News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အႀကီးအကဲ၏ သေဘာထားအျမင္
24-Sep-2018

ယခုေဆာင္းပါးမွာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အႀကီးအကဲ မာဇူကီ ဒါ႐ုစ္မန္ကို Asia Times သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ဂၽြန္မကၠဘက္က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး ေရးသားထားမႈျဖစ္ပါသည္။ ဒါ႐ုစ္မန္၏သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ေရးသားသူမကၠဘက္၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို မည္သို႔ ထင္ျမင္သံုးသပ္ေနၾကသည္၊ မည္သို႔ အေရးယူကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္၊ မည္သို႔ ပံုေဖာ္ေနၾကသည္ ဆိုျခင္းကို သိရွိနားလည္ရန္ အလို႔ငွာသာ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မွန္သည္၊ မွားသည္ဆိုျခင္းထက္ သိသင့္၊ ၾကားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ကာ ေဖာ္ျပထားေသာအျမင္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အႀကီးအကဲႏွင့္ Asia Times တို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဘဂၤါလီ၊ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ဟု အလ်ဥ္းသင့္သလို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲထားပါသည္။

အယ္ဒီတာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အႀကီးအကဲ၏ သေဘာထားအျမင္

ဂၽြန္မကၠဘက္ေရးသည္

ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အႀကီးအကဲ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၇ သိန္းေက်ာ္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ဟု စြပ္စြဲထားၾကသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၂၀၁၇ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေသြးပ်က္ဖြယ္ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ယခင္က သီရိလကၤာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးေသာ အင္ဒိုနီးရွားေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဇူကီဒါ႐ုစ္မန္အတြက္ အထူးတလည္ ျပင္ဆင္စရာမလိုဟုပင္ ထင္စရာရွိခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ဥကၠ႒အျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူ ဒါ႐ုစ္မန္သည္ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္၏ အလြဲလုပ္မႈမွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး နားလည္သိရွိထားသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္ပိုင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ သူႏွင့္ သူ၏ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ (FFM) တို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ရေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ယခုအခါ “လူမ်ိဳးသုဥ္းရွင္းလင္းရန္ ရည္႐ြယ္မႈ”ရွိသည္ဟု သံုးသပ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

“ဒါက လံုးဝ ၿပိဳင္စံရွားတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ပါ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ ဥကၠ႒ မာ႐ူဇာကီက အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ေက်း႐ြာမီး႐ိႈ႕မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္သည္။ “ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈေတြမွာ လံုးဝ ၾကက္ေသေသသြားတဲ့ အေျခအေနအထိ ေရာက္သြားတယ္။ ဒါက စိတ္ဝိညာဥ္ကို ျပန္ရွာေဖြတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းလိုပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ေမးမိတာက က်ဳပ္တို႔အလုပ္က ဒီျပန္ေျပာတဲ့ မွတ္တမ္းေတြကို ခ်ေရး႐ံုပဲလား၊ ဒါေတြကေန ဘယ္ကို ဦးတည္သြားႏိုင္သလဲဆိုတာပဲ”။

ဘယ္ကို ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသနည္း။ မထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ မာေက်ာသည့္ အသံုးအႏႈန္း၊ ေကာက္ခ်က္မ်ား ရွာေဖြရန္ မဆုတ္မနစ္အား ထုတ္ထားမႈတို႔ျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ စာမ်က္ႏွာ ၄၀၀ ပါ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီထံ အစီရင္ခံစာကို စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေရးကို ေကာင္စီဝင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က ဟန္႔တားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္စဥ္မ်ား က်ဴးလြန္ရန္ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္မႈတြင္ အႀကီးအမွဴးျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းတို႔ကို အထူးတလည္ ပစ္မွတ္ထားေဖာ္ျပထားသည္။

