News

POST TYPE

FEATURE

ဆာလောင်နေသူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာ
04-Aug-2019


အိပရှာက နိုးနိုးခငှှး သတိထားလိုကမှိတာက ခေါငှးတဈခုလုံး အုံခဲနတောရယှ၊ ဗိုကထှဲက တကှိကှိ မှညအှောငှ ဆာလောငနှတောရယပှဲ။ ကှည့ရှတာ ညက ဘာမှမစားဖှဈဘဲ အိပပှှောသှှားတာ ဖှဈမယှ။ ဒါမှမဟုတှ တဈခုခုစားဖို့ကို သတိမရတော့အောငှ အကောငှးလှနခှဲ့တာလညှး ဖှဈနိုငတှယှ။ လကကှ နာရီကို ကှည့မှိတော့ မနကလှေးနာရီခှဲပဲ ရှိသေးတယှ။

နားထငနှှဈဖကကှို လကနှဲ့ တဈခကှနှှဈခကှှ ပှတခှှရငှေး အိပရှာက လူးလဲထ၊ မကှနှှာသဈ ကိုယလှကသှန့စှငရှငှး ညကဝတထှားတဲ့အဝတတှှကေို ခှှတလှဲလိုကတှယှ။ အဝတလှဲနရငှေးမှ တိုငမှှာခှိတထှားမိတဲ့ လှယအှိတကှလေးကိုမှငတှော့ အိတထှဲ ကမနှးကတနှး လကနှှိုကကှှည့မှိ။ ထငတှဲ့အတိုငှးပဲ ပိုကဆှံအိတှ မရှိတော့ဘူး။ အနှိုကခှံလိုကရှတာတော့ မဖှဈနိုငဘှူး။ တဈဆိုငဆှိုငမှှာ ထုတရှှငှးရငှးမှ ပှနမှသိမှးမိတာပဲ ဖှဈမယှ။

ဒါဆိုရငတှော့ မှှောလှင့စှရာ မရှိတော့။ ကပှောကသှှားတာကမှ အိတထှဲက ပိုကဆှံကလေးတှေ အလုံးအထညမှလှော့ဘဲ ပှနရှခငှရှဦးမယှ။ ကိုယ့ဘှောဒှါတှတှထေေဲက တဈယောကယှောကမှှား ကောကသှိမှးသှားလို့ကတော့ ရှိသမှှ အကုနပှှောငမှှ ပိုကဆှံအိတကှ ကိုယ့ဆှီပှနရှောကလှာတော့မှာ။

ဒါကလညှး ကှှနတှောတှို့တဈတှေ လုပနှကပှေဲ။ စားသောကတှာ ရှငှးဖို့ပဲဖှဈဖှဈ၊ တခှားအကှောငှး ကှောင့ပှဲဖှဈဖှဈ ပိုကဆှံအိတထှုတမှိပှီဆိုရငှ သတိတရနဲ့ ပှနကှောကသှိမှးပတေော့၊ မသိမှးမိလို့မှား တဈယောကယှောကတှှေ့သှားရငှ ပှောခဲ့သလိုပဲ ရှိသမှှ ပှောှငပှီဆိုမှ အိတအှခှံသာ ပှနရှတတကှှတာ။ အိတထှဲရှိသမှှ တဈဖှဲ့လုံး ဝိုငှးသုံးပှီးတော့မှ “မငှး ဟိုနေ့က ပိုကဆှံအိတှ မေ့ကနှခှဲ့လို့ ငါတို့သိမှးထား ပေးကှတယှ၊ ပိုကဆှံတှကတေော့ သိတဲ့အတိုငှးပေါ့” ဆိုတာမှိုး။ ကိုယကှလညှး သူမှားအလှည့တှှမှော ကောငှးကောငှးကှီး လှောထှားတော့ ကိုယ့အှလှည့မှှာ ပှနခှံရလညှး ဘယသှူမှ စိတမှဆိုးကှဘူးရယှ။အခုတော့ ကှှနတှော့အှလှည့ပှေါ့လေ၊ နေ့လယရှောကလှို့ မှို့ထဲမှာ ဆုံကှတဲ့အခါ တဈခုခုစားရငှ ရုပတှညကှှီးတှနေဲ့ ကှှနတှော့အှိတထှဲကပိုကဆှံတှကေို ထုတှ ရှငှးကှဦးမှာပဲလို့ တှေးရငှး ပှုံးမိသေးတယှ။ ဒါနဲ့ ညက အဝတတှှထေဲ နညှးနညှးပါးပါး ကနှသှေးလား လိုကရှှာမိတော့ ဘောငှးဘီအိတကှပထှဲက တဈထောငှ တနလှေး တဈရှကရှယှ၊ ငါးရာတနလှေး နှဈရှကနှဲ့ နှဈရာတနလှေးတဈရှကကှို ကံကောငှးထောကမှစှာ တှေ့လိုကရှတယှ။ နေ့ခငှး မှို့ထဲသှားဖို့နဲ့ ကှမှးဖိုး၊ ဆေးလိပဖှိုးလေးအဖှဈ ငါးရာတနနှှဈရှကနှဲ့ အကှှနှဈရောကို ဖယထှားလိုကရှငှ ကနှတှဲ့ တဈထောငနှဲ့ မုန့ဟှငှးခါး တဈပှဲ၊ လကဖှကရှညတှဈခှကနှဲ့ ဆေးလိပကှလေး ဖှာလို့ရသေးတယှ တှေးရငှး လမှးဆုံက လကဖှကရှညဆှိုငကှလေးဆီ ခှီတကခှဲ့မိပါတယှ။

