News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီသူေတြ​ဒုကၡမေရာက္ရေအာင္
26-Sep-2018

လူႏွင့္ဒုကၡသည္ ခြဲျခား၍မရ။ လူဟူ၍ျဖစ္လာကတည္းက ဒုကၡက တြဲ၍ပါလာသည္။ ဒုကၡဟူသည္က အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ အစား ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡ၊ အဝတ္ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡ၊ အေနဆင္းရဲျခင္းဒုကၡမွသည္ လိုခ်င္တာမရေသာဒုကၡ၊ ခ်စ္သူႏွင့္ေကြကြင္းရျခင္းဒုကၡ၊ မခ်စ္ မႏွစ္သက္သက္ေသာ သူႏွင့္ေပါင္းဖက္ရျခင္းဒုကၡ စသည္ျဖင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစံု အဖံုဖံုသည္ လူသားတို႔ကို ဝိုင္းရံလ်က္ရွိသည္။ ဤမွ်ျမားေျမာင္လွသည့္ ဒုကၡမ်ိဳးစံုအျပင္ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ႏွင့္ သဘာဝေဘးရန္အႏၲရာယ္တို႔က လည္း လူေတြကို ဒုကၡေပးလာၾကသည္။ လူသားတို႔တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ရႀကံဳရသည့္ဒုကၡကို မိမိဘာသာ မိမိအစီအစဥ္ မိမိ၏ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ရေသာ္လည္း လူတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ႏွင့္ သဘာဝေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မီးေဘး၊ ေလေဘး၊ ေရေဘး၊ ငလ်င္ေဘး စသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္တို႔ ႀကံဳေတြ႔လာရသည့္အခါ တြင္ကား မိမိတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္မိသားစုခ်င္း၏အင္အားျဖင့္ မည္သို႔မွ် ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္၍မရ ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုအခါ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရ၏ သဘာဝ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ရပါေတာ့သည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးအစားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာ ရက္တိုကာလ ဒုကၡခံစားရေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာမူ ရက္ရွည္လမ်ား ဒုကၡခံစားရၿပီး မိမိအိမ္ရာမဟုတ္ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ၾကရသည္။ ေရေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႔ရသူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏အိမ္ရာမ်ား ပ်က္စီး႐ံုမွ်မက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးၾကသည္။ လယ္ယာမ်ားပ်က္စီးၾကသည္။ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးမ်ား ပညာေရးလစ္ဟင္းၾကရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လႏွင့္ဩဂုတ္လမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းမွာပင္ လူဦးေရေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေရေဘးဒုကၡကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံသည့္ကာလမွာလည္း တစ္လခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ကိုယ့္အရပ္ေဒသ ေနအိမ္ရွိရာသို႔ မျပန္ႏိုင္ၾကဘဲ ေရေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာပင္ ေသာင္တင္ေနၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ ေရေဘးဒုကၡသည္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟု ေျပာလိုပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ အမွန္တကယ္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၾက၍ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အျခားေဒသမွ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြျခင္းအပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ေနရာအတည္တက်မရွိေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားကေတာ့ ေရ အျမန္က်ေစလိုၿပီး မိမိေနထိုင္ရာအရပ္သို႔ အျမန္ဆံုးျပန္လိုၾကသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္ရသည္မွာလည္း ဒုကၡတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအဖို႔ ေယာက္်ားသားမ်ားေရွ႕တြင္ အရွက္လံုေအာင္ သတိႀကီးစြာထား၍ ေနထိုင္ၾကရသလို မလံုေလာက္ေသာအိမ္သာမ်ားတြင္ အလွည့္ေစာင့္၍ သြားရသည္မွာ အႀကီးမားဆံုးဒုကၡျဖစ္သည္။ ေရသန္႔ဘူးအလွဴရွင္မ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသာက္ေရအတြက္ မပူပင္ရေသာ္လည္း သံုးေရမွာ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ အနီးအနားရွိေနရာမ်ားသို႔ အဆင္ေျပသလိုသြားေရာက္၍ ခ်ိဳးၾကရသည္။ ေရမခ်ိဳးၾကသူေတြမ်ားေသာေၾကာင့္ စခန္းအတြင္းတြင္ အနံ႔အသက္က မေကာင္း။ အတူေနသူ အခ်င္းခ်င္း မသိသာလွေသာ္လည္း အျပင္မွလူတစ္ေယာက္ ႐ုတ္တရက္ဝင္သြားလွ်င္ ဆိုး႐ြားေသာအနံ႔ကို မခံႏိုင္ၾက။

