News

POST TYPE

ABOUT US

သစ္ပင္ႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ေတာေပ်ာ္ေမာင္ႏွံ
02-Sep-2018ေက်းငွက္သာရကာမ်ား၏ အသံမ်ားႏွင့္အတူ ေတာအုပ္သည္ စိမ္းလန္းစိုျပည္စြာ ေအးစိမ့္လ်က္ရွိသည္။ သစ္ခက္သစ္လက္မ်ားၾကားမွ ေနေရာင္သည္ ေတာအုပ္အတြင္းသို႔ အလင္းမ်ားျဖာက်လ်က္ရွိသည္။ သမင္အုပ္တစ္အုပ္သည္ ေရစပ္စပ္ေနရာတြင္ ေရေသာက္ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ဆင္ႀကီးသည္လည္း ဘာသာဘာဝေတာအုပ္ထဲတြင္ အစာရွာရန္ တလႈပ္လႈပ္ျဖင့္ သြားေနသည္။ အဆိုပါ ေတာအုပ္ႀကီးသည္ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေနေသာေတာအုပ္ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဧက ၃၀၀ က်ယ္ေသာေျမျပင္ၿပီးတြင္ ေတာအုပ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားသည့္ ေနရာႀကီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါေနရာကို လင္မယားႏွစ္ဦးကပိုင္ဆိုင္ၿပီးသဘာဝႀကိဳးဝိုင္းအျဖစ္ သစ္ေတာႏွင့္ ေတာေကာင္မ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေပးဆပ္ႏွစ္ျမႇဳပ္ၿပီး အဆိုပါေတာအုပ္ႀကီးကို တက္ညီလက္ညီ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေတာအုပ္ႀကီးျဖစ္လာျခင္းဇာတ္လမ္းအစက ဤသို႔ျဖစ္သည္။

အနီးလ္မာဟိုၾတာႏွင့္ ပါမယ္လာတို႔သည္ ၎တို႔၏ အိပ္မက္ကို ကမၻာအႏွံ႔ရွာေဖြခဲ့ရင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံအူထရာခန္း ျပည္နယ္တြင္ အဆိုပါ ေတာအုပ္ႀကီးကို ဖန္တီးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပါမယ္လာႏွင့္ မာဟိုၾတာတို႔စံုတြဲတြင္ သားသမီးမရွိပါ။ ေတာအုပ္တစ္ခုကိုေတာ့ ထူေထာင္လိုခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးလံုး၏ အလုပ္တိုင္းတြင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ပါမယ္လာသည္ ေဆးဝါး ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အေရာင္းဝန္ထမ္းျဖစ္ကာ၊ မာဟိုၾတာက ဘဏ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ကာ ေတာအုပ္ႀကီးတစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ပမာဏအထိေျမပိုင္ႏိုင္ရန္ သူတို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနယူးဂ်ာစီတြင္ မာဟိုၾတာႏွင့္ ပါမယ္လာတို႔ ဆံုစည္းခဲ့ၾကသည္။ အနီးလ္မာဟိုၾတာသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အိႏၵိယ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ကာ ပါမယ္လာသည္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းမာဟိုၾတာသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေျပာင္းလုပ္ကာ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ ေတာအုပ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို မပူမပင္လုပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ မာဟိုၾတာ၏ ဖခင္နာမက်န္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔စံုတြဲအိႏၵိယသို႔ ျပန္ကာဖခင္ႀကီးႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ သူတို႔ အိပ္မက္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယကို ျပန္ခဲ့ရင္း အူထရာခန္းျပည္နယ္မွ ဟိမဝႏၲာ၏အလွကို ေတြ႔ရွိရင္း သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ခ်င္ၾကေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းက်ယ္တစ္ခု ကိုဝယ္ယူရင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာဘဝကို ဆံုးခန္းတိုင္ကာ အိႏၵိယသို႔ အၿပီးေျပာင္းလာၾကသည္။ ဤတြင္ အခက္အခဲမ်ား ဆက္တိုက္ႀကံဳရပါေတာ့သည္။ 

