News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

ငါးႏွစ္အတြင္း EU ႏိုင္ငံမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာငါးဘီလီယံေက်ာ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
27-Nov-2017


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ယခုႏွစ္၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း EU (ဥေရာပသမဂၢ) ႏိုင္ငံမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

EU ႏိုင္ငံမ်ားက ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ သတၲဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ EU ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈသည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

EU ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ပို႔ကုန္မ်ားအျဖစ္ CMP (အထည္ခ်ဳပ္ထြက္ကုန္) မ်ား၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၏အေကာက္ခြန္ သက္သာခံစားခြင့္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္က စတင္ကာ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ EU ေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔မည့္ ငါး၊ ပုစြန္ ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ ဆန္၊ ပဲ စသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ ႀကိမ္ထည္၊ သစ္အေခ်ာထည္မ်ားအျပင္ သစ္ေတာ ထြက္ကုန္မ်ား၊ အဝတ္အထည္၊ ဖိနပ္ စသည့္ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို EU ေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔ပါက အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခံစားခြင့္ ရရွိေၾကာင္း ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ EU ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ပ်ားရည္၊ ငါး၊ အဝတ္အထည္၊ လက္ဖက္ႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတို႔ကို တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

J-11

  • VIA