News

POST TYPE

FEATURE

ျမန္မာ့အာဂမိခင္
19-Nov-2016

စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းလာျခင္း၊ စီးပြားရွာရ ခက္ခဲလာျခင္းမ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ေခတ္မီတိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိဘတိုင္း သားသမီး ရယူသည့္အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အာဂမိခင္တစ္ဦး ရွိေနၿပီး သူသည္ သားသမီး ၂၆ ဦးကို ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႀကီး ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းအနီးတြင္ ေနထိုင္ၿပီး အက်ဳိးေဆာင္(ပြဲစား) ဟု လူသိမ်ားခဲ့သူ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ ေဒၚခင္သူဇာပင္ ျဖစ္သည္။

သူ႔ဖခင္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္သည္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး မိခင္ ေဒၚတိုင္းရီႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကာ ေဒၚခင္သူဇာ တစ္ဦးတည္းကိုသာ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  သူမ ရွစ္ႏွစ္သမီးအရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚတိုင္းရီမွာ ဆုံးပါးသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္သည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ သားသမီးမ်ား ထပ္မံရရွိခဲ့ကာ ၎တို႔ႏွင့္ အတူေနထိုင္၍ ဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။

တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္သူဇာသည္ တစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္ရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသား ရွိလာပါက အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးလွ်င္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားရန္ ငယ္စဥ္ကတည္းက စိတ္ကူးရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚခင္သူဇာ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေဝမွာ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္ ဖူးစာဆုံခဲ့ပုံကို ယခုကဲ့သ႔ို ေျပာဆိုသည္။
“၁၈ ႏွစ္သမီး အရြယ္ေရာက္ေတာ့ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမွာ ခုနစ္လေလာက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအလုပ္ကို သြားလာရင္း အန္တီ့ထက္ ေျခာက္ႏွစ္ႀကီးတဲ့ ကိုျမင့္ေဝႏွင့္ ဆုံေတြ႔ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ခ်စ္ႀကဳိက္ၿပီး သူနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့တယ္”။

ေဒၚခင္သူဇာသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသည့္အခါ ထိုစိတ္ကူးကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။ 

“သားသမီးဆိုတာ ထိုက္မွ ရတာေလ” ဟု ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေဝက ဆိုသည္။ ဦးျမင့္ေဝႏွင့္  အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ၃၁ ႏွစ္အတြင္း ၂၄ ႀကိမ္ ေဒၚခင္သူဇာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သားသမီး ၂၆ ဦးကို ေမြးဖြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၁၉၇၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ကို ကေလး ၂၀ ဦး ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။  ေနာက္ထပ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ေလးႀကိမ္မွာ ႏွစ္ႁမႊာပူးႏွစ္ခါ၊ တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္ခါ ေမြးခဲ့ပါတယ္” ဟု  ေဒၚခင္သူဇာက ေျပာျပသည္။

သူ႔သားသမီးမ်ားကို ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းၿပီး ေမြးခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္  ဆိုေသာ္ သူ႔ ပထမကိုယ္ဝန္မွ တတိယကိုယ္ဝန္အထိ သုံးႀကိမ္တိုင္ ေမြးဖြားေပးခဲ့သည့္ ဆရာဝန္မ်ားက ကေလး ဆက္လက္မေမြးဖြားရန္ အိမ္သို႔ အသိေပးစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္။ 

“အန္တီတို႔ေခတ္က တားေဆးေတြ၊ ဘာေတြ ရွိခ်င္လည္း ရွိမွာေပါ့။ ရွိလည္း အန္တီမသုံးဘူး။   ေနာက္ၿပီး ကေလး၂၆ ေယာက္လုံးကိုလည္း ခြဲၿပီးမေမြးဘူး။ သဘာဝအတိုင္းပဲ ေမြးဖြားခဲ့တယ္” ဟု ေဒၚခင္သူဇာက ေျပာျပသည္။

ယင္းအခ်ိန္ကာလက ကေလးတစ္ေယာက္၏ စရိတ္သည္ အလြန္ပင္ ႀကီးမားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေဝမွာ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာလိုက္ကာ ဝင္ေငြရွာခဲ့ၿပီး မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္သူဇာမွာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ကား စသည့္ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ သားသမီးမ်ားကို တစ္ေယာက္မက်န္ ေက်ာင္းထားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