က်န္ထိပ္တန္းစစ္ဘက္တာဝန္ရွိသူ ေျခာက္ဦးထက္မနည္း၏အမည္မ်ားမွာမူ ခ်ိပ္ပိတ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး၏ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္တြင္သာရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း “ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အခြင့္အာဏာရွိ အဖြဲ႔အစည္း”တစ္ခုခုထံ မွ်ေဝႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ ၎တို႔ဘာသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ ေအဂ်င္စီမ်ားထံပါ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။

“ဒါ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတိအက်ေတာ့ မေျပာဘူး။ ဒီထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေလ့လာဖို႔လိုေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခု ေရာက္ေနတာက ICC ဥပေဒအရာရွိေတြအတြက္ အမႈေတြ ဖိုင္ေတြျပင္ဆင္ေပးတဲ့ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈအဆင့္ကိုေရာက္ဖို႔ အစဦးပြိဳင့္မွာပဲ ရွိေသးတယ္”ဟု ဒါ႐ုစ္မန္က Asia Times ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္အာဏာမဲ့ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေျပာႏိုင္သည့္ ပတ္သက္မႈမ်ိဳး “လက္ရွိအခ်ိန္အထိ”မရွိေသးေသာ္လည္း ေဒၚစုႏွင့္ အရပ္ဘက္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မလႈပ္မယွက္ မတုန္မလႈပ္ေနခဲ့မႈသည္ “အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးရာ ေရာက္ေစခဲ့သည္”ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

အလားတူ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ရသည္မွာ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦး မၾကာေသးမီက ေထာင္ခ်ခံရမႈတြင္ တစ္ခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီျပယုဂ္၏ တံု႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက စင္ကာပူတြင္ ေဒၚစုေျပာသြားသည့္ “အထဲမွာ ကၽြန္မတို႔ နားလည္ထားတာေတြကို ဘယ္အျပင္လူကမွ နားလည္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး” ဆိုသည့္စကားကို ဒါ႐ုစ္မန္က အမွတ္ရေနသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ  “လူမ်ိဳးေရးရွင္းလင္းမႈ”ဟု သမုတ္ၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္၏ ကနဦးလိႈင္း မျဖစ္ေပၚမီ တစ္ႏွစ္အလို ၂၀၁၁ မွစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑ကိုပါ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကကာ ျဖစ္ေပၚလတၱံ႕ေသာ အက်ပ္အတည္းကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အရာရာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC ၏ ၁၉၉၈ ေရာမ စာခ်ဳပ္ဝင္ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ္လည္း ျပစ္မႈ၏အေျခခံမွာ စာခ်ဳပ္ဝင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ပါ ပတ္သက္ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ICC ကဆံုးျဖတ္ၿပီး ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား ႏွင္ထုတ္ခံရမႈႏွင့္ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ ႏွစ္ခုစလံုးမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈ (Crimes Against Humanity) အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပဏာမစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာပုဒ္မ ၅ ကို ဥပေဒအရာရွိက ကိုးကားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာပါ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္မူ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ လႊဲေျပာင္းမႈရမွသာ ေသခ်ာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္ဘက္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို လူမ်ိဳးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ဥပေဒသေဘာတရားအရ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထားအေပၚ  အေျခခံရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဖုန္းႏွင့္ ေျမျပင္ေရဒီယိုစကားေျပာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ၾကားျဖတ္နားေထာင္မႈမ်ားကသာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈ၊ စပ္ဆိုင္မႈ၊ ေဖာ္ျပႏိုင္မႈတန္ဖိုးမ်ားရွိေၾကာင္း အစမ္းသပ္ခံႏိုင္စြမ္းရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပို၍ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံေရးကလည္း အတားအဆီးအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယား၏ “ဖြင့္ၿပီး ျပန္ပိတ္လိုက္ရသည့္” အမႈကိစၥမွာ ယင္းအတြက္ သာဓကျဖစ္သည္ဟု ဒါ႐ုစ္မန္ကဆိုသည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္ေနေသာ ခမာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္မည့္အစား ပိုမိုအားနည္းေသာ စြဲခ်က္ျဖစ္သည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈ (Crimes Sgainst Humanity) ျဖင့္သာ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ရသည္။

