News

POST TYPE

ADVERTORIAL

စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ကာလာ ပြောင်းလဲလာမှု (#Advertorial)
15-Mar-2019


ရနကှုနှ၊ မတှ ၁၅

စမတဖှုနှးတှဟော အရငကှ အဖှူနဲ့အနကှ ကာလာနှဈရောငနှဲ့  ရိုးရှငှးတဲ့ ဒီဇိုငှး၊ ကာလာတှနေဲ့ပဲ ထှကလှေ့ရှိတာကနေ နောကပှိုငှးမှာ သုံးစှဲသူတှအတှကှေ ထူးခှားတဲ့ ကာလာနဲ့ ဒီဇိုငှးတှကေို ပှောငှးလဲပှီး ထုတလှုပလှာကှပါတယှ။ ဒီလို ထုတလှုပလှာကှတဲ့ စမတဖှုနှး ကုမပှဏီတှထေဲမှာမှ OPPO ဟာ စမတဖှုနှး ဒီဇိုငှးပိုငှးမှာ ဦးဆောငသှူအဖှဈ ရပတှညနှပှေီး ကာလာ နှဈရောငစှပှ သုံးရောငစှပှ ဖုနှးတှကေို ထုတလှုပနှတောပဲ ဖှဈပါတယှ။ OPPO က 2018 မှာ R15 Nebula Special Edition နဲ့ Gradient Color Trend (ရောငပှှေးကာလာ ခတှရစေေီးကှောငှး) ကို စတငခှဲ့ပါတယှ။ မှနမှာနိုုငငှံမှာ F9 ကနေ စတငပှှီး gradient color (ရောငပှှေးကာလာ) နဲ့ ဈေးကှကမှှာ အောငမှှငမှှုတှေ ရရှိခဲ့ပါတယှ။ OPPO F9 အနနေဲ့ ရောငပှှေးကာလာဒီဇိုငှး ဖကရှှငရှှေ့ဆောငဖှှဈခဲ့ပှီးနောကှ အခု ထပမှံထှကရှှိလာမယ့ှ F11 စီးရီးကတော့ ရောငပှှေးကာလာဒီဇိုငှးရဲ့ ပှပှဈကှေော့ရှငှးမှုနဲ့ ထငရှှားပေါလှှငတှဲ့ သဘာဝအလှတရားတို့ကို ရောစပထှားတဲ့ ဖကရှှငဒှီဇိုငှးသဈအနနေဲ့ ထှကရှှိလာတာပဲဖှဈပါတယှ။

“သဘာဝတရားမှဖနတှီးမှု” ဆိုတဲ့ အနုပညာဆနတှဲ့စိတကှူးကို အခှခေံပှီး OPPO ဟာ F11 Pro ရဲ့ အရောငကှာလာ စီးဆငှးမှုအတှကှ ဟနခှကှညှီတဲ့ အလှတရားကို သဘာဝအလငှးရောငရှဲ့ အလှတရားကနပှေီး စိတကှူးဖနတှီးထားခဲ့တာပါ။ OPPO ဟာ ညဘကှ ကောငှးကငယှံမှာ တှေ့ရတဲ့ ဥကကှာကှယတှှလေို အနီနဲ့အပှာ ကှကကှှားရောစပပှှီး F11 Pro စမတဖှုနှးကိုယထှညရှဲ့ နကနှဲသိမမှှေ့တဲ့ မဟူရာအရောငပှေါမှှာ Thunder Blackဆိုတဲ့ သုံးရောငစှပှ ရောငပှှေးကာလာကို ဖနတှီးနိုငခှဲ့ပါတယှ။ OPPO ဟာ အပှာနဲ့အစိမှး ရောငပှှေးလိုငှးမှားနဲ့ ထူးခှားသော Aurora Green ကို ဖနတှီးခဲ့ပါတယှ။ Thunder Black နဲ့ Aurora Green ဆိုတဲ့ အရောငနှှဈရောငဟှာ ညဘကှ မိုးခှိနှးရငှ မှငတှှေ့ရတဲ့ လှှပစှီးရဲ့ အရောငနှဲ့ အရုဏှဦး အရောငတှို့ကနေ အခှခေံထားတာပဲ ဖှဈပါတယှ။ 

ဆနှးပှားလှပတဲ့ ဒီဇိုငှး၊ ကာလာတှနေဲ့ ထှကလှာမယ့ှ F11 Pro ဟာတော့ မှနမှာနိုုငငှံကို မကှာမီ ရောကရှှိလာတော့မှာဖှဈပှီး အခှား ဘယစှိတဝှငစှားစရာကောငှးတဲ့ အခကှတှှပေါလာဦးမလဲဆိုုတာ စောင့ကှှည့လှိုကရှအောငနှောှ။ 

OPPO F11 Pro အကှောငှး ထပမှံသိရှိလိုပါက အောကကှလင့မှှာ ဝငရှောကလှေ့လာနိုငပှါတယှ။
  • VIA