News

POST TYPE

HEALTH

တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာထားထားလင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
25-Oct-2017

ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည့္ အစီအစဥ္

ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနၿပီး အဆိုပါေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစတင္ကာ ပံုမွန္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ အသက္ကိုးလအ႐ြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း ထိုးႏွံမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ ထိုးႏွံေပးျခင္းကို ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အသက္ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ကေလး ၁၄ သန္းအား ထိုးႏွံေပးမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာထားထားလင္းႏွင့္ The Voice က ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Voice : ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး စတင္ ထိုးႏွံေပးမယ့္ အစီအစဥ္ကို ရွင္းျပေပးပါဦး။
Dr.HHL : ပံုမွန္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္မွာ ကေလးေတြကို ပံုမွန္ထိုးေပးေနတဲ့ေရာဂါပိုး ၁၀ မ်ိဳးကေန ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တာ။ ဒီကာကြယ္ေဆးက ၁၁ ခုေျမာက္အေနနဲ႔ ထည့္တာေပါ့။ ဝက္သက္နဲ႔ ဂ်ိဳက္သိုးကို ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းမွာ ထိုးတဲ့အခ်ိန္ ဂ်ပန္ ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါကို ညာဘက္လက္ေမာင္းမွာ ထိုးမွာပါ။ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာ အရင္တည္းကပါ။ ဒါေပမဲ့ တျခား ဦးစားေပးရတဲ့ ေရာဂါေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဒီေရာဂါပိုးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ႏိုင္လာတယ္။ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဦးေႏွာက္ေရာင္တဲ့သူေတြမွာ ပိုးေတြ႔တယ္။ လူထုဘက္ကလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ရွိပါတယ္။ တကယ္လည္း ျပႆနာ ရွိတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ၿပီးရင္လည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ေသတယ္။ မေသဘဲ က်န္ခဲ့တဲ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြန္ခ်ိဳ႕တဲ့ ၿပီးေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့တာ မ်ားတယ္။ မိသားစုတစ္စုခ်င္းစီအတြက္ သိပ္ကို ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီ ၁၁ ခုေျမာက္ ကာကြယ္ေဆးကို ဝန္ႀကီးဌာနက ထည့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

Voice : ဒီေရာဂါက ဘယ္လို အသက္အ႐ြယ္ေတြမွာ ပိုၿပီး အျဖစ္မ်ားပါသလဲ။
Dr.HHL : အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္မွာ ျဖစ္တာမ်ားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေလာက္က ၁၅ ႏွစ္ေအာက္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုးလကေန ၁၅ ႏွစ္ကို ထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က GAVI ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ကို အဆိုျပဳတယ္။ ဒါကို အစုလိုက္ ထိုးခ်င္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးေတြ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မလားဆိုေတာ့ ကေလး ၁၄ သန္းကို တစ္ေယာက္ကို တစ္ေဒၚလာႏႈန္းေလာက္နဲ႔ ကာကြယ္ေဆးအတြက္ေရာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အတြက္ကိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ပံ့ပိုးေပးခဲ့တာပါ။ တကယ္ပဲ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ေဆး ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးကို အခမဲ့ ရရွိမယ္၊ တစ္ႀကိမ္တည္းရမယ့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလမွာ မထိုးႏိုင္တဲ့ ကိုးလအ႐ြယ္ ကေလးကလြဲလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါက အခြင့္အေရး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္တဲ့ ေ႐ြ႕လ်ားအုပ္စုေတြ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေနရာေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေတြကို သြားေဆြးေႏြးၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီေနရာေတြ အပါအဝင္ လြတ္သြားႏိုင္မယ့္ ေနရာေတြအားလံုး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ တျခား လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေနရာေတြ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္တယ္။ 