အကယ္၍ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ခံေနမည္ဆိုပါက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏွင့္ ရဝမ္ဒါအမႈမ်ားတြင္ ကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ထူေထာင္ေသာ အထူးခံု႐ံုမ်ားအေပၚတြင္သာ အားကိုးရဖြယ္ရွိၿပီး ထိုစဥ္က စုစုေပါင္း ၁၅၁ ဦးအထိ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဒါ႐ုစ္မန္ကေတာ့ သူတို႔အဖြဲ႔ စုေဆာင္းရရွိခဲ့ေသာ သက္ေသမ်ားအရ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈ အတိုင္းအတာမွာ “လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အတိုင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္”ျခင္းမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိဟုဆိုသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ခမာနီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသား ၁ ဒသမ ၇ သန္းအထိ ေသဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ သက္ေသခံမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ရွာေဖြရသည္မွာ ခက္ခဲခဲ့သည္။ ညအခ်ိန္တြင္သာ အျဖစ္မ်ားၿပီး ႐ြာမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာအရ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး မေသသပ္ေသာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ အခ်ိဳးမညီစြာ လက္တံု႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။

ရဲ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ရခိုင္အရပ္သားအခ်ိဳ႕၏ အကူအညီျဖင့္ စစ္သားမ်ားက ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၉၀ ေက်ာ္ကို မီးေလာင္ေစခဲ့ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္က ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ကေမၻာဒီးယားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ျပန္ေျပာရာ၌ပင္ လိုရာဆြဲမမွန္မကန္ ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုပိုသာသာေျပာျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို ဒါ႐ုစ္မန္အေနႏွင့္ သတိျပဳမိေသာ္လည္း ျမင္ႏိုင္ေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အမာ႐ြတ္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကို ထပ္တလဲလဲ စိစစ္ခဲ့ရာတြင္ အလားတူ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကိုသာ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရာတြင္လည္း အထီးက်န္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အာဏာရခဲ့ေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္စြာျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခြင့္ရခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာထားအျမင္အေပၚ အေလးမထားတတ္ေသာ စစ္ဘက္၏ ဓေလ့ကို မည္သို႔မည္ပံု ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ နည္းဆိုသည္မွာ ပုစၦာသဖြယ္ရွိေနဆဲဟု ဒါ႐ုစ္မန္က ဆိုသည္။

ျပႆနာ၏ ဇာစ္ျမစ္မ်ားတြင္ လူမ်ားစု ဗမာမ်ား၏ ႀကီးစိုးမႈက အဓိက က်ေနသည္ဟုလည္း ဒါ႐ုစ္မန္က သံုးသပ္သည္။ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တကယ္ေတာ့ ဗမာ့လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ပါပဲ။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္မဟုတ္ဘူး”ဟု ဒါ႐ုစ္မန္က သံုးသပ္ၿပီး အ႐ြယ္အစားႏွင့္ အာဏာမွတစ္ပါး အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု သံုးသပ္သည္။

အလယ္ပိုင္းလြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွည္သြယ္ေသာ နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္ စုစည္းေနၾကသည့္ ဗမာမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၅၃ သန္းအတြင္း သန္း ၃၀ မွ်ရွိေနၿပီး အျခားလူဦးေရမ်ားေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ၁၄ ခုတြင္ ကရင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ထိုအထဲတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း ပါဝင္ေသာ္လည္း ၁ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔မွာ ယခုအခါ ေပေရစုတ္ခ်ာေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနရၿပီး အပတ္တိုင္း ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀ ခန္႔အထိ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ခြာေနၾကရာ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၂ သိန္း၊ ၃ သိန္းသာ က်န္ေတာ့မည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

