News

POST TYPE

FEATURE

အိႏၵိယအေရွ႕အလယ္ပိုင္း ျပႆနာ
27-Feb-2018အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ျပႆနာဟု ဆိုလိုက္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာဟု မယူဆေစလိုပါ။ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပႆနာမဟုတ္။ လူမ်ား၏ လူမႈေရးျပႆနာ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လူတို႔၏ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေနရာ ဗိုက္ျပႆနာ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဗိုက္ျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ေန႔က အိႏၵိယ အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတင္းတစ္ပုဒ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဖံုးဖံုးဖိဖိ လူအသိမခံခ်င္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမွထြက္ကာ ျပည္ပတြင္ ကိုယ္ဝန္သြားဖ်က္ခ်ေနသူ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၆၃ သန္း ရွိသည္ဟူ၏။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဦးစားေပးခံေနရၿပီး အစားလည္း ေကာင္းေကာင္းစား၊ က်န္းမာေရးတြင္လည္း အခြင့္ထူးခံမ်ား ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ မိသားစုတြင္ သားတစ္ေယာက္ေမြးဖြားလာလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီဟုထင္ကာ ရပ္ပစ္လိုက္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ သမီးထပ္မေမြးလာေစခ်င္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယတြင္ ေယာက်ာ္း ၁၀၀ အတြက္ မိန္းမက ၉၄ ေယာက္ႏႈန္းေလာက္သာ ရွိသည္။ ဥေရာပအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေယာက်ာ္း ၁၀၀ လွ်င္ မိန္းမ ၁၀၄ ဦးႏႈန္း ရွိေနသည္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ သေဘာျဖင့္ မိန္းကေလးဆိုလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ိဳးကို ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚလာရသည္။ အစိုးရအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၁ သန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ မိသားစုက မလိုခ်င္ဘဲ ယူထားရသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ လက္ထပ္ေၾကးေပးရန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ မေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသျခင္း၊ ေယာက်ာ္းႏွင့္ ေယာကၡမမ်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ခံေနရျခင္းမ်ား ယေန႔တိုင္ရွိေနသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မွတ္တမ္းတြင္ ယင္းျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ သတ္ေသခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ ၈၄၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကလည္း ထိတ္လန္႔စရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အစ္ကိုဝမ္းကြဲျဖစ္သူက ၈ လ သမီးေလးကို မုဒိမ္းက်င့္မႈ ေဒလီတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကေလးကို သံုးနာရီၾကာ ခြဲစိတ္ၿပီး အသက္ျပန္ကယ္ထားရသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးမုဒိမ္းမႈေပါင္း ၁၉၇၆၅ မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

မုဒိမ္းမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရွက္သျဖင့္ ဖံုးဖိထားမႈေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ အက်င့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဘဝပ်က္သည့္အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနၾကရရွာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္းခန္႔ (၄၈ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔) ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သူ ၁၅ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရာတြင္ အႏၲရာယ္မကင္းသည့္ ေရွး႐ိုးနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရာတြင္ ေဆးမ်ားကိုလည္း သံုးစြဲၾကသည္။ ကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်သူ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၂. ၇ သန္း) သည္ ေဆးသံုးကာဖ်က္ခ်ၿပီး ၂ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔မွာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကစ္တီပါတီဆိုသည့္ အဖြဲ႔ေလးေတြဖြဲ႔ၿပီး လႈပ္ရွားမႈေလးေတြ လုပ္လာသည္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ တစ္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ စုေဝးၿပီး ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔လက္ရွိ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္အေၾကာင္းမ်ားမွာ လက္ထပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤပြဲကို စီစဥ္သူ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သူ နီရာက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သည္ဆိုျခင္းမွာ အစီအစဥ္မရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သလို ေခတ္ေပၚ သေႏၶတားေဆးမ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္မရွိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ 

သူတို႔ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ခ်ရလွ်င္ နယူးေဒလီရွိ အလယ္အလတ္တန္းစား အသက္ ၂၆ ႏွစ္မွ ၄၀ အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ မတိုင္ပင္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူေပါင္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထိုသေဘာတရားမ်ားက လက္မထပ္ဘဲ ျပင္ပတြင္ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ႀကိဳတင္အကာအကြယ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သက္ေသျပေနမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ (mifepristone and misoprostol) တို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ဆရာဝန္ထံမွ ေဆးစာမပါလာလွ်င္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္လည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဆးမ်ားကို ေမွာင္ခိုေဈးကြက္တြင္ လိုသေလာက္ရေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နားမလည္စြာျဖင့္ ေသာက္သံုးေနၾကၿပီး အသက္ဆံုး႐ံႈးရမႈမ်ားလည္း ရွိေနသလို စိတ္မက်န္းမာသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနရသူမ်ားပင္ ရွိေနျပန္သည္။

အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ တီနာဆိုသူသည္ ကစ္တီပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူလည္း တစ္ခ်ိန္က ကိုယ္ဝန္အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖ်က္ခ်ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူက ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္သူသည္ ကြန္ဒံုးကို မသံုးလိုေၾကာင္း၊ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း သေႏၶတားေဆးမ်ားကို အယံုအၾကည္မရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

“ကၽြန္မ ကိုယ္ထဲထည့္တဲ့ အေခြလည္း သံုးဖူးတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္ရွိတာပဲ။ စိတ္ပ်က္လြန္းလို႔ သေႏၶတားေဆးေသာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ကၽြန္မ ဆရာဝန္ကိုသြားျပတယ္။ ခုေတာ့ အဲဒီ ဆရာဝန္ေပးတဲ့ ေဆးကို ကိုယ္ဝန္ရွိလာတိုင္း ေဆးဆိုင္မွာ သြားဝယ္ေသာက္လိုက္တာပဲ။ ေဈးလည္းေပါ ဝယ္လို႔လည္း လြယ္တာကိုး”ဟု ဆိုသည္။ 

ကစ္တီပါတီကို တက္လာသည့္ မီးယပ္သားဖြား အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္တစ္ဦးက တီနာကို အဘယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္မၾကာခဏ ဖ်က္ခ်ေနရသနည္းဟု ေမးသည္။ သူက -

“ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာတို႔က ကြန္ဒံုးသံုးရတာ အရသာမေတြ႔ဘူးတဲ့ေလ”ဟု ရယ္ေမာၿပီး ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသည္။ သူကဆက္ၿပီး -

“ေယာက်ာ္းေတြဆိုတာက သူတို႔ဆႏၵျပည့္ရင္ ၿပီးတာပဲ။ က်န္တာေတြ ဘာမွထည့္ၿပီး ေတြးေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး”ဟုလည္း ဆိုသည္။ အက်ိဳးဆက္ကား အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ဆက္ၿပီး ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာျဖစ္သြားေတာ့သည္။ နီရာကလည္း

“ကြန္ဒံုးဆိုတာ အိႏၵိယမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေခတ္စားလာတာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ျဖစ္မွာေၾကာက္ၾကလို႔ပါ။ သူတို႔က ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေလာက္ကလြဲၿပီး ဘာမွ ဂ႐ုစိုက္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔က ကိုယ့္မိန္းမမဟုတ္တဲ့သူနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးဖို႔သာ ကြန္ဒံုးသံုးရမွန္း နားလည္ထားၾကတာ”ဟု ဆိုသည္။ 

လက္မထပ္ဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထမ်ားသည္ အိႏၵိယတြင္ ေခတ္စားလာသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုအေနာက္တိုင္းဓေလ့မ်ားကို ပံုတူကူးခ်ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေနမႈမ်ား ေပါမ်ားလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကစ္တီပါတီတြင္ ထိုကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ လက္မထပ္ေသးဘဲ အတူေနထိုင္သင့္ပါသလား။ ေနထိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ ဘာေတြလိုသနည္းကို သူတို႔ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

နီရာက တစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ကြဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္ဆိုသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ လိင္ကိစၥလြတ္လပ္ခြင့္မရွိဟု ယူဆထားသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတစ္ခုအေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းတန္ဖိုးထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လိင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္မရွိဘဲ ကိုယ္ဝန္ရွိလာျခင္းတို႔ကို လံုးဝလက္မခံေသာေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္တည္းေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမွာ ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးႏိုင္မည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေပ။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ကို ေပးမည့္ေနရာဌာနမ်ား မရွိေသးလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ကို တိတ္တဆိတ္ဖ်က္ခ်ေနရျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဆက္လက္ခံစားေနရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

အသက္ ၃၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ရွမီလာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၈ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက အိမ္ေထာင္ပ်က္ခဲ့သည္။ သူယခုတြဲေနသည့္ ေကာင္ေလးက သူ႔ထက္ငယ္သည္။ သူကရွက္သျဖင့္ ေကာင္ေလးႏွင့္လည္း တြဲၿပီး မသြားရဲ။ တိတ္တိတ္ပုန္းေနထိုင္ရာက သူ႔တြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည္။ သူက -

