News

POST TYPE

FEATURE

တ႐ုတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ေနရသည့္ ျမန္မာမေလးမ်ား
05-Apr-2018တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိသားစုတစ္စု ကေလးတစ္ေယာက္သာယူရမည္ဆိုသည့္ (One-child) ေပၚလစီေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ အမ်ိဳးသားဦးေရက အမ်ိဳးသမီးဦးေရထက္ ၃၃ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားသြားသည္။ ထိုသေဘာတရားမွာ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေတြ ဇနီး၊ မယား ရွားသြားၿပီဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ ဇနီး၊ မယားမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ေဈးကြက္တစ္ခုက ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး၊ အလြယ္မရသည့္အခါတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၌ သတို႔သမီးမ်ားအျဖစ္ လူကုန္ကူးေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အလြန္အမင္းႀကီးထြားေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း နယ္စပ္သို႔ လာေရာက္ကုန္သြယ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာမ်ားသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ေငြရွာေနမႈမ်ားမွာ ျမန္မာမေလးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးေနမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသင့္သည့္ အေနအထားမဟုတ္ေတာ့ပါ။ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာေငြ ႏွစ္သိန္း (၁၈၈ ေဒၚလာခန္႔) ရမည္ဆိုသည့္ မက္လံုးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာမေလးေတြကို တ႐ုတ္ဘက္သို႔ အေခၚခံေနၾကရသည္။ 

ရန္ကုန္သူေလး နႏၵာ (အမည္လႊဲ) သည္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ လံုးဝဘဝေျပာင္းလဲသြားရသည္။ 

“သမီး ၁၀ တန္းေရာက္ေတာ့ တစ္ေန႔မွာ ပြဲစားတစ္ေယာက္က ေရာက္လာၿပီး တ႐ုတ္မွာ ဆံပင္ညႇပ္တဲ့အလုပ္ လုပ္မလားလို႔ လာေမးတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္သစ္ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ဆိုေသာ္လည္း ဆင္းရဲသူက ဆင္းရဲတြင္းက မထြက္ႏိုင္ေသးခ်ိန္တြင္၊ ခ်မ္းသာသူေတြကလည္း ခ်မ္းသာၿပီးရင္း ခ်မ္းသာေနၾကသည္။ နႏၵာတို႔လို ေအာက္ေျခလူတန္းစား မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ လစာႏွစ္သိန္းႏွင့္ အလုပ္ရမည္၊ တ႐ုတ္သြားရမည္ဆိုျခင္းက တကယ့္အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲစားကိုလိုက္မည္ဟု သေဘာတူလိုက္သည္။ အထုပ္အပိုးေတြျပင္၊ ဘတ္စ္ကားကိုလည္း ႀကိဳတင္လက္မွတ္ လုပ္လိုက္သည္။

နႏၵာတစ္ေယာက္ ပြဲစားႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ ယူနန္နယ္ကိုဝင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ျဖတ္လာမွ သူ႔ကိုယ္သူ မည္သို႔ေသာဘဝ ေရာက္ေနၿပီဆိုျခင္းကို တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္လာသည္။ 

“ပြဲစားက သမီးကို အိမ္တစ္အိမ္ကိုေခၚသြားတယ္။ အဲဒီအိမ္မွာ တ႐ုတ္ေတြက သမီးကို လာၾကည့္တယ္။ အဲဒီအေနအထားမွာ သမီး ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး”

သူ႔ကို အသက္ႀကီးႀကီး လူတစ္ေယာက္က ယြမ္ ၆၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၁၁၆၃၀) ခန္႔ႏွင့္ ဝယ္သြားသည္။ အဘိုးႀကီးက သူ၏သားျဖစ္သူ မသန္စြမ္းအတြက္ နႏၵာကို ဝယ္ယူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ဘဝက ခ်က္ခ်င္းပင္ တ႐ုတ္မယားအျပင္ အိမ္ကၽြန္ဘဝကိုပါ ေရာက္သြားခဲ့ရေတာ့သည္။ 

“သမီးက တ႐ုတ္စကားမတတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ခိုင္းတာေတြလည္း မလုပ္တတ္ဘူး”ဟု သူက ဆိုသည္။ 

သူ႔ဘဝက ယူထားသည့္လင္၏ လိင္ကိစၥ အသံုးခံအျဖည့္ခံဘဝသာ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကံၾကမၼာက တ႐ုတ္တြင္ ဤသို႔ေနထိုင္ရမည္ဟု ပါလာဟန္တူသည္။ မၾကာမီ နႏၵာတစ္ေယာက္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာေတာ့သည္။ 

