News

POST TYPE

FEATURE

ေတာ္လွန္ေသာအမ်ိဳးသမီး သတင္းသမား
31-May-2018


ရာနာ ဟူေဆနီကို စကူတာ ဆိုင္ကယ္ေလးစီးၿပီး အမ္မန္ၿမိဳ႕လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သြားေနတတ္သည္ကို လူတိုင္းေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ရာနာသည္ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္လႈပ္ရွားေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ဟူေဆနီသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ The Jordan Times တြင္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား ေရးေနသည့္ သတင္းသမား တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ လူမႈေရးအျမင္ျဖင့္ သူတို႔လူေနမႈဘဝထဲက အေၾကာင္းေတြကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းၿပီး ေရးတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံေနရမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားတတ္သလို ေဂ်ာ္ဒန္ လူ႔ေဘာင္တြင္ ေခတ္စားေနသည့္ “ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္ျခင္း”ဆိုသည့္ အေလ့အထကို တိုက္ဖ်က္ေတာ္လွန္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ Honour Killing ကို ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ Shame Killing ဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။ မိသားစုကို ဂုဏ္သိကၡာ အရွက္ရေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဆိုကာ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးက သတ္ျဖတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဓေလ့ထံုးစံကို အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူေနမႈစနစ္မ်ားတြင္ ယေန႔တိုင္ လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မိသားစုက လက္ထပ္ေပးမည့္သူကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ လက္မထပ္ေသးဘဲ လိင္ကိစၥကို က်ဴးလြန္ခဲ့မိျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္း၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကိုမဝတ္ဘဲ မ်က္စိရွက္စရာ ဝတ္ဆင္မိျခင္း၊ ဘာသာတရားကို မယံုၾကည္ေၾကာင္းျပမိျခင္း၊ လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔ကို ျပဳမိသူမ်ားအား အျပစ္ေပးသည့္အေနႏွင့္ မိသားစုက မိသားစုဝင္တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ေနသည့္ ဓေလ့အား ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္ျခင္းဟုဆိုပါသည္။

ေဂ်ာ္ဒန္သတင္းသမား ဟူေဆနီသည္ Murder in the Name of Honour ဆိုသည့္စာအုပ္ကိုလည္း ေရးသားခဲ့ရာ နာမည္ေက်ာ္သြားသည္။ သူ႔စာအုပ္က အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကီဖာယာဆိုသည့္ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ အမ္မန္တြင္ ကီဖာယာသည္ အစ္ကိုျဖစ္သူတစ္ေယာက္၏ ရက္စက္စြာ အသတ္ခံရပံုကို ေရးထားသည္။ ေကာင္မေလးကို သူ၏အစ္ကိုတစ္ေယာက္က မုဒိမ္းက်င့္သည္။ ဤသည္ကို မေက်နပ္သည့္ အျခားအစ္ကိုတစ္ဦးက မိသားစု ဂုဏ္သိကၡာအရဆိုကာ သတ္ပစ္လိုက္သည္။ ဟူေဆနီက ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားရင္း ေဂ်ာ္ဒန္လူေနမႈစနစ္မွ ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ အစဥ္အလာကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ၏ မိသားစုေရးရာ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မတရားအသတ္ခံရမႈေပါင္း ၁၂၀ ရွိၿပီး ယင္းတို႔အထဲတြင္ ၁၈ မႈမွာ မိသားစုမ်ားက ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္သည့္ အမႈမ်ားျဖစ္ေနသည္။ BBC သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အမ်ိဳးသမီး ၅၀ ခန္႔မွာ ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္သည္ဆိုလွ်င္ မိသားစုအတြင္းျဖစ္ပါက အျပစ္ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ မိသားစုအတြင္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္က ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္သည္ဆိုလွ်င္ အေရးယူပင္ မခံရေပ။ ဟူေဆနီက -

“လက္ရွိဥပေဒက ဂုဏ္သိကၡာအရ လူတစ္ေယာက္ကို သတ္တယ္ဆိုရင္ ၆ လေလာက္ပဲ အျပစ္ေပးလို႔ရတယ္”ဟုဆိုသည္။ UNICEF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးေနၾကရေသာ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂၃ ဦးခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ဂုဏ္သိကၡာအရဆိုကာ ေစာ္ကားခံေနရသည့္ အမႈေပါင္း မ်ားစြာကို အမ်ိဳးသမီးတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဂုဏ္သိကၡာအေၾကာင္းျပဳၿပီး အ႐ိုက္အႏွက္ခံရျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ခံရျခင္းအျပင္ အသတ္ခံေနရမႈမ်ားကိုပါ ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနပါသည္ဟု အစိုးရက တစ္ဖက္မွေအာ္ေနေသာ္လည္း ဂုဏ္သိကၡာအရဆိုကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ေနျခင္းမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ျပတ္သားစြာ တားဆီးပိတ္ပင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္က ထူးျခားသည္ဟုဆိုရမည္။

