News

POST TYPE

FEATURE

ေခြးသားစားသူမ်ား
22-Feb-2018


ကုိရီးယား႐ိုးရာတြင္လည္း ေခြးသားစားသည့္ အေလ့အထမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လက္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္၌ ကမၻာသိေအာင္ ေခြးခ်စ္သူေတြက ေခြးသားစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြျပဳလုပ္ၿပီး ေခြးသားစားအေလ့အထကို ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေနၾကသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ဆိုးလ္အိုလံပစ္ပြဲတြင္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားသားေတြက ေခြးသားစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသးသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲတြင္ ျပင္သစ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဘရစ္တီဘားေဒါ့ကလည္း ေခြးသားစားမႈဆန္႔က်င္ေရး ကမ္ပိန္းတစ္ခုလုပ္ကာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ဖူးသည္။ 

ယခုႏွစ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနေသာ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လူေပါင္းငါးသိန္းခန္႔က ေခြးမ်ားကို စာနာစိတ္ျဖင့္ ေခြးသားစားမႈဆန္႔က်င္ေၾကာင္း စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ တိရစၧာန္မ်ားအခြင့္အေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း တစ္ကမၻာလံုးရွိ ေခြးမ်ားကို သတ္စားရန္ ေမြးျမဴေလွာင္ထားသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တပ္လွန္႔ထားသည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေခြးကို ေမြးျမဴခြင့္ရွိေသာ္လည္း သတ္စားရန္အတြက္ ေမြးျမဴခြင့္မရွိေပ။ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ေခြးမ်ားကို သတ္စားရန္ ခြင့္ျပဳမထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ ေခြးသားစားျခင္း အေလ့အထမ်ား ေရွးယခင္ကေခတ္စားသည္။ ေခြးသားကို ေဈးသက္သာသည့္အျပင္ အမဲသား၊ ဝက္သားမ်ားထက္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ပိုၿပီး ႂကြယ္ဝသည္ဆိုကာ ႏွစ္သက္စြာ စားေသာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ေခြးသားစားျခင္း အေလ့အထမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၁၆ ရာစုေခတ္က နန္းတြင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ အရာရွိတစ္ဦးသည္ ေခြးသားကို ကင္ၿပီးစားရျခင္းအား အလြန္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ သူ႔ကို ေခြးလာဘ္ထိုးလွ်င္ ရာထူးတိုးေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၅၀ ခန္႔က မွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္လည္း ျပင္သစ္သာသနာျပဳ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေခြးသားစားသည္ဟု ဆိုသည္။ သူတို႔တြင္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ အားနည္းေနသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ အိမ္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔၌ ေခြးမ်ားကို အိမ္ေမြးအခ်စ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ေမြးထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေခြးသားစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ကမ္ပိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာသည့္အခါတြင္ ပူးေပါင္းရန္ ဝန္မေလးၾကေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တရားဝင္ေခြးသားေရာင္းေနသည့္ ေဈးကို ပိတ္ပစ္လိုက္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ မိုရမ္ဆိုသည့္ ေခြးေဈးတစ္ခုကို ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွ ကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔အကြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ေခြးေကာင္ေရေပါင္း ၈၀၀၀၀ ခန္႔ သတ္ျဖတ္ေနခဲ့ရာမွ ယခုထိုေဈးကို ပိတ္ထားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေခြးသားစားျခင္းကို ေျဗာင္က်က် မစားႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လေရာက္တိုင္း ယုလင္းဆိုသည့္ ေခြးသားစားပြဲေတာ္ေရာက္လာလွ်င္ ေခြးေပါင္းေသာင္းခ်ီကာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံေနရသည္။ ယုလင္းေခြးသားစားပြဲကို ႏွစ္စဥ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္းရွီးနယ္၊ ယုလင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ဇြန္လေရာက္တိုင္း ေခြးသားစားခ်င္သူမ်ားသည္ ထိုၿမိဳ႕ကို သြားၿပီးေနာက္ ေခြးသားကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ စားေသာက္ၾကသည္။ ထိုေခြးသားစားပြဲကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာ ျပဳလုပ္သည့္ ပြဲကာလအတြင္း ေခြးေပါင္း တစ္ေသာင္းမွ တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ကို သတ္ျဖတ္ေနသကဲ့သို႔ တိရစၧာန္ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္လည္း ႏွစ္စဥ္ ျပႆနာတက္ေနၾကရသည့္ ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ေခြးသားစားသည့္ အေလ့အထသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ခန္႔ကတည္းက ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ တ႐ုတ္ ေဘဂ်င္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ အိမ္ေမြးရန္ ေခြးမ်ားကို မွတ္ပံုလာတင္သည္မွာ ေကာင္ေရတစ္သန္းရွိသည္။ ေခြးသားမစားေရးအတြက္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားရာတြင္လည္း ေခြးခ်စ္သူ ၉ သန္းေက်ာ္က ေခြးသားစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေခြးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Humane Society International (HSI) သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေခြးခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေခြးသားစားျခင္းကို ပိတ္ပင္ေပးေရးအတြက္ အစိုးရက ဥပေဒထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

“ေခြးသားစားတာကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေနၾကတာ ႏိုင္ငံတကာမွာသာ မဟုတ္ဘူး၊ တ႐ုတ္မွာလည္း အေရအတြက္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာၿပီ။ ခုဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔အသံေတြကို တ႐ုတ္အစိုးရ ၾကားရေတာ့မယ္”ဟု HSI အဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာ တာဝန္ခံ ဝမ္ဒီဟစ္ဂင္းက ေျပာၾကားသည္။ 

ျပည္တြင္း လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ေခြးသားစားျခင္းႏွင့္ အမဲသားဝက္သားစားျခင္းမွာ အတူတူဟုဆိုပါလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေခြးသားစားသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ေခြးသားကို တရားဝင္စားေသာက္ေနျခင္းအား မသတီစရာ၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာအျဖစ္ ၿမိဳ႕ေနအသိုင္းအဝိုင္းက သတ္မွတ္ဆန္႔က်င္ေနသည့္ အခါတြင္ ခိုးၿပီးစားသည့္ အေလ့အထေတြကလည္း ေခတ္စားလာသည္။ 

ေခြးခ်စ္သူေတြဘက္ကလည္း လႈပ္ရွားမႈေတြ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာသည္။ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယန္ေရွာင္းယန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေခြးေကာင္ေရ ၃၆၀ ႏွင့္ ေၾကာင္ ၁၀ ေကာင္ကို သတ္စားရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ပြဲက ယြမ္ ၁၅၀၀၀၀ ေပးၿပီး ဝယ္သြားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ယန္သည္ ေခြး အေကာင္ ၁၀၀ ကို ယြမ္ ၇၀၀၀ ေပးၿပီး လာဝယ္ကာ ကယ္တင္လိုက္ျပန္သည္။ သူ႔ကို တ႐ုတ္အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳလာၾကသည္။ ထိုသတင္းကို ၿဗိတိန္မွ အလွဴရွင္မ်ားက ၾကားၿပီးေနာက္ ယန္ကို သူ႔နာမည္ျဖင့္ စတာလင္ေပါင္း တစ္သိန္းလွဴဒါန္းေပးလိုက္သည္။ 

ယန္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေခြးသားစားပြဲတြင္ ေခြးေကာင္ေရ ၁၀၀၀ ကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ေခြးသားစားပြဲမတိုင္မီ တစ္ပတ္အလိုတြင္လည္း ေခြး ၂၉ ေကာင္ႏွင့္ ေၾကာင္ငါးေကာင္ကိုဝယ္ၿပီး ကယ္တင္ခဲ့ေသးသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ No Dog Left Behind ဆိုသည့္ ေခြးကယ္တင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ေပၚလာၿပီး ေခြးေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္မည့္ေဘးက ကယ္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ ေခြးမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း လမ္းတြင္ ဟန္႔တားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယုလင္းေခြးသားစားပြဲကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ပါ ေခြးသားစားသည့္ အေလ့အထမ်ား ေလ်ာ့က်လာသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပြဲကို ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဧည့္သည္မ်ားက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ တိုးတိုးသားေလးမ်ားကို စားၾကည့္ခ်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ မတိုင္မီကတည္းက ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ ၿပံဳခ်မ္းဧရိယာတစ္ဝိုက္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္ ၁၂ ဆိုင္တြင္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ေခြးသားမေရာင္းရန္ ၫႊန္ၾကားပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စားခ်င္သူမ်ားေရာက္လာၿပီး ေတာင္းဆိုလွ်င္ ဖန္တီးေပးေနေသးေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေခြးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေခြးသားမစားေတာ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရသိရသည္။ လူငယ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ေခြးသားစားျခင္းကို ဆန္႔က်င္လာၾကသည္။ သူတို႔က ေခြးဆိုသည္မွာ စားရန္မဟုတ္၊ ခ်စ္ခင္ယုယရန္ျဖစ္သည္ဟုသာ ေခတ္သစ္လူငယ္ေတြက လက္ခံလာၾကသည္။

“ေခြးသားစားတယ္ဆိုတာ လူ႐ိုင္းေတြရဲ႕ အေလ့အထပဲလို႔ လူျဖဴေတြကလည္း လက္ခံထားၾကတယ္။ ေခြးသားစားတယ္ဆိုတာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံရနည္းတစ္မ်ိဳးပဲ”ဟု ကိုရီးယားႏွင့္ ေခြးသားဆိုသည့္ စာအုပ္ေရးသူ ပါေမာကၡ အန္ယံုဂမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Justics ပါတီသည္ ေခြးေမြးထားသည့္ ၿခံမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၾကသည္။ သူတို႔က အသားစားရန္အတြက္ ေမြးထားသည့္ ေခြးေကာင္ေရ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း Justics ပါတီကပင္ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျပန္ရာ ေကာင္ေရ ၂၈၀၀ ခန္႔သာ ေတြ႔ရေတာ့သျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေခြးသားစားျခင္းအေလ့အထမွာ အမွန္တကယ္ ေလ်ာ့က်သြားၿပီဟု ယူဆရသည္။ 