နႏၵာ၏ ဇာတ္လမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မထူးဆန္းသည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သို႔ မယားအျဖစ္ ေရာင္းစားျခင္းခံေနရသည့္သူေတြကလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အားလံုးလိုလိုမွာ အလွည့္စားခံရၿပီး တ႐ုတ္မယားျဖစ္သြားၾကရသည္က မ်ားသည္။ တ႐ုတ္ေရာက္သြားသူ မိန္းကေလးအမ်ားစုမွာလည္း ဘာသာစကားအခက္အခဲႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အတားအဆီး အပိတ္အဆို႔မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္မယားဘဝက ျပန္လြတ္ေျမာက္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးၾကသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိသားတစ္စု ကေလးတစ္ေယာက္ ေပၚလစီကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္က စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ထိုဥပေဒကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔ မိသားစုစီမံခ်က္ျဖင့္ လူဦးေရကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းက တ႐ုတ္တြင္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

တ႐ုတ္႐ိုးရာအစဥ္အလာတြင္ သားေယာက်ာ္းေလးမ်ားကိုသာ လိုခ်င္ၾကသည္။ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားကိုသာ မိသားစုအ႐ိုက္အရာ ခံႏိုင္မည့္ ႀကီးျမတ္ေသာသူမ်ားဟု ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာ၍ သမီးမိန္းကေလးျဖစ္လာလွ်င္ ဖ်က္ခ်မႈမ်ားကို ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ထိုအယူအဆႏွင့္ အေလ့အထေၾကာင့္ပင္ တ႐ုတ္တြင္ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ အဆမတန္မ်ားလာခဲ့ရသည္။ အစိုးရ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေယာက်ာ္းႏွင့္ မိန္းမကြာဟခ်က္မွာ သန္း ၃၀ ခန္႔ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

မိန္းမရွားလာသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူပ်ိဳေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားထြက္ျခင္း၊ နယ္စပ္မ်ားကို ေရာက္လာၿပီး သတို႔သမီးလာရွာျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ တ႐ုတ္ေတြ မ်က္စိက်လာသည့္ အျခားဥေရာပႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ယူကရိန္းျဖစ္သည္။ ယူကရိန္းသည္ စီးပြားေရးနိမ့္က်ေနၿပီး အေခ်ာအလွေတြ ေပါမ်ားသျဖင့္ အေကာင္းႀကိဳက္တ႐ုတ္ေလးေတြက ယူကရိန္းထြက္ကာ ပညာေတာ္သင္သြားသည္ဆိုၿပီး မိန္းမယူေနၾကသည္က မ်ားသည္။ သူတို႔သည္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ပံုေတြၾကည့္၊ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ၿပီး ယူကရိန္းအထိ မိန္းမအရွာထြက္ေနမႈမ်ားကိုပင္ လုပ္ေနၾကေၾကာင္း Beijing News တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ခ်မ္းသာသည့္ တ႐ုတ္ေတြက ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး အေခ်ာအလွေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ယူလာခ်ိန္တြင္ မခ်မ္းသာသည့္ ေယာက်ာ္းသားေတြအတြက္ အိမ္ေထာင္ဘက္ကိုရွာရန္ ေဈးကြက္မွာ နယ္စပ္ဘက္ကို ေျခဦးလွည့္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တြင္လည္း မိန္းကေလးမ်ား၏ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္သည္ ခ်မ္းသာသည့္၊ ပညာတတ္သည့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရွိေနခဲ့ေသာ အိပ္မက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္က မိန္းကေလးေတြကလည္း အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားသည့္ ၿမိဳ႕တက္ၿပီး အလုပ္ရွာ လင္ရွာလုပ္ေနၾကရာ ေက်းလက္မ်ားတြင္ မိန္းကေလးေတြက ရွားၿပီးရင္း ရွားလာသည္။ 

တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေက်းလက္ကလာၿပီး ေနထိုင္ကာ ရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရသည္ အလြန္မ်ားျပားလာသည္။ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အပ်ိဳရပ္ကြက္တစ္ကြက္ တည္၍ရေအာင္ပင္မ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သည့္ လူငယ္ေယာက်ာ္းေလးအမ်ားစုကလည္း ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပညာေနာက္ကို လိုက္ေနၾကသူက မ်ားေသာေၾကာင့္ အတည္လက္ထပ္ယူမည့္ သူမ်ားထက္ အေပ်ာ္တြဲၿပီးေနသူေတြ မ်ားလာသည္။ အေနအထားက တ႐ုတ္ေက်းလက္တြင္ မိန္းမရွားသြားသျဖင့္ ေက်းလက္ေန မိဘမ်ားသည္ သားေယာက်ာ္းေလး ေမြးထားလွ်င္ ၁၀ ႏွစ္သားကတည္းက ဇနီးမယားရွာရသည့္ အလုပ္တစ္ခုတိုးလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

မိသားစုအတြင္း ေယာက်ာ္းေလးကို ဦးစားေပးသည့္အျပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္လည္း ေယာက်ာ္းက သားကို သခင္၊ လင္ကိုဘုရားအရာ ထားၾကရသည့္ ဝါဒထြန္းကားေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ တန္ဖိုးရွိသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ရွားပါးလာသည့္ သတို႔သမီးအေနအထားေၾကာင့္ တ႐ုတ္မိန္းကေလးကို လက္ထပ္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ထပ္ေၾကးအျဖစ္ သတို႔သမီးမိသားစုကို ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ အျပင္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းပါ လက္ဖြဲ႔ႏိုင္မွ မိန္းမရမည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ခန္႔က မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ေဒၚလာ ၁,၅၀၀ ခန္႔ေပးႏိုင္လွ်င္ ရႏိုင္သည့္ အေနအထားႏွင့္မ်ားစြာ ကြာျခားသြားသည္။

