News

POST TYPE

FEATURE

ေခတ္သစ္ ထိုင္းစစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး
27-Mar-2018မ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ဓာတ္ပံုဆရာေတြ ဝိုင္းေနသည့္ေရွ႕တြင္ ရပ္လိုက္သည္။ သူက လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေရွ႕တြင္ယွက္ျပထားလိုက္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္းအမွတ္သေကၤတတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူ႔ပါးစပ္အား ေငြေရာင္တိပ္ႏွင့္ ကပ္ထားသည္။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသည္ဆိုေသာ သေဘာျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းကေလး အမည္က ႏြတ္တာ မဟတၱန ျဖစ္သည္။ သူ႔မိတ္ေဆြေတြႏွင့္ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူေတြကေတာ့ “ဘို” ဟု ေခၚၾကသည္။ 

ဘိုသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ မားကက္တင္း မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ေတာ့ ဘိုသည္ ထင္ရွားသည့္ ႐ုပ္သံတစ္ခုျဖစ္ေသာ Cozy Living တြင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့႐ံုမက သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ယခုအခါ အသက္ ၃၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဘိုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက တစ္ေက်ာ့ျပန္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖရာ႐ုသ္ခ်န္အိုခ်ာသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္မ်ားကို ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔ေ႐ႊ႕ညေ႐ႊ႕ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေရာက္လာၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖရာ႐ုသ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဝါေရာင္ဝတ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ရွပ္ဝါဂိုဏ္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနေသာ္လည္း ထင္ရွားသည့္ အကြဲကို အေရာင္ႏွစ္ေရာင္ျဖင့္သာ ေဖာ္က်ဴးႏိုင္ပါသည္။ ရွပ္ဝါဂိုဏ္းလား၊ ရွပ္နီဂိုဏ္းလား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သူတို႔ မည္သည့္ဂိုဏ္းကဆိုသည္ကို တီရွပ္အက်ႌအေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးဝတ္ဆင္ျပၾကသည္။ 

ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝါ ထရာကို ျဖဳတ္ခ်သူမ်ားမွာ ရွပ္နီဂိုဏ္းသားေတြအမ်ား ဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဆင္းရဲသားေတာသူေတာင္သားအမ်ားစုႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက အနီေရာင္တီရွပ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ၿပီး သက္ဆင္ကို ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။ သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔သားမ်ားက အဝါေရာင္တီရွပ္ေတြ ဝတ္ဆင္ကာ တန္ျပန္ၿပီး ရွပ္နီေတြကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ရွပ္နီတို႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ကို အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး သက္ဆင္၏ ညီမျဖစ္သူ ယင္းလပ္ရွင္နာဝါထရာကို အာဏာရေစသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံသူမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘိုကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ား ျပန္ေပၚလာၿပီး လမ္းေပၚထြက္ကာ အကဲစမ္းမႈမ်ားကို စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုသည္ ထပ္မံရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။ 

ဘိုသည္ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ၿငိမ္သက္သေယာင္ထင္ရသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးကို အၿမဲတမ္းမီးထိုးေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ သူသည္ အၿမဲတမ္း စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေတာ္ဝင္မိသားစုကို ဆန္႔က်င္မႈသည္ ႀကီးမားသည့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဘုရင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းသားကလည္း ဘိုတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ Lese Majesta ဥပေဒကို ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖရာ႐ုသ္စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလအတြင္း ဘုရင္ႏွင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘုရင္သစ္တက္လာၿပီးေနာက္ အေရးယူမႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ထိုင္းေတာ္ဝင္တို႔ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္အျဖစ္ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဘုရင္ဆန္႔က်င္ေရးကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကပင္ ဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္က မ်ားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၂ တြင္ ဘုရင္၊ မိဖုရားႏွင့္ သားေတာ္ သမီးေတာ္၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားကို အသေရပ်က္ေအာင္ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳမူသူအား ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွသည္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ထြန္းကားလာသည့္ေခတ္တြင္ Facebook ေပၚကတစ္ဆင့္ ဘုရင္ကို ေစာ္ကားေဝဖန္ေျပာဆိုမိေသာသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားရွိလာသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဘာလုပ္လုပ္ ဘာေျပာေျပာ ဘုရင္ကို မထိႏွင့္ဆိုသည့္ ဥပေဒက လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပသည့္သူမ်ား သတိထားစရာျဖစ္လာသည္။ ဥပေဒကို လိုသလိုေကာက္ၿပီး အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္မွန္းမသိ ဘုရင္ဆန္႔က်င္မွန္းမသိ ေယာင္ဝါးဝါးလုပ္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၁၂ ေကာက္လုပ္လိုက္လွ်င္ ေရာေယာင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ က်သြားႏိုင္သည္။ 

စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အာဏာကို သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ကာလတြင္ လူမ်ားစုေဝးဆႏၵျပမႈအတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ လူငါးေယာက္ထက္ပိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးအလို႔ငွာ စုေဝးျခင္းအား တားျမစ္သည္ဆိုသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒက လူေတြကို လမ္းေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖမ္းခ်င္လွ်င္ ဖမ္းမည္ဆိုသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ ေကာလိပ္မွဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ အႏုရက္ယင္တာ ဝါနစ္ဆိုသူပင္ အဖမ္းခံလိုက္ရၿပီး ဆရာအလုပ္ျပဳတ္ကာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူဘဝကို အခ်ိန္ျပည့္ေရာက္လာေစခဲ့ေသာ ဥပေဒလည္းျဖစ္သည္။

အႏုရက္သည္လည္း လမ္းေပၚကို တစ္ကိုယ္ေတာ္ထြက္ၿပီး တီရွပ္အနီကို ဝတ္ဆင္ကာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပေနသူျဖစ္သည္။ သူက တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဟာေျပာသည္။ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ငါးဦးေက်ာ္လွ်င္ ဖမ္းမည္ဆိုသျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ လႈပ္ရွားေနသည္။ သူက ရွပ္နီေတြကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္က အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပသူေတြကို ေသနတ္အစစ္ေတြႏွင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူကိုယ္တိုင္ အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔သမား တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိတ္ကို ျပန္လွန္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းမီဒီယာေတြက အေသအေပ်ာက္မရွိဟုသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ 

အႏုရက္က “မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ဆိုေတာ့ စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၇ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ယေန႔တိုင္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတုန္းပါပဲ”ဟု ေျပာျပသည္။

အႏုရက္သည္ Red Path ဆိုသည့္ ပေရာဂ်က္ကို ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျပည္သူတိုင္း Red Path တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားလာေရးကို စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ ျဖဳတ္ခ်ေရးကို ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး တိုးျမင့္လာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးတို႔ကို သူက မျပတ္ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္။ 

