News

POST TYPE

FEATURE

ကမာၻေက်ာ္ သားေတာ္မ်ား (အာဏာရွင္သား ပေလးဘြိဳင္း)
29-Sep-2016

သူ႔အမည္က သိုအိုဒိုငုမာအိုဘီယန္ မြန္ဂဲ (Teodoro Nguema Obiang Mangue) ျဖစ္သည္။ အီေကြတိုးရီးယား ဂီနီႏိုင္ငံမွ အာဏာရွင္ႀကီး သီအိုဒို အိုဘင္းငုမာအမ္ဘာဆိုဂို (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) ၏ သားျဖစ္သည္။ ရပ္ပါအဆိုေတာ္မေလး အိဗ္ကို ခ်ိန္းေတြ႔ရန္အတြက္ မာလီဘူးမွ အိမ္တစ္လုံးကို ေဒၚလာ ၃၅ သန္း လက္ငင္းေငြေခ်ၿပီး ဝယ္ပစ္လိုက္သည့္ အာဏာရွင္သားဆိုလွ်င္ လူတိုင္းသိထားၾကပါသည္။ 

အီေကြတိုးရီးယား ဂီနီႏိုင္ငံ ဆိုသည္က အာဖရိကတိုက္တြင္ တတိယ အႀကီးမားဆုံးေသာ ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အခ်ဳိးေဖာက္ဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္လည္း ထင္ရွားသည္။ ထို႔ျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္တို႔ကလည္း ႏိုင္ငံ၏ ေရနံသယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီး ရသမွ်ေငြမ်ားကို သူတို႔ အိတ္ထဲကို ထည့္သြားၾကသည္က မ်ားသည္။

အာဏာရွင္ အမ္ဘာဆိုဂိုသည္ ယခုအခါ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အာဖရိကတိုက္တြင္ သက္ေတာ္ရွည္ အာဏာရွင္တစ္ပါး အျဖစ္လည္း ထင္ရွားသည္။ ဦးေလးျဖစ္သူထံမွာ အာဏာသိမ္းကာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ဦးေလးကို လုပ္ႀကံၿပီး အာဏာရွင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

သားျဖစ္သူ အိုဘီယန္သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေကာင္းစြာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မာလီဘူးရွိ ပက္ပါဒိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ ငါးလခန္႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ 

အိုဘီယန္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ အမ္ဘာဆိုဂိုထံတြင္ သမၼတအႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔ကို အီေကြတိုးရီးယား ဂီနီႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၾကေတာ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဖခင္ ေသဆုံးလွ်င္ အိုဘီယန္ တစ္ေယာက္ သမၼတ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ဒုတိယသမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရ ဌာန၏ အႀကီးအကဲလည္း ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္ခန္႔ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ရာထူးတစ္ဆင့္ တိုးသည္။ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ေယာက္ ရွိသည့္အနက္ ပထမဆုံး ဒုသမၼတ ေနရာကို ရယူလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲရာထူးကို မစြန္႔ေသးေပ။ ထိုရာထူးေၾကာင့္ပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သူ႔ဖခင္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္ျခင္း ခံရေစရန္ အေထာက္အကူမ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

အိုဘီယန္သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ဖို႔ခ်္ရိပ္သာလမ္းတြင္ ငါးထပ္တိုက္ႀကီးတစ္လုံး ဝယ္ထားသည္။ ထိုတိုက္ႀကီး တစ္တိုက္လုံးသည္ အေကာင္းစားမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ သူက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သုံးႀကိမ္အထိ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔လာၿပီး အပန္းေျဖလွ်င္ ထိုတိုက္ႀကီးတြင္ ေနထိုင္တတ္သည္။ အိမ္ထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္႐ုပ္ရွင္ခန္းႀကီးထဲ၌ တန္ဖိုးႀကီးလွသည့္ ဘာဂန္ဒီအရက္ကို ေသာက္ကာ ဇိမ္ခံတတ္သည္။ ျပင္သစ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္ သူစီးသည့္ ကား ၁၁ စီးမွာ အဖိုးတန္ အေကာင္းစားကားမ်ား ျဖစ္သည္။ 

အမွတ္ ၄၂ ဖို႔ခ်္ရိပ္သာလမ္းရွိ ယင္းအေဆာက္အအုံႀကီးသည္ ေဒၚလာသန္း ၁၈၀ ခန္႔ တန္သည္။ ထိုအိမ္ေတာ္ႀကီးကို ဖခင္သမၼတႀကီးက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သားေတာ္ အိုဘီယန္က ဖခင္လက္ထဲမွ လႊဲယူကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စည္းစိမ္ခံစားသည့္ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအေဆာက္အအုံႀကီးတြင္ အခန္းေပါင္း ၁၀၁ ခန္း ရွိသည္။ တူရကီ ေရခ်ဳိးခန္း၊ ဆံပင္ညႇပ္ခန္း၊ အားကစားခန္း၊ ႏိုက္ကလပ္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 

