News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ စတင္ တင္သြင္းမည္
19-Feb-2019

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ NLD ပါတီက ေကာ္မတီဖြဲ႔ရန္ တင္သြင္းထားေသာ္လည္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကလည္း ယင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ယေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉) ရက္တြင္ တင္သြင္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီက ယင္းဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ကတင္သြင္း၍ အတည္ျပဳထားၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔အၾကာတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ဦးမႈ ရယူတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္တို႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီဝင္အခ်ိဳ႕ စုစုေပါင္း ၁၄၃ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္ ဦးသိန္းထြန္း ( ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္) ကတင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အစီအစဥ္မ်ားအရ သိရသည္။

NLD ပါတီမွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းစဥ္က ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္တို႔က ဆိုထားသည္။

ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္လည္း ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုတင္သြင္း၍ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါတီတစ္စုတစ္ဖြဲ႔မွ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲ၍ တင္ျပခ်က္သည္ တစ္ပါတီစနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္သေဘာ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုအဖြဲ႔အားလံုး ပါဝင္ေသာ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရန္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD မွ အဆိုတင္သြင္းသူ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ကဆိုသည္။

လက္ရွိ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ တင္သြင္းလာသည့္ကိစၥသည္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အၿပိဳင္တင္သြင္းလာသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဥပေဒအရ လက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ယခုတင္သြင္းမည့္ ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္မည့္တင္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း (၂၀၁၁-၂၀၁၅) တြင္လည္း ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေပ။ လက္ရွိျပင္ဆင္ေရးကိစၥမ်ား အၿပိဳင္တင္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ေထာက္ခံမႈ မရွိပါက ျပင္ဆင္မႈ အနည္းငယ္သာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတင္သြင္းမည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပါ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ပုဒ္မ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္သာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားထားသည္။

ပုဒ္မ၂၆၁ သည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိျပ႒ာန္းခ်က္အရ အဆိုပါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မွ်တသည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာေစရန္ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

S-01