News

POST TYPE

FEATURE

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘူတာကူလီ
07-Jun-2018


အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းဘဝကို မွန္းသူမ်ားအေနႏွင့္ စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ဝယ္ဖတ္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ ္ဘူတာ႐ံုမွ ကူလီအလုပ္သမားေလး ဆရီနက္တစ္ေယာက္ သူ႔ဘဝလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းအတြက္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းဘဝကို ေရာက္ခ်င္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔တြင္ စာအုပ္ေတြ ဝယ္ဖတ္စရာ ပိုက္ဆံမရွိ။ သူက Karala Public Service Commission (KPSC) က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ဝန္ထမ္းစာေမးပြဲေရးေျဖကို ေျဖဆိုခ်င္သည္။

ဆရီနက္တစ္ေယာက္ လိုလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရသြားသည္။ သူကူလီထမ္းေနသည္ ဘူတာ႐ံုတြင္ ဝိုင္ဖိုင္ အင္တာနက္ အခမဲ့ရသည္။ သူ႔ထံတြင္ ဖုန္းရွိသည္၊ နားၾကပ္ရွိသည္။ သူက ထိုအခြင့္အေရးကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်သြားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆရီနက္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ကီရာလာၿမိဳ႕ရွိ အာနာကူလမ္ ဘူတာ႐ံုတြင္ ကူလီအျဖစ္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လႈပ္ရွားေနခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ အျခားေသာ ဘဝတူ အလုပ္သမားေတြႏွင့္ မတူသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အလြန္ေလးလံသည့္ ေသတၱာႀကီးမ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားခ်ိန္တြင္ပင္ နားၾကပ္ေလးႏွင့္ တစ္ခုခုကို နားေထာင္သြားတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သူက သူမ်ားေတြလို သီခ်င္းနားေထာင္ေနျခင္း မဟုတ္။ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ သူ႔ဆရာမ်ား၏ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္မွတ္သားကာ အလုပ္လုပ္ရင္း စာသင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

သူသည္ အထက္တန္းအထိ တက္ဖူးထားေသာ္လည္း ဘဝေပးအေနအထားအရ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ဘူတာ႐ံုတြင္ ကူလီထမ္းေနရသည္။ သူအလုပ္လုပ္ေနသည့္ ဘူတာ႐ံုတြင္ ျပည္သူေတြကို အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ အစိုးရဝန္ထမ္း စာေမးပြဲကို သံုးႀကိမ္ေလာက္ ႀကိဳးစားဖူးတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ပထမဆံုး ဝိုင္ဖိုင္အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ စာေမးပြဲေျဖဖို႔ ႀကိဳးစားတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က အထုပ္ေတြကို သယ္သြားရင္းက နားၾကပ္ေလးနဲ႔ ဆရာေတြေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို နားေထာင္သြားၿပီး စိတ္ကူးထဲကေန ေျဖသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ စာကို ေလ့လာခ်ိန္ရွိပါတယ္။ ညဆိုရင္လည္း ေန႔ခင္းက နားေထာင္ၿပီး ေျဖထားတာေတြကို တစ္ႀကိမ္ ျပန္နားေထာင္တယ္”

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နရန္ဒရာ မိုဒီက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လံႈ႔ေဆာ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူတို႔ အမ်ားဆံုး ရွိေနႏိုင္သည့္ ဘူတာ႐ံုမ်ားတြင္ ဝိုင္ဖိုင္ အင္တာနက္မ်ားကို အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ရေရးကို လမ္းၫႊန္ေပးထားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို RailTel ကုမၸဏီက ဘူတာမ်ားတြင္လိုက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနသည္။ ထိုအက်ိဳးတရားကို ဆရီနက္က လက္ေတြ႔ ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဘူတာ႐ံု ၆၈၅ ႐ံုတြင္ ဝိုင္ဖိုင္နည္းပညာမ်ားကို တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဘူတာ႐ံုေပါင္း ၈၅၀၀ ၌ ဝိုင္ဖိုင္အင္တာနက္ကို တပ္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ရမည္ဟုဆိုသည္။ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ အသံုးျပဳသည္ ေငြပမာဏမွာ ႐ူပီး သန္း ၇၀၀၀ ျဖစ္သည္။

ဆရီနက္သည္ မြန္နာ႐ြာေလးကျဖစ္သည္။ မြန္နာဆိုသည္မွ ျမစ္သံုးစင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ အေနာက္ပိုင္း ဂါဟက္ရွိေတာင္ေပၚေဒသ ႐ြာေလး တြင္ေနထိုင္ေသာ သူက အနီးရွိ အာနာကူလမ္ဘူတာ တြင္ လာၿပီးကူလီ ထမ္းေနသည္။ သူ႔အတြက္ကေတာ့ ဘူတာ႐ံုတြင္ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္ကိုလာၿပီး တပ္ဆင္ေပးလိုက္ ျခင္းမွာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ဖြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ အင္တာနက္ကို သူကိုင္ထားသည့္ ဖုန္းေလးႏွင့္ သံုးစြဲခြင့္ ရလိုက္ျခင္းမွာ သူ႔ဘဝကို ျမင့္တက္သြားသလို ခံစားရသည္ဟုလည္းဆိုသည္။