မနကှ ငါးနာရီသာ ရှိသေးပမယှေ့ လကဖှကရှညဆှိုငကှလေးထဲ ကှှနတှော့အှရငှ ရောကနှှင့နှကှသေူတှကေ သုံးဝိုငှးစာလောကှ ရှိနပှေီ။ ပှောရရငှ ဒီဆိုငှ ကလေးက ထိုငကှှတဲ့သူမှားတယှ။ လကဖှကရှညှ၊ ကောဖှီတို့နဲ့ မနကပှိုငှးဆို မုန့ဟှငှးခါး၊ အုနှးနို့ခေါကဆှှဲ အသုပတှို့လညှး ရတဲ့အပှငှ လမှးဆုံကလေးမှာလညှး ဖှဈပှနှ မလှမှးမကမှးမှာလညှး အဝေးပှေးကားဝငှးကှီး ရှိနတေော့ ကားသမားတှေ၊ ခရီးသညတှှအပှငှေ တခှားသော စားသောကသှူတှပေါ လာလာထိုငကှှတော့ အမှဲလူစညနှတောပါပဲ။ ဆေးလိပတှဈပှဲလာခှ ပေးရငှးမှ စားပှဲထိုးလေးက ဘာမှာမလဲမေးတော့ ထုံးစံအတိုငှး ကဆှိမ့တှဈခှကနှဲ့ မုန့ဟှငှးခါးတဈပှဲ ခကှှာလို့ ဆိုတော့ မုန့ဖှတပှို့သမား မလာသေးလို့ မုန့ဟှငှးခါးက ခဏစောင့ပှါဦးပှောရငှး ကဆှိမ့တှဈခှကှ အရငလှာခပှေးသှားတယှ။ ကဆှိမ့ကှလေး တဈငုံငုံလိုကှ ဆေးလိပကှလေးဖှာလိုကနှဲ့ ကှှနတှောှ တဈယောကတှညှး ဇိမကှနှတေုနှး ဗှုနှးဆို ကှေးဇူးရှငကှလေးက ကှှနတှော့ရှှေ့ ရောကလှာပါလရေော။ လူက ဆံပငစှုတဖှှား၊ ဝတထှားတဲ့စှပကှယှကှ ညိုညဈညဈနဲ့ အသကဆှယနှှဈလောကရှှိမယ့ှ ကောငလှေးတဈယောကှ။ ကှှနတှော့စှားပှဲရှေ့ မတတှတရှပရှငှးက လကဝှါးတဈဖကဖှှန့ပှှီး “အဈကိုကှီးရယှ၊ ထမငှးဖိုးလေးပေးခဲ့ပါ၊ သားတို့မောငနှှမတှေ မနေ့ကတညှးက ဘာမှမစားရသေးလို့ပါ” တဲ့။ အဲ့ဒါမှ တကယ့ခှှ၊ ကိုယကှ စောစောစီးစီး “ဘူ” နပေါတယဆှိုမှ ကိုယ့ထှကှ “ဘူ” တဲ့သူနဲ့ လာတိုးနတေဲ့အဖှဈ။

