News

16-Jul-2019
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က အသြင္ေျပာင္း ပိုလီယိုပိုးကူးစက္ခံရသည့္အတြက္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ခုတြင္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္း တိုက္ေကၽြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။
09-Jul-2019
ျပည္သူလူထုအတြင္း က်န္းမာေရး အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရး အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။
22-Jun-2019
တုပ္ေကြးဆန္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားျဖစ္ပြားမႈ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆး႐ံုႀကီး ၁၅ ခုတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
18-Jun-2019
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက လူဦးေရအေျချပဳ ကင္ဆာေရာဂါစာရင္းကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ကင္ဆာေရာဂါေဆးပညာဌာန ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္သင္းမူက ေျပာၾကားသည္။
01-Jun-2019
ျပည္သူလူထုအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးမရွိဘဲ ဆိုးက်ိဳးအႏၲရာယ္မ်ားျပားသည့္ ေဆးလိပ္၊ ေဆး႐ြက္ႀကီး ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္
30-May-2019
ထိုင္ဝမ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ Pou Chen Group က မ်က္လံုး၊ နား႐ြက္ႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးမူမမွန္သည့္ကေလး ထိုင္ဝမ္၌ ေဆးကုသႏိုင္ရန္ ေဒၚလာတစ္သိန္းေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း Pou Chen Group ထံမွ သိရသည္။
20-May-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလးကင္ဆာအသစ္ျဖစ္ပြားသူ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ ကေလးေဆး႐ံုႀကီး၊ ေသြးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာကုသေဆာင္မွ ကေလးကင္ဆာအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာတင့္မ်ိဳးႏွင္းက ေျပာၾကား
07-May-2019
ၿမိဳ႕နယ္ ငါးခုတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ/ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
21-Apr-2019
ေက်ာင္းသား လူငယ္ထုအတြင္း ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး ကင္းေဝးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား က်င့္သံုးလာေစရန္ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
04-Apr-2019
မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးရွိ အထူးကုျပင္ပဌာနမ်ားကို ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ငါးရက္တာ ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဆး႐ံုႀကီး၏ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေနဝင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
12-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သက္ႀကီးဘိုးဘြား အေရအတြက္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ သက္ႀကီးက်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
05-Mar-2019
အားျဖည့္ဆန္မ်ားကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈျပႆနာ ကာကြယ္ျခင္းတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။
19-Feb-2019
ကင္ဆာေဝဒနာခံစားေနရသည့္ ကေလးမ်ား ေရာဂါမသက္သာ၍ အသက္ဆံုး႐ံႈးရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ နာက်င္မႈေဝဒနာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့ပါးေစေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ နာက်င္မႈ သက္သာေစေရးစင္တာ ဖြင့္လွစ္ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ကေလးအထူးကုေဆး႐ံုႀကီး၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေအးခိုင္က ေျပာၾကားသည္။
13-Feb-2019
က်ပ္ငါးေထာင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ အမ်ိဳးအစားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ အာမခံဝယ္ယူသူမ်ားက ယခင္ကထက္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာေၾကာင္း ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီမ်ားထံမွ သိရသည္။
12-Feb-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုအတြင္း အစားမ်ားသည့္ အစားအေသာက္မ်ား၏ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားပါဝင္သည့္စာအုပ္ ထုတ္ေဝရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) အာဟာရသုေတသနဌာနခြဲမွ ေဒါက္တာမို႔မို႔လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။