Voice : ဒီေရာဂါျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လို လကၡဏာေတြနဲ႔ သိရွိႏိုင္မလဲ။
Dr.HHL : ကေလးက ဦးေႏွာက္ေရာင္တဲ့ လကၡဏာေပါ့။ ပထမေတာ့ ဦးေႏွာက္ထဲ ပိုးေရာက္တယ္ေပါ့။ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနရာေတြအားလံုးမွာ သူ႔ရဲ႕လကၡဏာေတြျပတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးက အန္တယ္၊ အျပင္းဖ်ားတယ္၊ တက္တယ္၊ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အသိအာ႐ံု ေလ်ာ့တယ္၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးသလို ျဖစ္ၿပီး ကေလးက သတိလစ္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားတယ္၊ ကေလးက သတိရေနရင္လည္း သူ႔ကိုယ္သူ မထိန္းႏိုင္ဘူး။ ဦးေႏွာက္နဲ႔ထိေနတဲ့ ေနရာကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ အေၾကာဆြဲတယ္၊ ျပန္ေကာင္းရင္လည္း ဦးေႏွာက္က က်ံဳ႕ၿပီးေတာ့ ဉာဏ္ရည္မမီတဲ့အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

Voice : ဆရာမတို႔ေျပာတဲ့ စာရင္းေတြအရ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ဒီေရာဂါက အျဖစ္မ်ားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါဦး။
Dr.HHL : ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ခရီးမသြားဖူးတဲ့ ကေလးေတြ ရွိေပမယ့္ သူတို႔ျဖစ္တယ္။ ဗဟန္း၊ ရန္ကင္းက ကေလးေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔မွာ လယ္ကြင္းလည္း မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ စပါးေရစပ္စပ္လိုမ်ိဳး ေရရယ္၊ ျခင္ရယ္၊ ဝက္နဲ႔ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အားလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျပးလို႔လြတ္တဲ့ေနရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူဦးေရ ထူထပ္တဲ့အေပၚမွာ ျဖစ္တဲ့သူ ပိုမ်ားတာေပါ့။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာလို႔ပဲ ယူဆပါတယ္။ 

Voice : ဒီေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ျခင္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ေရာဂါကို ဘယ္လို ႀကိဳတင္ကာကြယ္လို႔ ရႏိုင္ပါသလဲ။
Dr.HHL : ျခင္မကိုက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲ။ သူက က်ဳးလက္စ္ျခင္အမ်ိဳးအစား ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ သူက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျခင္နဲ႔ မတူဘူး။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျခင္က အိမ္တြင္းမွာ ပိုကိုက္တယ္။ ဒီျခင္က အေဝးႀကီးပ်ံႏိုင္တယ္။ လယ္ကြင္းေတြ၊ တိရစၧာန္ေတြဆီက လာတယ္ဆိုေတာ့ ျခင္မကိုက္ေအာင္ေနဖို႔ပဲ။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကာကြယ္ေဆးလို႔ပဲ အႀကံေပးထားပါတယ္။

Voice : ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးမယ့္ အခ်ိန္ေတြကို ေျပာျပေပးပါဦး။
Dr.HHL : ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးတုန္းက ဥပမာကို ယူၿပီးေတာ့ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ေက်ာင္းေတြမွာ ထိုးပါမယ္။ ငါးႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြကို ထိုးမယ္။ ၁၅ ႏွစ္မေက်ာ္တဲ့ ကေလးေတြကိုေပါ့။ ဒီဇင္ဘာလက်ေတာ့ ေက်ာင္းမွာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုးဖို႔က်န္တဲ့ ကေလးေတြရယ္၊ ေက်ာင္းမေနတဲ့ ကေလးေတြရယ္၊ အသက္ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေန ကိုးလအတြင္း ကေလးေတြကို ထိုးသြားမွာပါ။ ေက်ာင္းကေတာ့ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္။ သံုးပံု ႏွစ္ပံုေလာက္ရွိတယ္။

