News

POST TYPE

FEATURE

အေရးပါေသာ္လည္း အရာမေရာက္သည့္ ဖစ္ဆာမ်ား
24-Mar-2018သတင္းသမားမ်ားေလာကတြင္ ဖစ္ဆာ (Fixer) ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ ေခတ္စားလာသည္။ ဖစ္ဆာဆိုသည္မွာ ေဒသခံ သတင္းသမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားက သတင္းသို႔မဟုတ္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုခုကို ေရးသားရန္အတြက္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္းခံရသူမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ သူတို႔သည္ စကားျပန္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို လမ္းၫႊန္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဒသအတြင္း ေမးျမန္းခြင့္၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားရရွိေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနက လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရယူစုေဆာင္းမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အကူေပးရသူမ်ားကိုလည္း ဖစ္ဆာမ်ားဟု ေခၚပါသည္။ 

သတင္းအေၾကာင္း၊ သတင္းဇာတ္လမ္းအေၾကာင္း ေရးသားသူသည္ ဆုရခ်င္ရမည္၊ ကမၻာေက်ာ္ခ်င္ေက်ာ္မည္၊ သို႔ေသာ္ ဖစ္ဆာမ်ားသည္ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပျခင္း ခံရရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သတင္းေပးမ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္မေ႐ြး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အျပင္ အဖမ္းအဆီးလည္းခံရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ အုပ္စိုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖစ္ဆာမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ျခင္းသာမက ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းကိုပါ ခံရတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံျခားက လာေရာက္ေသာ သတင္းသမားမ်ားသည္ သူတို႔တြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိလွ်င္ ျပန္သြားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ဖစ္ဆာေတြကေတာ့ သူတို႔ႏိုင္ငံ သူတို႔ေဒသမ်ားတြင္ က်န္ခဲ့ရသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခားသတင္းသမားေရးလိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာက ျပႆနာတက္စရာ၊ ႐ႈပ္ေထြးအျငင္းပြားစရာ သတင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ ဖစ္ဆာေတြအတြက္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ေဒသခံ ျပည္သူေတြက သူ႔ကို ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္အျပင္၊ အခန္႔မသင့္လွ်င္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းကိုပါ ခံရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ဖစ္ဆာမ်ားကေတာ့ ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ေငြရဖို႔ထက္ အျဖစ္မွန္ကို အားလံုးသိေစခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားရွိေနသူေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို သိသိႏွင့္ လုပ္ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဖစ္ဆာေပါင္း ၄၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း Global Reporting Centre ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဖစ္ဆာအမ်ားစုက သူတို႔သည္ ေဒသအတြင္း လမ္းျပမ်ားအျဖစ္သာ တာဝန္ယူထားရသလို ခံစားေနရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သူတို႔အထဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖစ္ဆာမ်ားကလည္း မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ ေစာ္ကားသလို ခံစားရမိေၾကာင္း ေျပာသူမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ေငြေပးငွားၿပီး ေငြမရသူမ်ားလည္း ရွိသလို၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမရွိသည့္ သတင္းမ်ားတြင္ သူတို႔နာမည္ေလးတစ္လံုးေတာင္ ေဖာ္ျပျခင္း မခံရေသာေၾကာင့္ မေက်နပ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသတင္းသမားေတြက သူတို႔ကို ဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္သျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးသည္ဟု လက္ခံထားသည္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကက္ထရီးနား မာလိုဖီယက္ဗာသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ခန္႔ကတည္းက BBC, Reuters, Al Jazeera သတင္းဌာနမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသည့္ ဖစ္ဆာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ အထူးသျဖင့္ ယူကရိန္းေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားက သတင္းမ်ားကို ေခါင္းႀကီးသတင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးေနရသူလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ဗံုးဒဏ္မေၾကာက္၊ က်ည္ဒဏ္မေၾကာက္ သူ႔တာဝန္ကို သူထမ္းေဆာင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ သူက -