အႏုရက္၏ ပေရာဂ်က္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု တက္လာခ်ိန္တြင္ ရပ္သြားသလို ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ယခု ျပန္ၿပီး အသက္ဝင္လာသည္။ သူကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားထံ သြားေရာက္ၿပီး အားေပးသည္။ သူတို႔ဘဝတြင္ ေမ့ႏိုင္စရာမဟုတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေနေစရန္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ (Assembly Law) ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္အခါတြင္ အႏုရက္က သတိေပးသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငါးဦးထက္ပိုၿပီးေတာ့ မစုေဝးရေတာ့ဘူးတဲ့။ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ သံုးေယာက္ ေပါင္းမယ္ဗ်ာ။ ေလးေယာက္ေပါင္းမယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာအေရာင္ဝတ္ရမယ္လို႔ မေျပာထားဘူး။ ကိစၥမရွိပါဘူး။ အနီေရာင္မဝတ္ရလို႔ ထုတ္ျပန္လည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။ လိေမၼာ္ေရာင္ဝတ္မယ္ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္ေသးလဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ မတရားသည့္အမိန္႔ကို ဖီဆန္ရန္သာ ဆႏၵျပင္းထန္ေနၾကသည္။ ရန္ဆီမန္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကလည္း အစဥ္အလာႀကီးသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ သမိုင္းရွိေနသည္။ သူက မတရားသည့္အမိန္႔ကို နာခံစရာမလိုဟု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ၂၅ ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ရန္ဆီမန္က ဖူးခက္မွ ဘန္ေကာက္သို႔ တက္လာၿပီး ပညာလာရွာေနသူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သူတို႔လည္း DRG (Democracy Restoration Group) အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ သူလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြႏွင့္အတူ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေနသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ကေတာ့ ျပတ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ေဘာင္အတြင္းဝင္ၿပီး ေျခ႐ႈပ္ေနသည့္ စစ္အုပ္စုကို ကန္ထုတ္ပစ္ေရးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း အာဏာယူေျခ႐ႈပ္ေနသည့္ စစ္အုပ္စုထြက္သြားေရးသည္ သူတို႔ DRG အဖြဲ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ယိုးဒယားေတာ္လွန္ေရး (Siamese Revolution) ဆိုသည့္ ပုန္ကန္လႈပ္ရွားမႈ စတင္လာၿပီးကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ၁၉ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အာဏာသိမ္းလိုက္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးလိုက္၊ အာဏာျပန္သိမ္းလိုက္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးသည္ စစ္သားေတြ ပတ္လည္ဝိုင္းကာခ်ာခ်ာလည္ေနရသည့္ဘဝက ယေန႔တိုင္ မထြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနရေသးသည္။ ထိုျပႆနာၾကားတြင္ ထိုင္းျပည္သူေတြၾကား၌ ရွပ္နီႏွင့္ ရွပ္ဝါအကြဲက စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုကို အႀကိဳက္ေတြ႔ေစခဲ့သည္။

ရွပ္နီေတြက ဆင္းရဲသား ေက်းလက္ျပည္သူ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ လူမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသူေတြက ရွပ္နီေတြျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အုပ္စုအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္သည္။

ရွပ္ဝါေတြက ၿမိဳ႕ျပလူလတ္တန္းစားႏွင့္ လူခ်မ္းသာ ပညာတတ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုအုပ္စုေတြက အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး၊ စစ္တပ္အုပ္စုေတြကပင္ ရွပ္ဝါေတြ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးဆိုသည္မွာ လူနည္းစု လက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔စရာ ျဖစ္ေနသည္။

ဘိုက “ျပည္သူေတြ ၂၀၁၄ အာဏာသိမ္းမႈကို သင္ခန္းစာယူၾကပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္ကို မေမ့ၾကပါနဲ႔”ဟု တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။ ရန္ဆီမန္က စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုကို အစိုးရအဖြဲ႔ထဲက လြယ္လြယ္ႏွင့္ ကန္ထုတ္၍ မရႏိုင္ဟု ဆိုသည္။ သူတို႔ကို ေျပာလိုက္၊ ဆိုလိုက္၊ ဆန္႔က်င္လိုက္သည္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းရန္ ျပင္ေနသည့္ စစ္အုပ္စုေၾကာင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရးမွာ ရင္ေလးဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္။ သူက -

“စစ္အာဏာရွင္ေတြ အာဏာကို ဆက္ထိန္းထားမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေကာင္းေကာင္းခံရမယ္”ဟု သတိေပးသည္။ ထို႔ျပင္ သူက -

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြက စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြ မျဖစ္ေစရဘူး”ဟု ဆိုသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္ေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ ႏိုးၾကားလႈပ္ရွားလာရသနည္း။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္က သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ဒီမိုကေရစီကို အဓမၼက်င့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေျပာင္းလဲတိုးတက္လာျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာျခင္းက အေျဖျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။

ေက်ာ္ဗလ
(Ref: Thailand’s oppressive military rule, Brendan Oswald)