News

POST TYPE

HEALTH

ပညာတံခါး ဖြင့္ေပးၿပီးၿပီလား
19-Jan-2019


လူငယ္ဆိုသည္မွာ အင္အားအျပည့္ ဘဝအေနအထားတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ႀကီးႀကီးေတြး၊ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္၊ အနာဂတ္ကို အျမင့္ဆံုး တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူငယ္ပီပီ အိပ္မက္ေတြကို အင္တိုက္အားတိုက္ အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၾကသည့္အ႐ြယ္ဟု ဆိုရမည္။ 

လူငယ္ဘဝတြင္ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားသလို၊ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မ်ားလည္းရွိၾကသည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း အေျပာင္းအလဲေတြကိုလည္း ႏွစ္သက္သည္။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း ႏွစ္သက္ၾကသည္။ တရားေသသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ တရားေသအစြဲမ်ားကို မုန္းတီးတတ္သည္မွာ လူငယ္သဘာဝျဖစ္သည္။ 

လူငယ္တို႔သည္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အေျခခံအလႊာမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ႏုရာမွ ရင့္က်က္သြားၾကရမည့္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးထား ရန္လိုသည္။ မယံုၾကည္သျဖင့္ မခိုင္း၊ မခိုင္းခ်င္၍ ေနရာမေပးခ်င္၊ ေနရာမေပးခ်င္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ပယ္ထားလိုက္လွ်င္ တိုင္းျပည္ သို႔မဟုတ္ လူ႔ေဘာင္သာ ဆံုး႐ံႈးရမည္ျဖစ္သည္။

လူငယ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးၿပီး ပညာမသင္ေပးျခင္းမွာ၊ က်ည္ဆန္မေပးဘဲ ေသနတ္ထုတ္ေပးထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးတစ္ခုကို လက္ထဲထည့္ေပးထားၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းထားသလို ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မည္သူ႔အတြက္မွ်လည္း အက်ိဳးရွိစရာမျမင္။ ပစ္မရသည့္ေသနတ္ကို လက္ထဲထည့္ ေပးထားမည့္အတူတူ၊ ႐ိုက္ႏိုင္သည့္ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း ထည့္ေပးထားျခင္းကမွ အက်ိဳးရွိေပလိမ့္ဦးမည္။

လူတိုင္း ေမြးလာကတည္းက ပညာေရးႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ပတ္သက္ေနတတ္ပါသည္။ လူႏွင့္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ပိုက္ဆံတစ္ျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းလိုျဖစ္ပါသည္။ ပညာတတ္လွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္အားကိုးစိတ္မ်ား ဝင္လာမည္။ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ေတာင့္တင္းသန္မာမည္၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္တတ္မည္။ အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးၿပီး အမွန္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ခ်င္စိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ပညာေရးသည္သာ ယင္းသို႔စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ပညာတတ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သည္၊ ဘာလုပ္ရမည္ဆိုျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ပိုင္းျဖတ္ကာ ဆံုးျဖတ္ေဝဖန္လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ပညာေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္လာလိမ့္မည္။ ကိုယ္တတ္သည့္ပညာျဖင့္ ကိုယ့္အတြက္ သာမက မိသားစုအတြက္၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္မွန္း အလိုလိုသေဘာေပါက္ကာ တာဝန္သိသူ၊ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူလာေစႏိုင္သည္။

ယေန႔ကမၻာသည္ အသိပညာကို အေျခခံသည့္ ပညာေလာက၊ ပညာကမၻာ၊ ပညာေခတ္ဟု သတ္မွတ္ရမည့္ေခတ္တစ္ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္တိုင္းသည္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္းတည္ေဆာက္၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္သည္။

ပညာက လူငယ္တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးသြားပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာတတ္ျဖစ္ရန္ ကိုယ္တိုင္ကသာ ပညာသင္လိုစိတ္ကို ဦးစြာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ထိပ္ကိုေရာက္ရန္ ေအာက္ေျခက အဆင့္ဆင့္တက္ရသည္။ ပညာရရန္ ျဖတ္လမ္းမရွိပါ။ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္သြားေစရန္ ႀကိဳးစားမွသာ ပညာျဖင့္ ထိပ္တန္းကိုေရာက္ႏိုင္သည္။

ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔သည္ဆိုျခင္းမွာ အနာဂတ္အတြက္ ပိတ္ထားေသာတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမွာင္ခ်ခံထားရသည့္ အခန္းထဲမွ ကေလးမ်ားကို အလင္းကမၻာထဲလႊတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ မည္မွ်ေပ်ာ္ရႊင္ေနမည္နည္း။ သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေတြ႔ပါေစ၊ ေလ့လာပါေစ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးပါေစ၊ ေက်ာင္းေရာက္ပါေစ၊ ေလ့လာပါေစ၊ သင္ယူပါေစ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးပါေစ၊ တိုးတက္ပါေစဆိုသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးမ်ားရွိရန္အတြက္ ပထမဆံုး တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ရန္လိုပါသည္။

ပညာေရးသည္ လူငယ္တို႔၏လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လမ္းအသြယ္သြယ္ သူတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္ေပးရမည္။ သူတို႔စိတ္ဝင္စားသည့္လမ္းကို သူတို႔ေလွ်ာက္ေစျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သူတို႔လမ္း သူတို႔ေဖာက္၊ သူတို႔ေလွ်ာက္သည့္လမ္းကို ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ အားေပးဖို႔လိုသည္။ ပညာေရးက သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ လမ္းအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။ လမ္းမွန္ကိုေလွ်ာက္ရန္ ခြန္အားသတၱိမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ယေန႔လူငယ္ ေနာင္တြင္လူႀကီး၊ အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေမ့မထားသင့္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မည့္သူမ်ားကို ပညာေကာင္းစြာတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးလိုက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေမ့မထားသင့္ပါ။ ပညာေရးသည္ “အေပး-အယူ”အေနအထားတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္မွတစ္ဆက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္ညံ့လွ်င္ ေနာက္မ်ိဳး ဆက္ညံ့မည္သာျဖစ္သည္။ ပခံုးေျပာင္းတာဝန္ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို ခံယူထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယေန႔ေကာင္းမွ အနာဂတ္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးသည္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္။ ပညာမတတ္သူသည္ အမွား၊ အမွန္၊ အေကာင္း၊ အဆိုး ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္းမရွိ။ ေျပာတိုင္းယံု၊ ခိုင္းတာလုပ္မည့္ အေနအထားကို ေရာက္သြားမည္။ ပညာမတတ္သူမ်ားလာလွ်င္ မေကာင္းမႈကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေပးမည့္သူမ်ား ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကို လိုက္သြားေစႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးတိုးတက္ေစလိုလွ်င္ လူတိုင္းပညာတတ္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ပညာေရးကို လူငယ္တိုင္း သင္ယူႏိုင္ေရးအား ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အျမတ္ထုတ္လိုသူမ်ားသည္သာ လူငယ္ေတြကို မ်က္စိမပြင့္၊ နားပိတ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ အားထုတ္တတ္ၾကသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ပညာမ်ားမ်ားမတတ္ေစရန္ ႀကံေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ သိမ္းပိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ အားထုတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ပညာမတတ္ေအာင္ လုပ္ထားတတ္ၾကသည္။

ပညာေရးဆိုသည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အားလံုး၏ၾကားခံျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားကို ပညာတတ္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းမွာ စိတ္ဓာတ္သာမက ကိုယ္ကာယကိုပါ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာေရးက ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းကို ပေပ်ာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔မွာ ပညာတတ္မ်ားမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ပညာေရးကလြဲၿပီး ကုစားမရႏိုင္သည့္ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ လူငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ခ်ႏိုင္သည့္သူမ်ားျဖစ္ေစရန္ ပညာမည္မွ် သင္ေပးၿပီးၿပီနည္းဟု ျပန္ေမးရပါလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္ မတိုးတက္၊ ေခတ္မမီ၊ ေနာက္က်ေနပါသည္ဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေကာင္းေကာင္း သင္ယူႏိုင္ခြင့္မ်ား ေပးၿပီးၿပီလားဟု ပထမဆံုးေမးသင့္သည္။

E-01