POST TYPE

FEATURE

ေတာင္တန္းေပၚက စံျပေက်ာင္း
26-Jul-2018ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ေပ ၉၀၀၀ အျမင့္ေပၚရွိ အင္းဒီးစ္ေတာင္တန္းႀကီးေပၚမွ ေက်ာင္းေလးမွာ အစက္အေျပာက္ေလးသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လိေမၼာ္ေရာင္ေက်ာင္းေလးကို ဘိုယာဆာနယ္ ေတာင္ေစာင္းေလးတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ တစ္ေက်ာင္းတည္း တစ္ခန္းတည္းသာရွိေသာ ေက်ာင္းေလးတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၃၃ ေယာက္သာ ရွိသည္။ သူတို႔အားလံုးမွာ အသက္ ၄ ႏွစ္မွ ၁၁ အ႐ြယ္ေတြလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေက်ာင္းေလးကို တက္ရန္အတြက္ သူတို႔လယ္ယာၿခံေျမေတြက တစ္နာရီေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္လာရသူေတြပင္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားေတြက လာေရာက္ေလ့လာသည့္ သတင္းေထာက္ေတြကို အဂၤလိပ္လို ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္သည္။ စပိန္လို ႀကိဳဆိုပါသည္ဆိုေသာ သီခ်င္းကိုလည္းဆိုကာ ႀကိဳဆိုၾကသည္။

အစိမ္းေရာင္ေက်ာင္းဝတ္စံုကို ဝတ္ထားသည့္ အသက္ ၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးတစ္ေယာက္က မ်က္ႏွာတြင္ ငွက္ေမြးႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ မ်က္ႏွာဖံုးကိုတပ္ဆင္ၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ မေကာင္းဆိုးဝါးႀကီး မိုဟန္အေၾကာင္း ပံုျပင္ကို ေျပာျပေနသည္။ ကေလး၏ ပံုေျပာေနသည့္ ပံုစံက မာန္အျပည့္ျဖစ္သည္။ သူက မည္မွ်ပံုျပင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိထားေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ စတိတ္စင္ေပၚတက္ၿပီး ဤသို႔ေျပာရန္ဆိုသည္မွာ ေတာ္႐ံုကေလးတစ္ေယာက္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ ဤေက်ာင္းတြင္ ကေလးေတြအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာမရွိ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေတာင္ေပၚေခါင္လွသည့္ ဤေက်ာင္းတြင္ Escuela Nueva ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ အေလးထားစရာ ပညာေရးစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အက္စ္ေကာ္လာ ေႏြဗာဆိုသည္မွာ “ေက်ာင္းသစ္” ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ရသည္။ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတြင္ တီထြင္အသံုးျပဳေနၾကသည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကို အလြတ္က်က္႐ြတ္ဆိုျပျခင္းအား ပညာတတ္ၿပီဟု ပိုင္းျဖတ္ျခင္းထက္၊ တစ္ဦးခ်င္းအရည္အေသြးကို ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ ပညာေရးစနစ္သစ္ျဖစ္သည္။

Escuela Nueva ဆိုသည့္ ပညာေရးစနစ္သစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူမွာ ကလာရာ ဗစ္တိုးရီးယားကိုးလ္ဘတ္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို အမ်ားက ဗစ္ကီဟုေခၚၾကသည္။ ဆရာမ၏ ဤပညာေရးစနစ္ကို ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းကလာၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ပညာေရးသေဘာတရားက ဒီမိုကေရစီပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ သူနားလည္ထားသည့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးဆိုသည္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေလ့လာဆည္းပူးျခင္း၊ အႏုပညာကို အေလးထားကာ သင္ယူျခင္း စသည့္သေဘာတရားေတြကို ပညာေရးတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးေရးျဖစ္သည္။ အလြန္ဆင္းရဲေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအခက္အခဲရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးပညာေရးစနစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္ ဗစ္ကီသည္ အေတာ္ေလးေအာင္ျမင္လာသည္။ သူ႔ပညာေရးစနစ္က ေအာက္ေျခမွ အထက္ကို အဆင့္ဆင့္တက္သြားသည့္နည္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကတြင္ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနျခင္းဟု သူကဆိုသည္။ 

