News

POST TYPE

FEATURE

မြန္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းခြင့္ ယခုလလယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံတင္မည္
05-Nov-2018

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၃

မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းခြင့္ကို ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ပါတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏုိင္လယီတမက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ပါတီ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ၎က ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“အခု မြန္ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊ အဓိကေတာ့ ပါတီေပါင္းစည္းခြင့္ကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေကာ္မရွင္ထံတင္ျပဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္”ဟု ႏုိင္လယီတမက ေျပာၾကားသည္။

ပါတီေပါင္းစည္းခြင့္ က်လာၿပီးမွသာလွ်င္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမတိုင္မီ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားစာရင္း၊ ပါတီအလံ၊ ပါတီတံဆိပ္စသည့္အခ်က္မ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ပထမအႀကိမ္ မြန္ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သံုးရပ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ ပါတီေပါင္းစည္းခြင့္ တင္ျခင္းကိစၥရပ္မွာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ငါးဦးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ထုိမူၾကမ္းကို လာမည့္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳရန္၊ တတိယအခ်က္မွာ ဗဟုိအဆင့္ ေပါင္းစည္းလုိက္ၿပီျဖစ္၍ ေအာက္ေျခအဆင့္ ပါတီဝင္မ်ား ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရး အဖြဲ႔ေျခာက္ဖြဲ႔ခြဲကာ ေဒသေျခာက္ခုသို႔ဆင္း၍ ေအာက္ေျခေပါင္းစည္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တုိ႔ကိုု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

“ေဒသေျခာက္ခုဆုိတာက ဆက္စပ္ေနတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ေဒသတစ္ခုအေနနဲ႔ ေပါင္းလုိက္မယ္။ အဲ့ဒီအစီအစဥ္ကုိေတာ့ ဒီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ လုပ္မယ့္အစည္းအေဝး ၿပီးတာနဲ႔ စလုပ္မယ္”ဟု ႏုိင္လယီတမက ထပ္မံ ေျပာဆုိသည္။

တနသၤာရီေဒသအျဖစ္ ေရး၊ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒံု၊ ေခ်ာင္းဆံု၊​ ဘုရားသံုးဆူတုိ႔ ပါဝင္ေနၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသအျဖစ္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေခ်ာင္းဆံု၊​ က်ဳိက္မေရာ၊​ က်ဳိက္ထုိေဒသအျဖစ္ က်ဳိက္ထုိႏွင့္ ေပါင္၊ ရန္ကုန္ေဒသအျဖစ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူး၊ ေကာကရိတ္ေဒသအျဖစ္ ေကာကရိတ္ႏွင့္ ျမဝတီဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။

မြန္ပါတီကို မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားကုိယ္စားျပဳပါတီ တည္ေထာင္လုိသူမ်ားႏွင့္ ပါတီျပင္ပႏုိင္ငံေရး စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

R-21