“ကၽြန္မလူေတြကိုပဲေၾကာက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္လာရင္ ဘယ္သူကရန္သူ၊ ဘယ္သူက မိတ္ေဆြဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ခက္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ပဋိပကၡတစ္ခုျဖစ္လာလွ်င္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ေတာ့ အနည္းဆံုးေပၚလာတတ္သည္။ ထိုဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးက သူတို႔ဘက္ကသာမွန္ေၾကာင္း သက္ေသေခၚျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဖစ္ဆာေတြ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးမွ အာဏာပိုင္တို႔က ေရာက္လာတတ္သည္။ ထိုေရာက္လာေသာ အာဏာပိုင္တို႔ကလည္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသထူခ်င္ၾကျပန္သည္။ ဖစ္ဆာေတြအတြက္ ပိုၿပီး အႏၲရာယ္ႀကီးလာသည္။ 

လံုၿခံဳေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ တာဝန္ရွိသူေတြက ဖစ္ဆာမ်ားကို စပိုင္မ်ားဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဖမ္းမည္၊ ဖုန္းသိမ္းမည္၊ အေထာက္အထားေတြကို စစ္ေဆးမည္၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလွ်င္ ျပန္လႊတ္မည္၊ တင္းမာလွ်င္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္မည္သာျဖစ္သည္။ 

ဖစ္ဆာမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာတြင္ တာဝန္အရွိဆံုးေသာသူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံယူဆသူေတြလည္းရွိတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ဘက္က မည္သို႔စိတ္သေဘာထားရွိသည္ကို မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ သိပ္ၿပီး မလြယ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

ဖစ္ဆာတစ္ဦးသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတင္းသမားတစ္ဦးဟု ခံယူထားလွ်င္၊ သတင္းသမားတို႔၏ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္လွ်င္ ျပႆနာမရွိ။ အေျခအေနကို နားမလည္ဘဲ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ လွန္ခ်လိုက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈဆိုကာ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖစ္ဆာတိုင္းသည္ အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳျမင္ႀကိဳတြက္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္လည္းလိုသည္။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေရွာင္ႏိုင္လွ်င္ ေရရွည္ လုပ္ႏိုင္မည္သာျဖစ္သည္။ 

ဖစ္ဆာတစ္ေယာက္တြင္ အသက္အာမခံ၊ ဘာအာမခံ၊ ညာအာမခံဟူ၍ မရွိႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အာမခံၿပီး လုပ္ေနၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။ စစ္ေျမျပင္အတြင္း သတင္းယူေနသည့္ ကက္ထရီးနားဆိုလွ်င္ ပထမအေစာပိုင္းတြင္ က်ည္ကာအက်ႌပင္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။ သူ႔ထံတြင္ သံခေမာက္၊ ေဆးပစၥည္း၊ အေထာက္အပံ့ ဘာမွမရွိေပ။ ေျပာေတာ့သာ နာမည္ႀကီး မီဒီယာႀကီးမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဘာမွလည္း အာမခံခ်က္မေပး၊ ဘာမွအေထာက္အပံ့လည္း ေပးထားသည္မဟုတ္ေပ။ 

သူ႔အတြက္ တစ္ေန႔ရသည့္ လုပ္အားခမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ မွ်သာရွိသည္။ အမ်ားဆံုးရမွ ေဒၚလာ ၂၀၀ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ကို ရင္းထားရသည္။ ေဒသအေနႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ ေပးထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကမ်ားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသည့္ သို႔မဟုတ္ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လံုးဝမတန္ဟု ဆိုရမည္။ ႏိုင္ငံတကာက သတင္းသမားေတြေရာက္လာၿပီဆိုလွ်င္ သူတို႔လိုခ်င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးလိုက္ေသာ္လည္း ဖစ္ဆာေတြကေတာ့ ထင္ေပၚခ်င္မွ ထင္ေပၚလိမ့္မည္။

