News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

အခြင့္ထူးခံေနၾကတုန္းပဲလား
25-Apr-2019

အခြင့္ထူးခံလိုစိတ္ဆိုသည္မွာ မိမိအား တျခားကူးလူးဆက္ဆံရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အေရးေပး အေလးထား ဦးစားေပးေစလိုေသာစိတ္ဟု ဖြင့္ဆိုရေပမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ေခါင္းပံုျဖတ္၍ မိမိ၏ဆႏၵ၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ေသာစိတ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရလိုျခင္းဟုဆိုလွ်င္ ပိုမိုျပည့္စံုပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္တုန္းက အခြင့္ထူးခံလိုသူမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ အမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ားက သေဘာတူထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ အခြင့္အေရး ထူးထူးကဲကဲ ရခ်င္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း အျခားသူတစ္ဦး၏ အာဏာပါဝါကို စိန္နားကပ္ေရာင္ျဖင့္ ပါးေျပာင္သကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ အျပဳအမူ အမူအက်င့္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ ျဖစ္ၾကရသည္။ သည္းညည္းခံ၍ လိုက္ေလ်ာေပးၾကရသည္။ ေနာက္ဆုတ္ေပးၾကရသည္။

ဥပမာအေနႏွင့္ တင္ျပရလွ်င္ စာေရးသူ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အခြင့္ထူးခံလိုေသာစိတ္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ဌာနေပါင္းစံုပါဝင္၍ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာေစေရး ေဆာင္႐ြက္ၾကရာ အဓိကအားျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ေဆာင္းမလာေသာသူ မည္သူမဆိုကို စစ္ေဆးဖမ္းဆီးၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဌာနတစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ဦးထုပ္ေဆာင္းမလာ၍ ဖမ္းဆီးၾကရာ ထိုဝန္ထမ္းက ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းပဲဗ်ာ မဖမ္းပါနဲ႔တဲ့။ ဖမ္းရင္ သူ႔ဌာနအႀကီးအကဲကို သြားတိုင္မယ္ဆိုေတာ့ ဖမ္းတဲ့သူေတြလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သြားသည္။ ေနာက္ဆံုး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဆီ သြားတင္ျပေတာ့ ဝန္ထမ္းျဖစ္ျဖစ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ တာဝန္အရ ၫႊန္ၾကားလာတာမို႔ ဖမ္းပါဆိုေတာ့ ဖမ္းထားလိုက္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းမို႔လို႔ စည္းကမ္းမလိုက္နာျခင္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳရမည္ဆိုေသာ ထိုဝန္ထမ္း၏ အခြင့္ထူးခံလိုေသာစိတ္ကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလာသည့္အခါ ကုန္းလမ္းတြင္ လိုင္းကားပဲစီးစီး၊ ဘတ္စ္ကားပဲစီးစီး၊ ေရေၾကာင္းတြင္ အျမန္ေရယာဥ္ပဲစီးစီး VIP ဟူေသာ ထိုင္ခံုတန္းမ်ား ခ်န္လွပ္ထားၾကသည္ကို ယခင္တုန္းကလည္း ႀကံဳေနရသလို ယခုလည္း ႀကံဳေနရတုန္းျဖစ္ပါသည္။ VIP ခံုတန္းမ်ားတြင္ သာမန္လူထိုင္ခြင့္မရွိ။ ေဈးႏႈန္းတူတူ လက္မွတ္ဝယ္စီးရေသာ္လည္း VIP မ်ားက ထိုင္ခံုေနရာေကာင္းမ်ားတြင္ က်က်နနထိုင္၍ အိုမင္းမစြမ္းေသာ အဘိုးအဘြားမ်ားမွာ ကား၏ေနာက္ပိတ္ဆံုးခံုမ်ားတြင္ ထိုင္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔လွ်င္ အေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ ျပည္သူအေရး အေလးထားပါသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ဦးစားေပးရမည္ဆိုသည့္အခါ VIP ဆိုၿပီး အခြင့္ထူးခံေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္မွာ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။