အိမ္ေတာ္ႀကီးထဲတြင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းသက္သက္ တန္ဖိုးက ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ခန္႔ တန္သည္။ ေရခ်ဳိးခန္းတိုင္းတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ ညစာစားပြဲအတြက္ ထားသည့္ စားပြဲခုံမွာ ေရႊေငြ ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ႏွင့္ စီျခယ္ထားသည္။ တကယ့္ဧည့္သည္ထူးမ်ား မၾကာခဏ ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပင္သစ္ရဲမ်ားက ထိုအိမ္ေတာ္ႀကီးကို ဝင္စီးၿပီး တန္ဖိုးႀကီး ဇိမ္ခံကား ၁၁ စီးကို သိမ္းလိုက္သည္။ အိမ္ထဲတြင္ သိုေလွာင္ထားသည့္ အရက္အေကာင္းစားမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၂ သန္းခန္႔ ျဖစ္သည္။ အာဖရိက ေရနံထြက္သည့္ႏိုင္ငံမွ ခိုးယူထားေသာ ေငြမ်ားျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းဇိမ္လာခံေနေသာ အိုဘီယန္ကို ျပင္သစ္ရဲမ်ားက စတင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေတာ့သည္။ 

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ သားေတာ္ အိုဘီယန္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ အမ္ဘာဆိုဂိုတို႔ကို အေရးယူေပးပါရန္ ဦးတိုက္လာေလွ်ာက္သူမ်ားမွာ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံသား ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြမ်ားကို ခိုးလာၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူထားပါသည္ ဆိုသည့္ စြဲခ်က္ကို အေျချပဳၿပီး ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာ စစ္ေဆးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သူတို႔သည္ အိုဘီယန္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးေသာ္လည္း အိုဘီယန္ကို တစ္ေယာက္မွ မေတြ႔ဖူးၾကေပ။ သူတို႔ အိမ္ေတာ္ကို ဝင္သိမ္းသည့္အခါတြင္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ သန္းတန္ နာရီတစ္လုံး၊ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဒးဂါးစ္ႏွင့္ ႐ိုဒင္၏ တန္ဖိုးႀကီး ရွားပါးပန္းခ်ီကား ငါးခ်ပ္ႏွင့္ ယူ႐ိုေငြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ 

ျပင္သစ္ရဲမ်ားက ေတြ႔ရွိထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အိုဘီယန္ကို ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္လိုက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ တရားမ၀င္ ကုမၸဏီ ထူေထာင္ျခင္း စသည့္ အမႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ေငြမည္းခဝါခ်မႈမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈ ကတိကဝတ္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္မွ တန္ဖိုးရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူသိမ္းပိုက္ထားမႈမ်ားလည္း စြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ 

ဖခင္ႏွင့္ သားျဖစ္သူတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ကဲ့ယူထားၾကမႈမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း စစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သားေတာ္ အိုဘီယန္ကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လာေရာက္ေသာင္းက်န္းထားသည္မွာ မ်ားလြန္းလွသည္။

ျပင္သစ္တြင္ အိမ္ေတာ္ႀကီးတစ္လုံး ျပႆနာရွင္း၍ မၿပီးေသးမီ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မာလီဘူးတြင္လည္း အိမ္မ်ား ဝယ္ထားသည့္ စာရင္းေတြ ေပၚထြက္လာသည္။ အေမရိကတြင္ အိုဘီယန္ ဝယ္ထားသည့္ ကားမ်ားကလည္း အေကာင္းစားေတြခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ဖာရာရိစ္၊ ဘူဂက္တစ္ႏွင့္ ဘင့္တ္ေလကားမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အိုဘီယန္သည္ ကြယ္လြန္သူ အဆိုေတာ္ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ခေရဇီတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုက္ကယ္ ဂ်က္ဆင္၏ အထိမ္းအမွတ္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးႀကီးစြာ ေပးဝယ္ၿပီး စုေဆာင္းထားသည္။ ယင္းပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ နာမည္ေက်ာ္ လက္အိတ္ျဖဴလည္း ပါဝင္သည္။ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားသည့္ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၃၄ သန္းခန္႔ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၃ ႏွစ္ခန္႔ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ဒုတိယသမၼတဘြဲ႔ခံ သားေတာ္ အိုဘီယန္သည္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကတြင္ ပိုက္ဆံကို ပုံေအာၿပီး ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ကာ ေရွ႕ေနမ်ား အကာအကြယ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္လည္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ႔ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား တစ္ေန႔ဝင္ေငြ ၁ ဒသမ ၂၅ ေဒၚလာႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ အသက္ဆက္ေနရခ်ိန္တြင္ အိုဘီယန္ကေတာ့ အေမရိကသို႔ လာၿပီး ေပ်ာ္ပါးေနေတာ့သည္။ ေအာက္ပါ စြဲခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ပင္ မိန္႔ခြန္းတက္ေျပာခြင့္ ရခဲ့သည့္ အိုဘီယန္၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ တရားေရးဌာန၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အေမရိကန္ရွိ ေဝၚလ္တာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီသည္ အိုဘီယန္ အေမရိကတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္စဥ္ ငါးလကာလ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ပက္ပါဒိုင္းတကၠသိုလ္သို႔ ေက်ာင္းလခမ်ား ေပးသြင္းေပးရသည္။ သူက ထိုကာလတြင္ ဘီဗာေလေတာင္ကုန္း ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုသည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ပိုင္း မာလီဘူးတြင္ အိမ္ငွားေနသည္။ ထိုေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း ေရနံကုမၸဏီက ေပးထားခဲ့သည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ အီေကြတိုးရီးယား ဂီနီႏိုင္ငံတြင္ ေရွးဦးကတည္းက ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ခြင့္မ်ားကို ရထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ အမ္ဘာဆိုဂိုသည္ သားကို ဝန္ႀကီးရာထူး ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အသက္အငယ္ဆုံး ဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ရာထူးကို ရယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အိုဘီယန္တြင္ ညီငယ္တစ္ေယာက္လည္း ရွိေသးသည္။ ညီျဖစ္သူ အမ္ဘာဂါသည္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ဝန္ႀကီးေနရာေပါင္း ၅၀ တြင္ ၂၁ ေနရာသည္ သမၼတ အမ္ဘာဆိုဂိုႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လွည့္လည္သြားလာေနသည့္ အိုဘီယန္သည္ ေငြမည္းခဝါခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားသုံးဦးကို စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ္ဘာဆိုဂို၏ ေငြမ်ားကို ခဝါခ်ေပးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္မ်ားကို မဖမ္းဆီးႏိုင္ေသးေပ။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားေရးဌာန၏ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈတြင္ အိုဘီယန္သည္ ႏိုင္ငံမွ ခိုးယူလာသည့္ ေငြေပါင္း ၃၁၅ သန္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ဆိုထားသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဝယ္ယူထားသည့္ အိမ္မ်ား၊ ကားမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကို စာရင္းေပါင္းၾကည့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူေနာက္ဆုံး ဝယ္သြားသည့္ မာလီဘူးရွိ အိမ္က ေဒၚလာ သန္း ၃၀ တန္သည္။ ထို႔ျပင္ အေကာင္းစား ဖာရာရီကားလည္း ဝယ္စီးသြားေသးသည္။