ဖစ္ဆာေတြ၏ အမည္သည္ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေနရာတစ္ေနရာက ေဖာ္ျပျခင္းခံရခ်င္မွ ခံရႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္စုေဆာင္းေပးလိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းသမားက ယူသြားၿပီး သူ႔အတတ္ပညာျဖင့္ ဖန္တီးလိုက္လွ်င္ ထိုသတင္းသမားဖစ္ဆာထက္ ေငြလည္းပိုရႏိုင္သည့္အျပင္ ဆုလည္းရရွိေကာင္း ရရွိေပလိမ့္မည္။

ဖစ္ဆာမ်ားသည္ အေရးတယူ နာမည္ေဖာ္ျပျခင္း ခံရသူမ်ားမဟုတ္ဟုဆိုကာ သူတို႔၏ အခန္းက႑က ပစ္ပယ္ထားရန္မဟုတ္ပါ။ ေဒသခံသတင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သူတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးရမည့္အျပင္ သူတို႔သိသင့္ သိထားအပ္သည္မ်ားကို ပညာေပး၊ သင္တန္းေပးမႈမ်ားလည္း လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ကက္ထရီးနားလို အမ်ိဳးသမီးသတင္းသမားတစ္ဦးအတြက္ ေရွ႕တန္းတြင္ စစ္သားမ်ားၾကား သတင္းယူသတင္းလိုက္ေနရသည္မွာ ပိုၿပီးမလြယ္ေပ။ စစ္သားတစ္ေယာက္သည္ ေရွ႕တန္းတြင္ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာလာၿပီး အနည္းဆံုးေျခာက္လခန္႔ ေနထိုင္ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔က အမ်ိဳးမ်ိဳးစၾက ေျပာင္ၾက ေနာက္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ မေတာ္ရာမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းပင္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ သူတို႔လည္း မိန္းမကို ဆာေလာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

တပ္ဂိတ္စခန္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရာတြင္ပင္ တစ္ခါတစ္ရံ အဆင္မေျပမႈေလးေတြ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေသနတ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္သားက မူးေနလွ်င္ ပိုဆိုးသည္။ ဖစ္ဆာတစ္ေယာက္သာမက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၿပံဳးျပထားၿပီး သူစိတ္ဆိုးေျပသည္အထိ သည္းခံေစာင့္ရမႈမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရဖူးသည္။

ကက္ထရီးနားအေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈမ်ိဳးကို မႀကံဳေတြ႔ရဖူးေပ။ တစ္ႀကိမ္တြင္ သူ႔ဆံပင္ကို လာနမ္းၿပီး “ငါ မိန္းမအနံ႔ မရတာ ေျခာက္လရွိေတာ့မယ္” ဟု ေျပာလာသည့္ စစ္သားမ်ိဳးကိုလည္း သူႀကံဳဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အတင္းအဓမၼလုပ္ျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္။

ဆန္ေဂ်းဂ်ားသည္ သူ၏ အေမရိကန္သတင္းသမားတစ္ဦးႏွင့္အတူ ကားေနာက္ခန္းအတြင္း ထိုင္ေနသည္။ သူ႔ကို အေမရိကန္သတင္းသမားက ဟိုက္ဒရာဘတ္တြင္ သတင္းလိုက္ရန္အတြက္ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သတင္းသမားက သူ႔ကို ဖစ္ဆာဟုေခၚသည္။ ဆန္ေဂ်းက “ကဲ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ဘာေတြျပင္ေပးရမလဲ”ဟု ေမးလိုက္သည္။ သူက ပိုက္ျပင္သမားအလုပ္ကို လုပ္ဖူးေသာေၾကာင့္ ဖစ္ဆာဆိုသည္မွာ ပိုက္ျပင္ေပးသူဟု သူ႔ကို သံုးစြဲေၾကာင္း ထင္မွတ္ေနသည္။ ဆန္ေဂ်းက အေမရိကန္ကို သြားခ်င္သည့္ ေနရာပို႔ေပးသည္။ စကားျပန္အျဖစ္ တာဝန္ယူေပးသည္။ သူ႔ကို ဖစ္ဆာဟု သတ္မွတ္ခ်င္ေန၊ မသတ္မွတ္ခ်င္လည္းေန၊ သူကေတာ့ ပိုက္ဆံအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယတြင္ ဖစ္ဆာလုပ္ေနသူေတြက ေငြေၾကာင့္မ်ားသည္။ သူတို႔ကို တစ္ေန႔လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၀ မွ ေဒၚလာ ၄၀၀ အထိ ေပးငွားၾကရသည္။ သူတို႔က အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေငြမ်ားမ်ားေတာင္းရျခင္းမွာ သူတို႔အတြက္သာမက ရဲမ်ားကိုေပးရန္အတြက္ပါ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖစ္ဆာလုပ္ေနသူမ်ားမွာ ေဒသခံလူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားကိုပင္ လိုင္းေၾကးအျဖစ္ ေပးေနရသည္မ်ားရွိသည္။ 