သို႔ရာတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေယာင္ေယာင္သူမ်ားကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ေရရွည္ဆက္၍ ဖြင့္ထားေစလိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔က ေရျပန္က်သြားသည္ကို မလိုလားၾက။ မိုးေလဝသသတင္းက ေရထပ္၍တက္မည္ဟု သတင္းေၾကညာလွ်င္ သူတို႔ေပ်ာ္ၾကသည္။ ေရက်ေတာ့မည္ဟု သတင္းေၾကညာလွ်င္ သူတို႔မ်က္ႏွာ မေကာင္းၾက။ သူတို႔က အလုပ္မည္မည္ရရ မရွိ၊ ေနစရာအတည္တက် မရွိ၍ ဒုကၡသည္စခန္းကို သုခဘံုလို သေဘာထားေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔က ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္လိုမေန။ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူတို႔ ေစတနာရွိေအာင္ ေျပာဆိုေနထိုင္ျခင္းမျပဳၾက။ ေစတနာရွင္တို႔ ေစတနာပ်က္ေအာင္ ေျပာဆိုျပဳမူေနထိုင္ၾကသည္။ အခြင့္အေရးကို ရသည္ထက္ပိုမို၍ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ သူတို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာသူတို႔ ကသံေယာင္လိုက္ၿပီး ေျပာၾက ဆိုၾက ျဖစ္လာၾကသည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႀကံဳေတြ႔ရေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ အစီအမံႏွင့္ ဌာနေပါင္းစံုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕က အလွဴေငြ၊ အလွဴပစၥည္းမ်ား လက္ခံေပးရသည္။ အခ်ိဳ႕က ေရေဘးဒုကၡ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားအေရာက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို အေရာက္ပို႔ေပးၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕က ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စုေပါင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူၾကရသည္။ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးဆံုး၍ ကိုယ့္ဌာန ကိုယ္ျပန္ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္ျပန္လုပ္ၾကသည့္အခါ အခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ ဆံုေတြ႔ၾကၿပီး အေတြ႔အႀကံဳခ်င္း ဖလွယ္ၾကသည္။ အလွဴရွင္ဆိုသည္ကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ အခ်ိဳ႕က ေငြေၾကးလွဴၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ဆီဆန္ စသည္ျဖင့္လွဴၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ေဆးဝါးလွဴၾကသည္။ သူတို႔လွဴဒါန္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ား၏လက္ဝယ္အေရာက္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေစဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္အလုပ္မွာ အလြန္ပင္ခက္ခဲလွသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွရရွိေသာ စာရင္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုဦးေရအလိုက္ အလွဴရွင္တို႔၏ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲၾကရာတြင္ က်ား/မ၊ ကေလး/ လူႀကီးအလိုက္ ခြဲျခားေပးေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် မမွ်တႏိုင္ေပ။

ရရွိေသာအခ်ိန္တိုကာလအတြင္း အလ်င္အျမန္ ေဆာင္႐ြက္ရ သည္ျဖစ္၍ အမွားအယြင္းမ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကမူ နားလည္မႈမရွိၾက။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံဒုကၡသည္မ်ားထက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားက ပို၍ဆိုးသည္။ သူတို႔လိုခ်င္ေသာပစၥည္းကို မရလွ်င္ မေက်နပ္ၾက။ သူတို႔မလိုခ်င္ေသာ ပစၥည္းကိုရလွ်င္ လႊင့္ပစ္ၾကသည္၊ ဆုတ္ၿဖဲပစ္ၾကသည္ဟူ၍ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု တာဝန္က်ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က သူ၏အေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္ေျပာျပသည္။ စခန္းတစ္ခုတြင္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ျပႆနာမေပၚေအာင္ မဲေဖာက္ေပးသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္မဲႏိႈက္ေသာ္လည္း ရရွိသည့္ပစၥည္းကို မလိုခ်င္ပါက အလားတူပင္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

