News

POST TYPE

FEATURE

ျပည္သူအားျဖင့္ အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ျခင္း
06-Mar-2018


၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔တိုင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ “ျပည္သူ႔အင္အား ျပပြဲႀကီး” တစ္ခုကို အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ထူးဆန္းစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တိုင္ ထိုအင္အားျပပြဲႀကီးကို သမိုင္းဝင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားေတြက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ျပည္သူ႔အင္အားျပပြဲႀကီး သို႔မဟုတ္ (People Power Revolution) ကို သူတို႔က အၾကမ္းမဖက္ အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်မႈ ေတာ္လွန္ေရးဟူ၍လည္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲခိုး၊ ျပည္သူေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေပး၊ ကိုယ့္မိသားစုေကာင္း စားေရးလုပ္သည့္ အာဏာရွင္သမၼတ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္၏ ၂၁ ႏွစ္ၾကာ တိုင္းျပည္ကို စိုးမိုးသိမ္းပိုက္ထားမႈမွ ျပည္သူေတြက ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ေန႔တစ္ေန႔လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ျပည္သူ႔အင္အားျပပြဲႀကီးကို ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူေတြကလည္း “အဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” (Yellow Revolution)  ဟု ေခၚၾကေသးသည္။ ထိုလူထုအင္အားျပပြဲႀကီးကို ျပည္သူေပါင္း သိန္းသန္းခ်ီကာ တက္ေရာက္လာရာတြင္ အဝါေရာင္ဖဲႀကိဳးေလးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက တပ္ဆင္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

သမၼတဖာဒီနန္ မားကို႔စ္သည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္သမၼတလည္းျဖစ္ၿပီး သူတာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလတြင္ စစ္တပ္၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားကို ရရွိထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

မားကို႔စ္တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ကာလတြင္ စစ္တပ္ေနာက္ခံျဖင့္ ပေရာဂ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္သိမ္းပိုက္ထားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈရရွိေစရန္ အရွိန္အဝါႏွင့္ ဩဇာတည္ေဆာက္လြန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၿဖိဳခြဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး ေမြးထားျခင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခိုင္းၿပီး အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားအားလံုးကို ေထာင္ထဲထည့္ထားခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရင္ထဲတြင္ ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ 

မားကို႔စ္ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားထဲတြင္ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးမွာ ဘင္နစ္ႏိုအကြီႏိုျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ျပည္သူေတြက “နီႏြိဳင္း”ဟု ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကသည္။ နီႏြိဳင္းသည္ မားကို႔စ္၏ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တိုက္ခိုက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဏာရွင္အတြက္ ဆူးတစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ လစ္ဘရယ္ပါတီစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေနစဥ္ မီရန္ဒါပလာဇာ၌ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုဗံုးေဖာက္ခြဲမႈကို မားကို႔စ္၏ သစၥာေတာ္ခံမ်ားက လုပ္ႀကံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္ခ်က္ဟု စြပ္စြဲသည္။ ထိုဗံုးေဖာက္ခြဲမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မားကို႔စ္သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္ကို အာဏာသိမ္းခိုင္းခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးႏွစ္ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ နီႏြိဳင္းကို လူသတ္မႈ၊ တရားမဝင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈ၊ မီရန္ဒါပလာဇာ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူလိုက္သည္။ နီႏြိဳင္းကို ေထာင္ထဲတြင္ သံုးႏွစ္နီးပါးအမႈမစစ္ဘဲ ခ်ဳပ္ထားၿပီးမွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္စစ္ခံု႐ံုးတင္သည္။ နီႏြိဳင္းက အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပသည္။ အစာမစားဘဲ ရက္ေပါင္း ၄၀ အၾကာ ဆႏၵျပထားသျဖင့္ လူကလည္း အ႐ိုးေပၚအေရတင္ေနၿပီ။ စစ္ခံု႐ံုးက နီႏြိဳင္းကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ထဲတြင္ ၈ ႏွစ္ဆက္ေနရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ 

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ နီႏြိဳင္းတစ္ေယာက္ ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္ၿပီး အသည္းအသန္ ေဝဒနာခံစားေနရသည္။ မိသားစုက နီႏြိဳင္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေခၚၿပီး ေဆးကုသခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ၿပီး သံုးႏွစ္ခန္႔ အနားယူေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရအေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့႐ံုမက စာအုပ္ႏွစ္အုပ္လည္း ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အာဏာရွင္သမၼတ မားကို႔စ္ က်န္းမာေရးမေကာင္းေၾကာင္း၊ ေသလုေျမာပါးျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ နီႏြိဳင္းသည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကမွ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲျပန္ဝင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ျပန္လာၿပီး ေလယာဥ္ေပၚမွအဆင္းတြင္ မားကို႔စ္၏ သစၥာခံမ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္လိုက္ၾကသည္။ 