အိုဘီယန္က မိမိသည္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ဒုတိယသမၼတ မျဖစ္မီ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဘဝကတည္းက ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြ ဆိုသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေပးၿပီး ကုမၸဏီေထာင္ကာ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သစ္မ်ားပို႔ျခင္းမွ ရသည့္ ဝင္ေငြဟု ဆိုသည္။ သူက ႏိုင္ငံျခားသို႔ သစ္လုံးတစ္လုံး ပို႔တိုင္း တိုင္းျပည္ကို အခြန္ ၂၈ ဒသမ ၈၀ ေဒၚလာ ေပးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ထားသည္။ 

သူ႔ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း အိုဘီယန္သည္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ထူေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာတစ္သိန္း ဝင္ေငြရွိေနသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူသုံးေနသည့္ ေငြေၾကးမ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းမွ ရရွိထားသည့္ အက်ဳိး အျမတ္မ်ားထဲက သုံးစြဲေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လဲၾကသည္။ 

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အိမ္ႏွင့္ ကားမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂီနီအစိုးရကလည္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ုံးတြင္ ျပန္ၿပီး တရားစြဲထားသည္။ သံတမန္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆိုသည့္ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေဒသတရားသူႀကီး ႏွစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံတရား႐ုံးသို႔ တက္ေရာက္လာၿပီး အမ္ဘာဆိုဂိုႏွင့္ သားျဖစ္သူ အိုဘီယန္တို႔ကို ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခြင့္ ေတာင္းကာ ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုလည္း အကူအညီ ေတာင္းထားသည္။ 

အိုဘီယန္သည္ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္တို႔တြင္ သာမက စပိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ပါ တရားရင္ဆိုင္ရမည့္ အမႈေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သူက ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး မည္မွ်စင္ၾကယ္ေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ သူ႔အေၾကာင္း ဗီဒီယိုမ်ား သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း အြန္လိုင္းေပၚ ပ်ံ႕ေအာင္ လုပ္ကာ သူေတာ္စင္ေယာင္ ေဆာင္ျပေနသည္။ 

ဂီနီႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔တိုင္ ျပည္သူေတြ လွ်ပ္စစ္မီး မသုံးႏိုင္ေသးေပ။ ေရေကာင္းေရသန္႔ မရသည့္အျပင္ စုတ္ျပတ္သည့္ တဲမ်ားျဖင့္သာ ေနထိုင္ၾကရေသးသည္။ Freedom House အဆိုအရ အာဏာရွင္အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ ဆိုမာလီႏိုင္ငံတို႔ ၿပီးလွ်င္ အဆိုးဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ထူေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေခတ္ၿပဳိင္ အာဏာရွင္ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္ အမ္ဘာဆိုဂို သာမက၊ သားေတာ္ အိုဘီယန္ ႏွိပ္စက္သမွ် ေက်ာေကာ့ေအာင္ ယေန႔တိုင္ ခံစားေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ 

(Ref : Daily Mail, Time, Business Insider, The New York Times, Global Journalist, International Business Times) 

ေက်ာ္ဗလ