News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္၏ လိင္ကိစၥ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ႏုတ္ထြက္ေပးသင့္ဟု ယခင္ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဝဖန္တိုက္ခိုက္
27-Aug-2018


ဗာတီကန္-ဒတ္ဗ္လင္၊ ဩဂုတ္ ၂၇

ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ ဇာတ္႐ႈပ္မ်ားကိစၥကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက သိႏွင့္ထားခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ၎အေနႏွင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္အေနႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေနရာမွ ႏုတ္ထြက္ေပးသင့္သည္ဟု ဗာတီကန္တြင္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ကာလိုဗန္ဂါႏိုက ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္လိုက္ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေဟာင္း ကာလိုဗန္ဂါႏို၏ စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္သြားမည္မဟုတ္ဟု တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစြပ္စြဲခ်က္သည္ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးသည့္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ကေလးသူငယ္ လိင္အႏိုင္က်င့္မႈ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္က ဖံုးဖိေပးခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု အိုင္ယာလန္ခရီးစဥ္တြင္ ကတိျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။

လိင္အႏိုင္က်င့္ခံရမႈမွ ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္သည့္ အခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္က ကေလးမ်ားကို လိင္အႏိုင္က်င့္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ားကို အေရးယူရန္ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံေျပာဆိုသြားသည္။

ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း ယင္းသို႔ အပုပ္နံ႔ထြက္သည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ိဳးကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ သိထားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္အေနႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေနရာမွ ႏုတ္ထြက္ေပးသင့္သည္ဟု ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ကာလိုဗန္ဂါႏို စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ကာလိုဗန္ဂါႏိုက “ျမင့္ျမတ္လွသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးခင္ဗ်ား၊ ကာဒီနယ္မက္ကာရစ္ကို ဖာသာ သိသလား၊ မသိဘူးလားဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး မသိပါ။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္မ်ားအဖြဲ႔ကို ဖာသာအေနနဲ႔ ေမးျမန္းမည္ဆိုပါက ကာနီနယ္မက္ကာရစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြနဲ႔ အမႈတြဲေတြ အေျမာက္အျမား ရွိေနတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ၎သည္ ခရစ္ယာန္က်မ္းစာသင္တန္းနဲ႔ တရားေဟာဆရာ သင္တန္းတက္ေရာက္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ အေျမာက္အျမားအေပၚ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာခဲ့ပါတယ္။ (ယခင္) ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘန္နီဒစ္က ၎ကို အာပတ္ေျဖခိုင္းၿပီး သိကၡာခ်ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္”ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ထံသို႔ ေရးသားေပးပို႔ေသာ စာတြင္ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ သိကၡာခ် အာပတ္ ေျဖေစၿပီးေနာက္ မၾကာမီလပိုင္းတြင္ပင္ ကာဒီနယ္မက္ကာရစ္အေနႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ မစ္ရွင္မ်ားထြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ လြန္စြာအံ့အားသင့္မိခဲ့သည္ဟု ကာလိုဗန္ဂါႏိုက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

အိုင္ယာလန္ခရီးစဥ္တြင္မူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လိင္အႏိုင္က်င့္မႈ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈသည္ အမ်က္ထြက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္အတြက္ အရွက္ရစရာ၊ နာက်င္စရာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိုင္ယာလန္ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးၿပီး ဗာတီကန္သို႔ ျပန္အေရာက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္မူ အဆိုပါတိုင္ၾကားစာ အမႈတြဲမ်ား၊ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆိုမည္မဟုတ္၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ယင္းစာတြဲမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ကဆိုသည္။

“ဒီကိစၥအေပၚ စကားတစ္လံုးတေလမွ် မေျပာလိုပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ သတင္းစာ အတတ္ပညာရွိတာပဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အဆံုးသတ္ အေျဖထုတ္ၾကပါ”ဟု ေျပာသြားသည္။

ကာလိုဗန္ဂါႏိုက အဆိုပါတိုင္ၾကားစာတြင္ ကာဒီနယ္မက္ကာရစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ စတင္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အသိေပးေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

F-01