News

POST TYPE

ABOUT US

အစားအေသာက္ပိုမ်ားနဲ႔ နည္းပညာေပါင္းစည္းကာ ဆာေလာင္မႈကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးသူ
19-Aug-2018အိုင္အိုဝါ ျပည္နယ္သူ မာရီယာ႐ို႕စ္ဘယ္ဒင္းသည္ သူမတို႔ ဘုရားေက်ာင္း၏ ေဝငွလွဴဒါန္းရာ စားေသာက္ဂိုေဒါင္တြင္ လုပ္အားေပးရင္း ႀကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္ပါသည္။ “ကိုယ္ေတာ္ေယ႐ႈက ေျပာဖူးတယ္။ ငါဆာေလာင္ေနေသာအခါ သင္ငါ့ကို ေကၽြးေမြးတဲ့ စည္သြတ္ထားတဲ့ အစားအေသာက္ဘူးေတြက ဒီလို လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့ဖူးပါတယ္” ဟု မာရီယာက ေျပာျပသည္။ သူမ အ႐ြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ဆာေလာင္ေနသူမ်ားကို အစားအေသာက္မွ်ေဝရသည့္ အလုပ္သည္ လြယ္သင့္သေလာက္ မလြယ္သည္ကို ေတြ႔ရွိသိရွိလိုက္ရသည္။ အစားအေသာက္ဂိုေဒါင္တြင္ အစားအစာတစ္မ်ိဳးက ပိုလွ်ံထြက္ေနၿပီး တြဲစပ္ခ်က္ျပဳတ္ရမည့္ အျခားအစားအစာက တစ္ေစ့တစ္ႏွံပင္ မရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မာရီယာအသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္က မာခ႐ိုနီေခါက္ဆြဲေျခာက္ေတြနဲ႔ ဒိန္ခဲမ်ားစြာ အလွဴခံရရွိသည္။ သူတို႔ ရပ္႐ြာက လိုအပ္သည္ထက္ပိုရခဲ့သည္။ အျခားလိုအပ္ေနေသာ ပရဟိတတစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ႏွင့္ ဘယ္လိုခ်ိတ္ေပးရမည္ကိုလည္း မသိခဲ့။ လအနည္းငယ္ၾကာေတာ့ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အဆိုပါ အစားအေသာက္ေသတၱာဘူးေတြကို လႊင့္ပစ္လိုက္ရသည္။ အစားအေသာက္ေတြကို လႊင့္ပစ္ေနရစဥ္ ဆာေလာင္ေနသူမ်ားစြာက အစားအေသာက္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ “ကၽြန္မေလ စိတ္တိုလြန္းလို႔ ငိုလိုက္ရတာဆိုတာ။ ထိေရာက္တဲ့နည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အင္တာနက္ႀကီး လက္ထဲရွိတာေတာင္မွေလ” ဟု ယခုအခါ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ သည့္ မာရီယာ႐ို႕စ္ဘယ္ဒင္းက ေျပာၾကားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အစားအေသာက္ပံုမွန္ မစားသံုးရေသာ အေမရိကန္ျပည္သူ သန္း ၄၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းျပည္၏ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ ပမာဏ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အၿမဲတမ္း ေလလြင့္ေနသည္။ 