သူက ဝန္ထမ္းစာေမးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြ စုေဆာင္းသည္။ သူ႔ဘူတာ႐ံုတြင္ ရသည့္ အင္တာနက္ Speed က 20-40 mbps ခန္႔သာျဖစ္သည္။ ထိုပမာဏ ရသေလာက္ေလးကို ကုန္မထမ္းရသည့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳသည္။ အင္တာနက္မွ ေမးခြန္းေတြ၊ အေျဖေတြကို Download ဆြဲသည္။ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေျဖခြင့္ေဖာင္ ကို လွမ္းတင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔တြင္ ဝန္ထမ္းစာေမးပြဲ အတြက္ စာအုပ္ဖိုးေငြေတြကို ေခၽြတာသြားႏိုင္ခဲ့သည္။

အကယ္၍ သူသာ KPSC စာေမးပြဲကို ေအာင္သြားလွ်င္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ေအာင္လွ်င္ ႐ြာတြင္ရွိေသာ ေျမခြန္ဌာနလက္ေအာက္၌ လက္ေထာက္တစ္ေယာက္အျဖစ္ စတင္အမႈထမ္းခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သူ႔အတြက္ ေပၚတာဘဝကလည္း လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဂုဏ္ရွိသြားမည္။ ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သူႀကိဳးစားအားထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားေနရတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ကူလီအလုပ္ကို လုပ္ေနရတာက အိမ္ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ေစဖို႔ပါ။ ဒီၾကားထဲကေန စာေမးပြဲေျဖႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနရတာပါ။ စာေမးပြဲေျဖႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ရမယ္”ဟု သူကဆိုသည္။

သူက ဘဝတူ လုပ္သားေတြဆီကိုလည္း စာေတြ ပို႔သည္။ အားလံုး ဘာလုပ္ေနမည္နည္း။ အင္တာနက္ရွိေနတုန္း တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား။ စာေမးပြဲ ေအာင္လိုက္ရင္ ကိုယ့္ဘဝ ေျပာင္းသြားျခင္းထက္ ႐ြာေလးမွာ ပညာတတ္ေတြပိုၿပီး မတိုးသြားႏိုင္ဘူးလားဟု သူ႔ကိုစံထားၿပီး ႀကိဳးစားေစရန္ စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းစာေမးပြဲ ေျဖသူတိုင္း Manorama General Knowledge ဆိုသည့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတ စာအုပ္ႀကီးကို ဝယ္ဖတ္ၾကရသည္။ ဆရီနက္အတြက္ေတာ့ ထိုစာအုပ္မလိုပါ။ သူ႔ထံတြင္ စာအုပ္ထက္ ျပည့္စံုေသာ အင္တာနက္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို အိတ္ထဲ ထည့္သြားႏိုင္ေနသည္။ သူက အထက္တန္းေရာက္မွ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရၿပီး ကူလီ လုပ္ေနရေသာ္လည္း ဘဝကိုအ႐ံႈးမေပးသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ နည္းပညာက သူ႔အတြက္ ခြန္အားကိုျဖစ္ေစသည္။

“ရထားေတြက ေနာက္က်တာ မ်ားတယ္ဗ်။ တစ္ခါတေလဆိုရင္ ေန႔ ၁၂ နာရီဝင္ရမယ့္ ရထားက ညေန ၃ နာရီေလာက္မွ ေရာက္လာတတ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ၃ နာရီေလာက္ အားေနတဲ့ကာလမွ PDF ဖိုင္နဲ႔ အင္တာနက္ကေန Download ခ်ထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ဖုန္းကေန ထိုင္ဖတ္ေနလို႔ရတယ္။ ရထားလာရင္လည္း နားၾကပ္နဲ႔ဆက္ၿပီး နားေထာင္ေနလို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ အသံထြက္ ဖတ္ျပႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲလည္း ရွိတယ္။ အလုပ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းသည္ျဖစ္ေစ တစ္ဘက္က နည္းပညာက ရွိေနေတာ့ အဆင္ေျပေနတာေပါ့”ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

ဆရီနက္တြင္ သမီးေလးတစ္ေယာက္ရွိသည္။ သူက သူ႔ဘဝအေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ဘူတာ႐ံုက တရားဝင္အလုပ္ သမားတစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အစိုးရဝန္ထမ္း စာေမးပြဲကိုေျဖမယ္။ ေအာင္သြားရင္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာ ငါးႏွစ္ေလာက္ပိေနတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုႀကီး ျပဳတ္က်သြားမွာပဲ။ စာေမးပြဲေအာင္ရင္ေတာ့ သူနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာတစ္ေနရာကို ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစုကို ဂုဏ္ရွိစြာနဲ႔ ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွာပါ”