လူမႈေရးနယ္ပယ္မွအစ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အလယ္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အဆံုး အခြင့္ထူးခံလိုသည့္စိတ္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ဖူးသည္။ အခြင့္ထူးခံၾကသည့္ စနစ္တစ္ခုေအာက္မွာ စာေရးသူတို႔ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္။ အခြင့္ထူးခံၾကသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားတစ္ရပ္လည္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္ကိုမလြန္ဆန္ႏိုင္၍ မည္သူမွ် ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းမျပဳႏိုင္ဘဲ အသာတၾကည္သာ ေနခဲ့ၾကရသည္။ အခြင့္ထူးခံေနသည္ကို သိသိႀကီးႏွင့္ မ်က္စိမွိတ္ထားခဲ့ၾကရသည္။

ႏွစ္ရွည္ၾကာလာေသာအခါ ထိုလူမ်ားမွာ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ပံုေပၚလာခဲ့သည္။ အခြင့္ထူးခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားသိၾကသည့္ကိစၥအခ်ိဳ႕မွာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ဆိုလွ်င္ ဟိုလူႀကီးသား ကုမၸဏီမို႔ တင္ဒါေအာင္သြားသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟုဆိုၿပီး ႐ံႈးနိမ့္ က်န္ခဲ့သည့္လူတစ္စုမွာ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္။ ဤသည္ကိုပင္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ခ႐ိုနီဆိုေသာ စကားလံုးတစ္လံုး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚသည့္စနစ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အခြင့္ထူးခံေသာ စီးပြားေရးဟု နားလည္မိသည္။

ထိုအခါ အခြင့္ထူးခံလိုသူမ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားဆီ နည္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ကာ အေပးအယူ မွ်တစြာျဖင့္ တျခားလူမ်ားအေပၚ လွည့္စားဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသည္။ အခုေခတ္အရဆိုလွ်င္ ဆႏၵာဂတိေျမာက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအျပဳအမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို မေက်နပ္သူမ်ားကလည္း တြန္းလွန္ဖို႔ မႀကိဳးစားဘဲ သူတို႔လို အခြင့္ထူးရလိုစိတ္ျဖင့္ ပံုစံတူ အားထုတ္လာၾကရာ အဆက္အသြယ္ေတြ ရွာၾက၊ လက္ေဆာင္ပဏၰာ ဆက္သလို ဆက္သၾကႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားဆီ ခ်ဥ္းကပ္သူ မ်ားသထက္ မ်ားလာၿပီး အခြင့္ထူးခံျခင္းသံသရာထဲမွာ လည္ၿပီးရင္း လည္ေနေတာ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အခြင့္ထူးခံၾကသူမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္ထူးခံႏိုင္ျခင္းကိုပင္ အျခားစကားလံုးမ်ားျဖင့္ ဖံုးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသည္။ အဆက္အသြယ္ေကာင္းလို႔၊ ပါးရည္နပ္ရည္ရွိလို႔၊ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္လို႔၊ အလိုက္အထိုက္ သိတတ္လို႔ဆိုၿပီး အခြင့္ထူးခံျခင္းကို ဖံုးကြယ္၍ မသိမသာ ေရွာင္လႊဲၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မူရင္းအဓိပၸာယ္မွာ အခြင့္ထူးခံလိုေသာစိတ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားထက္ တစ္ပန္းသာေစခ်င္ၿပီး အျမတ္ထုတ္လိုေသာစိတ္ျဖစ္သည္။

ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အစိုးရတာဝန္ယူခ်ိန္ကစ၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္လိုက္သည့္အခါ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဂတိမကင္းေသာ ႐ိုးရာဓေလ့လိုျဖစ္ေနေသာ အခြင့္ထူးခံအေလ့အထမ်ားမွာ လူျမင္ကြင္းကေန တစ္စတစ္စ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း တစ္ေလာက တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အဂတိျဖင့္ အေရးယူလိုက္ခ်ိန္တြင္ ေခတ္ေဟာင္းက အေမြဆက္ခံခဲ့သည့္ အခြင့္ထူးခံလိုေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေရာင္အေသြးတို႔ ရွိေနတုန္းပဲဆိုတာ သတိခ်ပ္စရာ ျဖစ္သြားေပသည္။ သူႏွင့္ နီးစပ္ရာလူမ်ားအေပၚ အဂတိတရားျဖင့္ အခြင့္ထူးခံခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕သူမ်ားကလည္း အခြင့္ထူးခံလိုသူမ်ားကို အေရးတယူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္ကိုပင္ ဂုဏ္ယူတတ္ၾကေပသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတို႔၏အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္ကို ေက်နပ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခြင့္ထူးခံလိုသူမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ျခင္းမွာလည္း ၎အခြင့္ထူးမ်ားကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးလိုသည့္လူမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ား ပြားမ်ားလာလွ်င္ ပ်က္စီးတတ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဥပေဒ၏အထက္၌ မည္သူမွ်မရွိဆိုသည့္အတိုင္း လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ တန္းတူညီမွ်သည့္ အခြင့္အေရးကိုရရွိၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။ မွ်တမႈရွိရမည္။ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားပဲ သာတူညီမွ်မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားလည္း ပါသလို ပါတီအခ်ိဳ႕မွ ပါတီဝင္မ်ားလည္း ပါသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားသည့္အခါ ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ပါတီကိုအသံုးခ်၍ ပါတီအားကိုယူ၍ မဲဆြယ္တာ၊ မဲေပးရမည့္ မဲလက္မွတ္တြင္ ပါတီတံဆိပ္ကို အသံုးျပဳတာ စသည္ျဖင့္ ႐ံႈးသည့္ဘက္က မွ်တမႈမရွိဘူးဆိုၿပီး ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ပါတီအေရာင္ျပေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ အခြင့္ထူးခံလိုေသာ အရိပ္အေရာင္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္။ လူထုေထာက္ခံမႈကိုရလို၍ ပါတီအားကို အသံုးခ်လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ဥပေဒႏွင့္ညီစြာ ေဆာင္႐ြက္သည္ဟု ဆိုေစကာမႈ လူတို႔၏စိတ္ထဲမွာေတာ့ ပါတီကို အသံုးခ်သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ထင္ျမင္လိုက္ၾကသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူ မည္သို႔ပင္ ေတာ္၍ လူအမ်ားက အားတက္သေရာ မဲေပးခဲ့ေစကာမူ ေဝဖန္သံေတြ ရွိလာခဲ့ေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုယ္ လိပ္ျပာလံုမည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ မိမိ၏အရည္အခ်င္းျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္ဟု ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာဖို႔ တြန္႔ဆုတ္စရာ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္႐ြက္သည္ဟု ဆိုသည့္အတြက္ မည္သို႔မွ် မတတ္ႏိုင္ေပ။

ထိုကဲ့သို႔ မမွ်တမႈျဖစ္မည္ကို သိရွိ၍လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မဲေပးျခင္းကို စိတ္ပ်က္စိတ္ကုန္၍လားေတာ့ မသိပါ။ မဲေပးႏိုင္သူဦးေရ၏ ဆယ္ပံု တစ္ပံုသာ မဲေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ဒါလည္း စဥ္းစားစရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေပသည္။

ျပန္ဆက္ရလွ်င္ အခြင့္ထူးခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၌ မွတ္သားစရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံ၌ ဘုရင္မႀကီး Elizabeth မွလြဲ၍ မည္သူမွ် အခြင့္ထူးခံစားခြင့္မရွိဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ေတာ္ဝင္မိသားစုသည္ပင္လွ်င္ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တန္းတူေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ပစၥည္းတစ္ခုဝယ္ရန္ တန္းစီးၾကလွ်င္ အတူတူ တန္းစီရသည္။ ဘုရင္မသားေတာ္ ဝီလီယံမို႔လို႔ ဦးစားမေပးဘူး။ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသသည့္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္သူတို႔၏ စိတ္ဓာတ္မွာ ေလးစားစရာေကာင္းပါသည္။ တန္းတူညီမွ်မႈအရသာကို လူတိုင္း ခံစားၾကရေပသည္။