ကှှနတှော့အှိတကှပထှဲမှာလညှး ရှိတာလေးက သခှောရမှေ နှဈထောင့နှှဈရာတညှးရယှ၊ မှို့ထဲ မသှားမဖှဈသှားဖို့က အနညှးဆုံးတော့ တဈထောငလှောကှ မဖှဈမနေ ဖယထှားရမှာ။ လမှးစရိတမှရှိလို့ မှို့ထဲ မထှကဖှှဈရငှ ရစရာရှိတာလေးတှမှေ သှားမထုတဖှှဈလို့ကတော့ နောကရှကတှှကှေ “ပုံး” ကှောငပှှီ၊ ငတပှှီပဲ။ ထားပါတော့ လမှးစရိတှ တဈထောငဖှယရှငှ ထောင့နှှဈရာကနှတှယှ။ လကဖှကရှညနှဲ့ ဆေးလိပကှ ငါးရာပဲထားဦး၊ ခုနဈရာလေး ကနှတှော့တာ။ ကှှနတှောကှ ညက ဘာမှမစားလိုကရှလို့ ဆာနတော၊ ရှေ့က ကှေးဇူးရှငကှလေးကလညှး မနေ့တညှးက ဘာမှမစားရသေးဆိုပဲ။ နောကပှှီး သားတို့မောငနှှမတှဆေိုတော့ သူ့အပှငှ တခှားကလေးတှလညှေး ရှိသေးတယပှေါ့။ သကပှှငှးတဈခကှခှရှငှး အိတထှဲက ငါးရာတနတှဈရှကှ ထုတပှေးလိုကတှော့ မကှနှှာလေးက အရောငတှှေ လကဖှှာသှားလို့။ “ကှေးဇူးပါ အဈကိုကှီးရယှ”လို့ဆိုရငှး ဆိုငထှဲက တခှားဝိုငှးတှဘကှေ ကူးသှားလရေဲ့။ ဒါပမေဲ့ တခှားဝိုငှးတှဆေီကတော့ ဘာမှထပမှရတော့ပါဘူး။ အကုနလှုံးက ကိုယစှီ စားသောကနှကှပမယှေေ့ ကောငကှလေးကိုတော့ “မရှိဘူး” လို့ လသေံမာမာနဲ့ မောငှးထုတလှိုကကှှတာကိုသာ ကှှနတှောှ တှေ့ရပါတယှ။ နောကဆှုံးတော့ ကှှနတှောပှေးတဲ့ ငါးရာတနလှေးကိုပဲ လကထှဲ ကစှကှစှပှါအောငဆှုပရှငှး ကောငလှေးဟာ ဆိုငအှပှငဘှကှ လမှးမကှီးပေါှ တရှေ့ရှေ့နဲ့ ထှကခှှာသှားတော့တယှ။

ကောငလှေးထှကသှှားမှ ကှှနတှောလှညှး စားပှဲထိုးလေးကို လှမှးခေါပှှီး မုန့ဟှငှးခါးမခတှော့ ဖို့ပှောရငှး ဆေးလိပတှဈပှဲပဲ ထပမှှာလိုကတှော့တယှ။ အခှအနကေေ မှို့ထဲရောကမှှပဲ တဈခုခုစားရတော့မယ့အှဖှဈ။ လောလောဆယှ မှို့ထဲသှားဖို့လညှး စောနသေေးတော့ ဆိုငမှှာထိုငရှငှးပဲ အခှိနဖှှုနှးနမေိတော့တယှ။ ဆေးလိပတှဈလိပကှို မီးညှိဖှာရှိုကရှငှးမှ ကှှနတှော့အှတှေးထဲ အကှောငှးအရာတခှို့က ဝငရှောကလှာတယှ။ ကှှနတှောလှညှး ဆာလောငနှသေူ၊ ကောငလှေးတို့မောငနှှမတှလညှေး ဆာလောငနှေ သူတှေ၊ ဆိုငထှဲမှာ စားသောကနှကှတေဲ့သူတှဟောလညှး ဆာလောငနှကှသေူတှေ။ ပတဝှနှးကငှအှနီးအနားမှာ၊ နရောအနှံ့မှာ ဆာလောငနှကှသေူတှဟော ပှန့ကှှဲနတယှေ။ ကမဘှာကှီးကိုက ဆာလောငသှူတို့ရဲ့ ကမဘှာပဲ မဟုတလှား။ ကမဘှာကှီးပေါကှ သကရှှိမှနသှမှှ အကှောငှးအရာအမှိုးမှိုးနဲ့ ဆာလောငနှကှရေ၊ အဲဒီ ဆာလောငမှှုတှကေို ဖှရှငှေးနိုငဖှို့အတှကပှဲ အခှိနနှဲ့အမှှ လှုပရှှားနကှရတယှေ။ အစာဝသှားသူတှရေဲ့ မာနဖှီကှုံးဝါးသံတှေ၊ အစာမဝသေးသူတို့ရဲ့ အောဟှဈ ညညှးတှားသံတှကလညှေး ဒီကမဘှာကှီးထဲ အမှဲကှားနရတောပါပဲ။

