News

26-Oct-2016 tagged as
Sunday ေဖာင္ေဒးရွင္းက အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ ေဆးထိုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အခမဲ့ ထိုးႏွံေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ထပ္မံ ထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ တာဝန္ရွိသူ ဦးသက္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
26-Oct-2016 tagged as
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားသည္ မိမိအတြက္ႏွင့္ သေႏၶသားအတြက္ပါ ႏွစ္ေယာက္စာ အာဟာရ ဓာတ္မ်ားကို လုံေလာက္စြာ ရရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အာဟာရ လုံေလာက္စြာ မစားသုံးပါက ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
26-Oct-2016 tagged as က်န္္းမာေရး
ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ တစ္လ ႏွစ္ႀကိမ္ မိုဘိုင္းလ္ အခမဲ့ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
19-Oct-2016 tagged as
မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသန ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္အရ အိပ္ခ်ိန္ မမွန္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ကေလးရဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းတတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ သုေတသနပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
19-Oct-2016 tagged as ေအာ္တစ္ဇင္
ေအာ္တစ္ဇင္သည္ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ဳိး မဟုတ္သကဲ့သို႔ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါ။ ေအာ္တစ္ဇင္သည္ လူမ်ဳိးဘာသာမေ႐ြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေ႐ြး၊ ေနရာေဒသမေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
19-Oct-2016 tagged as ရင္သားကင္ဆာ
ရင္သားကင္ဆာေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ အာရွတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ပထမ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက နံပါတ္ ငါးေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္ ရင္သားကင္ဆာသည္ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ကင္ဆာေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
12-Oct-2016 tagged as က်န္္းမာေရး
လူတို႔တြင္ ရွိသင့္ ရွိထိုက္သည့္ အရပ္အေမာင္းထက္ ပုေနျခင္းကို ဆိုလိုၿပီး ကေလး တစ္ေယာက္ သေႏၶသားဘဝမွစ၍ ၂ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အထိ ရက္ေပါင္း တစ္ေထာင္ ကာလအတြင္း အာဟာရ လုံေလာက္စြာ မရရွိျခင္းႏွင့္ မၾကာခဏ နာမက်န္း ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပုညႇက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။
12-Oct-2016 tagged as FDA အလွကုန္
“တုပထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းတဲ့အခါမွာ ဒါသည္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူလို႔ ရတယ္ဆိုတာကို မသိတဲ့သူ အမ်ားႀကီးရွိတယ္”
12-Oct-2016 tagged as က်န္္းမာေရး
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကနဦး ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ် ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသိုလ္ စိတ္က်န္းမာ ပညာဌာန ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ဉာဏ္ဝင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။
12-Oct-2016 tagged as မ်က္ၾကည္လႊာ
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ မ်က္စိႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ မ်က္စိေဆး႐ုံႀကီးမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာတင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
12-Oct-2016 tagged as ကင္ဆာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားသည့္ လူဦးေရ မ်ားျပား လာသည္အမွ် ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုသေရးစက္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကင္ဆာဌာန၊ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာခင္ခ်ဳိဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
09-Oct-2016 tagged as က်န္္းမာေရး
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလႏွင့္ ကေလး ေမြးဖြားၿပီး ကာလေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲအရ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲလာၿပီး စိတ္က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈကိုလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ႀကံဳေတြ႔ ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာ၊ အေနအထိုင္ အျပဳအမူေတြနဲ႔ အျခား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္
09-Oct-2016 tagged as က်န္္းမာေရး
အဆုတ္ကင္ဆာဟာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔ေခတ္မွာ လူအမ်ားအျပားရဲ႕ အသက္ကို ႏုတ္ယူေနတဲ့ ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးဆိုတာ အထူး ေျပာေနဖို႔ လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒီလို ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈ အေလ့အထ ၅ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။