တိရစၧာန္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ Save the Animals Initiative (SAI) ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး သူတို႔ေျမတြင္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထအမွားမ်ားေၾကာင့္ ဝယ္လိုက္သည့္ ေျမျပင္ႀကီးက ပ်က္စီးေနသည္။ တျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရင္းျဖင့္ ဧကသံုးရာေလာက္ျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္လာေသာအခါ သူတို႔၏ ေျမကြက္လပ္ လြင္တီးေခါင္ႀကီးသည္ ထူထပ္ပိန္း ပိတ္ေနေသာေတာအုပ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစံုအတြက္ ခိုလံႈရာေနရာကိုဖန္တီးေပးႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ငွက္မ်ိဳးစံုပ်ားမ်ိဳးစံုရွိသည့္ ေတာအုပ္ႀကီးျဖစ္လာေလၿပီ။ ဘဂၤလားက်ားမ်ားႏွင့္ အာရွဆင္မ်ားပင္ သူတို႔ေတာအုပ္ထဲတြင္ က်က္စားလ်က္ရွိသည္။ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္းကအာရွဆင္ေတြ သစ္ေတာထဲကိုေရာက္လာၾကၿပီး ေလးခါသားေပါက္တယ္။ ဆင္ထီးေလးႏွစ္ေကာင္နဲ႔ ဆင္မေလး ႏွစ္ေကာင္ပါ။ က်ားသစ္ေတြကိုလည္းေတြ႔တယ္။ ဒီကိုသူတို႔လာေနၾကတာ လံုၿခံဳတယ္လို႔ ခံစားရလို႔ ျဖစ္ပါမယ္။ ဒီမွာက ေရလည္းရတယ္။ လူေတြအမဲလာလိုက္မွာကိုလည္း ေၾကာက္စရာမလိုဘူး” ဟု ပါမယ္လာက ေျပာၾကားသည္။ 

“ကၽြန္မတို႔ဟာ ေဘးမဲ့ေတာကိုအသက္ဝင္ေနတဲ့ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းလိုလည္းေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ သဘာဝမိခင္ကဘယ္လိုမ်ိဳး ျပန္လည္ေမြးဖြားႏိုင္ တယ္ဆိုတာကိုလူထုက ျမင္သိႏိုင္ပါတယ္” ဟု ပါမယ္လာက ေျပာၾကားသည္။ ယခင္ ေကာ္ဖီမ်ား စိုက္ခဲ့ေသာ စိုက္ခင္းပ်က္ႀကီးသည္ ယေန႔အခါ စိမ္းစိုပိန္းပိတ္ေနေသာမိုးသစ္ေတာႀကီး ျဖစ္သြားခဲ့ေလၿပီ။ “ပထမဆံုး ျမက္ေတြ ေပါက္လာတယ္။ ျမက္ေတြထူလာၿပီးေတာ့ ခ်ံဳႏြယ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အင္းဆက္ေကာင္ေတြ ေနစရာျပန္ရလာတယ္။ အပင္ေတြလည္း ႀကီးလာေရာ ေမ်ာက္ေတြနဲ႔ ဆင္ေတြ ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးႏွစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို ႐ူးေနၿပီထင္မွာေပါ့။ ရပါတယ္” ဟု ပါမယ္လာက ေျပာျပသည္။ 

စိမ္းလန္းေအးခ်မ္းေသာဘဝကို ျဖတ္သန္းခံစားေနရင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေကာင္းဆံုးေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ အနီးလ္မာဟိုၾတာႏွင့္ ပါမယ္လာတို႔ မိသားစုက အားက်ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ ကားဟြန္းသံတညံညံမီးေရာင္ စံုလမ္းမေပၚကို ျငီးေငြ႔သည္ဟု ဆိုၾကသူအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ သဘာဝေတာအုပ္တစ္ခုကို ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္လိုသူမ်ားစြာရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားကို တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထင္သေလာက္ ေ႐ြးခ်ယ္ရမလြယ္ကူပါ။ မာဟိုၾတာစံုတြဲတြင္ သန္႔စင္ေသာေလ၊ ေအးျမေသာေရႏွင့္ လွပေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရွိၾကသည္။ ေအးခ်မ္းစြာ တရားထိုင္ရင္းေတာအုပ္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည္။

သန္႔ဇင္စိုး