“တစ္ေန႔ေတာ့ ကၽြန္မစိုးရိမ္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာေတာ့တာပဲ။ ကၽြန္မမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိလာတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း မေျပာရဲ၊ အခင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းေတြကို ေတာင္မေျပာရဲဘူး။ မိသားစုကို ဘယ္လိုမ်က္ႏွာျပရမွန္းေတာင္ မသိဘူး ရွက္လိုက္တာေလ။ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က သူကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တုန္းကေဆး ေကာင္းတယ္ဆိုလို႔ အဲဒီေဆးဝယ္ခိုင္းၿပီး ေသာက္လိုက္မိတယ္။ လေပါင္းအေတာ္ၾကာၾကာ ေသြးေတြဆင္းတယ္။ ဘယ္သူ႔မွလည္း မေျပာရဲဘူး။ စိတ္ဆင္းရဲမႈဒဏ္ အၾကာႀကီးခံရတယ္။ အိပ္ရာက မထခ်င္လည္း ထေနရတယ္။ သားဖြားနဲ႔မီးယပ္ ဆရာဝန္ဆီလည္း မသြားရဲဘူး။ အိမ္က သိသြားမွာေၾကာက္လို႔”ဟု ဆိုသည္။

လူ႔ေဘာင္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္တည္းသမားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ကြဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ားကို ေျပးၿပီး တိတ္တိတ္ပုန္း ေဈးႀကီးေပးကာ ေျဖရွင္းေနၾကရသည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ၿပီး ပိုက္ဆံအကုန္ခံႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္းေတြက ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေနၾကရသည္။ ရွမီလာ ျပႆနာတြင္လည္း သူ႔မွာ တိုင္ပင္ရန္ဆရာဝန္မရွိ။ သြားလည္း မတိုင္ပင္ရဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းအႀကံကိုယူၿပီး ေဆးေသာက္ကာ ျဖစ္သလိုေျဖရွင္းလိုက္ၿပီး ကံေကာင္း၍မေသ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အိႏၵိယတြင္ ထိုသို႔ေသာ ရွမီလာေတြ မည္မွ် မ်ားေနသနည္း။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွ ေသဆံုးခဲ့ရသူေတြ မည္မွ်မ်ားေနသနည္း ဆိုျခင္းကို စဥ္းစားစရာပင္။

ေဒလီမွ အမ်ိဳးသမီးသားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ဆရာဝန္တစ္ဦးက -

“အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ တစ္ေယာက္တည္းေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ကြဲထားသူေတြအတြက္ အစိုးရက ပညာေပးတာေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက သူတို႔မွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာကို မသိၾကဘူး”ဟု ဆိုသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ လက္ထပ္ၿပီးၿပီဆိုေပမယ့္ က်န္းမာေရးအေနအထားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခ်င္ရင္ မေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒါကို မသိေတာ့ ခက္ေနတာေပါ့။ လူေတြက ပိုက္ဆံသာရွိေအာင္ လုပ္ေနၾကတာ။ အသိရွိေအာင္ လုပ္ၾကတာမဟုတ္ဘူး”ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနၾကရသည့္ အေနအထားမွာ သိပ္ၿပီးမထူးဆန္းေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်မ္းသာသည့္ မိသားစုမ်ားတြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာသူမ်ားက သူတို႔ မိသားစုဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းမည့္အေနအထားဆိုလွ်င္ ပိုက္ဆံမည္မွ်ကုန္ပါေစ ကိုယ္ဝန္ကို မရရေအာင္ ဖ်က္ခ်ရန္ ဝန္မေလးသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ 

ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိသားစုျပႆနာအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္က အိႏၵိယတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေပါင္း ႏွစ္စဥ္ ၆ ဒသမ ၇ သန္း ရွိေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ တရားမဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေနမႈက ၁ သန္းခန္႔ ရွိေနသည္။ 

အိႏၵိယတြင္ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈလြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနရသည့္ ဘဝကပင္ အလြန္ေအာက္တန္းက်ကာ နိမ့္က်သလိုျဖစ္ေနရသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝသည္ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကိုပင္ ကိုယ္မပိုင္ေလာက္သည့္အေနအထားကို ေရာက္ေနၾကရရွာသည္။ ေသြးႏွင့္ ကိုယ္သားႏွင့္ ကိုယ္လူျဖစ္ေနၾကရေသာ္လည္း တာဝန္ယူ တာဝန္ခံျခင္းမရွိသူမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔၏ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းအေရးမွာ ရင္ေလးစရာျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

ေက်ာ္ဗလ
(Ref: The Diplomat, Morning Star, Hindustan Times)