News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

ထရမ့္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖ်င္ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ ကုန္သြယ္ေရးအျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေျခမရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္
20-Jun-2019


ေဘဂ်င္း၊ ဇြန္ ၂၀

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးအၾကား မၾကာမီ ျပဳလုပ္မည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေျပလည္သြားေစမည့္အလားအလာ မရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားေစႏိုင္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက ၾကာသပေတးေန႔ကေျပာၾကားေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔အၾကား လာမည့္အပတ္ေတြ႔ဆံုမႈမတိုင္မီ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ယခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

သေဘာတူၿပီးသား ကတိကဝတ္မ်ားကို တ႐ုတ္ဘက္က ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္အဖြဲ႔က စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ယခင္လက ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုး အထိနာသည့္ ကုန္သြယ္ေရးအျငင္းပြားမႈအတြင္း ပိတ္မိေနၾကၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ျမင့္မားေသာအခြန္ႏႈန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်မွတ္ထားၾကသည္။

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ႐ံႈးနိမ့္မည့္သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးကို ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး အားသန္ေနၾကေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ပြဲျဖင့္ အရာရာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အသစ္ျပန္စရန္ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ခ်ိဳင္းနား ေဒးလီးသတင္းစာက ဆိုသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ထုတ္ေဝေသာ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာကမူ “ညႇိႏိႈင္းမႈ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္မရႏိုင္ဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖင့္သာ ရယူႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ရလဒ္ေကာင္းကိုအလိုရွိပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မေနဘဲ ဇြဲလံု႔လရွိရမည္”ဟု လံႈ႔ေဆာ္ေရးသားထားသည္။

“တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား ကုန္သြယ္မႈသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေသာေၾကာင့္ အဆံုးတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သည္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို စိုးရြံ႕ေနမည္မဟုတ္”ဟု ကြန္ျမဴနစ္သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအတြက္ ပိုင္းျဖတ္ကာ ႀကိဳတင္ျပင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ အေမရိကန္အား ေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲဝိုင္းသို႔ ျပန္လာေအာင္ စီမံႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အီကိုေနာမစ္ေဒးလီးက WeChat တြင္ ဖြင့္ထားေသာ ေတာင္ရန္ ႏုတ္စ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထရမ့္အစိုးရကမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အသိပညာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ နည္းပညာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ရယူသည့္အျပင္ တ႐ုတ္ေဈးကြက္တြင္ တန္းတူညီမွ် ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားထားသည္။

ၾကာသပေတးေန႔က ေဘဂ်င္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားမွ စီအီးအို ၁၉ ဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီရွန္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေပးထားၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္ဟု ထပ္မံ ကတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။

F-04