ေဂ်ာ္ဒန္အစိုးရအေနႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအေပၚ ျဖစ္လာမွ အေရးယူၿပီး၊ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဟု ဟူေဆနီက ေျပာဆိုေဝဖန္ခဲ့သည္။

“အစိုးရက အမႈေတြကို လက္ခံလိုက္ရင္ ဒီကိစၥေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာသိကို သိရမယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို ဒီလို မတရားလုပ္ေနတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္၊ လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္”ဟူ၍လည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဘဝက ကိုယ့္မိသားစုေတြထဲမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔စြာ ေနထိုင္ေနၾကရတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာပဲ”ဟု သူကဆိုသည္။

ဟူေဆနီသည္ The Jordan Times သတင္းစာတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက မႈခင္းသတင္းေထာက္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို သူ႔အစ္ကိုျဖစ္သူက သတ္လိုက္သည္ဆိုသည့္ သတင္းကိုၾကားလိုက္ရၿပီး သူက ထိုအမႈေနာက္ကို လိုက္ခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေလးကို သူေရာက္သည့္အခါတြင္ အလြန္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ အမႈအခင္းကို ႀကံဳေတြ႔လိုက္ရသည္။

ေကာင္မေလးကို မိသားစုထဲက အစ္ကိုျဖစ္သူက မုဒိမ္းက်င့္သည္။ ေကာင္မေလးက ထိုအေၾကာင္းကို မိဘမ်ားအား ျပန္တိုင္သည္။ မတိုင္၍လည္း မျဖစ္ေတာ့ ေကာင္မေလးတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည္။ တိတ္တဆိတ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီး အသက္ ၃၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ သူ႔ထက္ အသက္ႏွစ္ဆေက်ာ္ ႀကီးသည့္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္ေပးလိုက္ၾကသည္။ လက္ထပ္ၿပီး ၆ လ ခန္႔အၾကာတြင္ လင္မယားကြာရွင္းၾကသည္။ ဒုတိယအစ္ကိုတစ္ေယာက္က ရွက္သည္ဟုဆိုကာ ေကာင္မေလးကို သတ္ပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိသားစုကို သြားေရာက္ေမးျမန္းသည့္ ဟူေဆနီ အလြန္အံ့အားသင့္သြားခဲ့ရသည္။ အားလံုးက ေသဆံုးသူ ေကာင္မေလးကို အျပစ္ဖို႔ၾကသည္။ သူကိုယ္တိုင္က မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ေသာေၾကာင့္ဟု ေျပာၾကသည္။

သူ႔သတင္းပါလာၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္က သတင္းစာတိုက္ကို ေရာက္လာၿပီး ေသာင္းက်န္းေတာ့သည္။ အယ္ဒီတာမ်ား အဆူခံရသည္။ သူ႔ကိုလည္း ေနာက္ထပ္ မႈခင္းသတင္းမ်ား ထပ္မလိုက္ခိုင္းရန္ ပိတ္ပင္ခိုင္းသည္။ သတင္းစာတြင္ ပါလာသည့္ အေၾကာင္းအရာက သူတို႔ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းက လက္မခံႏိုင္သည့္ ေရးသားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ဆိုကာ သူ႔ကို အျပစ္ဖို႔သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ဟူေဆနီတစ္ေယာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္က တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ တရား႐ံုးက လူသတ္မႈကို ေထာင္ဒဏ္ ၆ လသာ အျပစ္ေပးသည္။ သူပိုၿပီး ေပါက္ကြဲသြားရသည္။ ဥပေဒကလည္း ထိုအမႈမ်ိဳးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုသည့္သေဘာႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ အမ်ားဆံုး အျပစ္ေပးႏိုင္မွ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဟူေဆနီတစ္ေယာက္ လႈပ္ရွားမႈစၿပီ။ သူက အမ်ိဳးသမီးေတြဘဝ အာမခံခ်က္မရွိပံုကို တစ္ေနရာၿပီး တစ္ေနရာ လွည့္လည္ေဟာေျပာသည္။ သူ႔တြင္ စကူတာေလးတစ္စီးက ခရီးေရာက္သည္ဟု ဆိုရမည္။ သူက အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘဝကို တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ဤအတိုင္းေန၍မျဖစ္။ ကမၻာသိေအာင္ လုပ္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဂုဏ္သိကၡာအရ မတရား သတ္ျဖတ္သည္ဆိုေသာ အမႈမ်ားကိုလိုက္ၿပီး ျပန္ေဖာ္သည္။ သူ႔တြင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ရွာေဖြရ အလြန္ခက္ခဲလွသည္။ သို႔ေသာ္ ေမးျမန္းစုေဆာင္းၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စာအုပ္ကို စတင္ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေတြ၏ စိတ္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာၿပီဟုဆိုရမည္။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးကို ဟူေဆနီတို႔လို တိုက္ပြဲဝင္ေပးေနသူမ်ားေၾကာင့္ မတရားလုပ္၍ မရေတာ့မွန္း ေကာင္းစြာ နားလည္လာၾကသည္။ သတင္းစာ မီဒီယာေတြကလည္း အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလာသလို အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကလည္း ေခါင္းေရွာင္၍မရသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