အလွဴရွင္တို႔က လွဴဒါန္းေသာဆန္မ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားက စံုလွသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းအလိုက္ ခြဲေဝေပးရာတြင္ ဆန္ေခ်ာႏွင့္ဆန္ၾကမ္းကို အလွည့္က်ခြဲေဝေပးရသည္။ ထိုအခါ ဆန္ေခ်ာရသည္အခါ သေဘာေတြ႔ၾကၿပီး ဆန္ၾကမ္းရသည့္အခါမ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးတာဝန္ခံကို ျပႆနာ ရွာၾကသည္။ သည္ေတာ့ ဆန္ၾကမ္းႏွင့္ဆန္ေခ်ာကို ေရာသမေမႊ၍ ခ်က္ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပႆနာရွာၾကသည္အနက္ ရယ္စရာလည္းေကာင္းေသာ အျဖစ္တစ္ခုမွာ စခန္းတစ္ခုတြင္ စခန္းတာဝန္ခံက ေစတနာထား၍ ေန႔စဥ္နီးပါး ဝက္သားဟင္း ခ်က္ေကၽြးသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ အျပစ္တင္ကမလြတ္၊ ေန႔စဥ္ဝက္သားဟင္းခ်က္ေကၽြးရပါ့မည္လားဟူ၍ ရန္ေတြ႔ခံရေသးသည္ဟုဆိုသည္။

တစ္ခုေသာျဖစ္စဥ္ကလည္း ေနာင္တြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ လူႀကီးမ်ားလာေရာက္သည့္အခါ ရရွိေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအရ ဒုကၡသည္စခန္းအားလံုးသို႔ မသြားႏိုင္ဘဲ ၿမိဳ႕ေပၚ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးေသာစခန္းတစ္ခုတြင္သာ အလွဴေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ရေသာ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း လူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ကေလးငယ္မ်ားကို မုန္႔မ်ား ေဝငွျခင္း စသည့္ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္)။ သို႔ရာတြင္ လူႀကီးမ်ားျပန္သြား၍ စခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသည့္အခါ အသိမ္းမခံဘဲ ဝိုင္း၍လုၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ လူႀကီးမ်ားေပးေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ စခန္းတစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးရွိ ေရေဘးဒုကၡသင့္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္ရာ က်န္သည့္စခန္းမ်ားအတြက္ပါ မွ်တစြာခြဲေဝေပးသည္ကို ဒုကၡသည္မ်ားက နားမလည္၍ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၎တို႔နားလည္ေအာင္ အေတာ္ပင္ ရွင္းျပခဲ့ရသည္ဟု သိရပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေရေဘးဒုကၡသည္စခန္းအသီးသီးတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ေရေဘးသင့္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လိုက္ပါကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားသည္ တာဝန္ေပးအပ္ခါစတြင္ အားတက္သေရာ တက္တက္ႂကြႂကြ ရွိၾကေသာ္လည္း ရက္ရွည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာအခါ အိပ္ပ်က္စားပ်က္ျဖစ္လာၾကၿပီး စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေလ်ာ့ပါးလာၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားက အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း ဂ်ီက်လာေသာအခါ စိတ္တိုလာၾကသည္။ ဆက္ဆံေရးမ်ားလည္း မေျပမလည္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ေတာ္ပါေသးသည္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာမီ ေရျပန္က်သြားၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔အရပ္ေဒသသို႔ ျပန္သြားၾကသည့္အတြက္ လုပ္အားေပး တာဝန္က်သူမ်ားလည္း ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္ျပန္ လုပ္ႏိုင္ၾကသလို တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားလည္း ဟင္းခနဲ သက္ျပင္းရွည္ႀကီး ခ်ႏိုင္ၾကေတာ့သည္။

ယခုႏွစ္ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ေပၚမႈမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ျဖစ္တတ္သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျဖစ္ေနက်မဟုတ္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ရာသီဥတုမ်ားက ေဖာက္ျပန္ေနသည္ျဖစ္၍ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မျဖစ္ပြားႏိုင္ဟု မည္သူကမွ အာမခံႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေနာင္ျဖစ္လာလွ်င္ မိမိဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္ လႏွင့္ခ်ီ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားဖို႔လိုသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္း၍ ေဟာေျပာျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ပစၥည္းျဖန္႔ေဝေရးနည္းလမ္းမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္သင္တန္းမ်ားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ယခင္ကဆိုလွ်င္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာပါက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ေဒသမ်ားမွာ က်ယ္ဝန္းမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ အျခားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ တာဝန္ေပးအပ္ရျခင္း၊ အကူအညီေတာင္းခံရျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လာရပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဟူသည္ ေနရာမေ႐ြး၊ ေဒသမေ႐ြး၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္မွသာလွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီကယ္ဆယ္ရင္း ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝးၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္