အထက္တန္းေက်ာင္းမွာကတည္းက အဆိုပါ ျပႆနာႏွစ္ခု၏ အေျဖကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ အိုင္ဒီယာတစ္ခု စဥ္းစားမိသည္။ အြန္လိုင္း အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္မႈ Database တစ္ခုလုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ သူက ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးတတ္သူေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အထက္တန္းေအာင္ၿပီးေသာအခါ ဂရန္႔နယ္ဆင္ႏွင့္ေတြ႔ခဲ့သည္။ ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ကိုယ္ ပ႐ိုဂရမ္ေလးမ်ားေရးေလ့ရွိေသာ ဥပေဒေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၉ လေလာက္ သူတို႔ႏွစ္ဦး အလုပ္ေပါင္းလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ American University တြင္ ပထမႏွစ္တက္ၿပီးေသာအခါ အစားအေသာက္ အပိုအလွ်ံရွိေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ ဖရီးအြန္လိုင္း ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ MEANS ကို စတင္မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ MEANS ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ပိုလွ်ံေနမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းဟူေသာ စကားစုကို အတိုေကာက္ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား စုစည္းကာ အဆိုပါ အက်ိဳးအျမတ္ မေမွ်ာ္ကိုးေသာ စုဖြဲ႔မႈကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ပိုလွ်ံေနသူမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၅ မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစားအေသာက္ေပါင္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းကို သြန္ပစ္ရမည့္ေဘးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေနသူမ်ားထံ အခ်ိန္မီေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ “အနီးအနား ရပ္႐ြာေတြမွာ လူေတြ ဆာေလာင္ေနၾကခ်ိန္မွာ ကုန္စံုဆိုင္ေတြနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြဟာ အစားအေသာက္ေတြကို လႊင့္ပစ္ေနရတယ္” ဟု မာရီယာ က ေျပာျပသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔က အဆိုပါျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ လိုအပ္ေနမႈတို႔ကို တံတားထိုးေပးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“ဒါကို သံုးရတာက ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ MEANS ကေန အစားအေသာက္ရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒအတိုင္း မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရပါမယ္။ မိမိတို႔ အလွဴေပးမီးဖိုေခ်ာင္အတြက္၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေျခမဲ့ခိုလံႈရာေဂဟာ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္သိုေလွာင္ခန္းအတြက္ လိုေနၿပီဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔စနစ္ထဲကို ျဖည့္သြင္းသတင္းေပးရပါတယ္။ ကုန္စံုဆိုင္ကျဖစ္ေစ၊ အစားအေသာက္လက္ကားဒိုင္ေတြကျဖစ္ေစ၊ လွဴခ်င္တာရွိရင္ အြန္လိုင္းေပၚတက္ၿပီး ဘယ္ေနရာက၊ ဘာေတြလွဴခ်င္တယ္၊ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ အျပတ္လွဴခ်င္တယ္ဆိုတာကို ဝင္ျဖည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မာရီယာက အသံုးျပဳနည္းကို ရွင္းျပသည္။ ထို႔ေနာက္ အစားအေသာက္ အလွဴခံထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အနီးတစ္ဝိုက္ေဒသမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က အသိေပးလိုက္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ပိုလွ်ံေနသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေနသည့္ေနရာမ်ားကို အျမန္ဆံုးနည္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ယခုအခါ MEANS သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္လႊားတြင္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ဖက္ ၃၀၀၀ အဖြဲ႔အစည္းခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း နာမည္ႀကီး စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ဒိတ္မလြန္ခင္လွဴၾကရာ လိုအပ္ေနသူမ်ား တစ္သက္လွ်င္ တစ္ခါပင္ စားဖူးဖို႔ မလြယ္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားပင္ ရရွိၾကသည္။ တစ္ခါတေလ ပဲလံုး တန္ေပါင္းမ်ားစြာ လွဴသူမ်ား၊ ႏြားႏို႔ ဂါလန္ေပါင္းမ်ားစြာ လွဴလို႔ သြားသယ္ၾကျခင္းမ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ေပးလိုက္ႏိုင္သည္။ 

ယင္းသို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးေသာ နည္းပညာအေျချပဳ ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားမႈကို ေက်ာင္းသားမ်ားကသာ ျပဳလုပ္သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အားေပးေသာ ပညာေရးစနစ္၏ အေရးပါမႈကို ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ သူတစ္ပါးကို ကူညီေပးလိုေသာ စိတ္ေစတနာေကာင္းႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို ပူးေပါင္းလိုက္သည့္အခါ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။ MEANS ကို တည္ေထာင္သူမ်ားေရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားပါ ေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ “ယခုလို ေဆာင္႐ြက္ေပးရျခင္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အရာတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနတယ္ဆိုတာ သိရတဲ့အတြက္ ဒီအလုပ္ကို ေက်ာင္းတစ္ဖက္နဲ႔ မအားတဲ့ၾကားက ကူညီရတာ တန္ပါတယ္” ဟု မာရီယာက ေျပာၾကားသည္။ 

သန္႔ဇင္စိုး