သူ႔ေက်ာင္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ ကာတြန္းစာအုပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္ေက်ာင္းလံုးတြင္ ခန္းမႀကီးတစ္ခုသာရွိသည့္ ေက်ာင္းထဲတြင္ အတန္းခြဲမထား။ သို႔ေသာ္ ကေလးေတြက သူတို႔မည္သည့္အဆင့္တြင္ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း နားလည္ထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ စာေရး၊ စာဖတ္၊ သခ်ၤာတြက္၊ လူမႈေရးဘာသာေလ့လာျခင္းအားလံုးကို စုေပါင္းထိုင္ေနေစၿပီး ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္ေနၾက႐ံုသာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာကိုင္စာအုပ္ေတြကိုလည္း ဒီအတိုင္းစုပံုထားသည္။ 

အရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္ ဤေက်ာင္းဆိုသည့္ စာသင္ခန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်သည္ ပေရာဂ်က္ကို အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခိုင္းထားျခင္းေၾကာင့္ အတန္းႏွင့္ ေနရာသည္အေရးမႀကီး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကသာ အေရးႀကီးသည္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတိုင္းတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႐ုပ္ပံုေလးေတြ သ႐ုပ္ေဖာ္ဆြဲေပးထားသည္။ သင္ခန္းစာတစ္ပုဒ္ဆံုးလွ်င္ ေမးခြန္းေတြ ေမးထားသည္။ ေက်ာင္းတြင္သာမက အိမ္စာအျဖစ္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ယူသြားႏိုင္သည္။ 

ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္းသီးျခားမရွိ။ ကိုယ္ထိုင္ေနသည့္ေနရာက ကိုယ့္အတန္းျဖစ္သည္။ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဘာေတြမရွိ။ သို႔ေသာ္ စကၠဴေတြရွိသည္။ ေရာင္စံုခဲတံေတြရွိသည္။ ကတ္ေၾကးေတြခ်ထားေပးသည္။ ကေလးေတြက စကၠဴျဖတ္သူျဖတ္၊ ညႇပ္သူညႇပ္။ 

ကေလးေတြက စားပြဲဝိုင္းႀကီးတစ္ခုတြင္ ဝိုင္း ထိုင္ေနၾကသည္။ ၄ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ေတြျဖစ္သည္။ သူတို႔ေရွ႕တြင္ မွတ္စုစာအုပ္ေတြခ်ထားသည္။ သူတို႔ကို ဆရာက ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေလ့က်င့္ခန္း စာအုပ္ထဲက ႐ုပ္ပံုေတြကို ကတ္ေၾကးႏွင့္ ျဖတ္ေနၾကသည္။ ပံုေတြကို စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ကပ္သည္။ ေအာက္တြင္ စာတန္းေတြကို လိုက္ကပ္သည္။ ၾကက္ပံုေအာက္တြင္ ၾကက္ဟုဆိုေသာ စာတန္းကို ျဖတ္ကပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုႏွင့္စာ မွန္ကန္ေအာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ယွဥ္တြဲ တတ္ေစရန္ သူတို႔ကို လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးေန ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တတိယတန္းအဆင့္ ကေလးေတြကသတင္းစာ စာ႐ြက္ႀကီးတစ္႐ြက္ကို ေရွ႕တြင္ျဖန္႔ခ်ထားသည္။ သူတို႔ကို ဆရာကေပးထားသည့္ အ႐ြယ္အစားအတိုင္း ျဖတ္ရန္ ေပႀကိဳးေတြႏွင့္တိုင္းတာေနၾကသည္။ အ႐ြယ္နည္းနည္းႀကီးသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္က စာ႐ြက္ျဖဴေပၚတြင္ ဂရပ္ဖ္ပံုတစ္ပံုကို ဆြဲေနသည္။ သူတို႔အားလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းလိုက္လွ်င္ ပေရာဂ်က္တစ္ခု ၿပီးဆံုးသြားေပလိမ့္မည္။ သူတို႔ ေနာက္တစ္ခုကို ဆက္ေကာင္းဆက္မည္။

ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားရန္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားက အလြန္အဆင့္ျမင့္သည္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရမႈကို ဦးစားေပးထည့္သြင္းထားသျဖင့္ သင္ယူရလြယ္ကူၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တတ္ေစသည္။ သင္တန္းမတက္ရေသးသည့္ ဆရာမ်ားအေနႏွင့္လည္း အခက္အခဲမရွိ လမ္းၫႊန္ျပႏိုင္သည္။

ဗစ္ကီသည္ သူတီထြင္ထားသည့္ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးသူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ရည္စူးကာ တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ ေကာ္ဖီသီးဆြတ္ခူးသည့္ ရာသီေရာက္လွ်င္ ေက်ာင္းထြက္သြားၾကသည္။ ေကာ္ဖီခူးခ်ိန္ၿပီးမွ ေက်ာင္းျပန္လာသည္။ သူတို႔ ေက်ာင္းထြက္သြားစဥ္က ရပ္ခဲ့သည့္စာေနရာက စသင္ၾကသည္။ ယင္းနည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ပညာေရးမ်ိဳးကို ဗစ္ကီက တီထြင္ရန္ စိတ္ကူးရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူတို႔အတြက္ သင္ၾကားမႈတြင္ အထူးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ နားလည္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ Escuela Nueva ပညာေရးတြင္ အိမ္စာေပးလိုက္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ သာမန္အိမ္စာသေဘာမ်ိဳးမဟုတ္။ လက္ေတြ႔ႏွင့္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရမည့္ အိမ္စာမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ အားထုတ္ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

ေက်ာင္းကေပးလိုက္သည့္ အိမ္စာေတြကလည္း ထူးဆန္းသည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းအေၾကာင္း၊ အာဟာရျပည့္ဝသည့္အစားအစာအေၾကာင္း၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္႐ွဴရခက္သနည္း စသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အိမ္ရွိမိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေစၿပီး သိလာသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရးသားလာျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူက အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ အရွည္ဆံုးျမစ္သည္ မည္သည့္ျမစ္ျဖစ္သနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးမည့္အစား “ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ေနသည့္ ညီမေလးအတြက္ မည္သို႔ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မည္နည္း” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးကိုသာ ေမးေလ့ရွိသည္။ 

ဗစ္ကီ (ကိုးလ္ဘတ္) သည္ ကိုလံဘီယာမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သည္။ သူ႔ဖခင္က ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သလို အေမရိကန္ေရတပ္တြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ ဗစ္ကီကိုယ္တိုင္ အေမရိကန္စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ လူမႈေဗဒပညာရပ္ကို သင္ၾကားခဲ့ၿပီးမွ ကိုလံဘီယာကို ျပန္လာခဲ့သည္။ 

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုလံဘီယာ၌ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္။ M-19 ဆိုသည့္ သူပုန္ေျပာက္က်ားအဖြဲ႔ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းအၾကမ္း ဖက္မႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဗစ္ကီကို ပညာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ သူက တိုင္းျပည္၏ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွရမည္ဆိုျခင္းကို ေကာင္းစြာသိျမင္ထားသည္။

ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ကိုလံဘီယာမွ ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတည္းသာရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တတိယတန္းအဆင့္အထိကို မသင္မေနရပညာေရးအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဆရာေတြကလည္း အလြန္နည္းသည္။ သင္သည့္ ဆရာေတြကလည္း ေခတ္စနစ္ကို မ်က္ျခည္ျပတ္ၿပီး ေရွး႐ိုးနည္းအတိုင္း ရက္စက္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးကာ သင္ၾကားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ဗစ္ကီသည္ ပန္ပလိုနာၿမိဳ႕၌ ေအာ္စကာ မိုဂိုလြန္ဆိုသည့္ ဆရာတစ္ဦးကို သြားေတြ႔သည္။ ဆရာက ေက်ာင္းခန္းတစ္ခုထဲတြင္ အတန္းစံုကိုထားၿပီး ပညာသင္ေပးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္ အလြန္အံ့အားသင့္သြားမိသည္။ ထိုသေဘာတရားသည္ ဂ်င္းပီယာေဂ်း၊ မြန္တက္ဆိုရီ၊ ရက္ဂီယို အီမီလီယာႏွင့္ဂၽြန္ဒီေဝးတို႔ထံမွ နည္းစနစ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိလိုက္ရသည္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ မိုဂိုလြန္ႏွင့္ ဗစ္ကီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး Escuela Nueva ဆိုသည့္ စနစ္သစ္ကို တီထြင္ၾကသည္။ ဆရာေတြကို ဦးစြာသင္တန္းေပးၿပီးမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ သူတို႔ တီထြင္ခဲ့ေသာ Escuela Nueva ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးကို ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ေဒၚလာ ၃၀ သာ ကုန္က်သည့္စနစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ကိုလံဘီယာတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ အကုန္ခံေနရသည္မွာ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ျဖစ္သည္။ 

Escuela Nueva ပညာေရး၏ အားသာခ်က္မွာ ဆင္းရဲသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အလြန္တြက္ေျခကိုက္သည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရး ဦးတည္ခ်က္မွာ “ေပ်ာ္ရႊင္ေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ ေကာင္းေရး၊ ေႏြးေထြးမႈရွိေရး” ျဖစ္သည္။ အႏုပညာကို ဦးတည္ခ်က္ထားသျဖင့္လည္း ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ေသး၊ သီခ်င္းဆိုပညာမ်ားကိုပါ ေကာင္းစြာသင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ ပညာေရးဟုဆိုႏိုင္သည္။ 

ေက်ာင္းနံရံမ်ားေပၚတြင္ ကေလးေတြ တီထြင္ေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ စပ္ဆိုထားသည့္ ကဗ်ာစာ႐ြက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။ ရႊံ႕ေတြႏွင့္လည္း ကေလးေတြလြတ္လပ္စြာေဆာ့ကစားရင္းက ပန္းပု႐ုပ္ေတြကို ထုလုပ္ထားသည္လည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

“ကၽြန္မအေနနဲ႔ ကေလးေတြကို ေပးႏိုင္တာ ၾကင္နာမႈပဲ။ သူတို႔ကို ၾကင္နာတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေရး၊ ၾကင္နာစြာနဲ႔ အတူလက္တြဲေနႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးသင္ေပးတယ္” ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းနံရံေပၚတြင္ “စိတ္မပ်က္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း” ဆိုသည့္ စာသားေလးမ်ားကိုပါ တစ္ဦးခ်င္း အားေပးထားသည္မ်ား ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဗစ္ကီသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးတာဝန္မွ အျငိမ္းစားယူသည္။ သို႔ေသာ္ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံတြင္ Escuela Nueva ပညာေရးစနစ္ ထြန္းကားေအာင္ သူလိုက္လုပ္ေပးေနသည္။ UNESCO ကလည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကစၿပီး ေက်းလက္ပညာေရးအတြက္ Escuela Nueva စနစ္သည္ အေကာင္းဆံုး ပညာေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံထားသည္။ ဗစ္ကီက

“ကၽြန္မတို႔မွာ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆိုေတာ့ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ လိုက္လုပ္ေနတယ္။ အစိုးရက ဆရာေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ေနတယ္။ ဘာနဲ႔တူေနသလဲဆိုေတာ့ ဆင္ဒရဲလားပံုျပင္လိုျဖစ္ေနတယ္။ ဖိနပ္နဲ႔ ေျခေထာက္မေတာ္တာကို ေျခေထာက္ျဖတ္ခိုင္းေနသလိုပဲ” ဟု ေထာက္ျပေဝဖန္ လိုက္သည္။

(Ref: The One-Room Schoolhouse, National Public Radio)