သူ႔မိတ္ေဆြ ဘဝတူ သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူလီထမ္းလို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့ ေငြေၾကးက မစို႔မပို႔ေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဝတူ လုပ္သားေတြထဲမွာ ဆင္းရဲစြာ ႐ုန္းကန္ရၿပီး ဒီလိုပဲ ေနထိုင္သြားၾကရတာပါ။ ဆရီနက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝမ္းသာအားရဆိုၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ 4IR (The Fourth Industrial Revolution) ဟုေခၚသည့္ စတုတၳ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ထိုေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ သူတို႔ ဘာေတြ လႈပ္ရွားေနၾကသနည္း။ နည္းပညာျဖင့္ ဘဝေတြကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေတာ္လွန္းတစ္ခုကို ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါမက်န္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ မိမိတို႔လူ႔ေဘာင္တြင္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ေတြ အလြန္ ေပါမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာတတ္ေတြ နည္းေနေသးသည္။ ပညာတတ္ေတြ ေပါမ်ားလာေစရန္မွာ နည္းပညာကို အားလံုးလက္ထဲအေရာက္ ထည့္ေပးလိုက္သည့္နည္းကလြဲၿပီး အျခားမရွိဟု ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ခံထားၾကသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုၿပီးတိုးတက္ထြန္းကား လာရန္မွာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကို အေထာက္အပံ့အျဖစ္ က်ားကန္ေပးႏိုင္ရမည္။ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ရမည္။ အင္တာနက္ဆိုသည္ကို သံုးစြဲႏိုင္ရမည္၊ သံုးစြဲတတ္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာက အေလးထားေနသည့္ AI (Artificial Intelligence) လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမည္။ AI ႏွင့္ အသင့္ျဖစ္ေနေအာင္ လူ႔ေဘာင္ကို ျပင္ဆင္ထားရမည္။ မၾကာေသာကာလတြင္ စက္ေတြက လူေတြေနရာကို အစားထိုးလာေတာ့မည္။ လူသားတို႔၏ အခန္းက႑ တိမ္ျမဳပ္ၿပီး အလုပ္ေတြ ျပဳတ္ၾကဦးမည္။ ထိုကိစၥအတြက္ နည္းပညာကို နည္းပညာျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္းမရွိေၾကာင္း သူတို႔ ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္ထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တိုးတက္ေနသည့္ နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္သူေတြ သေဘာေပါက္ထားရန္လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ကို လူတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ရေရး အစိုးရက ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲသည့္ဦးေရက သန္း ၂၇၀ ခန္႔ရွိေနေသးေၾကာင္း World Bank ကဆိုထားသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အလြန္ဆင္းရဲစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရသည္။ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ စားေနသူမ်ားမွာ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ရွိေနေသးသည္။ ထိုသူမ်ားအတြက္ မ်က္စိႏွင့္ အသိဉာဏ္ဖြင့္ေပးရန္ အေရးႀကီးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီက Digital India ဆိုသည့္ပ႐ိုဂရမ္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။ သူက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္သည့္ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ နည္းပညာသာမက ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ တတ္ေစရမည္။ မိုဒီက ေက်းလက္ေနဆင္းရဲသည့္ ျပည္သူ ၁၅၆ သန္းခန္႔ကို ဘဝျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ Digital India ပ႐ိုဂရမ္သည္ေပၚလာၿပီး အင္တာနက္ကို ေနရာတိုင္းရေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လူခ်မ္းသာမ်ားအတြက္ ပစၥည္းတစ္ခုသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္မ်ားကိုရရွိေစရန္ အစိုးရကဦးေဆာင္ကာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြက အိႏၵိယကို အိုင္စီတီျဖင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး အင္တာနက္ျဖင့္ ဘဝကိုဆြဲေခၚမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကအထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္ၾကေသးသည္။ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ Digital India ဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈ ဂယက္က လိႈင္းထလာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိလာေစရန္ ႀကံေဆာင္ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႐ြာေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ မိုဘိုင္းလ္ နည္းပညာမ်ား ေရာက္ကုန္သည္။ လူတိုင္းနီးပါး ဖုန္းသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ႀကံေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေတာ႐ြာ ျပည္သူမ်ားကအစ မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကေလးေပါင္း ၇၅ သန္းကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ပညာသင္ႏိုင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ထိုၾကားထဲတြင္ ဆရီနက္တို႔လို ဘဝလြတ္ေျမာက္လိုသူေတြကလည္း ရသည့္အခြင့္အေရးေလးျဖင့္ အခြင့္အလမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည္မွာ အိႏၵိယ၏အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပေနသလိုျဖစ္သည္။

(Ref: The Logical Indian, India Today, The Better India, World Economic Forum)