News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

မြတ္ဆလင္ ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္သည့္ ထရမ့္အမိန္႔ကို အေမရိကန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ခြင့္ျပဳ
06-Dec-2017


ဝါရွင္တန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄

မြတ္ဆလင္ လူမ်ားစုႏိုင္ငံေျခာက္ခုမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေမရိကန္သို႔ ခရီးသြားလာမႈ ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္  သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အမိန္႔အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးေနစဥ္ကာလအတြင္း အဆိုပါအမိန္႔အတိုင္း အျပည့္အဝ အာဏာသက္ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း USA Today သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

ကန္႔ကြက္မႈ ႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ တစ္ပံုစံတည္း တူညီသည့္ အမိန္႔အရ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆီးရီးယား၊ ယီမင္၊ ဆိုမာလီယာ၊ ခ်ဒ္တို႔မွ ခရီးသြားအမ်ားစုမွာ ယင္းအမိန္႔အေပၚ ကန္႔ကြက္သည့္အမႈမ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ေအာက္႐ံုးမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ သေဘာ႐ိုး အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ခရီးသြားမ်ား၊ ဆိုလိုသည္မွာ ဘိုးဘြားမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ယင္းခၽြင္းခ်က္မ်ားမွာ ဇြန္လအတြင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ေပးေသာ ခၽြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားတူပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ကနဦး ယာယီပိတ္ပင္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာပိတ္ပင္မႈအသစ္မွာမူ ကာလအကန္႔အသတ္မရွိေပ။ 

ထရမ့္၏ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဟာင္း မိုက္ကယ္ဖလင္း ျပႆနာတက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုအမိန္႔မွာ ထရမ့္အတြက္ အေရးပါသည့္ ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖလင္းသည္ FBI ကုိ လိမ္လည္ထြက္ဆိုမႈျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံထားၿပီး ၂၀၁၆ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႐ုရွားစြက္ဖက္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ အထူးအတိုင္ပင္ခံ ေရာဘတ္မူလာ၏ စစ္ေဆးမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

“အခု တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ပိတ္ပင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားတာေတြကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ဖို႔  အမိန္႔ေပးလိုက္ပါၿပီ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္း ဝင္ေရာက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆံုး လံုၿခံဳေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ စိုးမိုးအာဏာတည္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သမၼတ႐ံုး အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မိုက္ကယ္ဂလက္ဆ္နာက ေျပာၾကားသည္။

ေဆာင္းႏွင့္ ေႏြဦးကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထရမ့္အစိုးရသည္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ အယူခံတရား႐ံုး အားလံုးနီးပါးတြင္ အေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္လအတြင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ထရမ့္အမိန္႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို လက္ခံေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မြတ္ဆလင္လူမ်ားစု ႏိုင္ငံေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ား(ထိုစဥ္က ခ်ဒ္မပါဘဲ ဆူဒန္ပါဝင္သည္)သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အဆက္အသြယ္မရွိပါက ပိတ္ပင္ႏိုင္သည္ဟု တရားသူႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းပိတ္ပင္မႈမွာ စက္တင္ဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား၏ စိစစ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သံုးသပ္မႈၿပီးစီးခဲ့ၿပီးေနာက္ အၿမဲတမ္းမူဝါဒသစ္တစ္ရပ္ ထပ္မံေၾကညာခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က အက်ံဳးမဝင္ေတာ့ေသာ မူလပိတ္ပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကန္႔ကြက္သည့္အမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တတိယအႀကိမ္ ပိတ္ပင္မႈ စတင္မသက္ဝင္မီ ဟာဝိုင္အီႏွင့္ေမရီလင္းျပည္နယ္မွ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ားက ထရမ့္၏အမိန္႔ကို ပယ္ခ်ခဲ့ျပန္သည္။ ေရွ႕အမိန္႔ကိုလည္း ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ ႐ံုးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ထရမ့္အမိန္႔ကို  စိုးမိုးသက္ဝင္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထရမ့္၏ ေနာက္ဆံုးအမိန္႔မွာ လတ္တေလာ စိုးမိုးသက္ဝင္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆီယက္တဲလ္ရွိ အမွတ္ ၉  နယ္လွည့္ အယူခံတရား႐ံုႏွင့္ ရစ္ခ်္မြန္ရွိအမွတ္ ၄ နယ္လွည့္ အယူခံတရား႐ံုးတြင္ ယင္းေနာက္ဆံုးအမိန္႔ေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ၾကားနာစစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုတရား႐ံုးမ်ားက မည္သို႔ပင္ ဆံုးျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ထပ္အယူခံဝင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ အၿပီးသတ္ အဆံုးအျဖတ္က အဓိကက်လာမည္ ျဖစ္သည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ဇြန္လ ႐ံုးသက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီ ၾကားနာဆံုးျဖတ္ဖြယ္ ရွိသည္။   

F-03

  • VIA