News

POST TYPE

ARTICLE

ျမန္မာဘက္ကအသံကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက နားေထာင္သင့္
06-Sep-2018တ႐ုတ္အစိုးရ၏အာေဘာ္ မီဒီယာဟု အေနာက္မီဒီယာမ်ားက ၫႊန္းဆိုၾကသည့္ Global Times ၏ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအျမင္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း “ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း” ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈမွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသျဖင့္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္၏ အာေဘာ္ကို တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဘဂၤါလီဟု ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိဘဲ ယင္းအသံုးအႏႈန္းမွာ ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္၏ အသံုးအႏႈန္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။ ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္၏ အျမင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွအျမင္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဆဝါးသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

မၾကာေသးမီကာလအတြင္း အေနာက္မီဒီယာမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ (ျမန္မာအစိုးရ) အေပၚ စုေပါင္းတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။ တနလၤာေန႔တြင္ ျမန္မာတရား႐ံုးတစ္႐ံုးက ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ကို ေထာင္ ၇ ႏွစ္ ခ်လိုက္ေသာအခါ CNN၊ Guardian ႏွင့္ အျခားေသာ ပင္မေရစီးေၾကာင္းမွ အေနာက္တိုင္းမီဒီယာမ်ားက ယခုျဖစ္ရပ္သည္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေပၚ ထိုးႏွက္ခ်က္ႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ အခိုင္အမာေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေထာင္ဒဏ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေဝဖန္ျပစ္တင္စရာတံု႔ျပန္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟုပင္ အခ်ိဳ႕မီဒီယာမ်ားက ေရးသားၾကသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦးသည္ “႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္အသတ္ခံရမႈ” (မူရင္းအသံုး အႏႈန္းအတိုင္း) ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည့္အတြက္ အဖမ္းခံရသည္ဟုသာ ယင္းမီဒီယာမ်ားက တစ္ဖက္တည္း ရပ္တည္စြပ္စြဲခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ) လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္ဆိုေသာ တရား႐ံုး၏ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈကို လွည့္ပတ္ေရွာင္ကြင္းေရးသားခဲ့ၾက သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္သူေတာ္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ” လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ အစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာမီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။ (Myanmarese Media ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ အစိုးရမီဒီယာမ်ားကို ဆိုလိုသည္လား၊ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားကိုပါ ဆိုလိုသည္လားဆိုျခင္းမွာ မရွင္းလင္းပါ၊ မည္သည့္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဆိုျခင္းမွာ အတိအက်မေရးထားသျဖင့္ မူရင္းအတိုင္း သာ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္)

ဂူးဂဲလ္တြင္ Myanmar ဟု ရွာေဖြလိုက္ပါက အဆိုပါသတင္းကို ေဖာ္ျပခ်ိန္တြင္ ရလဒ္ ၁၇ ခု ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ တစ္ခုမွ် ျမန္မာမီဒီယာမွ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ အေနာက္ကမၻာ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အသံကို ထိေတြ႔နားေထာင္ေဖာ္ျပရန္ သူတို႔ေတြ အားနည္းခဲ့ပါသနည္းဆိုသည္ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနပါသည္။

စီရင္ခ်က္မခ်မီ Myanmar Times ၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ “တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္လာမည္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဤႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ေလးစားသင့္လွပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာအက်ပ္အတည္း (မူရင္းအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ကမၻာသည္ ေနျပည္ေတာ္အေပၚ တိုးျမႇင့္ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ႐ိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ (မူရင္းအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္ဘက္ကို လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို ထိခိုက္လာေစႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ အဓိက ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေဌးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို လံုးဝသည္းခံမည္မဟုတ္”ဟု ေျဖၾကားထားၿပီး ကုလသမဂၢႏွင့္ “အျခားႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား” ၏ “မဟုတ္မွန္ေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား” ကို တံု႔ျပန္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး “လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက၊ အားေကာင္းေသာ သက္ေသအေထာက္အထား၊ မွတ္တမ္း၊ ရက္စြဲ အတိအက်ေပးအပ္ပါလွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Reuters သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္းမီဒီယာမ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ သက္ေသအေထာက္အထား၊ မွတ္တမ္း၊ ရက္စြဲမ်ား ပံ့ပိုးျခင္းမရွိေသးပါ။

႐ိုဟင္ဂ်ာအက်ပ္အတည္း (မူရင္းအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း) ကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာအစားဝင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေနာက္ကမၻာသည္ “ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း” ဆိုေသာ အမည္ကို သံုးစြဲၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေနမည့္အစား တိုင္းျပည္၏ ပကတိအေျခအေနကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္သင့္ေပသည္။

“ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း” ဆိုသည္မွာ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ ဘယ္သူတို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသနည္း။ အေျဖက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝါရွင္တန္ဦးေဆာင္ေသာ “ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း” က အာဖဂန္နစၥတန္ကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ စသျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝါရွင္တန္ ဦးေဆာင္ေသာ “ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း”ကပင္ အီရတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ပိုလန္၊ ဩစေၾတးလ် အစရွိသည္ျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ တြင္ ဝါရွင္တန္ဦးေဆာင္ေသာ “ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း” ကပင္ လစ္ဗ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ စသျဖင့္ပါဝင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းဆိုေသာ အစုအဖြဲ႔မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း တစ္ဒါဇင္ ေက်ာ္ထက္မပိုေပ။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးမွ ၁၉၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ကိုယ္စားျပဳပါသနည္း။ အဆိုပါ “ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း” ဆိုသည္မွာ လူမိုက္ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ပင္ ပိုတူေနေပေသးသည္။

ႏိုင္ငံငယ္ေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္က ေျပာစကားကို နားေထာင္ရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ျငင္းဆိုျခင္းဆိုသည္မွာ ျဖစ္သင့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မဟုတ္ေပ။ အေနာက္ကမၻာကိုယ္တိုင္ကသာ မွ်မွ်တတ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆိုသည့္အခ်က္ကို လက္ခံယံုၾကည္ပါလွ်င္၊ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာဘက္မွ အသံမ်ားကို မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္နားပိတ္ထားမႈကို အဆံုးသတ္ရမည့္ကာလဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။