၀၀ ခန္႔မွ သိန္း ၁၀၀၀ ဝန္းက်င္အထိရွိေၾကာင္း ေရလုပ္သားတို႔က ေျပာၾကသည္။

ငါးဖမ္းလိုင္စင္မရွိ၍ ေထာင္ထဲေရာက္ရသည့္အျဖစ္မွ ေလာေလာဆယ္ ကင္းေဝးေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ကာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ စီစဥ္သင့္သည္ဟု ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

“သတ္မွတ္တာထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ေလွေတြ၊ စက္ေတြကို ျပန္စိစစ္ၿပီး လိုင္စင္ထုတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ မဟုတ္ရင္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ထဲေရာက္ၾကဦးမွာပဲ”ဟု တိုင္းငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္စိုးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ အရ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသည္။

လက္ရွိ ယခုႏွစ္တြင္မူ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းမွ ေရလုပ္သား ၁၅၀ ေက်ာ္က ဥပေဒႏွင့္ ေခတ္ကာလ အက်ပ္အတည္းေအာက္တြင္ ေထာင္အခ်ဳပ္ထဲ အမႈရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ေလွတစ္စင္အဖမ္းခံရပါက ေလွပိုင္ရွင္သာမက ေရလုပ္သားတစ္ဦးခ်င္းစီ ေနာက္တြင္ မွီခိုေနသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းစုမ်ားစြာ ပါဝင္ေနၿပီး ယင္းဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ားစြာကလည္း မွီခိုလ်က္ရွိရာ ေဒသအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာရေၾကာင္း ရခိုင္တြင္ အဖမ္းခံရသည့္ ေလွမ်ားအနက္ ေလွပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္းမကန္႐ြာသား ဦးေဇာ္နီက ေျပာသည္။

၎နစ္နာမႈမ်ား အျမန္ေျပလည္ေစရန္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သိထားၿပီးျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ကူညီေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးေဇာ္နီက ေျပာသည္။

“လိုင္စင္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မလုပ္ဘဲေနသူေတြ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ မလုပ္ေပးေတာ့တာကို။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ျဖစ္ေနတာ တိုင္းအစိုးရ သိၿပီးသားပါ၊ အခြန္လည္း ႏွစ္တိုင္းသြင္းေနတာပဲ သူတို႔သိသားေလ၊ ကိုယ့္ေလွကိုယ္ ျပန္ရၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း လုပ္စားခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္နီက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ေထြးကလည္း လက္ရွိျပႆနာအား ေျပလည္ေျဖ ေလွ်ာ့ေစေရး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္၊ ဒီေဒသမွာ ဒါကေတာ့ မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ငန္းပါပဲဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေပါ့၊ ဥပေဒေၾကာင့္ဆိုၿပီး မလုပ္ဘဲေနလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့”ဟု ဦးဗိုလ္ေထြးက ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ကမူ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ တိုင္းအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မဟုတ္သျဖင့္ ေျဖရွင္း၍မရဟု ေျပာသည္။

“ေရခ်ိဳမွ တိုင္းအစိုးရက ေျဖရွင္းလို႔ရတယ္၊ ေရငန္ဆိုရင္ တိုင္းအစိုးရက ေျဖရွင္းလို႔မရဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ေျပာလို႔မရဘူး၊ သူလည္း ေရခ်ိဳပဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ေရငန္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေတာ့ အသနားခံစာတင္မွရမွာ”ဟု ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္က ဆိုသည္။

ကမ္းနီးေရလုပ္သားတို႔၏ လိုင္စင္မဲ့ ငါးဖမ္းဆီးေနရ၍ ဖမ္းဆီးခံရမႈကိစၥမွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးသြားမည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ထပ္အစဥ္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနႏိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းအစိုးရတို႔က အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ေထြးက ေထာက္ျပသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရပါ ဒီကိစၥကို ေလးေလးနက္နက္ ကိုင္တြယ္ေစခ်င္တယ္၊ ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ ကမ္းနီးကိစၥက တစ္ျပည္လံုးမလႊမ္းၿခံဳေတာ့ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ထင္ေကာင္းထင္မယ္၊ တိုင္းအစိုးရကေတာ့ အေလးအနက္ထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုမယ္”ဟု ဦးဗိုလ္ေထြးက ဆိုသည္။  

Dawei Watch