News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

အေျခခံဥပေဒျပင္ႏိုင္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံႏိုင္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ တင္ျပ
20-Sep-2018

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး အစိုးရက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း တစ္ဆင့္စီ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား တင္ျပေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ အစိုးရထံဖိတ္ၾကားထားသည့္အတြက္ လာေရာက္ရွင္းလင္းရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ အားလံုး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ခိုင္မာစြာျဖစ္ေျမာက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အစိုးရအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနရေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။

“အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနေပမယ့္လည္း ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပန္းတိုင္ကေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္သြားလို႔မရပါဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္သည္ အေျချပမိန္႔ခြန္းသေဘာသာရွိၿပီး အစိုးရအေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပသည့္သေဘာဟု ထင္ျမင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က The Voice သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ခြဲမထြက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို သေဘာတူထားၿပီးေသာ္လည္း ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ခြဲထြက္ရန္မလိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာရန္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွ်တေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး စသည့္ အေျခခံက်ေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၊ ေဈးကြက္ယႏၲရားမ်ားကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနရျခင္းသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစရန္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ၎တို႔ပါတီ၏ အေျခခံမူသေဘာတရားမ်ားကို ခ်ျပၿပီး လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လာေရာက္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အားရမႈမရွိေၾကာင္း ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဦးလွေစာက သံုးသပ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာဘူး။ သိပ္မေကာင္းဘူး။ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ ႀကိဳးစားေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္းေျပာသလို ဒီ Team မွာ လူလဲဖို႔ ေကာင္းၿပီေပါ့။ အေျဖမထြက္တဲ့ဟာႀကီးကို အေရးႀကီးတဲ့ ေပၚလစီမိန္႔ခြန္းအထဲမွာ လာေျပာတယ္ဆိုေတာ့ ဒါ ေပါ့ေနသလိုျဖစ္တာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

S-01