News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

ထိုင္းဘုရင္ မဟာဝိဇယေလာင္ကြန္း နန္းတက္ ဂုဏ္ျပဳမႈခံယူ၊ ျပည္သူမ်ား ညီၫြတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္း
08-May-2019ဘန္ေကာက္၊ ေမ ၇

ထိုင္းဘုရင္ မဟာဝိဇယေလာင္ကြန္းသည္ နန္းတက္အခမ္းအနား ေနာက္ဆံုးရက္မ်ားတြင္ နန္းေတာ္ေလသာေဆာင္သို႔ ထြက္၍ ျပည္သူတို႔၏ ဂုဏ္ျပဳမႈကိုခံယူခဲ့သည္ဟု ABC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားသစ္ စုသီတာတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းတီးမႈတ္ကာ အေျမာက္ ၂၁ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားတို႔က အဝါေရာင္ဝတ္ျပည္သူ အုပ္စုႀကီးကို လက္ေဝွ႔ယမ္းႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

“ကၽြနု္ပ္ရဲ႕နန္းတက္ပြဲကိုလာေရာက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူအားလံုးကိုျမင္ေတြ႔ရတာ ကၽြႏု္ပ္နဲ႔မိဖုရားႀကီးက အလြန္ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ အခုလိုစိတ္ရင္းေစတနာကို ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတာဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ တာထြက္မႈအတြက္ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဘုရင္သစ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ရာဇပလႅင္ခန္းမေဆာင္မွ ထြက္ေပၚလာမည့္ဘုရင္ကိုျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ရန္ တနလၤာေန႔ကပင္ တန္းစီခဲ့ၾကၿပီး လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံယူျဖတ္သန္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆံုးသို႔ မေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း ႀကီးမားေသာ ႐ုပ္သံမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားသည္။

ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားကို ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ခ်ီတက္အေလးျပဳခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ လူအုပ္ႀကီးက ဘုရင္ႀကီးအသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစဟု ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၾကသည္။

မဟာဝိဇယေလာင္ကြန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ လက ထီးနန္းဆက္ခံၿပီး ကတည္းက အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစု၏ပိုင္ဆိုင္မႈ ဥစၥာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအပါအဝင္ ဘုရင့္အခြင့္အာဏာကို စုစည္းရန္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ေတာ္ဝင္မိသားစုသည္ အႀကီးျမတ္ဆံုးဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရတစ္လွည့္၊ စစ္အစိုးရတစ္လွည့္ သံသရာလည္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ေစ့စပ္ေပးသူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းဘုရင္ႏွင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုကို ကမၻာ့အတင္းက်ပ္ဆံုးဥပေဒမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး ျပစ္တင္ေဝဖန္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ခ်ႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားသည္။

ထိုင္းျပည္သူမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ အပူပိုင္းဇုန္ရာသီဥတု အပူဒဏ္ကို အန္တုကာ တနလၤာေန႔က ထိုင္းဘုရင္ကို ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၾကသည္။

အာရွပစၥဖိတ္ေဒသသည္ ကမၻာ့လက္ က်န္ထီးနန္း ၂၉ ခုအနက္ေလးပံုတစ္ပံု တည္ရွိရာေဒသျဖစ္ၿပီး ဩဇာအႀကီးဆံုး ထီးနန္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။

ထိုင္းဘုရင္သစ္၏တရားဝင္ နန္းတက္ပြဲကို စေနေန႔က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရင္မဟာဝိဇယေလာင္ကြန္းက ေ႐ႊသရဖူကိုေဆာင္းကာ ထီးနန္းကိုလက္ခံခဲ့သည္။

မဟာဝိဇယေလာင္ကြန္းသည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေ႐ႊေဝါယာဥ္ေပၚတြင္စီးနင္း လိုက္ပါကာ လွည့္လည္ခဲ့ၿပီး မိဖုရားႀကီး စုသီတာႏွင့္ သမီးေတာ္ႀကီး ဘာခ်ရာကီတီယာတို႔က ေဘးမွ အတူလိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။ နန္းတက္ပြဲအခမ္းအနားကို ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားက တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။  

F-04