ကှှနတှောအှပါအဝငှ အားလုံးဟာ ဆာလောငနှကှသေူတှပေဲ။ ဆာလောငသှူတှဟော တဈဦးတဈယောကခှငှှးကစလို့ အသငှးအဖှဲ့တှေ၊ အစုအဝေးတှေ အဖှဈလညှး တညရှှိနကှပေါသေးတယှ။ ဆာလောငသှူအခငှှးခငှှး သတငှးပေးကှ၊ လကတှို့ကှတာ ရှိသလို တခှို့ကတှော့လညှး ကိုယ့မှှာရှိနတေဲ့ အစာကလေးကို တခှားသူတှေ မတှေ့ရအောငှ ထိနှးသိမှးစောင့ှ ရှောကရှ၊ ကာကှယမှှုတှပှေုရနဲ့ အဲဒီလိုအဖှဈတှေ၊ အပှု အမူတှနေဲ့ပဲ ဆာလောငသှူတို့ရဲ့ကမဘှာဟာ ပကှစှီးမသှားခငအှခှိနထှိ ပုံမှနလှညပှတနှရေဦးတော့မှာပါ။တဈဆကတှညှးမှာပဲ ကှှနတှော့အှတှေးတှကေို အခု လိုမှိုး ခှဲခှမှးစိတဖှှာမိပှနတှယှ။

ကမဘှာထဲက ဆာလောငနှသေူတို့ဟာ ခနဓှာကိုယအှာဟာရအဖှဈ ဖှည့တှငှးရမယ့ှ အစာတဈမှိုးတညှးကိုပဲ ဆာလောငနှကှတောတော့ မဟုတတှဲ့ အကှောငှးပဲ။ အစာအာဟာရကိုမှ ဆာလောငနှကှသေူတှေ၊ အသိပညာ အတတပှညာတဈခုခုအပေါမှှာ ဆာလောငနှကှသေူတှေ၊ ရာထူးဂုဏရှှိနှ စညှးစိမှ ဥဈစာနောကပှှီး နရောတဈခု အာဏာတဈခုအတှကှ ဆာလောငနှကှသေူတှေ စသဖှင့ှ သခှောကှည့ကှှည့မှယဆှိုရငှ ဆာလောငသှူတှဟော ပုံစံအမှိုးမှိုးနဲ့လညှး တညရှှိနပေါသေးတယှ။