Voice : ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုေရာ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ရွိပါသလဲ။ ေနာက္ၿပီး ကာကြယ္ေဆး အလံုအေလာက္ ရရွိထားပါသလား။
Dr.HHL : ဒါက ဝက္သက္တို႔၊ ပိုလီယိုတို႔နဲ႔ မတူဘူး။ မထိုးတဲ့ ကေလးမွန္သမွ်ကေတာ့ မကာကြယ္ႏိုင္ဘူး။ ျခင္ကေနတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ျခင္ကကိုက္လို႔ ေဆးမထိုးထားရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၀ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မွ ကၽြန္မတို႔ လိုခ်င္တဲ့အတိုင္း ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အနည္းဆံုး ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ေဆး ၁၅ သန္းေက်ာ္ ေရာက္ပါၿပီ။ ျဖန္႔ေနပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆး လုပ္ငန္းအတြက္ သံုးမယ့္ပစၥည္းေတြ အကုန္လံုးကို စျဖန္႔ျဖဴးေနပါတယ္။ သင္တန္းေတြ အားလံုးလည္း ၿပီးပါၿပီ။ 

Voice : ကာကြယ္ေဆးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေရာ ရွိႏိုင္ပါသလား။ 
Dr.HHL : ကာကြယ္ေဆးဆိုတာက လူေကာင္းမွာ ထိုးရတာ။ အဲဒီေတာ့ လူေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ဘာျပႆနာမွ မရွိေလာက္မွ ကၽြန္မတို႔က ကာကြယ္ေဆးကို ခြင့္ျပဳလို႔ရတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးလို႔ ျပႆနာရွိရင္ အဲဒါကို ကာကြယ္ေဆး အေနနဲ႔ မသံုးပါဘူး။ ဒီေဆးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အရည္အေသြးကို ဒီေဆးက ရထားပါတယ္။ လူသန္း ၄၀ဝ ေလာက္ သံုးၿပီးပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ထိုးၿပီးပါၿပီ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ထိုးေနပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး အတြက္ သတင္းပို႔တာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဆးတိုင္းမွာ မတည့္တဲ့ျပႆနာဆိုတာ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကိုလည္း သင္တန္းေတြေပးထားပါတယ္။ ကာကြယ္ ႏိုင္ေအာင္၊ ကုသႏိုင္ေအာင္ အားလံုးကို ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ အရင္က အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ ကၽြန္မတို႔မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးေတြက ေဘးကင္းပါတယ္။

Voice : ကာကြယ္ေဆးက ဘယ္ႏွႀကိမ္ထိုးဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ။
Dr.HHL : ပိုးအရွင္ကို အားေပ်ာ့ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္ထိုး႐ံုနဲ႔ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြက ႏွစ္ႀကိမ္ထိုးတာ အေကာင္းဆံုးလို႔ ေျပာေပမယ့္ WHO က တစ္ကမၻာလံုးကို အႀကံေပးထားတာက တစ္ႀကိမ္က လံုေလာက္တဲ့ အေရအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Voice : ဆရာမအေနနဲ႔ ကေလးတိုင္း ကာကြယ္ေဆး လာေရာက္ထိုးႏွံဖို႔ ကေလးေတြရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူေတြအတြက္ သတင္းစကား ပါးေပးပါဦး။
Dr.HHL : အဓိက ဒီလုပ္ငန္းေတြက ျပည္သူလူထု မသိဘဲနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လာမထိုးဘဲနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ဘယ္ေလာက္လိုက္ရွာရွာ ဒီကေလးေတြ အားလံုးကို ေတြ႔ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးသိဖို႔အတြက္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဒီကာကြယ္ေဆးရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကို လက္ခံၿပီးေတာ့ ကေလးေတြအတြက္ တစ္ခ်ိန္လံုး စိုးရိမ္ပူပန္ၿပီးေတာ့ ေရာဂါျဖစ္တာကို ေစာင့္ေနမယ့္အစား ဒီလို ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးလိုက္တာက အင္မတန္မွကို အက်ိဳးရွိမယ့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Voice : အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သီတာေဆြ

  • VIA