News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

ျပင္သစ္ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ႔တြင္ သမၼတမက္ခ႐ြန္၏ ပါတီသစ္ မဲအမ်ားဆုံးရ၊ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ ေသာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏိုင္ရမည္ဟု ခန္႔မွန္း
13-Jun-2017 tagged as ျပင္သစ္

ပဲရစ္၊ ဇြန္ ၁၂

ျပင္သစ္သမၼတသစ္ အီမန္ႏ်ဴရယ္လ္ မက္ခ႐ြန္၏ ဗဟိုဝါဒီ ပါတီသစ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့တြင္ မဲအမ်ားဆုံးရခဲ့ၿပီး အေျခအေန ေကာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္မည့္ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ ေသာင္ၿပဳိင္ကမ္းၿပဳိ အႏိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက သုံးသပ္ေဖာ္ျပသည္။

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့ရလဒ္ကို အေျခခံၿပီး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ လာမည့္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ မက္ခ႐ြန္၏ La Repubique en Marche- LREM (သမၼတႏိုင္ငံ ေရွ႕သို႔ခ်ီ) ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ MoDem (ဒီမိုကရက္တစ္ လႈပ္ရွားမႈ) ပါတီတို႔သည္ အမတ္ေနရာ ၅၇၇ ေနရာ ရွိေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၄၅ ေနရာအထိ အႏိုင္ရႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

အာဏာရပါတီေဟာင္း ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွာ အမတ္ေနရာ ၂၀၀ ခန္႔အထိ ဆုံး႐ႈံးဖြယ္ ရွိေနသည္။

ပင္မႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းမွ ပါတီႀကီးမ်ားက ဒုတိယအေက်ာ့တြင္  LREM ႏွင့္ ၿပဳိင္ဘက္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲေပးျခင္းျဖင့္ သမၼတ မက္ခ႐ြန္ အာဏာအလုံးစုံ မခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဟန္႔တားၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

မက္ခ႐ြန္၏ LREM ကို တည္ေထာင္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားစုမွာလည္း ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳ နည္းသူမ်ားႏွင့္ လုံးဝ အေတြ႔အႀကံဳ မရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

မဲအားလုံး ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ မက္ခ႐ြန္၏ LREM ႏွင့္ မဟာမိတ္ MoDem တို႔သည္ မဲ ၃၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့သည္။ ဗဟိုလက္ယာယိမ္း ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီက ၂၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လက္ယာစြန္း အမ်ဳိးသားတပ္ဦး (FN) က ၁၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ၿပီး လက္ဝဲစြန္း La France Insoumise (ျပင္သစ္ အႏိုင္မခံ) ပါတီက ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့သည္။ 

အာဏာရပါတီျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆိုရွယ္လစ္တို႔မွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရရွိခဲ့ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲပုံစံအရ ပထအေက်ာ့တြင္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၌ မဲထက္ဝက္ေက်ာ္ ရသူကိုသာ အႏိုင္ရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာ အမတ္ေနရာ ေလးေနရာသာ အၿပီးသတ္ရလဒ္ ထြက္ခဲ့သည္။ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ မဲအမ်ားဆုံးရသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္၏ အနည္းဆုံး ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိသူမ်ားမွာ ဒုတိယအေက်ာ့ ဆက္ၿပဳိင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ မဲအမ်ားဆုံးရသူ ႏွစ္ေယာက္စီသာ ၿပဳိင္ရေလ့ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕နယ္မ်ားတြင္သာ သုံးေယာက္၊ ေလးေယာက္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ဒုတိယအေက်ာ့အၿပီးတြင္မွ မည္သည့္ပါတီက အမတ္ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ် ရသည္ဆိုျခင္းကို အတိအက် ေျပာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယအေက်ာ့ ၿပဳိင္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ ပါတီ၊ မဲအမ်ားဆုံးျဖင့္ ပထမအေက်ာ့ကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ပါတီမွာ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု ရရွိေတာ့မည္ဟု က်ိန္းေသေပါက္ ေျပာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိသည္။ 

မက္ခ႐ြန္၏ LREM ဘက္မွ ဒုတိယအေက်ာ့ တက္သူမ်ားထဲတြင္ ႏြား႐ိုင္းသတ္ သမၼတေဟာင္း မာရီဆာရာ၊ ရဝမ္ဒါဒုကၡသည္မွ ႏိုင္ငံသားအမတ္ေလာင္း ျဖစ္လာသူ ဟာေဗးဘာဗီးလ္၊ သခ်ၤာပညာရွင္ စီးဒရစ္ ဗီလာနီတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီမွ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီႀကီးမ်ားမွ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားစုမွာလည္း အမွတ္မထင္ အေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ပထမအေက်ာ့ကိုပင္ မေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား ဆက္တိုက္ႀကံဳခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လုံၿခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္ထားခဲ့သည္။

အသက္ ၃၉  ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ မက္ခ႐ြန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက က်င္းပခဲ့ေသာ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ အမ်ဳိးသားတပ္ဦးပါတီမွ မာရင္းလာပန္းကို အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါးၿပီး ယခင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တစ္ႀကိမ္မွ် မဝင္ခဲ့ဖူးဘဲ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္သာ ယာယီထမ္းေဆာင္ဖူးသူ မက္ခ႐ြန္သည္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခုမွ စထူေထာင္သည့္ ပါတီသစ္ျဖင့္ အေျခမလွႏိုင္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ မက္ခ႐ြန္၏ မဲဆြယ္ကာလ ကတိမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း လူမ်ားစု ေထာက္ခံမႈရွိရန္ လိုအပ္ရာ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အံ့အားသင့္စရာ ေအာင္ပြဲယူႏိုင္ခဲ့သည့္ နည္းတူ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မ်က္ႏွာသစ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အေျခအေနေကာင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတသစ္ မက္ခ႐ြန္သည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈ ကိစၥကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္း အပါအဝင္ ငယ္႐ြယ္ရဲရင့္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ထင္ရွားလာသူ ျဖစ္သည္။

ယခုလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျပင္သစ္ျပည္သူတို႔က မက္ခ႐ြန္ မူဝါဒအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံေပးလိုက္ျခင္းဟု ဖြင့္ဆို၍ ရႏိုင္ေသာ္လည္း မဲလာေပးသူ အေရအတြက္ နည္းပါးျခင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။      

F-03