ေက်းလက္မ်ားတြင္လည္း သတို႔သမီးဘက္ကို ေပးရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏမွာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ကြမ္က်ိဳးနယ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔က ေဒၚလာ ၃,၀၀၀ မွ ယခုအခါ ေဒၚလာ ၁၃,၀၀၀ ျဖစ္သြားသည္။ ရွန္ရွီးနယ္တြင္ ယခင္ ေဒၚလာ ၄,၄၀၀ မွ ၁၄,၇၀၀ ျဖစ္သြားသည္။ ထိုေငြေၾကးပမာဏသည္ ဆင္းရဲသည့္ မိသားစုအတြက္ အလြန္မက္စရာေကာင္းေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။ ေဒသသူကို ယူလွ်င္ေပးရမည့္ လက္ထပ္ေၾကးပမာဏက မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔က ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို ႏိုင္ငံမ်ားမွ မိန္းကေလးမ်ားဆီသို႔ မိန္းမေဈးကြက္ကို ခ်ဲ႕လာၾကသည္။ 

ဟီနန္လိုေက်း႐ြာေလးမွပင္ ဗီယက္နမ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ထားေသာ ေယာက်ာ္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ဗီယက္နမ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကိုဝယ္မွ ေဒၚလာ ၃,၂၀၀ ခန္႔သာေပးရသျဖင့္ မိန္းမလိုခ်င္ေနေသာ ေက်းလက္ေနတ႐ုတ္ေယာက်ာ္းမ်ားက ျပည္တြင္းျဖစ္ထက္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ေတြကို ပိုမက္လာရသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ မိန္းကေလးေတြလည္း တ႐ုတ္ကို စီးပြားေရးမေကာင္းသျဖင့္ ေရာက္လာသူမ်ားရွိသလို၊ အတင္းအဓမၼလူကုန္ကူးခံရၿပီး ေရာက္လာၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ဗီယက္နမ္က မိန္းကေလးေတြဆိုလွ်င္ ၁၂ ႏွစ္သမီးေလာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္မယားအျဖစ္ လာေရာင္းစားခံေနၾကရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားျဖင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားကား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဘဝပ်က္ေနၾကရသည့္ ျမန္မာမေလးေပါင္းမ်ားစြာ တိုးပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တ႐ုတ္ဘက္ကို ေရာက္လာသည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၇ ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ားကို လူကုန္ကူးေနမႈမ်ားကလည္း အလြန္ေခတ္စားၿပီး ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အပ်ိဳစစ္စစ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေပးဝယ္ေနၾကသည္။ နယ္စပ္တြင္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ယူသြားၿပီး ျပ႐ံုသာျဖစ္ကာ ႀကိဳက္လွ်င္ ေဈးေခၚၿပီး လူထည့္ေပးလိုက္သည့္ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုက ျဖစ္တည္ေနသည္မွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေနပါသည္ဆိုေစ သူ႔ႏိုင္ငံသူ႔လူမ်ိဳး ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေပးၿပီး ေရွ႕ေနာက္မညီေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက တ႐ုတ္တြင္ လူကုန္ကူးေနသည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာပင္ ၈၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္ဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၁၉၄ ဦးသာျဖစ္သည္။

နႏၵာသည္ တ႐ုတ္မယား၊ တ႐ုတ္ကၽြန္ဘဝႏွင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ သူက တီဗီၾကည့္ရင္း အိမ္သားမ်ားႏွင့္ ေျပာရင္းဆိုရင္း တ႐ုတ္စကားနည္းနည္းပါးပါးတတ္လာသည္။ တ႐ုတ္စကား တတ္လာခ်ိန္၌ ရဲဌာနကိုသြားၿပီး သူ႔အျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပႏိုင္ခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္ရဲေတြက ႏွစ္လမ္းေ႐ြးခိုင္းသည္။ ေယာက်ာ္းထံျပန္မလား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္မလားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လွ်င္ တစ္ေယာက္တည္းျပန္ရမည္။ ကေလးကိုေတာ့ သူတို႔ မေခၚေပးႏိုင္ဟုဆိုသည္။ သူ႔ကို ေယာက်ာ္းဘက္ကလည္း ကေလးျပန္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ နႏၵာတစ္ေယာက္ ကေလးကိုထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို တစ္ေယာက္တည္း ျပန္ခဲ့ရသည္။ 

မ်က္ရည္ေတြက်ေနသည့္ နႏၵာက -

“ကၽြန္မသားေလးကို ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေတြ႔ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ငိုယိုၿပီး ေျပာရွာသည္။

ေက်ာ္ဗလ

(Ref: The Diplomat, Mercatornet, ABC)