လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ား အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ရာ၌ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေစေရးကို နည္းလမ္း ေလးသြယ္ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္မည္
22-Mar-2017 tagged as FDA
ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ဝယ္ယူစစ္ေဆးရာ အစားအေသာက္ ၁၈ မ်ိဳး၌ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။
16-Mar-2017 tagged as
မသန္႔ရွင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကာ အျခား အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ မိႈႏွင့္ အပင္မ်ား၊ ငါး၊ ခ႐ုမ်ားရွိ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။
15-Mar-2017 tagged as FDA
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အနည္းဆံုး စားေသာက္ကုန္အုပ္စုဝင္ ၁၀ဝ၈ မ်ိဳးကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန(FDA)တြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနတြင္ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို က်န္းမာေရး ကုသစရိတ္ ႏွစ္သိန္းခန္႔ KT Care Foundationက ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဖာင္ေဒးရွင္း Communication မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ကိုကိုက ေျပာသည္။
12-Mar-2017 tagged as က်န္မာေရး
ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြထဲကေန အျဖစ္မ်ားတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြနဲ႔ ဒီျပႆနာေတြကို ဘယ္လို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
11-Mar-2017 tagged as က်န္မာေရး
ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲက လူေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကိုပါ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်ဳိ႕လူေတြဆို ရာသီဥတုေလး ေအးလာတာနဲ႔ အ႐ိုးေတြေတာင္ တဆစ္ဆစ္ ကိုက္လာတယ္လို႔ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြထဲကေန အျဖစ္မ်ားတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြနဲ႔ ဒီျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
11-Mar-2017 tagged as က်န္္းမာေရး
ရာသီအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အပူခ်ိန္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္လာသျဖင့္ အပူေၾကာင့္ နာမက်န္းျဖစ္၍ ေဆး႐ုံေရာက္လာမည့္ လူနာမ်ားကို ကုသေပး ႏိုင္ေရး ေဆး႐ုံမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရန္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (သဘာဝေဘး/ကူးစက္) ေဒါက္တာသန္းထြန္းေအာင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
08-Mar-2017 tagged as
အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၈၀ တြင္ က်န္းမာေရးက႑ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး၏ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ သန္႔ဇင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။
05-Mar-2017 tagged as
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္တယ္။ ဖုန္ေၾကာင့္ တီဘီျဖစ္တဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။ သူတို႔ကို အခမဲ့ ေဆးေပးကုသ ေပးေနတယ္။ အရင္က အေနာက္႐ိုးမနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါလူနာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။
04-Mar-2017 tagged as က်န္မာေရး
က်န္းမာေရးက႑တြင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အေျခခံ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္(၂) ဦးေရ သံုးေထာင္ကို ယခုလ ေနာက္ဆံုးထား ခန္႔ထားမည္
01-Mar-2017 tagged as
ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) ကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ယင္းေဆး႐ံု၏ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာပပက ေျပာၾကားသည္။