ၿခံမ်ားကို ဝင္စစ္သူ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ လီေဂ်ာင္မီက ေခြးမ်ားမွာ ေလွာင္အိမ္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ျခင္း ခံထားရၿပီး ေခ်းနံ႔ေသးနံ႔ေတြ ေဟာင္ေနသည္။ ေခြးေတြကို ေရပင္မတိုက္ထားသည့္ အေနအထားမ်ားကိုေတြ႔ရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။ ထိုေခြးမ်ားမွာ အိုလံပစ္ပြဲကို ေရာင္းခ်ရန္ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းခံရသည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေခြးသားစားျခင္း အေလ့အထေပ်ာက္ၿပီ ဆိုေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေမြးေလွာင္ထားသည့္ အေလ့အထမ်ား ရွိေနေသးျခင္းက လံုးဝ မပေပ်ာက္ေသးဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္နည္းသည့္ ပမာဏေလာက္သာ က်န္ေကာင္း က်န္ႏိုင္သည္။ 

BBC သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္ ၄၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အတြင္း ေခြးသားစြပ္ျပဳတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ေခြးသားစြပ္ျပဳတ္ တစ္ခြက္လွ်င္ အေမရိကန္ ၁၀ ေဒၚလာခန္႔ေပးရၿပီး ေခြးသားေပါင္းက တစ္ပန္းကန္ ၂၅ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ ေခြးသားတန္ ၈၅၀၀ ခန္႔ စားသံုးေနၾကၿပီး၊ အျခား ၉၃၆၀၀ တန္ခန္႔မွာ အားေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေနၾကသည္ဟု ဘီဘီစီတြင္ ေရးသားထားသည္။ 

ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေခြးသားကို ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္ စားေသာက္ၾကသည္လည္း ရွိသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေခြးသားစားျခင္းျဖင့္ အားေကာင္းေစသည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးပညာရွင္မ်ား အလိုအရ ေခြးသားကပိုၿပီး အျခားအသားမ်ားထက္ မထူးျခားဟု ဆိုထားသည္။ သူတို႔က ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုျခင္းထက္ ပုဂၢလိက ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ကာ ႀကိဳက္၍စားသည္ဆိုေသာ အဆင့္ကိုသာ လက္ခံၾကသည္။ ကိုရီးယားသည္ အေနာက္တိုင္းဆန္မႈကို သေဘာက်သျဖင့္ အေနာက္တိုင္းက ေခြးသားစားျခင္းအေပၚ စက္ဆုပ္စရာဟု ယူဆသမွ် သူတို႔ကလည္း ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တိရစၧာန္အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ Korea Animal Rights Advocates (KARA) ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံအတြင္း ေခြးမ်ားသတ္ျဖတ္ေနမႈက ႏွစ္စဥ္ ေကာင္ေရ ၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တိရစၧာန္ခ်စ္ခင္သည့္ အုပ္စုျဖစ္ေသာ Animal Welfare Institute (AWI) သည္ ေခြးသားစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ စာမ်ား၊ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံၿပီး သမၼတထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပြဲတြင္ ေခြးသားမေရာင္းရန္ ေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကမၻာ့ေခြးခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔ (World Dog Alliance) ကလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အြန္လိုင္းေပၚတြင္ E-petition ပြဲေတြကိုလုပ္ရာ အထူးေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္အစိုးရကို ေခြးမ်ားအေပၚ ရက္စက္စြာျပဳမူျခင္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ေတာင္းဆိုရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္အတြင္း အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပြဲ၌ ေခြးသားမေရာင္းရန္ ဆန္႔က်င္မႈအတြက္ အြန္လိုင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရာ Change.org တြင္ လက္မွတ္ေပါင္း ၄၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ 

ေခြးသားစား ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေခြးမ်ားကို ရက္စက္စြာ စီရင္စားေသာက္ေနၾကပံုမ်ားကို အေထာက္အထား ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို၊ သတင္းစာသားမ်ားေရးၿပီး အြန္လိုင္းေပၚတင္ၾကသည္။ ေခြးမ်ားကို မေသမီ ရက္စက္စြာ ညႇဥ္းဆဲၿပီးမွ သတ္စားရလွ်င္ ပိုၿပီးအစြမ္းရွိသည္ဟု ယူဆေသာ လူ႔ဘီလူမ်ား၏ အယူအဆကို တစ္ကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ကာ ဆႏၵျပေနၾကသည္။ ေခြးေလးမ်ားကို သနားၿပီး ကယ္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ ကမၻာ့လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္လာရသည္။

ေက်ာ္ဗလ
(Ref: National Geographic; Deutsche Welle; The Independent; AFP)