“အန္တီ့ကေလးေတြကို အလုပ္မလုပ္ခိုင္းခ်င္ဘူး။ မိဘတို႔ ဝတၱရားရွိတဲ့အတိုင္း ပညာတတ္ေအာင္   သင္ေပးတယ္။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားကေပါ့” ဟု ေဒၚခင္သူဇာက ေျပာျပသည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ ကေလးတစ္ဦး၏ ပညာသင္စရိတ္မွာ အေတာ္ပင္ ႀကီးျမင့္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းအပ္ခ၊   စာအုပ္ဖိုးတို႔အျပင္ ေက်ာင္းတြင္ အလွဴေငြေကာက္ခံျခင္းမ်ား စသည့္ စရိတ္မ်ား ေပးေဆာင္ရသည္။

ေက်ာင္းအပ္ရမည့္ ရာသီေရာက္လွ်င္ ေဒၚခင္သူဇာ အလြန္ပင္ စိတ္ေသာက ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ျပင္ပ၌ အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ေခ်းငွားခဲ့ရသည္မ်ဳိးလည္း ရွိခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား ေပၚလာေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းတစ္ၿပိဳင္နက္ သားသမီးမ်ား အားလုံးကို မေပးႏိုင္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္းစီကို တစ္လွည့္စီ  ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။

“အေမက ေမာင္ႏွမေတြ အားလုံးကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဘက္မလိုက္ဘဲ တန္းတူဆက္ဆံတယ္။ သမီးတို႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္တာေတာင္ အေမက အလုပ္မလုပ္ခိုင္ဘူး။ အေမ့ကို သနားရင္ ပညာကိုပဲ ႀကဳိးစားဖို႔ အၿမဲတမ္းေျပာတယ္” ဟု ေဒၚခင္သူဇာ၏ သမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ မဆည္းဆာျမင့္ေဝက ေျပာျပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သားသမီးမ်ားအေပၚ ဘက္လိုက္မႈမရွိ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ  တန္းတူဆက္ဆံ၍ ပညာသင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သားသမီးအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ သူ စိတ္အားငယ္ခဲ့ရသည့္  အခ်ိန္ကာလမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

“ကိုယ့္သားသမီးေတြကို နာမည္တပ္ၿပီးေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ အန္တီက သားသမီး ၂၆ ေယာက္ ေမြးထားတယ္။ ဆုံးသြားတာနဲ႔ဆို အခုသားသမီး ၁၃ ေယာက္ က်န္တယ္။ ေလးေယာက္ေလာက္ပဲ မိဘအေပၚ သိတတ္နားလည္ၾကတယ္” ဟု ေဒၚခင္သူဇာက ဆိုသည္။

မိဘႏွင့္ သားသမီးၾကားတြင္ ေျပာေလ့ရွိေသာ စကားတစ္ခြန္း ရွိသည္။ ယင္းမွာ စုန္ေရသာ ရွိသည္၊   ဆန္ေရ မရွိဟူ၍။

“ကြၽန္မက ကေလးႏွစ္ေယာက္ ေမြးထားပါတယ္။ ကေလးေမြးဖြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းသလဲ၊ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးၿပီးရင္ ဘယ္ေလာက္အလုပ္႐ႈပ္ရလဲ ဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလး ၂၆ ေယာက္ေတာင္ ေမြးဖြားထားတဲ့ အေမ့ကို အရမ္းသနားတယ္” ဟု မဆည္းဆာျမင့္ေဝက ေျပာသည္။ 

ယင္းေၾကာင့္ ေဒၚခင္သူဇာတို႔ မိသားစုကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆရာေတာ္ ရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ) က မိဘေက်းဇူးကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ အလွဴဒါနမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ဆရာေတာ္၏ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားက အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ကေလး ၂၆ ဦး ေမြးဖြားႏိုင္ၿပီး ကေလးမ်ား အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္စြမ္း ရွိမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ မိခင္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းကလည္း ယင္းတို႔အဖြဲ႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ မိခင္ႏွင့္  ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းတို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၎သည္ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း မရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား လူေမွာင္ခိုကူးမႈ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စိတ္ပါဝင္စားသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ရာ ယင္းအဖြဲ႔တြင္လည္း စိတ္အားလူအားအျဖစ္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္၌ သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ သူ႔ဘဝကို ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိၿပီး သူအျဖစ္ခ်င္ဆုံး ဆႏၵတစ္ခုမွာ မိသားစု စည္းစည္းလုံးလုံးျဖင့္ တစ္ဦးအကူအညီလိုလွ်င္ တစ္ဦးက ႐ိုင္းပင္းကူညီ၍  ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

မ်ိဳးမင္း