ဆာလောငရှတဲ့ အကှောငှးခငှှး မတူပမယှေ့ ဆာလောငကှှတာခငှှးတော့ တူညီနကှပှနတှယှေ။

နောကတှဈခုက အသိဉာဏမှှင့မှားတဲ့ ကှှနတှောတှို့ လူသားတှဟော တိရဈဆာနတှှထကှေ ဆာလောငမှှု ပိုမှားပှီး ဆာလောငနှရတေဲ့ အကှောငှးအရာတှလညှေး ပိုမှားလိမ့မှယလှို့ ကှှနတှောထှငတှယှ။ တိရဈဆာနတှှေ (အခှို့သော တိရဈဆာနတှှကလှေဲလို့) တောတှောမှှားမှားဟာ အစာကလေး ရလာတုနှးမှာသာ တဈကောငနှဲ့တဈကောငှ မာနဖှီကှ ကိုကခှဲကှပမယှေ့ အစာဝသှားတဲ့အခါကတှော့ ဘယအှကောငကှမှ နောကတှဈကှိမစှားဖို့အတှကှ ပူပနနှကှတောမှိုး သိပမှရှိလှပါဘူး။ အလှနဆှုံးမှ စားမကုနတှဲ့အစာကို ကလေးတှအတှကှေ၊ ဇနီးမယား လငယှောကှာှးအတှကှ တဈနိုငတှဈပိုငှ ကိုကခှှီသှားကှတာမှိုးပဲ။ ကှှနတှောတှို့ လူသားတှမှောတော့ ကိုယတှိုငစှားဖို့အပှငှ မိသားစုတှစေားဖို့ပါ ရှာရဖှရေ၊ ရုနှးကနလှှုပရှှားရနဲ့၊ တဈကှိမစှားပှီးပှနတှော့ နောကတှဈကှိမစှာ၊ တဈနေ့ပှီးပှနတှော့ နောကတှဈနေ့စာ၊ နောကထှပလှတှေ နှဈတှအထေိပါ လောဘကှီးကှီးနဲ့။ ဆာလောငမှှုတှမှော အသံတှရှေိနခေဲ့ရငှ ကှှနတှောတှို့ လူသားတှရေဲ့အသံက အဆမှားစှာ ပိုပှီး ကယှလှောငနှမှောပဲ။ တခှို့ကပှှနတှော့ ကိုယနှဲ့ကိုယ့မှိသားစုအတှကသှာမက ဆှမှေိုးသားခငှှး မိတရှငှးဆှရငှေးတှေ၊ ပတသှကရှာ ပတသှကကှှောငှးတှအတှကပှေါ ဆာလောငမှှုတှကေို ဖှည့ဆှညှးပေးဖို့ ကှိုးစားနကှသေေးတာကိုလညှး ကှှနတှောတှို့ တှေ့မှငနှကှရတောပဲ မဟုတလှား။

ကိုယ့မှှာရှိနတေဲ့ အစာနဲ့တငှ အားမရပဲ တခှားသူတှရေဲ့အစာကိုပါ လိုခငှတှပမှကတှဲ့စိတနှဲ့ ဆာလောငလှာကှတဲ့အခါ ကိုယပှိုငဆှိုငထှားတဲ့နရော အာဏာတဈခုအပှငှ တခှားသူတှရေဲ့ ပိုငဆှိုငမှှုတှကေိုပါ ဆာလောငလှာကှတဲ့အခါ ကှှနတှောတှို့လူသားတှဟောလညှး တိရဈဆာနတှှလေိုပဲ အခငှှးခငှှး တိုကခှိုကကှှ၊ သတဖှှတကှှနဲ့ စဈပှဲတှဖှဈလောရတော့တာပါပဲ။ ဆာလောငမှှုတှကေို ဖှဖှေောကဖှို့ ပေါငှးစညှးလာကှသူတှရှေိသလို အဲဒီဆာလောငမှှုတှအတှကနှေဲ့ပဲ စိတဝှမှးကှဲရ၊ သှေးကှဲရတဲ့သူတှလညှေး အမှားကှီးပါပဲ။ ဆငခှှငတှုံတရားနဲ့ ထိနှးခှုပနှိုငတှယဆှိုတဲ့ လူသားတှကပေဲ ဆာလောငမှှုအမှိုးမှိုးအတှကှ အဆငခှှငမှဲ့စှာ တဈယောကကှိုတဈယောကကှ မကောငှးကှံကှ၊ ရကစှကယှုတမှာကှနဲ့ နေ့စဉှ ကှားသိနရတေဲ့ သတငှးတှဟော ဆာလောငမှှုတဈခုခုအတှကှ ပှဈမှုမှောကသှှားကှသူတှရေဲ့ အကှောငှးအရာတှနေဲ့။ ဆာလောငမှှုတဈခုခုအတှကှ နရောလုနကှေ သူတို့ရဲ့ အဖှဈအပကှတှှနေဲ့ စိတမှခမှှးမှေ့စရာတှပေါပဲ။ တခှို့ကတှော့လညှး ဆာလောငမှှုတှကေို ဖှဖှေောကနှိုငဖှို့ ရိုးရိုးသားသားပဲ ရှာဖှကှပေါတယှ။သူမှားမှာရှိတာကို မလိုခငှှ၊ ကိုယ့မှှာရှိတာလေးနဲ့ပဲ ရောင့ရှဲတငှးတိမနှိုငကှှတဲ့ ဆာလောငသှူတှလညှေး ဒီကမဘှာထဲမှာပဲ ရှိနကှပေါသေးတယှ။