တပ္မေတာ္ဟု ထင္ရွားသည့္ အင္အား ၄၀၆,၀၀၀ ရွိ ႏိုင္ငံ့စစ္တပ္တြင္ ဗမာမ်ားက ႀကီးစိုးေန႐ံုမွ်မကဘဲ ေရးမထားသည့္ ဥပေဒသအရ အရာရွိတစ္ဦးသည္ ဗိုလ္မွဴးရာထူးႏွင့္ အထက္ ရရန္ဆိုလွ်င္ ဗမာျဖစ္ရန္လိုသလို ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ရန္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။ (ယင္းမွာ Asia Times  ၏ ေဖာ္ျပခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အတည္မျပဳႏိုင္ပါ)

လက္ရွိ ဒုတိယသမၼတ - ၂ ဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး၊ အမည္ႏွင့္ ဘာသာေရး ေျပာင္းလဲမွသာ ရာထူးတိုးမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ထြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ဒုတိယသမၼတ - ၂ သည္ နယူးဇီလန္တြင္ ဘာသာေရး ေလ့လာမႈပညာ (သီယိုလိုဂ်ီ) သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ထိုႏိုင္ငံတြင္ေနခဲ့စဥ္က ဝင္ေငြအတြက္ ပန္းသီးခူးခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ (ယင္းမွာ Asia Times ၏ ေဖာ္ျပခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အတည္မျပဳႏိုင္ပါ)

ေနာက္ဥပမာမွာ ယခင္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အႀကီးအကဲ ရဲမွဴးႀကီး ခမ္းေအာင္ျဖစ္ၿပီး ဗမာဆန္လြန္းေနၿပီျဖစ္သည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေသာ္လည္း ရာထူးမတိုးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္ဘက္မွေန၍ ရဲဘက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ (ယင္းမွာ Asia Times ၏ ေဖာ္ျပခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အတည္မျပဳႏိုင္ပါ)

တပ္မေတာ္ကို “လံုးဝ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္”ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဒါ႐ုစ္မန္က သံုးသပ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဆူဟာတိုေခတ္လြန္ အင္ဒိုနီးရွား တပ္မေတာ္ႏွင့္ မတူညီသည္က ၎၏ “ဆင္ျခင္တံု တရားမရွိေသာ စိတ္အခံ”တြင္ အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႔ရသလို ရာထူးတက္လာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားဟူ၍လည္း မေတြ႔ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဒါ႐ုစ္မန္က ဆိုသည္။

“ပိုမို သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ေပၚထြက္လာႏိုင္တဲ့ အရာရွိေတြ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားမ်ိဳးကို မေတြ႔ရဘူး။ သူတို႔ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ တြန္းပို႔ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခ်ိဳ႕ရွိေနေသးေပမယ့္ ရွည္ၾကာမယ္၊ အခ်ိန္ၾကာမယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးမွာ သူတို႔ရဲ႕အခန္းက႑က လႊမ္းမိုးတယ္။ သူတို႔က ေနရာတိုင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ႀကီးစိုးေနတာ”ဟု ဒါ႐ုစ္မန္ကဆိုသည္။

ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ မည္သည့္ေနရာမွ ဖိအား သက္ေရာက္လာႏိုင္မည္ဆိုျခင္းကိုလည္း ဒါ႐ုစ္မန္ဘက္က ေသခ်ာမေျပာႏိုင္။ မၾကာေသးမီက စစ္ဘက္မွ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ ၁၈ ခုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းကလည္း ႐ုရွားမ်ား၏ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ လူမႈကြန္ရက္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ နည္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားေစခဲ့ပံုေပၚသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္တ္ႏို မာဆူဒီကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဒါ႐ုစ္မန္ စိတ္ဝင္စားေနသည္က အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ (အာဆီယံ) သည္ ယခုအစီရင္ခံစာအေပၚ မည္သို႔ တံု႔ျပန္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးအေပၚ  ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႔တြင္း သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားက ရွိေနသည္။

“လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ျပစ္မႈ (Crimes Against Humanity) ေတာ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ႔ မေရမရာ လုပ္သြားမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ိဳးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာေရာ၊ ေဒသအေပၚမွာပါ အမည္းစက္ ထင္သြားမယ္”ဟု ဒါ႐ုစ္မန္က သံုးသပ္သည္။

Ref : Asia Times