News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

အေမရိကန္ အခြန္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ား သေဘာတူ
17-Dec-2017


နယူးေယာက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

အေမရိကန္ အခြန္စနစ္ကို ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္အတြင္း အႀကီးမားဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးမွ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္မ်ားက သေဘာတူ ခ်ျပလိုက္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီအစဥ္သစ္အရ ေကာ္ပိုရိတ္ အခြန္ႏႈန္းထားကို လက္ရွိ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းကိုလည္း ၃၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟု မဲဆြယ္စဥ္က ကတိျပဳခဲ့သူ သမၼတထရမ့္အေနႏွင့္ ယခု ဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္းသည္ ထင္ရွားေသာ ေအာင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရစၥမတ္မတိုင္မီ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးလိုသည္ဟ ု၎က ေျပာဆိုထားသည္။

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈသည္ ႂကြဝသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး လူလတ္တန္းစားမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ နည္းသည္ဟု ဒီမိုကရက္အမတ္မ်ားက အျငင္းပြားၾကသည္။ အခြန္စနစ္ဆိုင္ရာ ဘက္မလိုက္ ပူးတြဲေကာ္မတီကလည္း အစီအစဥ္သစ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေႂကြးၿမီသည္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံမွ ၂၀ ထရီလီယံသို႔ တိုးသြားမည္ဟု ေသာၾကာေန႔က မွတ္ခ်က္ ေပးထားသည္။

ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္မ်ား လႊမ္းမိုးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက လာမည့္အပတ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကဖြယ္ရွိသည္။ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္မ်ားအၾကား ေသာၾကာေန႔က နာရီအတန္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေထာက္ခံသူမ်ားက ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အလံမ်ားကို ေဝွ႔ယမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အခြန္နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ဥကၠ႒ ကီဗင္ဘရက္ဒီက ယခု အခိုက္အတန္႔ကို အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားမိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ သမၼတထရမ့္၏ ဥပေဒၾကမ္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ေနရာတက် ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤဥပေဒသည္ ပါတီ၏ ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥကိုပင္ မလုပ္ႏိုင္သည့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၏ စြမ္းရည္ကို စိတ္ပ်က္ေနေသာ ပါတီတြင္းမွ အႀကီးစား အလွဴရွင္မ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ ေက်နပ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သမၼတထရမ့္အေပၚ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေနျခင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္မ်ား ႐ုန္းကန္ရမည္ဟု ဝိုင္းဝန္း ခန္႔မွန္းေနျခင္းမ်ားကို ယခု ေအာင္ပြဲက ျပန္လွန္ေပးႏိုင္မလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနသည္။

အနည္းဆံုးအေနႏွင့္မူ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ အျပင္လူမ်ားထံမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ လြယ္ကူသြားေစမည္ဟု ဆိုသည္။

ေကာ္ပိုရိတ္အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏိုင္မလား ဆိုသည္မွာ မေသခ်ာေသာ္လည္း သာမန္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုမူ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ မရွိေပ။

အေမရိကန္သို႔ အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ ေခတၱေရာက္ရွိေနသူ အလြန္အမင္းႏြမ္းပါးမႈ ျပႆနာဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဖိလစ္အယ္လ္စတန္က ယခု အခြန္စည္းကမ္းသစ္မ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကြာဟလာေစၿပီး အေမရိက၏ လူမႈဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈကို ပိုဆိုးသြားေစႏိုင္သည္ဟု ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ထားသည္။ 

F-04

  • VIA