အဲဒီလိုလူတှအပှငှေ အမှိုးမှိုးသော ဆာလောငှ သူတှထေဲကမှ တခှို့ကတော့ ကိုယတှိုငှ ဆာလောငှ နပေါလကှနှဲ့ တခှားသူရဲ့ဆာလောငမှှုကို ဦးစားပေး ပှီး ဖှည့တှငှးပေးတတကှှသူမှိုးပါ။ တဈဖကသှားကို အမှင့ရှောကအှောငှ တှနှးတငပှေးကှသူတှေ၊ အနဈနာခံ ပေးဆပကှှသူတှမှောလညှး သူတို့အတှကှ လိုခငှတှဲ့ ဆာလောငမှှုတဈခုစီတော့ ရှိနကှမှောပါ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယ့အှတှကထှကှ တခှားသူတှအတှကပှေဲ ဖှည့ဆှညှးပေးခဲ့ကှတဲ့ ဆာလောငသှူတှကေိုလညှး သတိထားကှည့မှယဆှိုရငှ ကှှနတှောတှို့အနနေဲ့ မှငတှှေ့နိုငပှါသေးတယှ။ အဲဒီလိုလူတှလညှေး ဒီကမဘှာထဲမှာပဲ ရှိနပေါသေးတယှ။ သူတို့ကတော့ လူနညှးစုအဖှဈနဲ့ပေါ့။ဆာလောငသှူအမှားစုကတော့ ဆာလောငမှှုတှကေို ဖှဖှေောကဖှို့ ကှိုးစားကှ၊ ရုနှးကနကှှရငှး အခငှှးခငှှး တိုးဝှေ့တိုကခှိုကကှှနဲ့ အားလုံးဟာ အမှိုးမှိုးသော လိုအငဆှနဒှတှအတှကှေ ဆာလောငပှှီးရငှး ဆာလောငှ၊ အစာအတှကှ လောငကှှှမှးနကှရသေူတှပေါပဲ။

ထိုငနှတေဲ့ လကဖှကရှညဆှိုငကှလေးထဲ လူတှမှေားသထကမှှားလာတော့ ပိုကဆှံရှငှးပှီး မှို့ထဲဘကသှှားမယ့ှ ကားမှတတှိုငလှေးရှိရာ လှှောကလှာမိပါတယှ။ နေ့အလငှးရောငအှောကမှှာပဲ ဆာလောငမှှုအမှိုးမှိုးအတှကှ ရုနှးကနလှှုပရှှားနကှသေူတှကေို မှငတှော့ နိုငငှံခှားဇာတကှားတှထေဲက သှေးစုပကှောငတှှကေို သတိရမိသေးတယှ။ သှေးစုပကှောငပှဲပှောပှော၊ ဇှနဘှီတှပေဲဆိုဆို အဲဒီကောငတှှဟော အခှိနပှှည့ှ ဆာလောငနှကှသေူတှပေဲ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့က နေ့အလငှးရောငှ ကှောကကှှတယှ၊ ညအမှောငှ ရောကမှှသာ လှတလှှတလှပလှပှ လှုပရှှားကှတဲ့သူတှေ။ အခု ကှှနတှောမှှငနှရတောက နေ့အလငှးရောငလှညှး မကှောကှ၊ ဆာလောငမှှုတှေ ပှပှေောကဖှို့ဆို ဘာကိုမှ မကှောကရှှံ့နိုငကှှတဲ့သူတှေ။ နောကပှှီး အစာအာဟာရတဈခုတညှးတငမှက အမှိုးမှိုးသော လိုအငဆှနဒှတှနေဲ့ ဆာလောငပှှီးရငှး ဆာလောငနှကှတေဲ့ ကမဘှာထဲကလူတှေ။ တဈနညှးပှောရရငှ ကှှနတှောအှပါအဝငှ ဆာလောငနှသေူအားလုံးတို့ရဲ့ ကမဘှာကှီးကို ကှှနတှောှ မှငလှိုကရှတာပါပဲ။ ။

သကကှရာဇှ 
  • VIA