News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

တူရကီ အာဏာသိမ္း ႀကိဳးကုိင္အုပ္စု၏ ျမန္မာကြန္ရက္
23-Jul-2016

တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားအၿပီး တူရကီအစိုးရက ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္သူမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

FETO - Felhullah Gulen Terrorist Organization ဖသူလႅာ ဂူလန္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းက စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီအစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရး ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အာဏာသိမ္းပိုက္မႈ ကိုျပည္သူလူထုက ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ရာဇဝင္တြင္ေလာက္သည့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ျပသၿပီး လမ္းမ်ားေပၚတြင္ တင့္ကားမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဒီမိုကရက္စီ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ အသံလႊင့္႐ုံမွ စတူဒီယိုခန္းမမ်ား၊ အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားစသည္တို႔ အပါအဝင္ ေနရာ အမ်ားအျပားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တူရကီ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးက တစည္းတလုံးတည္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။

တူရကီ အစိုးရသည္ အဆိုပါ အာဏာသိမ္းပိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အစြပ္စြဲခံ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ ဖသူလႅာဂူ(Felhullah Gulen) သည္ ဘာသာေရး ဆရာႏွင့္ တရားေဟာေျပာသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပင္စာေဗနီယာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႔သည္ တူရကီႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖင့္ စီးပြားေရး ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ယင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Horizon School အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ကြန္ရက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံကုမၸဏီမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ တီဗြီအသံလႊင့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

၎တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးကို တူရကီႏိုင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း တူရကီအစိုးရက အတိအလင္း ေၾကညာ ထားသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အယူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားေနမည္ဟု တူရကီအစိုးရက ယုံၾကည္ေၾကာင္း တူရကီသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ နီးစပ္သူက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အဆက္အစပ္မ်ား တူရကီႏိုင္ငံ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီ သံ႐ုံးအေနႏွင့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က အသိေပး ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မွ်တစြာ ေနထိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ စာရိတၱ ေကာင္းသူ၊ တန္ဖိုး သိတတ္သူမ်ားအျဖစ္ ဖုံးကြယ္ ေနထိုင္ၿပီး ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဝွက္ထားၾကေၾကာင္း တူရကီ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖသူလႅာဂူလန္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု တူရကီအစိုးရက ေျပာဆိုထားသည့္ Horizon School သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းခြဲ ေလးခု၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ခု၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းသည္ ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕ကို တူရကီႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပညာသင္ဆု နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း တူရကီအစိုးရက ယူဆထားသည္။

အေသးစိတ္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး တူရကီသံ႐ုံးက အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းရန္ ရွိေၾကာင္းသာ ေျပာဆိုသည္။

အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Horizon School ကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမးျမန္းခြင့္ မရခဲ့ေပ။

တူရကီအာဏာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အရပ္သား ၂၈ဝ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး ၁၄ဝဝ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း တူရကီအစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အၾကမ္းဖက္သမား ရွစ္ဦးမွာ ၎တို႔ ခိုးယူထားေသာ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဂရိႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ FETO အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္းလည္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။ „

DK News

  • VIA