နီႏြိဳင္းကို မားကို႔စ္က ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ႀကံလိုက္ျခင္းမွာ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို အံုႂကြလာေစရန္ ႏိႈးဆြေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္လက္မွ ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္မွရမည္ဟု ျပည္သူတို႔က ယံုၾကည္လာၾကသည္။

နီႏြိဳင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ ကိုရီအကြီႏိုက “ထိုေသနတ္သံသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ႏိုးထေစခဲ့သည္”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ သူ႔ခင္ပြန္းကို ပစ္လိုက္သည့္ေသနတ္သံေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ကို အာဏာရွင္သည္ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ျပန္ခံခဲ့ရသည္။ နီႏြိဳင္း၏ အသုဘ အခမ္းအနားကို လူေပါင္းႏွစ္သန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္သည္။ ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္ပြဲေခၚသံကို ေႂကြးေၾကာ္မွျဖစ္ေတာ့မည္၊ ဒီမိုကေရစီ လံႈ႔ေဆာ္သံေတြကို ေပးမွျဖစ္ေတာ့မည္ဟု နားလည္ထားၾကသည္။ 

နီႏြိဳင္း၏ အသက္ႏွင့္ရင္းကာ ေပးလိုက္ေသာအသိက ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူတို႔ကို ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္မ်ား ႏိုးၾကားလာေစသည္။ အစိုးရကလည္း နီႏြိဳင္းအသတ္ခံရမႈကို အထူးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ကာ စံုစမ္းေပးမည္ဆိုေသာ္လည္း ဖံုးကြယ္ထားမႈမ်ားကို ျပည္သူေတြသိေနေသာေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မနီလာတြင္ နီႏြိဳင္း၏ ဇနီးသည္ကိုရီ (အကြီႏို) ဦးေဆာင္ၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေတာ့သည္။ အကြီႏိုႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ကိုရီ အကြီႏို၏ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္မွာ Radio Veritas ဆိုသည့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနျဖစ္သည္။ ၂၄ နာရီ ထုတ္လႊင့္သည့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို ႐ိုမင္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔ပါဝင္လာေစရန္ စည္း႐ံုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနမ်ားကို မားကို႔စ္က ပိတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အသင္းေတာ္၏ ေရဒီယိုလိုင္းကို မပိတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ကိုရီသည္ ထိုအသံလႊင့္ဌာနကတစ္ဆင့္ ျပည္သူတို႔ ႏိုးၾကားတက္ႂကြ အသိတရားမ်ားရွိလာေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ 

မားကို႔စ္သည္ နီႏြိဳင္းေသၿပီးကတည္းက ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ထိုသတင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေဝဖန္ျခင္းမ်ားအား ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။ Radio Veritas တစ္ခုတည္းကသာ နီႏြိဳင္းကြယ္လြန္သည့္ သတင္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ၏အသုဘပြဲအခမ္းအနားကို လူေပါင္းႏွစ္သန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္တကၠသိုလ္မွ ယခင္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဖရန္စစၥကို နီမန္ဇိုက ထိုအခ်ိန္တြင္ Radio Veritas သာမရွိလွ်င္ ျပည္သူေပါင္းသန္းခ်ီလႈပ္ရွား စည္း႐ံုးကာ လူထုအင္အားျပပြဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟုပင္ဆိုခဲ့သည္။ 

၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ မားကို႔စ္က ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ကိုရာဇန္ အာကီႏို၏ လႈပ္ရွားမႈကလည္း အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ မားကို႔စ္ကလည္း ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ လႈပ္ရွားေတာ့သည္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲမ်ား ေရတြက္ရာတြင္ မားကို႔စ္က ၁၀၈၀၇၁၉၇ မဲရၿပီး၊ အကြီႏိုက ၉၂၉၂၇၆၁ မဲရသည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲလိမ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး မေက်နပ္ျဖစ္သံေတြ ထြက္လာသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး ရီကာဒို ဗီဒဲလ္ကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ကန္႔ကြက္ထားသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေရာ္နယ္ေရဂင္ကပင္ ဖိလစ္ပိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ကန္႔ကြက္လာသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မားကို႔စ္သည္ သူသာအႏိုင္ရသူျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ၿပီး သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ျပည္သူေတြကလည္း အကြီႏိုကိုသာ လက္ခံၿပီး သမၼတအျဖစ္တက္ရန္ ဝိုင္းဝန္းတိုက္တြန္းေနၾကျပန္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲကပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလာသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတိုက္အခံ အမတ္ေပါင္း ၅၀ က ကန္႔ကြက္ၿပီး ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနခ်ိန္၌ စစ္တပ္ကၾကားဝင္လာမည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ အားလံုးကလည္း စစ္တပ္ကို မားကို႔စ္ဘက္တြင္ ရွိေနမည္ဟုထင္ေနၾကသည္။ စစ္တပ္ကလည္း အေရးပါသည့္ ေလဆိပ္၊ စစ္စခန္းမ်ားတြင္ အသင့္အေနအထားကို ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အန္ရီလီႏွင့္ ရာမို႔စ္တို႔က အာဂူနယ္ဒိုစစ္စခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး အစိုးရအဖြဲ႔က ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။ မားကို႔စ္သည္ သီးျခားသတင္းစာရွင္းပြဲတစ္ပြဲ ထပ္လုပ္ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ အကြီႏိုတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ေျပာၾကားသည္။ 