ဒီေနရာမွာ စာေရးသူ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုကို ထပ္မံ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ တစ္ခါတုန္းက ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕မွာ တာဝန္က်တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက အရာရွိတစ္ဦး ေဆးခန္းသြားျပသည္။ အဲဒီၿမိဳ႕ေလးမွာ ေဆးခန္း သိပ္မ်ားမ်ားမရွိေပ။ ေဆးခန္းတစ္ခုပဲရွိသည္။ ေဆးခန္းျပမည္ဆိုလွ်င္ လာျပသူမ်ားသည့္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာၾကာေစာင့္ရသည္။ ထိုအရာရွိကလည္း ေဆးခန္းက စာေရးမထံ စာရင္းေပးၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထိုေဆးခန္းတည္ရွိရာ ရပ္ကြက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေရာက္လာသည္။ သူ႔ကိုျမင္သည့္အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆရာ ေဆးခန္း လာျပတာလား။ ဆရာေရာက္ေနတာ ၾကာၿပီလား။ ဆရာကို ဆရာဝန္နဲ႔ အရင္ေတြ႔ၿပီး အရင္ဝင္လို႔ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေပးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ံုးက လူႀကီးဆိုၿပီးေတာ့။ ထိုအခါ အဲဒီအရာရွိက မလုပ္ပါနဲ႔ အုပ္မွဴး၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္႐ံုးမွာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သာမန္ေဆးခန္းလာျပတဲ့ ျပည္သူတစ္ဦးပါ။ ေနာက္ကလူေတြကိုေက်ာ္ၿပီး မမွ်တတဲ့အခြင့္အေရးကို မလိုခ်င္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္မွေရာက္တဲ့အတြက္ ေရွ႕ကလူေတြၿပီးမွ ဝင္မယ္၊ လာတဲ့သူေတြထဲမွာ နယ္ေဝးက လာတဲ့သူေတြလည္း ပါေကာင္းပါမယ္၊ အဲဒီလို အတၱဆန္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳး ယူရမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကၽြန္ေတာ္ လိပ္ျပာမလံုဘူးဗ်ာ။ ထားလိုက္ပါေတာ့ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို စာေရးသူ အေတာ္ေလး ေလးစားသြားပါသည္။

သူ႔ကိုေလးစားသည္မွာ မည္သို႔ပင္ အခြင့္ထူးခံရေစရန္ အေျခအေနေပး၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ္လည္း ထိုအခြင့္ထူးကိုယူရမွာ သူ႔အေနနဲ႔ လိပ္ျပာမလံုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ အရည္အခ်င္းကို ျဖစ္သည္။ အမ်ားႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစလိုေသာ စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။ သာမန္လူ တစ္ဦးဆိုလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္ထူးကို လက္လြတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ တရားတာ၊ မတရားတာ အပထား ေလာေလာဆယ္ မိမိအဆင္ေျပဖို႔ လိုသည္ဟူေသာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူမ်ားမွာ စာေရးသူတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရသည္။ တစ္ဖက္သားအေပၚ ေထာက္ထားငဲ့ညႇာသည့္ စိတ္အဆင့္အတန္း မရွိၾကတာ မ်ားသည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ ဆိုတဲ့ စိတ္အခံေလးေတြ ရွိၾကသည္။

ဒီလိုမ်ိဳး အခြင့္ထူးခံလိုတဲ့စိတ္ေတြ ဘယ္ကေန ေမြးဖြားလာၾကသလဲ။ အေျခခံအားျဖင့္ စဥ္းစားလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဂတိတရား အျမစ္တြယ္ရာမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဂတိတရားေလးပါးမွာ ဆႏၵာ ဂတိ၊ ဘယာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ ေမာဟာဂတိဟူ၍ရွိရာ အခြင့္ထူးခံလိုေသာ စိတ္မွာ ဆႏၵာဂတိ၊ ဘယာဂတိတို႔ေၾကာင့္ အဓိက ရွင္သန္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အခြင့္ထူးခံသူမ်ားကို သာမန္ျပည္သူတို႔က မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကသလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုဆီ ခ်ီတက္ေနသည့္ ယေန႔အခါသမယတြင္ အခြင့္ထူးခံလိုေသာသူမ်ား ဆက္လက္ ေပၚထြန္းလာမည္ဆိုပါက တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်စရာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ အရာရာကို ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မခြဲျခားဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဥပေဒအရာမွာ တစ္ေျပးညီျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္သလို အမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေ႐ြး၊ ပညာမဲ့ ပညာတတ္မေ႐ြး၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမေ႐ြး၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ခံသူမေ႐ြး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ပါတီေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမေ႐ြး ညီတူညီမွ်ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလို အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၏ နမူနာကို ယူတတ္ဖို႔လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး တန္းတူမႈ၊ ညီမွ်မႈအရသာမ်ားကို ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္ထူးခံျခင္းဟူေသာ မညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးရယူျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။

သားညိဳေထြး