ဆလိုေဗးနီးယားႏိုင္ငံမွ နီယက္ထရပ္စ္ႏိုဗက္က သူ႔လုပ္အားခ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ကို လိုင္းေၾကးအျဖစ္ ေပးေနရသည္ဟုဆိုသည္။ သူက ႏိုင္ငံျခားမွ သတင္းသမားထံ သတင္းေတြကို အီးေမးလ္ေတြႏွင့္ပို႔သည္။ ထိုသတင္းသမားကလည္း သူ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေန႔ပို႔မည္ ညပို႔မည္ ေျပာင္းခ်ိန္းၿပီး တစ္ျပားမွ မပို႔သျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးရသည့္အခါတြင္ လိုင္းေၾကးေပးရန္ အခက္ေတြ႔ရပံုမ်ားကို ေျပာျပရွာသည္။ 

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ဖစ္ဆာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခါလစ္ဝါဆင္းက သူသည္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ကို အင္တာဗ်ဴးမ်ားလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ သူတို႔လိုခ်င္သူေတြကို ေဒသအတြင္း ရွာေဖြဆက္သြယ္ေပးရသည္။ သူတို႔ ခိုင္းသည့္အတိုင္း လိုက္လုပ္ေပးေနရၿပီး သူ႔တြင္ဘာမွ အႀကံေပးခြင့္မရွိ။ သူ႔ကို ဖစ္ဆာဆိုျခင္းထက္ သတင္းကၽြန္အျဖစ္ အသံုးခ်သလို ခံစားေနရေၾကာင္း ေျပာျပရွာသည္။

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေလာကအတြက္ ဖစ္ဆာေတြအမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ ဆိုသူေတြက ဖစ္ဆာေတြကို ေမြးထားရသည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီး သတင္းစာႀကီးတစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ Süddeutsche Zeitung မွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဘက္စ္တီယန္ အိုဘာေမယာဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ၌ သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ဖစ္ဆာမ်ားထံက ေပးပို႔သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္ေပါင္း ၁၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သူႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေနသည့္ သတင္းသမားေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ က ျဖစ္သည္။ သူတို႔က ပေရာဂ်က္ႀကီးတစ္ခုျဖင့္ သတင္းသမားေတြကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည္။ သူတို႔သတင္းသမားေတြကိုေမြးၿပီး သတင္းယူသည္။ သတင္းသမားေတြ နာမည္ထြက္သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းသမားေတြ ေမြးထားသည့္ ဖစ္ဆာေတြကေတာ့ ဘယ္မွာမွမေတြ႔ရ၊ စာရင္းလည္းမရွိ။ မည္မွ်ေထာက္ပံ့ေနေၾကာင္းလည္း အတိအက်မသိရ။ မည္သို႔ဆိုေစ ဖစ္ဆာေတြကေတာ့ အေရးပါေသာ္လည္း အရာမေရာက္သူမ်ား ျဖစ္ေနဆဲပင္။

(Ref: Global Investigative Journalism Network)