ေနာက္တစ္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ မသမာမႈမ်ားကို ေရဒီယိုမွ ထုတ္ျပန္သည္။ လူေတြအံုႂကြၿပီး လမ္းေပၚကို ပိုေရာက္လာသည္။ အစိုးရစစ္တပ္က Radio Veritas ကို လာပိတ္သည္။ ျပည္သူေတြကို အံုႂကြရန္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ ျပည္သူေတြ ရာေပါင္းမ်ားစြာကလည္း လမ္းေတြေပၚကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေရာက္လာၾကသည္။ ျပည္သူေတြက “အမိေျမ” ဆိုသည့္ သီခ်င္းကို စုေပါင္းသီဆိုၾကသည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက အတိုက္အခံမ်ား၏ ထင္ရွားေသာ မ်ိဳးခ်စ္သီခ်င္းျဖစ္သည္။ 

၂၃ ရက္ ေန႔လယ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အန္ရီလီႏွင့္ မားကို႔စ္ထပ္ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကေသးသည္။ စစ္တပ္က တင့္ကားမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး လူထုကို ဝိုင္းထားၾကသည္။ လူထုကလည္း တင့္ကားေတြေရွ႕က လက္တြဲၿပီးရပ္ေနၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ အ႐ုဏ္တက္တြင္ စစ္တပ္ေတြ ထပ္ေရာက္လာျပန္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားထံ မ်က္ရည္ယိုဗံုးေတြႏွင့္ ပစ္သည္။ လူစုကြဲသြားသည့္အခါ စစ္တပ္သား ၃၀၀၀ ေလာက္က အာဂုနာဒို စစ္စခန္းတစ္ဝိုက္ကို ဝိုင္းထားလိုက္ေတာ့သည္။ ရဟတ္ယာဥ္ေတြကလည္း ဝိုင္းပတ္ေနသည္။

ဆႏၵျပေနသူမ်ားသည္ လူနီတာပန္းၿခံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လုပ္သည္။ ဆႏၵျပသူေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ စုေဝးၾကသည္။ အကြီႏိုကို ေအာ္ဟစ္ေထာက္ခံၿပီး မားကို႔စ္ကို ဆင္းေပးရန္ ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မားကို႔စ္၏ စစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ား ပန္းၿခံကို လာဝိုင္းၾကျပန္သည္။ ျပည္သူေတြက စစ္သားမ်ားကို ဖက္ရမ္းႏႈတ္ဆက္ၿပီး ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ျပည္သူေတြကလည္း သူတို႔တပ္ဆင္ထားသည့္ ဖဲႀကိဳးအဝါမ်ားကို စစ္သားမ်ားအား သြားေရာက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ လက္နက္မ်ားတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

အကြီႏိုသည္ ပန္းၿခံသို႔ေရာက္လာၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္က ထြက္လာသည့္အမတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းၿပီး သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ တိုက္တြန္းၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ပစ္ခတ္မႈသတင္းမ်ားထြက္လာသည္။ ထိုေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ပင္ ကိုရာဇန္အကြီႏိုသည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းကို ဖီလီပီႏိုကလပ္တြင္ က်င္းပသည္။ ကလပ္ျပင္ပတြင္ အသင့္ေစာင့္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးက လက္ခုပ္မ်ားတီးၾကသည္။ 

ထိုေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ သမၼတ မားကို႔စ္သည္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေပါလ္လာေဇာ့ထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားသည္။ ထိုေန႔ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ မားကို႔စ္မိသားစုသည္ အေမရိကန္ေလတပ္ HH-3E ကယ္ဆယ္ေရးရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ မနီလာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၈၃ ကီလိုမီတာကြာေဝးေသာ ကလပ္ေလတပ္ အေျခစိုက္စခန္းကို ထြက္ေျပးသြားသည္။ 

ျပည္သူ႔အင္အားျပပြဲႀကီးသည္ အၾကမ္းမဖက္အႏုနည္းျဖင့္ အာဏာရွင္ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေသြးမဲ့ေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ထင္ရွားၿပီး အာဏာရွင္ကို အႏုနည္းျဖင့္ ျပည္သူ႔အားကိုသံုးကာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလေရာက္တိုင္း ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည္။

(Ref: Official Gazette, Rappler, Tavaana, Global Nonviolent Action)