News

POST TYPE

FEATURE

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းကို တားျမစ္ေတာ့မည္
16-Oct-2018ဘန္ေကာက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စည္းမ်ဥ္းသစ္အရ တားျမစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္သက္ေရာက္မည္ဟု Bangkok Post သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်ဥ္းသစ္ကို ေတာ္ဝင္ေဂဇက္ျပန္တမ္းတြင္ ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အၾကာတြင္ စတင္သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ႀကီးေကာင္ဝင္စ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျပႆနာတားဆီးေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေရးအက္ ဥပေဒအရ စည္းမ်ဥ္းသစ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းသည္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ သက္ေမြးမႈပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အထက္တန္းပညာေရးအစီအစဥ္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္သည္။

စည္းမ်ဥ္းသစ္၏ အဓိကအခ်က္မွာ အထက္တန္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေက်ာင္းသူမ်ားကို ထုတ္ပယ္မႈအား တားျမစ္ရန္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းမ်ားက ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္ ႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေက်ာင္းသူအား မီးမဖြားမီႏွင့္ မီးဖြားၿပီးခ်ိန္တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ေခတၱေက်ာင္းနားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ၏ သင္ယူႏိုင္စြမ္းႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ အတန္းမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းစီစဥ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသူမ်ားအားရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အႀကံေပးမ်ားကိုလည္း ပညာေရးဌာနက စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေက်ာင္းသူမ်ားအား မွန္ကန္သည့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ကာ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံေပးမည့္ စနစ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ဟု သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ လိင္ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ဘဝေနနည္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးရန္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ဟုဆိုသည္။

ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရး၊ လိင္အမူအက်င့္၊ လိင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူမႈဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္မ်ား၊ က်ား/မ ကြဲျပားစံုလင္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး စေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လိင္ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ လိင္ပညာေပးအစီအစဥ္အတြက္ ခံယူခ်က္မွန္ကန္ေသာ၊ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္ေကာင္းေသာ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စိတ္သဘာဝကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဆရာမမ်ားအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ားအၾကား မလိုခ်င္ေသာကိုယ္ဝန္ကို တားဆီးေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အႀကံေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။

F-04