ဟူေဆနီသည္ သူ႔ႏိုင္ငံတြင္ ရဲရဲေတာက္ သတၱိခဲတစ္ေယာက္ျဖစ္ရသည္မွာ ဒီမိုကေရစီေရေသာက္ျမစ္ ေကာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုရမည္။ သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အိုကလာဟိုးမား စီတီးတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကတြင္ ၆ ႏွစ္ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စားပြဲထိုးအလုပ္ႏွင့္ အေဆာင္ေစာင့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရင္း ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ကထုတ္သည့္ သတင္းစာတြင္လည္း သတင္းသမားအျဖစ္ ဝင္လုပ္ခဲ့ၿပီး သြားကၽြတ္ထြက္သည္အထိ ဒဏ္ရာရဖူးသူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမိေျမကို ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ မတရားမႈမ်ားကို ေတာ္လွန္တိုက္ဖ်က္ရန္ စိတ္ထက္သန္ေနသလို သူ ပထမဆံုး ေတြ႔လိုက္ရသည့္ မတရားမႈက သူ႔ဘဝအတြက္ မည္သည့္လမ္းၾကာင္းကို လိုက္ရမည္ဆိုျခင္းအား သတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီးသား ျဖစ္သြားရသည္။

ဟူေဆနီသည္ ေဂ်ာ္ဒန္အမ်ိဳးသမီး ဘတ္စ္ကက္ ေဘာအသင္း၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ အားကစားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အဆင့္အတန္း ခြဲျခားျခင္းအေပၚ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က မင္းသား အလီ ဘင္ ဟူစိန္က ဟူေဆနီကိုေခၚၿပီး ေဂ်ာ္ဒန္အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးအသင္းကို ဦးေဆာင္ေပးရန္ တာဝန္ေပးသည္။ သူက ရသည့္အခြင့္အေရးကိုယူၿပီး မင္းသားကို “ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ တစ္ခုခုလုပ္ျပမည္”ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

သူက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ FIFA အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးပြဲတြင္ သူတို႔ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးအသင္း ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

“ေဂ်ာ္ဒန္အားကစား တာဝန္ရွိသူေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အမ်ိဳးသားေတြကို မ်က္ႏွာသာေပးလြန္းတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ခရီးေတြထြက္တယ္။ အဝတ္အစားေတြ ဝယ္ေပးတယ္။ အသင္းလည္း ေထာင္ေပးထားတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ့ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြ တစ္ခုမွမရဘူး”ဟု သူကဆိုသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ဟူေဆနီတစ္ေယာက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ေပးအပ္ခ်ီးၿမႇင့္သည္ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း ၉ ခုေလာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ဘုရင္ ဒုတိယေျမာက္ အဘဒူလာကေပးသည့္ ဆုတံဆိပ္လည္းပါသည္။ ထိုဆုသည္ သတင္းအမွန္ကို တင္ျပရဲသျဖင့္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာဆုျဖစ္သည္။

ဟူေဆနီသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိႏွိပ္မႈခံေနရျခင္းက လြတ္ေျမာက္ေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ တရားမမွ်တသည့္ ဂုဏ္သိကၡာအရ သတ္ျခင္းဆိုေသာ ဥပေဒကိုပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း လူေပါင္း ၁၅၀၀၀ ကို လက္မွတ္လိုက္ၿပီး ေရးထိုးခိုင္းႏိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

သူ၏ သတင္းအေပၚ ဝါသနာႀကီးမႈ၊ သတင္းသမားဘဝကို ျမတ္ႏိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲဝင္ေနရင္းက ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားမွာ ေလးစားစရာျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးကို NGO ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည္။ Freedom House တြင္လည္း အထူးအႀကံေပးအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ သတင္းမွန္ေရးသားေဖာ္ျပရန္ တိုက္ပြဲဝင္သည္။

ကုလသမဂၢ United Nation's Development Fund for Women (UNIFEM) တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားၿပီး အာရပ္ငါးႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းမဖက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူအျဖစ္ သူ႔ကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ အမ်ိဳးသမီးထုက ေလးစားၾကရသည္။ စကူတာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေလးကို စီးလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ေဂ်ာ္ဒန္က အမ်ိဳးသားေတြ သတိထားေနၾကရသည္။

ေက်ာ္ဗလ
(Ref: Self Biography, Open Society Foundations, Willamette Week, Frontline Club, BBC)